Institute of Education Sciences > educational Innovation > Networks of educational innovation > XID Reflexive Learning
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Aprenentatge Reflexiu

Xarxa d'Innovació Docent

La Xarxa d’Innovació Docent d’Aprenentatge Reflexiu (XID-AR) ha dut a terme el seu treball des del setembre del 2010 fins al setembre de 2022. Durant aquest temps, i amb el suport de l’ICE, professors que fem docència diferents facultats de la UdG hem estat treballant conjuntament per analitzar i reflexionar sobre les experiències d’aprenentatge reflexiu que hem estat duent a terme.

L’aprenentatge reflexiu (AR) constitueix una perspectiva freqüentment utilitzada sobretot en contextos docents de parla anglesa (Bolton, 2010; Brockbank i McGill, 1998) És una metodologia o conjunt de metodologies docents que tenen com a objectiu comú cercar que l’alumnat prengui consciència del seu procés d’aprenentatge, i a través d’això, fomentar l’aprenentatge autònom i autoregulat, així com el seu compromís actiu amb el seu procés de formació i la millora de les seves habilitats personals i professionals. L’AR, per tant, cerca ajudar l’estudiant a prendre consciència dels seus punts forts i no tan forts, tant de caire personal com professional, i augmenti l’interès pel desenvolupament de valors i actituds personals i acadèmiques.

Cada un de nosaltres utilitza estratègies metodològiques i instruments amb l’objectiu de fomentar en els estudiants aquest tipus d’aprenentatge. Entre aquestes eines podem citar el portafoli, el diari vinculat a l’estada de pràctiques, activitats adreçades a potenciar el desenvolupament personal i professional, entre altres, tots elles utilitzades des d’una perspectiva reflexiva. L’objectiu de totes aquestes experiències és afavorir en els estudiants l’aprenentatge autònom, la seva implicació personal en la cerca de recursos per a la millora de les trajectòries personals i professionals, el coneixement de les pròpies potencialitats i el desenvolupament d’actituds i valors personals, competències, totes elles, que són rellevants en el context de la formació universitària.

Referències:

  • Bolton, G. (2010). Reflective practice. Writing and Professional Development. London: Sage.
  • Brockbank, A. and McGill, I. (1998). Facilitating Reflective Learning in Higher Education. Buckingham: Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Exemples d'aplicació de l'AR

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.