Institute of Education Sciences > Conferences and projects >Vocational training conferences
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Close
Menu

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Jornades d' FP

Educació professional present i futura

 • Qui considera que la feina del professorat és estàtica? 

 • Qui està ensenyant el mateix des de fa 10 anys? 

 • Estem ensenyant de la mateixa manera que quan vam començar? 

 • Nosaltres hem d'ensenyar o els estudiants han d'aprendre? 

 • Els continguts no canvien? 

 • Què ens espera? 

 • Quines inquietuds tenim com a docents?

VIII jornada

Les jornades d'FP són un espai de trobada anual (al mes de juny) adreçat a professorat de totes les famílies professionals on podem compartir experiències i descobrir les darreres novetats en aquest àmbit educatiu, tot modelant l’educació professional present i futura.

És en espais com aquest on podem unir les experiències dels centres, dels professionals de l'educació i de les d'empreses,... i sense oblidar l'alumnat com a gran beneficiat de la millora continuada del professorat d'FP.

Ponències, tallers, taules rodones, ... diferents formats i continguts que pretenen incidir en temàtiques actuals i motivadores, d'aplicació a l'aula, per a la gestió dels cicles i dels centres educatius, i per la millora del coneixement de l'alumnat, dels adolescents i adults joves que tenim a les aules.

Els estudis de formació professional preparen l'alumnat per poder accedir al món del treball amb èxit. Igual com el món laboral ha canviat els últims anys, aquests estudis professionalitzadors també necessiten actualització. Els canvis en la societat, en l'alumnat, l'entorn, les diferents professions emergents i la creació de nous llocs de treball són factors a tenir ben presents per part del professorat.

A les jornades d'FP es volen tractar tots aquests canvis. Donar eines de reflexió i aprenentatge continuat per avançar en l'objectiu d'oferir una formació professional de qualitat a la nostra societat.

VIII Jornada d'FP. AULA  MENT  EMOCIONS. Claus per a la seva Gestió

Dijous 16 de juny de 9:00h a 14:00h Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

L'equip d'FP de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la UdG va organitzar la VIII Jornada d'FP sota el lema “AULA  MENT EMOCIONS. Claus per a la seva Gestió”.

La salut mental en els adolescents i adults joves ha estat en els últims anys en el punt de mira, i ara, sobretot, des de l’inici de la pandèmia. Ens preocupa al professorat, a les mares i pares, als professionals sanitaris.

Aquesta jornada va ser un espai per aportar coneixements, procediments i recursos útils per a la prevenció de trastorns i futures patologies mentals. Per tant, es van obtenir eines per una bona gestió emocional eficaç com a base d’aquesta prevenció. Se'n va parlar trencant estigmes. Ens vam emportar de la jornada eines per a una detecció primerenca de la possible presència de trastorns mentals a l’adolescència i primers anys de l’edat adulta i unes pautes i orientacions clares de com actuar i acompanyar.

La Jornada tindrà lloc el proper dijous 16 de juny de 2022 i vol ser un punt de trobada de docents d'FP amb l'objectiu principal d'apropar l'FP a un nou enfocament basat en la bona gestió de les emocions a l'aula per cuidar la salut mental del nostre alumnat i del professorat. També analitzar què sentim o què no sentim per tal de poder fer una primera detecció de problemes de salut mental, per preservar-la i per tenir una visió de la salut menta lliure d'estigmes. Volem, com a docents, estar preparats per les adversitats presents i futures i afrontar-les sense angoixes i així preparar l'alumnat pel seu futur professional i/o acadèmic sense entrebancs.

La jornada VA constar de dues parts

 

Una primera part centrada en l'alumnat on professionals de diferents àmbits (educatiu, sanitat, etc.) van aportar eines i recursos per conèixer les diferents problemàtiques i patologies mentals més habituals en els i les joves que cursen cicles formatius; com prevenir-les, com detectar actituds o senyals físiques que ens haurien d'alertar, com actuar en cas de detecció o sospita, com actuar en una situació de primers auxilis, i on derivar en cas de sospita; i, sobretot, com trencar estigmes. Com ajudar l'alumnat a expressar-se sense por a ser discriminat.

La segona part centrada en el professorat, on se'ns van donar eines per la nostra pròpia gestió emocional i autoescolta. És a dir, com tenir emocions i relacions saludables, la base per una bona salut mental.

OBJECTIUS de la jornada
 • Conèixer estratègies per a la gestió emocional tant per l’alumnat com per docents
 • Conèixer els recursos a l’abast dels docents que ofereixen institucions com el propi Departament d’Educació, la Diputació, els ajuntaments, i diverses entitats
 • Detectar la possible presència de trastorns mentals en l’alumnat de formació professional
 • Detecció, actuació, derivació, comunicació (amb els familiars, amb l’equip docent, amb l’alumnat...)
 • Conèixer les eines que la psicologia posa al nostre abast en aquest àmbit
CONTINGUTS de la jornada
 • Prevenció: gestió emocional com a prevenció de trastorns mentals
 • Comprensió: trencar estigmes amb més coneixement i comprensió i menys ignorància i por
 • Coneixement: la salut mental a l’adolescència, problemes, trastorns, patologies. Quins trastorns mentals s’han agreujat per la pandèmia, quins en són els signes i símptomes
 • Detecció i observació: signes i allò que ens ha de cridar l’atenció (senyals d’alarma)
 • Actuació en primers auxilis i a llarg termini. Com comunicar, a qui i què
 • Derivació: on, a qui, com i quan
 • Recursos i eines del Departament d’Educació
 • Recursos i eines de l’Ajuntament de Girona
 • Recursos i eines externes

Programa de la jornada

MATERIALS I RECURSOS DE LA JORNADA

Aquí trobareu enllaçats tots els materials, enllaços web i recursos de la VIII Jornada d'FP.

VII jornada

cartell jornada

El 10 de juny de 2021 va tenir lloc la VII Jornada d'FP de les comarques de Girona. Va ser un espai de trobada de docents d'FP amb l'objectiu principal d'apropar l'FP a un nou enfocament basat en la coeducació i en l’anàlisi de l’estat actual dels estereotips professionals. Vam impulsar la superació dels estereotips de gènere vinculats als estudis d’FP i a les professions.

Consulteu aquí el programa de la jornada  i la informació de les ponències i ponents .

L'equip ICE d'FP de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la UdG, format per 12 docents, organitza la VII Jornada d'FP de les comarques de Girona sota el lema "Trenquem Estereotips".

Volem oferir la mateixa igualtat d’oportunitats a noies i nois, dones i homes, tenint en compte i respectant les diferències de gènere, disminuint tant com sigui possible els efectes i conseqüències d’una educació sexista. Una educació integral i integradora.

El Departament d’Educació defineix la coeducació com l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de les noies i els nois, independentment del seu sexe o orientació sexual, potenciant així la igualtat real d’oportunitats. Una institució coeducadora busca el desenvolupament integral de les noies i els nois en condicions d’igualtat, llibertat i solidaritat.

Objectius de la Jornada:

 • Conèixer les darreres novetats pel què fa a les línies estratègiques del Departament d'Educació
 • Conèixer noves eines i metodologies en coeducació útils per al professorat d'FP
 • Proporcionar un enfocament de l'FP competencial, integral i integradora

MATERIALS de: VII Jornada (10-06-2021). Trenquem estereotips. Igualtat, Trenquem estereotips, coeducació. Vídeo Jornada 
Programa     Full Informatiu  Materials i Recursos versió estesa  Material i Recursos versió comprimida  Vídeo Qtura  Materials en carpeta comprimida (descarregar des d'un navegador diferent a Chrome) Idees principals de la Taula Rodona  Idees principals de les Ponències 

Històric de les jornades d'FP

 • VII Jornada (10-06-2021). Trenquem estereotips. Igualtat, Trenquem estereotips, coeducació. Vídeo Jornada
  Programa  Full Informatiu  Material i Recursos Estesos  Material i Recursos comprimits  Vídeo Qtura  Materials en carpeta comprimida (descarregar des d'un navegador diferent a Chrome) Idees Principals de la Taula Rodona  Idees principals de les Ponències
 • VI Jornada (6-06-2019).  Sacsegem l’FP:  Relació Institut-Empresa, GamificACCIÓ, La revolució de l’FP, Formació + professional - nous currículums.
 • V Jornada  (15-06-2018).  Gestió del temps:  comunicació assertiva, treball en equip, ABP, diversitat a l'FP i presentació del Consell Municipal de l’FP.
 • IV Jornada (18-06-2017) . Tots innovem l' FP:  noves tecnologies, noves metodologies a l’aula, aprenentatge basat en reptes
 • III Jornada (18-06-2015). Adaptant-nos als canvis : novetats normatives, Noves tecnologies, Coaching, Motivació, FP fora de Catalunya
 • II Jornada (18-06-2014).  FP dual. networking i diversitat.
  Programa 
 • I Jornada (20-06-2013). L’Avaluació LOE - Canvis, eines de gestió, rúbriques

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.