Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Infantil i Primària

Grups de treball (Equips ICE)

Equips infantil i primària

A partir del curs 2020-2021, es fusionen els Equips ICE Infantil 0-3 i ICE Infantil 3-6 en un projecte comú. Podeu consultar la llarga trajectòria de cadascun d'ells a la part inferior d'aquesta pàgina. 

L'actual equip ICE Infantil 0-6 continua treballant per la innovació i la millora en aquesta etapa educativa. Amb l'objectiu de donar resposta a les demandes de formació i aprofundir i formar-se en temàtiques concretes, segueixen un camí de reflexió i recerca que els dota de recursos per tal d'organitzar cada any la Jornada d'Infantil 0-6, considerada un referent formatiu a les comarques gironines.

Els nostres principals objectius com equip són:

 • Establir dinàmiques  de reflexió i debat que ens permetin obrir mirades
 • Documentar-nos per tal de mantenir viu l'esperit de transformació i innovació pedagògica
 • Establir lligams d'unió entre els dos cicles d'educació infantil
 • Organitzar , bianualment, la Jornada d'Educació Infantil, de les comarques gironines

Membres

 • Anna Albó Romagós
 • Dolors Julià Pairó
 • Lourdes Masó Darnés
 • Neus Morera Corral
 • Eva Peral Gómez
 • Pilar Saus Collell
 • Mireia Pérez Torrent
 • Íngrid Mula Pons de Vall
 • Anna Sarrà Alabert
 • Rosa Vila Carrera
 • Núria Sánchez Caritg
 • Cristina Vilà Mercader
 • Marta Ciurana González
 • Anna Baena Egea
 • Núria ventura Pujolar
 • Anna Peradalta Vilarrasa
 • Montserrat Núñez Casadevall

Coordinació

Núria Ventura Pujolar

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents


Les components del grup de treball en teràpia psicomotriu partim de diferents trajectòries i compartim la mateixa mirada cap a l’infant. Ens referim a una mirada global que integra les dimensions corporal, cognitiva, afectiva i social. Entenent que la primera relació mare-fill és la que configura la manera de ser i estar en el món.Treballem des del cos en relació, entenent el cos del nen com a mitjà fonamental tant per conèixer-se a ell mateix com per a connectar amb els demés i amb el món que l’envolta. Com a psicomotricistes basem la nostra intervenció en oferir seguretat afectiva i educativa per tal de donar a l'infant la possibilitat de realitzar un itinerari maduratiu que va del plaer d’actuar al plaer de pensar, garantint el seu desig d’aprendre adquirint unes bones habilitats emocionals i de comunicació.

Els nostres principals objectius com a grup són:

 • Aprofundir en temes d'interès comú, referents al camp d'intervenció psicomotriu
 • Enriquir coneixements i compartir experiències en els àmbits d'actuació
 • Elaborar i compartir les nostres reflexions
 • Donar a conèixer la psicomotricitat basada en la relació

Membres

 • Montse Vallès Mayoral
 • Georgina Ayats  Sala
 • Paula Esparreguera Micaló
 • Montse Martínez Valero
 • Maria Lourdes Masó
 • Gemma Heras Fortuny

Coordinació

Paula Esparreguera Micaló

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

 • La Psicomotricitat com a eina per entendre i afrontar la diversitat. Curs 2014-15
 • Sensibilització de la pràctica psicomotriu educativa. Emoció, relació i pensament en joc, per ajudar a créixer. Curs 2015-16
 • Vivenciar la psicomotricitat a Educació Infantil. Curs 2017-18  

L’equip ICE de matemàtiques d’infantil-primària es va constituir el curs 2006-2007 arran del programa de Formació de formadors/res de matemàtiques portat a terme pel Departament d’Educació del curs 2005-2006 al 2007-2008 dins el Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010. L’equip es va constituir per mestres d’educació primària i professors de la Facultat d’Educació i Psicologia amb una llarga experiència en formació matemàtica adreçada a escoles i professorat de la nostra demarcació, així com d’un àmbit més ampli. Actualment el formen mestres que treballen en centres d'educació infantil i primària.

Del curs  2009-2010 al 2011-2012  l’equip es centra en l’anàlisi competencial i en l’aprofundiment de coneixements disciplinaris i didàctics de la resolució de problemes i ha ofert cursos adreçats a mestres d’infantil i primària.  Aquests han tractat la resolució de problemes des de diferents àmbits: contextualitzats, amb materials manipulables, amb TAC, amb connexió amb l’àrea de llengua i preventius. En els següents cursos l'equip centra la seva tasca en la matemàtica manipulativa i en activitats formatives d’assessorament de matemàtiques en centres de la província de Girona.  

Des del curs 2016-2017 l'equip participa en la formació del programa AraMat del Departament d'Ensenyament adreçat als mestres d’educació infantil i primària que té per objectiu aprofundir en el coneixement dels continguts clau de matemàtiques i en com treballar-los a l’aula, amb el convenciment que si se’n sap més es poden ensenyar millor. 

En el 2018-2019 s'incorporen a l'equip nous membres a fi de poder donar resposta, amb una visió d'equip, a les demandes formatives tant del programa AraMat com del Pla de Zona de comarques de Girona.

Actualment l' equip investiga i aprofundeix en temes de didàctica de les matemàtiques que ajudin a millorar la tasca docent i formativa.

 

Membres

 • Marta Aragüés Vidal
 • Ester Bosch Casas
 • Xavier Fernàndez Bergés
 • Cecília Martinez Coll
 • Anna Rodríguez Casas 
 • Rosa M. Sala Pi

Coordinació

Marta Aragüés Vidal

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

L’equip ICE de visual i plàstica d’infantil i primària es creà el curs 2007-2008 responent a la necessitat de crear un grup de treball de formadores entusiastes de l’educació visual i plàstica. Des del seu inici, l’equip ha donat resposta a les demandes de formació del Pla de Zona de les comarques gironines i ha organitzat diverses activitats relacionades amb el llenguatge visual i plàstic adreçades a mestres d’infantil i primària.

L’equip comparteix una mateixa mirada del treball a l’escola del llenguatge visual i plàstic i l’àrea d’educació artística basada en la interdisciplinarietat i connexió amb les altres àrees, en l’art, en l’experimentació i la creativitat. Durant la seva trajectòria, ha participat en l'organització de diverses jornades de visual i plàstica i tallers adreçats a mestres d’infantil i primària centrats en una temàtica concreta i transversal que possibiliten experimentar tècniques plàstiques i aprofundir en continguts relacionats amb el  llenguatge visual i plàstic i l’art.

En els darrers cursos hem anat recollint experiències en el web "Per amor a l'art" amb la intenció que puguin ser una font d'inspiració per altres mestres i per a nous projectes. També ens podeu seguir a Instagram

Membres

 • M. Teresa Bardera Garcia
 • Eva Formiga Alberca
 • Aurelia de la Fuente Martín
 • M. Carme Garriga Verdaguer
 • Dolors Picazo Hugas
 • Àngels Rigat Coll
 • Núria Vancells Flotats
 • Anna Sarrà Alabert

Coordinació

Anna Sarrà Alabert

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

L'Equip ICE de Metodologies per a la transformació es crea durant els curs 2018-2019 com a grup de treball de reflexió, intercanvi, recerca i formació centrat en metodologies globalitzadores.

Els objectius de l'equip se centren en: 

 • Reflexionar i aprofundir en aspectes metodològics partint de la pròpia experiència i projectes de centre i d'un marc teòric.
 • Compartir les realitats del propi centre incidint en el procés de transformació i millora que s'ha seguit i els canvis que ha comportat i fer-ne l'anàlisi. 
 • Consensuar aspectes bàsics del procés de reflexió i acció que puguin ser vàlids per a qualsevol centre que es replanteja un enfocament globalitzat de l'aprenentatge.
 • Disseny d'estratègies i elaboració de processos claus de l'ensenyament-aprenentatge basats en metodologies amb un enfocament globalitzat. 

Membres

 • Sandra Masdevall Teixidor
 • Josep Pérez Bosch
 • Lídia Sanahuja Navarro
 • Ester Gibert  Esparch
 • Raquel Soliguer Whitehead
 • Maria Doñate Sabaté
 • Mireia Pia Bordas

Coordinació

Sandra Masdevall Teixidor

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

L'Equip ICE en Innovació a l'Educació Física Cooperativa pretén donar resposta a la gestió del projecte telemàtic cooperatiu a l’educació física “Formigues Cooperatives” i oferir formació i acompanyament de tots aquells professionals que vulguin participar en el projecte. I també ajudar-los a iniciar-se en metodologia cooperativa a l'educació física. 

Membres

 • Pere Casals Padró
 • Cristina Guijosa  Quintilla
 • Antonia Maria Montero Pérez
 • Aleix Vila Solà
 • Meritxell Balada Orengo
 • Paula Costabella Estany
 • Alba Romera Sánchez

Coordinació

Pere Casals Padró

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

Tot ésser humà té unes necessitats que han de ser cobertes, moltes d’elles solen resoldre’s per la pròpia capacitat de gestionar-les, però hi ha situacions i moments en la vida de les persones i dels infants en que es fa difícil, i és per això, que cal acompanyar-los a fi de no caure en una situació de vulnerabilitat.

En el grup de treball “T’acompanyem”, volem reflexionar sobre l’àmbit de l’acompanyament, els agents que intervenen, la formació i el decret d’inclusió a fi de generar millores envers al nostre alumnat, les seves famílies i els professionals.

El tema central del qual parlarem afecta de manera transversal des del naixement fins a la vida adulta.

El grup de treball està format per persones de l’àmbit educatiu; però per entendre aquest acompanyament com a tal, necessitem un equip multidisciplinar on englobi tot el ventall de professionals que intervenen en aquest procés. Per aquest motiu es faran trobades i qüestionaris amb membres de l’àmbit educatiu, col·lectius de famílies, serveis assistencials (CDIAP, CSMIJ, EAIA, EAP i serveis socials) i sanitat.

Membres

 • Esther Ayuso Gutierrez 
 • Sonia Casademont Matamala
 • M. Àngels Gifra Borrell
 • Angels Miret Rial
 • Emeralda Guirado
 • Ester Puigdemont Melian
 • Susanna Presas Quintana
 • Glòria Barrosso Ruíz
 • Dolors Garcia Debesa

Coordinació

Esther Ayuso Gutiérrez i Sònia Casademont Matamala

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert

anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

L’Equip agrupa aquells participants que volen implementar activitats d’aprenentatge emocional, social i ètic en el seu centre, participar en recerca educativa, preparar projectes conjunts amb altres grups a nivell nacional i internacional i implicar-se en fer formacions a altres docents.

Està format per professionals de l’àmbit de l’educació (primària, secundària i universitari) que han realitzat almenys 30h prèvies de formació certificada en Aprenentatge Social, Emocional i Ètic.

Els nostres objectius com equip són:

 • Preparar al professorat per tal que pugui  fer de formador en nous grups
 • Elaborar, difondre i realitzar propostes educatives i formatives, dins del programa ASEE, per a altre professorat.
 • Afavorir la interacció dels professionals de l’educació, interessats i formats en aquest àmbit.
 • Promoure la incorporació de l’Aprenentatge Emocional, Social  i Ètic en els centres educatius.
 • Promoure la recerca en l’àmbit de l’educació.

Membres

 • Roser Alemany
 • Neus Bartrolí
 • Juan Maria Benítez
 • Francesc Sidera
 • Aida Solà
 • Marina Brucet
 • Hans Brughart
 • Andreu Orra
 • Lídia Valls
 • Cristina Girals
 • Cristina Guergúe
 • Cristina Geremies

Coordinació

Eulàlia Guiu Puigvert

Responsable ICE

Miquel Àngel Ruíz

miquelangel.ruiz@udg.edu

ComparTeam és un equip format per docents amb ganes d’aprendre i compartir des d’un punt de vista pedagògic i didàctic. Aquest grup va sorgir amb la finalitat de conèixer i fer sorgir experiències, idees, activitats, projectes…que, de ben segur, es troben a les aules de les nostres escoles, però que els docents no troben ni l’espai ni el temps de poder compartir o explicar a la resta de companys. Així doncs, aquest grup treballa per poder acostar aquestes experiències a quants més docents millor.

Els nostres objectius són:

 • Compartir experiències, idees, recursos, activitats o projectes educatius que funcionen a l’aula i posar-los a l’abast d’altres docents
 • Aprendre del coneixement i les experiències de companys docents.
 • Conèixer i crear vincle entre grups de docents.
 • Crear una comunitat de mestres que es sentin part d’un grup de docents amb la mateixa finalitat.
 • Celebrar un cop l’any la Jornada ComparTeam.

Membres

 • Iolanda Moya Serra
 • Maria Badet Panosa
 • Lídia Martínez Cornellà
 • Joan Parés Martí

Coordinació

Iolanda Moya Serra

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

En aquest grup es pretén col·laborar en el desenvolupament del projecte del MMACA, que consisteix en la creació d’una xarxa de museus de matemàtiques arreu de Catalunya. Per aconseguir-ho, una de les passes és crear un espai expositiu permanent a Girona, que passaria a formar part d’una de les seus del MMACA.

Els nostres objectius són:

OBJECTIUS GENERALS DEL MMACA

 • Crear una xarxa de museus de matemàtiques a Catalunya.
 • Apropar les matemàtiques a tots els públics.
 • Divulgar i estimular una imatge social positiva de les Matemàtiques:posar de manifest la seva presència i el paper que juguen per a la nostra cultura i per al nostre progrés.
 • Donar suport a la tasca educativa que es fa als centres escolars tot complementant-la amb propostes que van més enllà de les possibilitats de l’escola.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL GRUP DE GIRONA

 • Vetllar per crear un nou espai expositiu a la ciutat de Girona.
 • Gestionar les exposicions temporals que tenen lloc a les Comarques Gironines.
 • Organitzar les exposicions i equipar-les amb mòduls (tant de material manipulatiu com de contingut didàctic).

Membres

 • Quim Tarradas Isern
 • Anna Rodríguez Casas
 • Eduard Piñero Nieto
 • Anton Aubanell Pou
 • Sandra Soliguer Portavella
 • Laura Gallego Marín
 • Enric Lleonart Pujol
 • Ferran Maimir Serrallonga
 • Fernando Cordón Quevedo
 • Guillem Bonet Carbó
 • Elisenda Casanova Castro
 • Francesc Massich Vall
 • Glòria Sánchez Puig
 • Marta Aragües Vidal
 • Josep Rey Nadal

Coordinació

Quim Tarradas Isern

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

El projecte neix l'any 2020 a partir de les sinèrgies sorgides entre persones de diverses institucions relacionades amb les biblioteques escolars: Ajuntament de Girona, Universitat de Girona, Diputació de Girona i Departament d'Educació.

La primera concreció d'aquest treball en xarxa fou la proposta d'Escola d'Estiu 2020, que va caldre ajornar durant dos anys a causa de la pandèmia.

L'èxit de la I Escola d'Estiu Biblioteca i Escola, al juliol de 2022, ens ha donat empenta per poder créixer. La proposta ha evolucionat cap a la constitució de l'Equip de Mediació Lectora, organitzat com a equip ICE de la Universitat de Girona, que contempla l'organització de la II Jornada d'Estiu Biblioteca i Escola, a més d'altres estratègies de suport en el seu pla de treball, que s'aniran concretant en els propers anys.

Membres

 • Albert Perafita Carreras
 • Albert Segado Ferran
 • Anna Sarrà Alabert
 • Carolina Carreras Cubarsí
 • Cesc Cornet López
 • Cristina Ros Abulí
 • Dolors Madeo Ger
 • Enric Boldó Fabra
 • Gemma Martínez Brengaret
 • Karo Kunde
 • Margarida Falgàs Isern
 • Mariona Masgrau Juanola
 • Montserrat Bertran Tenas
 • Vicent Colom

Coordinació

Karo Kunde

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

És un espai de treball pels referents de centre del Projecte Escolta’m. Es treballarà a partir de les experiències que portin els participants de la seva pràctica com a referents. Mitjançant  la metodologia coaching es treballarà entre el grup d’assistents les situacions de la pràctica del projecte que ens generen alguna inquietud , o dubte o voldríem repensar en equip. A més es tractaran temes dels eixos de Projecte per tal d’enriquir-los i poder aportar en la tasca de referent. ( vinculació, comunicació, resiliència, coaching).

Els objectius del nostre treball com Equip ICE, són:

•    Compartir les experiències de treball en els diferents centres.
•    Compartir vivències, eines i experiències de la pràctica com a referents.
•    Aprendre a fer preguntes que ajudin a analitzar i obrir la mirada envers el nostre treball.
•    Aprendre a extreure les coses positives de les situacions amb les que treballem.
•    Construir de forma conjunta el paper del referent del Projecte.
•    Treballar a partir de la pràctica reflexiva.
•    Aprendre eines coaching.
•    Augmentar el repertori de recursos per gestionar l’espai de referents en el centre.
 

Membres

 • Mª Àngels Gifra Borrell
 • Anna Ontiveros Magin
 • Lourdes Dalmau Bacardit
 • Gemma Guix Feixas
 • Mª Àngels Viñals Estañol
 • Patrícia Masllopart Garcia
 • Mercè Ramón Bohil
 • Carme Madrià Garriga
 • Montserrat Sampol Oliva

Coordinació

Lourdes Dalmau Bacardit

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert

anna.sarraalabert@udg.edu

Activitats/documents

L'Equip ICE Espais es crea el curs 2018-2019 amb la intenció de formar un grup de treball centrat en la reflexió, intercanvi, recerca i formació entorn l'organització dels espais escolars. Uns espais entesos com a elements educatius i lligats estretament al projecte d'escola. 

Els objectius que es planteja l'equip són:

 • Reflexionar i aprofundir en aspectes metodològics i organitzatius centrats principalment en el cicle d'infantil 3-6.
 • Compartir les realitats del propi centre incidint en el procés de transformació i millora que s'ha seguit i els canvis que ha comportat.
 • Cercar documentació i experiències de centres de referència focalitzant la mirada en l'aspecte organitzatiu.
 • Consensuar aspectes bàsics del procés de reflexió i acció que puguin ser vàlids per a qualsevol centre que es replanteja un canvi metodològic i d'organització d'espais.

L’Equip ICE d’infantil 3-6 es va constituir el curs 2007-2008 i està integrat per mestres d’educació infantil de diferents escoles de la província de Girona interessades en el treball innovador i la millora en aquesta etapa educativa. 

Una de les finalitats de l’equip és donar resposta a les demandes de formació de la província així com la de crear un espai comú de reflexió per aprofundir i formar-se en temàtiques concretes relacionades amb l’educació dels infants i l’escola de 3-6.

Des dels seus inicis, l’equip ha intervingut en l’organització de jornades d’educació d’infantil 0-6, unes jornades adreçades a professionals de tota l’etapa educativa 0-6 i que es podem considerar un important referent formatiu en les comarques gironines.

Membres

 • Dolors Julià
 • Teresa Bardera
 • M. Lourdes Masó 
 • Eva Peral 
 • Núria Ventura 
 • Rosa Vila 
 • Pilar Saus

Coordinació

Núria Ventura Pujolar

Responsable ICE

Anna Sarrà Alabert
anna.sarraalabert@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

L'equip TAC ICE d'infantil i primària es va constituir el curs 2010-2011. Està integrat per un grup de persones formadores en TAC, altament interessades en l'actualització permanent dels seus coneixements i competències en els temes TAC i ben disposades a compartir-ho, tant a nivell de l'equip (autoformació) com amb la resta del professorat (formació). Les funcions de l'equip són:

 •  Reflexionar al voltant del contingut i la finalitat de les accions formatives
 •  Propiciar l'autoformació de l'equip, a partir de les mateixes persones que integren l'equip, però també convidant altres persones quan sigui necessari.
 •  Oferir una acció formativa oberta a d'altres equips ICE, quan es consideri convenient.
 •  Assumir les demandes de formació provinents de centres de la província.

Historial equips

Cursos anteriors

Activitats/documents

L’equip ICE de competències personals es va constituir el curs 2008-2009. Som un grup de treball, format per mestres i professorat d’educació infantil, primària i secundària, psicopedagogs, educadors socials i terapeutes, que compartim una visió integral de la persona, la capacitat de creixement en qualsevol etapa de la vida i la importància de les relacions humanes.

El nostre objectiu és oferir formació, orientació  i recursos perquè els docents puguin incloure aquesta mirada integral dins del centre educatiu.

Per aquest motiu oferim diferents tallers, cursos, seminaris, assessoraments sobre:

 • Comunicació
 • Vinculació
 • Resiliència
 • Educació emocional
 • Dinàmica de grups, convivència
 • Resolució de conflictes
 • Ioga
 • Suport al dol
 • Pedagogia sistèmica

Educar és preparar la terra perquè doni els millors fruits”

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

Metre és un grup de mestres que es va crear l'octubre de 2012 per compartir inquietuds i estratègies de canvi. Som professionals de totes les especialitats i les etapes educatives amb la voluntat d'avançar i millorar en la nostra pràctica docent. Aquesta diversitat de perfils no priva en cap cas que trobem moltes inquietuds i elements de debat compartits és i sens dubte, un dels nostres trets definidors que ens permetrà fer aportacions riques i globalitzadores.

Creiem que l'educació emprenedora és una via important de renovació de l'educació, tot i que es tracta d'un terme genèric que aglutina concepcions molt diverses de com ha de ser l'educació del segle XXI. Nosaltres l'entenem com un conjunt d'estratègies, metodologies i actituds didàctiques que han d'ajudar a actualitzar els processos d'ensenyament i aprenentatge en la seva globalitat i al llarg de tota la formació (més que no pas una matèria aïllada i vinculada amb el món empresarial). Creiem també que l'educació emprenedora ha d'ajudar els alumnes a saber tirar endavant els seus propis projectes. En tot cas, continuem definint i redefinint aquest concepte en cada reunió.

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

L’equip de llengua d’infantil i primària de l’ICE es va constituir el curs 2005-2006 i en formen part persones formadores interessades en la metodologia i la didàctica de la llengua a l’educació infantil i primària. El grup de treball analitza la implementació a les escoles de temes diferents com l’impuls a la lectura, la immersió lingüística, l’aprenentatge de la llengua oral i escrita,… per a l’optimització d’estratègies, la millora de la intervenció docent i l’aprenentatge a nivell integral.

Les funcions de l’equip són:

 • Actualitzar-se en temes específics de didàctica de la llengua i la literatura, així com també en currículum, intervenció i avaluació.
 • Atendre i resoldre les demandes de formació.

El treball intern de l’equip consisteix en:

 • Formar-se en llengua, literatura i en  metodologia i organització d’aula. Fer un seguiment dels temes tractats en les recerques actuals i assistir, si és possible, a trobades i conferències d’experts.
 • Compartir temes referents a la llengua i el llenguatge entre les  persones que integren l’equip.
 • Posar en comú principis bàsics que poden afectar a les formacions que realitzen les persones que integren l’equip.
 • Compartir material i experiències de formació.

Historial equip

Cursos anteriors

L’Equip ICE de metodologies i organització d’aula es va crear el curs 2009-2010 i està integrat bàsicament per mestres i especialistes amb experiència en diferents activitats de formació: assessoraments a centre, cursos, tallers,...

L’equip està format per un grup heterogeni de professionals amb experiència i àmbits diversos pel que respecta a context escolar, projectes, tècniques d’estudi i formació de l’alumnat, metodologies emprades ... en conjunt contemplats com aspectes enriquidors als quals cal afegir un objectiu i un interès comú: la inquietud i  il·lusió que els mou a aprofundir i a reflexionar sobre el què, el com i el per què de la pròpia tasca docent.

En els dos primers cursos l’equip es va centrar en sessions d’autoformació, les quals han facilitat el coneixement dels seus membres i han servit per compartir experteses i/o experiències innovadores o distintives. Aquest curs 2012-2013 l’equip es proposa l’aprofundiment en un tema concret unificant criteris, cercant metodologies i recursos per treballar-lo per poder-ho aplicar i compartir.

La majoria de membres de l’equip han assumit diferents activitats de formació del Pla de Zona i de formació de professorat interí, tant a nivell individual com en parelles o petit grup.

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.