Institut de Ciències de l'Educació > Innovació docent > Grups de treball > Infantil i Primària
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Infantil i Primària

Grups de treball (Equips ICE)

Equips infantil i primària

A partir del curs 2020-2021, es fusionen els Equips ICE Infantil 0-3 i ICE Infantil 3-6 en un projecte comú. Podeu consultar la llarga trajectòria de cadascun d'ells a la part inferior d'aquesta pàgina. 

L'actual equip ICE Infantil 0-6 continua treballant per la innovació i la millora en aquesta etapa educativa. Amb l'objectiu de donar resposta a les demandes de formació i aprofundir i formar-se en temàtiques concretes, segueixen un camí de reflexió i recerca que els dota de recursos per tal d'organitzar cada any la Jornada d'Infantil 0-6, considerada un referent formatiu a les comarques gironines.

Els nostres principals objectius com equip són:

 • Establir dinàmiques  de reflexió i debat que ens permetin obrir mirades
 • Documentar-nos per tal de mantenir viu l'esperit de transformació i innovació pedagògica
 • Establir lligams d'unió entre els dos cicles d'educació infantil
 • Organitzar , bianualment, la Jornada d'Educació Infantil, de les comarques gironines

Membres

 • Anna Albó Romagós
 • Anna Baena Egea
 • Marta Ciurana González
 • Soraya Gavilán Bola
 • Dolors Julià Pairó
 • Lourdes Masó Darnés
 • Neus Morera Corral
 • Montserrat Núñez Casadevall
 • Anna Peradalta Vilarrasa
 • Eva Maria Peral Gómez
 • Mireia Pérez Torrent
 • Núria Sánchez Caritg
 • Anna Sarrà Alabert
 • Pilar Saus Collell
 • Núria Ventura Pujolar
 • Rosa Vila Carrera
 • Cristina Vilà Mercader

Coordinació

Núria Ventura Pujolar

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents


L’equip ICE de matemàtiques d’infantil-primària es va constituir el curs 2006-2007 arran del programa de Formació de formadors/res de matemàtiques portat a terme pel Departament d’Educació del curs 2005-2006 al 2007-2008 dins el Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010. L’equip es va constituir per mestres d’educació primària i professors de la Facultat d’Educació i Psicologia amb una llarga experiència en formació matemàtica adreçada a escoles i professorat de la nostra demarcació, així com d’un àmbit més ampli. Actualment el formen mestres que treballen en centres d'educació infantil i primària.

Del curs  2009-2010 al 2011-2012  l’equip es centra en l’anàlisi competencial i en l’aprofundiment de coneixements disciplinaris i didàctics de la resolució de problemes i ha ofert cursos adreçats a mestres d’infantil i primària.  Aquests han tractat la resolució de problemes des de diferents àmbits: contextualitzats, amb materials manipulables, amb TAC, amb connexió amb l’àrea de llengua i preventius. En els següents cursos l'equip centra la seva tasca en la matemàtica manipulativa i en activitats formatives d’assessorament de matemàtiques en centres de la província de Girona.  

Des del curs 2016-2017 l'equip participa en la formació del programa AraMat del Departament d'Ensenyament adreçat als mestres d’educació infantil i primària que té per objectiu aprofundir en el coneixement dels continguts clau de matemàtiques i en com treballar-los a l’aula, amb el convenciment que si se’n sap més es poden ensenyar millor. 

En el 2018-2019 s'incorporen a l'equip nous membres a fi de poder donar resposta, amb una visió d'equip, a les demandes formatives tant del programa AraMat com del Pla de Zona de comarques de Girona.

Actualment l' equip investiga i aprofundeix en temes de didàctica de les matemàtiques que ajudin a millorar la tasca docent i formativa.

 

Membres

 • Ester Bosch Casas
 • Xavier Fernàndez Bergés
 • Cecília Martinez Coll
 • Anna Rodríguez Casas 
 • Rosa M. Sala Pi
 • Marta Aragües Vidal

Coordinació

Marta Aragüés Vidal
Ester Bosch Casas

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

L'Equip ICE de Metodologies per a la transformació es crea durant els curs 2018-2019 com a grup de treball de reflexió, intercanvi, recerca i formació centrat en metodologies globalitzadores.

Els objectius de l'equip se centren en: 

 • Reflexionar i aprofundir en aspectes metodològics partint de la pròpia experiència i projectes de centre i d'un marc teòric.
 • Compartir les realitats del propi centre incidint en el procés de transformació i millora que s'ha seguit i els canvis que ha comportat i fer-ne l'anàlisi. 
 • Consensuar aspectes bàsics del procés de reflexió i acció que puguin ser vàlids per a qualsevol centre que es replanteja un enfocament globalitzat de l'aprenentatge.
 • Disseny d'estratègies i elaboració de processos claus de l'ensenyament-aprenentatge basats en metodologies amb un enfocament globalitzat. 

Membres

 • Natàlia Badia Fauchs
 • Elena Borge Martínez
 • Maria Dolores Cervera Ricart
 • Elisenda Collelldemont Vives
 • Maria Doñate Sabaté
 • Ester Gibert Esparch
 • Juan Manuel Justícia Prunera
 • Laia Lojo Ruiz
 • Sandra Masdevall Teixidor
 • Josep Pérez Bosch
 • Judit Puig Gironès
 • Neus Puig Simon
 • Lídia Sanahuja Navarro
 • Raquel Soliguer Whitehead

Coordinació

Natàlia Badia Fauchs
Maria Doñate Sabaté

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

L'Equip ICE en Innovació a l'Educació Física Cooperativa pretén donar resposta a la gestió del projecte telemàtic cooperatiu a l’educació física “Formigues Cooperatives” i oferir formació i acompanyament de tots aquells professionals que vulguin participar en el projecte. I també ajudar-los a iniciar-se en metodologia cooperativa a l'educació física. 

Membres

 • Meritxell Balada Orengo
 • Pere Casals Padró
 • Paula Costabella Estany
 • Cristina Guijosa Quintilla
 • Antonia Maria Montero Pérez
 • Alba Romera Sánchez

Coordinació

Pere Casals Padró

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

Tot ésser humà té unes necessitats que han de ser cobertes, moltes d’elles solen resoldre’s per la pròpia capacitat de gestionar-les, però hi ha situacions i moments en la vida de les persones i dels infants en que es fa difícil, i és per això, que cal acompanyar-los a fi de no caure en una situació de vulnerabilitat.

En el grup de treball “T’acompanyem”, volem reflexionar sobre l’àmbit de l’acompanyament, els agents que intervenen, la formació i el decret d’inclusió a fi de generar millores envers al nostre alumnat, les seves famílies i els professionals.

El tema central del qual parlarem afecta de manera transversal des del naixement fins a la vida adulta.

El grup de treball està format per persones de l’àmbit educatiu; però per entendre aquest acompanyament com a tal, necessitem un equip multidisciplinari on englobi tot el ventall de professionals que intervenen en aquest procés. Per aquest motiu es faran trobades i qüestionaris amb membres de l’àmbit educatiu, col·lectius de famílies, serveis assistencials (CDIAP, CSMIJ, EAIA, EAP i serveis socials) i sanitat.

Membres

 • Esther Ayuso Gutierrez
 • Dolors Garcia Debesa
 • Glòria Barrosso Ruiz
 • Sònia Casademont Matamala
 • Margarita Ciurana Pujol
 • Mª Angeles Gifra Borrell
 • Esmeralda Guirado Fernández
 • Àngels Miret Rial
 • Susanna Presas Quintana
 • Ester Puigdemont Melian

Coordinació

Esther Ayuso Gutiérrez i Sònia Casademont Matamala

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert

anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

ComparTeam és un equip format per docents amb ganes d’aprendre i compartir des d’un punt de vista pedagògic i didàctic. Aquest grup va sorgir amb la finalitat de conèixer i fer sorgir experiències, idees, activitats, projectes…que, de ben segur, es troben a les aules de les nostres escoles, però que els docents no troben ni l’espai ni el temps de poder compartir o explicar a la resta de companys. Així doncs, aquest grup treballa per poder acostar aquestes experiències a quants més docents millor.

Els nostres objectius són:

 • Compartir experiències, idees, recursos, activitats o projectes educatius que funcionen a l’aula i posar-los a l’abast d’altres docents
 • Aprendre del coneixement i les experiències de companys docents.
 • Conèixer i crear vincle entre grups de docents.
 • Crear una comunitat de mestres que es sentin part d’un grup de docents amb la mateixa finalitat.
 • Celebrar un cop l’any la Jornada ComparTeam.

Membres

 • Maria Badet Panosa
 • Lídia Martínez Cornellà
 • Iolanda Moya Serra
 • Joan Parés Martí
 • Albert Perafita Carreras
 • Anna Sarrà Alabert

Coordinació

Iolanda Moya Serra

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

En aquest grup es pretén col·laborar en el desenvolupament del projecte del MMACA, que consisteix en la creació d’una xarxa de museus de matemàtiques arreu de Catalunya. Per aconseguir-ho, una de les passes és crear un espai expositiu permanent a Girona, que passaria a formar part d’una de les seus del MMACA.

Els nostres objectius són:

OBJECTIUS GENERALS DEL MMACA

 • Crear una xarxa de museus de matemàtiques a Catalunya.
 • Apropar les matemàtiques a tots els públics.
 • Divulgar i estimular una imatge social positiva de les Matemàtiques:posar de manifest la seva presència i el paper que juguen per a la nostra cultura i per al nostre progrés.
 • Donar suport a la tasca educativa que es fa als centres escolars tot complementant-la amb propostes que van més enllà de les possibilitats de l’escola.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL GRUP DE GIRONA

 • Vetllar per crear un nou espai expositiu a la ciutat de Girona.
 • Gestionar les exposicions temporals que tenen lloc a les Comarques Gironines.
 • Organitzar les exposicions i equipar-les amb mòduls (tant de material manipulatiu com de contingut didàctic).

Membres

 • Quim Tarradas Isern
 • Anna Rodríguez Casas
 • Eduard Piñero Nieto
 • Anton Aubanell Pou
 • Sandra Soliguer Portavella
 • Laura Gallego Marín
 • Enric Lleonart Pujol
 • Ferran Maimir Serrallonga
 • Fernando Cordón Quevedo
 • Guillem Bonet Carbó
 • Glòria Sánchez Puig
 • Marta Aragües Vidal
 • Josep Rey Nadal
 • Artur Antúnez Vitales
 • Raül Fernández

Coordinació

Quim Tarradas Isern

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

El projecte neix l'any 2020 a partir de les sinèrgies sorgides entre persones de diverses institucions relacionades amb les biblioteques escolars: Ajuntament de Girona, Universitat de Girona, Diputació de Girona i Departament d'Educació.

La primera concreció d'aquest treball en xarxa fou la proposta d'Escola d'Estiu 2020, que va caldre ajornar durant dos anys a causa de la pandèmia.

L'èxit de la I Escola d'Estiu Biblioteca i Escola, al juliol de 2022, ens ha donat empenta per poder créixer. La proposta ha evolucionat cap a la constitució de l'Equip de Mediació Lectora, organitzat com a equip ICE de la Universitat de Girona, que contempla l'organització de la II Jornada d'Estiu Biblioteca i Escola, a més d'altres estratègies de suport en el seu pla de treball, que s'aniran concretant en els propers anys.

Membres

 • Albert Segado Ferran
 • Anna Sarrà Alabert
 • Carolina Carreras Cubarsí
 • Cesc Cornet López
 • Cristina Ros Abulí
 • Dolors Madeo Ger
 • Enric Boldó Fabra
 • Gemma Martínez Brengaret
 • Karolin Kunde
 • Margarida Falgàs Isern
 • Mariona Masgrau Juanola
 • Montserrat Bertran Tenas
 • Vicent Colom Escrivà

Coordinació

Karolin Kunde

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

El grup de treball Curtmetratges educatius el formen professionals de diversos centres educatius d'educació infantil, primària i secundària de les comarques gironines, interessats en les possibilitats curriculars del cinema a l’aula (constituïts des de fa 5 anys com a secció Infants i Joves, amb plena autonomia d’acció, del Festival de Cinema de Girona, que aquest any arriba a la seva 35ena edició).

Els principals objectius que tenim com equip són:

- Oferir als centres educatius i al professorat continguts educatius (curtmetratges) per treballar continguts curriculars a l’aula (sobretot pel que fa a valors).

-Oferir la participació en un festival internacional de cinema a grups d’alumnes, com a espectadors i com a generadors de continguts.

-Oferir propostes didàctiques basades en  curtmetratges seleccionats amb criteris educatius.

Membres

 • Albert Perafita Carreras
 • Anna Sarrà Alabert
 • Susana Chica Aviles
 • Aurelia De la Fuente Martín
 • Yolanda Gisbert Ramo
 • Aïda Ivars Bosch
 • M.Araceli Martínez Cuevas
 • M.del Valle Navas Fernández
 • Joan Martí Parés
 • Noelia Agudo Subirats

Coordinació

Aïda Ivars Bosch
Noelia Agudo Subirats

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

Seminari de didàctica de les matemàtiques de mestres d'infantil,  primària i ESO. L'activitat del grup se centra, en gran part, en el treball de matemàtica vinculat a el GAMAR (Gabinet de recursos matemàtics). Els membres de l'equip formem part de:

-La Junta d'Ademgi (Associació d'ensenyants de matemàtiques de Girona)
-Grup de treball del Maca (Museu de matemàtiques de Catalunya) 
-Formadors de l'AraMat del Departament d'Educació

El Seminari Perímetre vol ser un grup de treball per mantenir viva la matemàtica a les aules i a l'entorn proper. Els nostres objectius com a seminari són:

-Aprofundir en la didàctica activa de la matemàtica.
-Compartir experiències pròpies i d'altres.
-Assistir a Jornades i Congressos matemàtics.
-Aportar en aquestes Jornades amb experiències treballades a l'aula.
-Fer difusió de la matemàtica activa en els claustres de cada escola.
 

Membres

 • Marta Aragües Vidal
 • Jordi Badosa Font
 • Ester Bosch Casas
 • Elisenda Casanova Castro
 • Guillem Coll Bosch
 • Lídia Díaz Quintana
 • Francesc- Xavier Fernández Bergés
 • Laura Gallego Marín
 • Carolina Jiménez Fernández
 • Jenifer Linde Esquinas
 • Vereda López González
 • Nataly Goreti Pincheira Hauck
 • Anna Rodríguez Casas
 • Rosa Mª Sala Pi
 • Andreu Soler Camps
 • M.Teresa Terradas Vidal
 • Isabel Vera Alcaide
 • Anna Vila Ribas

Coordinació

Francesc-Xavier Fernández Bergés

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

El seminari està format per un grup d’entre una i tres persones d’equips directius de centres interessats en diverses eines de gestió per l'organització dels serveis digitals del centre, com per exemple:

- Eina de control del préstec de dispositius del centre.

- Dietari digital del centre.

- Eina d’anàlisi de les avaluacions inicials i finals de les diverses àrees.

- Eina d’elaboració d’informes a les famílies.

- Eina de programació de situacions d’aprenentatge d’educació infantil i primària.

- Eina de registre de velocitat lectora dels alumnes.

- I altres eines que s’aniran creant a partir de les necessitats expressades pels centres.

Aquest grup de persones vam estar constituïts com a grup de treball del PFZ durant tres cursos (del 2018-19 al 2021-22) i després d’un curs de descans veiem la necessitat de seguir compartint un espai de compartició i formació.

Els nostres objectius, com a seminari són:

- Compartir estratègies d’organització dels serveis digitals dels nostres centres.

- Crear, implementar i millorar eines de gestió de centre amb criteris compartits.

- Experimentar i posar a l’abast dels centres i docents interessats eines de gestió d’aula amb criteris compartits.

Membres

 • Noelia Agudo Subirats
 • Raül Ariona Flores
 • Mònica Bonet Clos
 • Glòria Casas Boadella
 • Montserrat Clar Ballesteros
 • Alícia Cornellà Manciñeiras
 • Meritxell Cuberes Esgleas
 • Ester Delgado Colomo
 • Elisabet Duch Donat
 • Vanessa Faig Doblado
 • Anna Falgàs Feliu
 • Aurelia De la Fuente Martín
 • Maria Teresa García López
 • Josefina Gómez Fernández
 • Carolina Jiménez Fernández
 • Laura Lladó Martí
 • Laura Martínez Fernández
 • Mª Àngels Mateu Vallverdú
 • Iolanda Moya Serra
 • Elisabet Pagès Vidal
 • Salvador Parés Sidera
 • Enric d'Ossó Pujades Soler
 • Cristina Riu Mir
 • Anna Sarrà Alabert
 • Natàlia Serra Arnau
 • Guillem Torres Corbella
 • Karina Viviana Villavicencio Zorzoli

Coordinació

Albert Perafita Carreras

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

És un espai de treball pels referents de centre del Projecte Escolta’m. Es treballarà a partir de les experiències que portin els participants de la seva pràctica com a referents. Mitjançant  la metodologia coaching es treballarà entre el grup d’assistents les situacions de la pràctica del projecte que ens generen alguna inquietud , o dubte o voldríem repensar en equip. A més es tractaran temes dels eixos de Projecte per tal d’enriquir-los i poder aportar en la tasca de referent. ( vinculació, comunicació, resiliència, coaching).

Els objectius del nostre treball com Equip ICE, són:

•    Compartir les experiències de treball en els diferents centres.
•    Compartir vivències, eines i experiències de la pràctica com a referents.
•    Aprendre a fer preguntes que ajudin a analitzar i obrir la mirada envers el nostre treball.
•    Aprendre a extreure les coses positives de les situacions amb les que treballem.
•    Construir de forma conjunta el paper del referent del Projecte.
•    Treballar a partir de la pràctica reflexiva.
•    Aprendre eines coaching.
•    Augmentar el repertori de recursos per gestionar l’espai de referents en el centre.
 

Membres

 • Mª Àngels Gifra Borrell
 • Anna Ontiveros Magin
 • Lourdes Dalmau Bacardit
 • Gemma Guix Feixas
 • Mª Àngels Viñals Estañol
 • Patrícia Masllopart Garcia
 • Mercè Ramón Bohil
 • Carme Madrià Garriga
 • Montserrat Sampol Oliva

Coordinació

Lourdes Dalmau Bacardit

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert

anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

L’equip ICE de visual i plàstica d’infantil i primària es creà el curs 2007-2008 responent a la necessitat de crear un grup de treball de formadores entusiastes de l’educació visual i plàstica. Des del seu inici, l’equip ha donat resposta a les demandes de formació del Pla de Zona de les comarques gironines i ha organitzat diverses activitats relacionades amb el llenguatge visual i plàstic adreçades a mestres d’infantil i primària.

L’equip comparteix una mateixa mirada del treball a l’escola del llenguatge visual i plàstic i l’àrea d’educació artística basada en la interdisciplinarietat i connexió amb les altres àrees, en l’art, en l’experimentació i la creativitat. Durant la seva trajectòria, ha participat en l'organització de diverses jornades de visual i plàstica i tallers adreçats a mestres d’infantil i primària centrats en una temàtica concreta i transversal que possibiliten experimentar tècniques plàstiques i aprofundir en continguts relacionats amb el  llenguatge visual i plàstic i l’art.

En els darrers cursos hem anat recollint experiències en el web "Per amor a l'art" amb la intenció que puguin ser una font d'inspiració per altres mestres i per a nous projectes. També ens podeu seguir a Instagram

Membres

 • M. Teresa Bardera Garcia
 • Eva Formiga Alberca
 • Aurelia de la Fuente Martín
 • M. Carme Garriga Verdaguer
 • Dolors Picazo Hugas
 • Àngels Rigat Coll
 • Núria Vancells Flotats
 • Anna Sarrà Alabert

Coordinació

Anna Sarrà Alabert

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

Les components del grup de treball en teràpia psicomotriu partim de diferents trajectòries i compartim la mateixa mirada cap a l’infant. Ens referim a una mirada global que integra les dimensions corporal, cognitiva, afectiva i social. Entenent que la primera relació mare-fill és la que configura la manera de ser i estar en el món.Treballem des del cos en relació, entenent el cos del nen com a mitjà fonamental tant per conèixer-se a ell mateix com per a connectar amb els demés i amb el món que l’envolta. Com a psicomotricistes basem la nostra intervenció en oferir seguretat afectiva i educativa per tal de donar a l'infant la possibilitat de realitzar un itinerari maduratiu que va del plaer d’actuar al plaer de pensar, garantint el seu desig d’aprendre adquirint unes bones habilitats emocionals i de comunicació.

Els nostres principals objectius com a grup són:

 • Aprofundir en temes d'interès comú, referents al camp d'intervenció psicomotriu
 • Enriquir coneixements i compartir experiències en els àmbits d'actuació
 • Elaborar i compartir les nostres reflexions
 • Donar a conèixer la psicomotricitat basada en la relació

Membres

 • Montse Vallès Mayoral
 • Georgina Ayats  Sala
 • Paula Esparreguera Micaló
 • Montse Martínez Valero
 • Maria Lourdes Masó
 • Gemma Heras Fortuny

Coordinació

Paula Esparreguera Micaló

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

 • La Psicomotricitat com a eina per entendre i afrontar la diversitat. Curs 2014-15
 • Sensibilització de la pràctica psicomotriu educativa. Emoció, relació i pensament en joc, per ajudar a créixer. Curs 2015-16
 • Vivenciar la psicomotricitat a Educació Infantil. Curs 2017-18  

L’Equip ICE d’infantil 3-6 es va constituir el curs 2007-2008 i està integrat per mestres d’educació infantil de diferents escoles de la província de Girona interessades en el treball innovador i la millora en aquesta etapa educativa. 

Una de les finalitats de l’equip és donar resposta a les demandes de formació de la província així com la de crear un espai comú de reflexió per aprofundir i formar-se en temàtiques concretes relacionades amb l’educació dels infants i l’escola de 3-6.

Des dels seus inicis, l’equip ha intervingut en l’organització de jornades d’educació d’infantil 0-6, unes jornades adreçades a professionals de tota l’etapa educativa 0-6 i que es podem considerar un important referent formatiu en les comarques gironines.

Membres

 • Dolors Julià
 • Teresa Bardera
 • M. Lourdes Masó 
 • Eva Peral 
 • Núria Ventura 
 • Rosa Vila 
 • Pilar Saus

Coordinació

Núria Ventura Pujolar

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

L'Equip ICE Espais es crea el curs 2018-2019 amb la intenció de formar un grup de treball centrat en la reflexió, intercanvi, recerca i formació entorn l'organització dels espais escolars. Uns espais entesos com a elements educatius i lligats estretament al projecte d'escola. 

Els objectius que es planteja l'equip són:

 • Reflexionar i aprofundir en aspectes metodològics i organitzatius centrats principalment en el cicle d'infantil 3-6.
 • Compartir les realitats del propi centre incidint en el procés de transformació i millora que s'ha seguit i els canvis que ha comportat.
 • Cercar documentació i experiències de centres de referència focalitzant la mirada en l'aspecte organitzatiu.
 • Consensuar aspectes bàsics del procés de reflexió i acció que puguin ser vàlids per a qualsevol centre que es replanteja un canvi metodològic i d'organització d'espais.

L'equip TAC ICE d'infantil i primària es va constituir el curs 2010-2011. Està integrat per un grup de persones formadores en TAC, altament interessades en l'actualització permanent dels seus coneixements i competències en els temes TAC i ben disposades a compartir-ho, tant a nivell de l'equip (autoformació) com amb la resta del professorat (formació). Les funcions de l'equip són:

 •  Reflexionar al voltant del contingut i la finalitat de les accions formatives
 •  Propiciar l'autoformació de l'equip, a partir de les mateixes persones que integren l'equip, però també convidant altres persones quan sigui necessari.
 •  Oferir una acció formativa oberta a d'altres equips ICE, quan es consideri convenient.
 •  Assumir les demandes de formació provinents de centres de la província.

Historial equips

Cursos anteriors

Activitats/documents

L’equip ICE de competències personals es va constituir el curs 2008-2009. Som un grup de treball, format per mestres i professorat d’educació infantil, primària i secundària, psicopedagogs, educadors socials i terapeutes, que compartim una visió integral de la persona, la capacitat de creixement en qualsevol etapa de la vida i la importància de les relacions humanes.

El nostre objectiu és oferir formació, orientació  i recursos perquè els docents puguin incloure aquesta mirada integral dins del centre educatiu.

Per aquest motiu oferim diferents tallers, cursos, seminaris, assessoraments sobre:

 • Comunicació
 • Vinculació
 • Resiliència
 • Educació emocional
 • Dinàmica de grups, convivència
 • Resolució de conflictes
 • Ioga
 • Suport al dol
 • Pedagogia sistèmica

Educar és preparar la terra perquè doni els millors fruits”

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

Metre és un grup de mestres que es va crear l'octubre de 2012 per compartir inquietuds i estratègies de canvi. Som professionals de totes les especialitats i les etapes educatives amb la voluntat d'avançar i millorar en la nostra pràctica docent. Aquesta diversitat de perfils no priva en cap cas que trobem moltes inquietuds i elements de debat compartits és i sens dubte, un dels nostres trets definidors que ens permetrà fer aportacions riques i globalitzadores.

Creiem que l'educació emprenedora és una via important de renovació de l'educació, tot i que es tracta d'un terme genèric que aglutina concepcions molt diverses de com ha de ser l'educació del segle XXI. Nosaltres l'entenem com un conjunt d'estratègies, metodologies i actituds didàctiques que han d'ajudar a actualitzar els processos d'ensenyament i aprenentatge en la seva globalitat i al llarg de tota la formació (més que no pas una matèria aïllada i vinculada amb el món empresarial). Creiem també que l'educació emprenedora ha d'ajudar els alumnes a saber tirar endavant els seus propis projectes. En tot cas, continuem definint i redefinint aquest concepte en cada reunió.

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

L’equip de llengua d’infantil i primària de l’ICE es va constituir el curs 2005-2006 i en formen part persones formadores interessades en la metodologia i la didàctica de la llengua a l’educació infantil i primària. El grup de treball analitza la implementació a les escoles de temes diferents com l’impuls a la lectura, la immersió lingüística, l’aprenentatge de la llengua oral i escrita,… per a l’optimització d’estratègies, la millora de la intervenció docent i l’aprenentatge a nivell integral.

Les funcions de l’equip són:

 • Actualitzar-se en temes específics de didàctica de la llengua i la literatura, així com també en currículum, intervenció i avaluació.
 • Atendre i resoldre les demandes de formació.

El treball intern de l’equip consisteix en:

 • Formar-se en llengua, literatura i en  metodologia i organització d’aula. Fer un seguiment dels temes tractats en les recerques actuals i assistir, si és possible, a trobades i conferències d’experts.
 • Compartir temes referents a la llengua i el llenguatge entre les  persones que integren l’equip.
 • Posar en comú principis bàsics que poden afectar a les formacions que realitzen les persones que integren l’equip.
 • Compartir material i experiències de formació.

Historial equip

Cursos anteriors

L’Equip ICE de metodologies i organització d’aula es va crear el curs 2009-2010 i està integrat bàsicament per mestres i especialistes amb experiència en diferents activitats de formació: assessoraments a centre, cursos, tallers,...

L’equip està format per un grup heterogeni de professionals amb experiència i àmbits diversos pel que respecta a context escolar, projectes, tècniques d’estudi i formació de l’alumnat, metodologies emprades ... en conjunt contemplats com aspectes enriquidors als quals cal afegir un objectiu i un interès comú: la inquietud i  il·lusió que els mou a aprofundir i a reflexionar sobre el què, el com i el per què de la pròpia tasca docent.

En els dos primers cursos l’equip es va centrar en sessions d’autoformació, les quals han facilitat el coneixement dels seus membres i han servit per compartir experteses i/o experiències innovadores o distintives. Aquest curs 2012-2013 l’equip es proposa l’aprofundiment en un tema concret unificant criteris, cercant metodologies i recursos per treballar-lo per poder-ho aplicar i compartir.

La majoria de membres de l’equip han assumit diferents activitats de formació del Pla de Zona i de formació de professorat interí, tant a nivell individual com en parelles o petit grup.

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.