Institute of Education Sciences > Educational Innovation > Education Innovation Networks > Inter-University Network in Cooperative Learning
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Xarxa Interuniversitària en A. Cooperatiu

Xarxa d'Innovació Docent

La xarxa XINTERAC sorgeix de la necessitat de produir sinergies entre els membres que la formen. L’origen de la xarxa és fruit de  les sessions de discussió i de treball en el marc del Symposium internacional: Aprenentatge Cooperatiu a la Universitat, celebrat a Girona el 2019, en el que va fer palesa la necessitat d’establir relacions estables entre el grups de recerca interessats en aprenentatge cooperatiu, mitjançant la creació de la Xarxa Interuniversitària en Aprenentatge Cooperatiu. La xarxa té com a objectiu compartir projectes i resultats, organitzar accions puntuals de trobada i de debat, adequar dinàmiques d'intervenció i gestar projectes compartits i competitius a nivell nacional i internacional.

Estem convençuts que ha arribat el moment de promoure l’expertesa dels grups de recerca que implanten l'AC a les aules universitàries. Volem crear espais vivencials impregnats d'aprenentatge sostenible i de creativitat. És imprescindible preparar el professorat per tal que optimitzi i contextualitzi tant els problemes com les possibles solucions de la intervenció educativa d'ensenyament i aprenentatge.

L’equip de professors que formem aquesta xarxa interuniversitària en AC apostem per posar de manifest l’AC i reflexiu com a metodologies actives per al desenvolupament integral, transversal, creatiu, crític, sostenible i reflexiu de l’alumnat universitari. 

La xarxa vol posar èmfasi en el desenvolupament del pensament crític dels estudiants, de l’acció estratègica i les relacions interpersonals mitjançant un conjunt de pràctiques estructurades i dirigides pel professor/a. Vol desenvolupar un procés d’aprenentatge a través de la reflexió i la retroalimentació del professor/a principalment durant el procés del treball cooperatiu a l’aula. 

L’objectiu general de la XINTERAC és la formulació de models  d’aprenentatge cooperatiu per a l’Educació per al Desenvolupament Sostenible.

Aquest objectiu es concreta:

  • Promoure a través de la metodologia cooperativa i reflexiva enfocaments educatius sostenibles que fomentin els ODS.
  • Fomentar un enfoc pedagògic de docència universitària en equips interdisciplinaris amb  de diferents universitats catalanes i europees.
  • Establir equips interconnectats en educació superior. 
  • Desenvolupar sistemes de pensament crítics i reflexius . 
  • Fomentar l’aprenentatge dels estudiants de manera crítica, creativa, social i responsable, a més de promoure l’adquisició d’habilitats socials i competències clau.

Cooperative Learning for Sustainable Development and Education; Locating Cross-Educational Approaches to Develop SDGs

Membres Centre
Joan Arumí Prat Universitat de Vic 
Remigijus Bubnys Kaunas University of Technology. Lithuania
Dolors Cañabate Ortiz Universitat de Girona
Fabrícia Castro Da Silva Universitat Rovira i Virgili 
Jordi Colomer Feliu Universitat de Girona
Sylvain Connac University Paul-valery de Montpellier
Joan Domingo Peña Universitat Politècnica de Catalunya
Montse Guitert Catasús Universitat Oberta de Catalunya 
Albert Irigoyen Zaragoza Universitat Rovira i Virgili
Mila Naranjo Llanos Universitat de Vic
Lluís Nogué Vila Universitat de Girona
Marta Planas Grabuleda Universitat de Girona
Josep Maria Pons Altés  Universitat Rovira i Virgili
Teresa Romeu Fontanillas Universitat Oberta de Catalunya
Gemma Torres Cladera Universitat de Vic
Brigita Stanikūnienė Kaunas University of Technology. Lithuania
Col·laboradors/es Departament, unitat, estudis
Antoni Gavaldà Torrents Universitat Rovira i Virgili
Joan Rué Universitat de Barcelona

Coordinació: Jordi Colomer Feliu i Dolors Cañabate

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.