Institute of Education Sciences > educational Innovation > Networks of educational innovation > Presentation
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Presentació

Xarxes d'innovació docent

Les Xarxes d’Innovació Docent (XID) es creen al voltant de temàtiques relacionades amb les línies prioritàries de formació a la Universitat de Girona i d’acord amb els interessos del professorat de la UdG. Estan integrades per membres del PDI (Personal Docent i Investigador) interessats en emprendre un procés de formació avançat i basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica docent.

INFORMACIÓ

La coordinació d’aquestes xarxes és a càrrec de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach.

Els objectius de les XID són:

 • Afavorir un tipus de formació docent basada en l'intercanvi i la reflexió del professorat sobre la pròpia docència.
 • Crear espais per dur a terme aquesta reflexió.
 • Promoure xarxes de treball estables entre el professorat interessat en millorar determinats aspectes de la seva docència.
 • Incorporar una dinàmica de reflexió continuada i compartida sobre la pràctica docent.

Per a desenvolupar el seu treball, l'ICE posa a disposició de cada xarxa els recursos i accions següents:

 • Alta de la Xarxa a la base de dades d'activitats i actuacions de l'ICE
 • Espai a la web de l'ICE per a informació i difusió del treball desenvolupat i les publicacions realitzades
 • Pressupost per a formació i difusió del treball desenvolupat
 • Espai al Moodle per compartir documentació i materials entre els membres de la Xarxa
 • Suport tècnic i assessorament per part de l’ICE
 • Suport administratiu per part de l’ICE
 • Sales de treball a la seu de l’ICE
 • Certificació als membres actius de la Xarxa

Les persones que hi participen com a membres actius accepten per la seva part, aquests compromisos:

 • Reunir-se periòdicament (una reunió mensual, aproximadament) i fer actes de les reunions que permetin fer un seguiment del treball.
 • Participar activament en les innovacions docents realitzades des de la xarxa i en la difusió del treball dut a terme (congressos, jornades, revistes científiques, etc.)
 • Compartir el treball desenvolupat i participar en activitats de formació adreçades al PDI de la UdG.
 • Fer una memòria anual amb el recull d'evidències del treball desenvolupat durant el curs (compilació d’actes de les reunions, documents de treball, publicacions realitzades...).

Cal tenir en compte que les xarxes no són un espai de formació inicial sobre el tema que tracten, sinó un espai d’intercanvi i reflexió sobre la pròpia pràctica i experiència docent en la temàtica en qüestió, amb l’objectiu de desenvolupar innovacions i contribuir a un aprenentatge de més qualitat dels nostres estudiants. Des de l’ICE es programaran periòdicament, activitats de formació inicial sobre les metodologies i àmbits de treball de les xarxes, adreçades a les persones que hi tinguin interès i vulguin disposar d’aquesta formació.

És important mantenir el compromís de treball establert pels membres amb cada xarxa, per això només es pot participar com a membre actiu en una xarxa cada curs.

Tot i que no hi ha un nombre mínim o màxim de membres, es recomana que les xarxes tinguin al voltant de 10 membres.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.