Faculty of Nursing > The Faculty > Quality > Quality committee
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu

Facultat d'Infermeria

Comissió de qualitat

La comissió de qualitat de la Facultat d'Infermeria és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials del centre docent. Així, la CQC haurà de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ a nivell de centre docent.

La Comissió de Qualitat de la Facultat té la composició següent:

  • Degà/ degana de la Facultat, que la presideix
  • La persona responsable dels processos de qualitat del centre
  • Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau del centre docent
  • Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster adscrits al centre docent
  • Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre
  • Tres estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell d’Estudiants i designat pel degà/degana
  • Un representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l'organització i la gestió de la docència del centre
  • Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster del centre docent, a proposta del degà/degana del centre docent,
  • L’administrador/a de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari/a
  • Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) sense vot
Membre Càrrec
CARMEN BERTRAN NOGUER Degana de la Facultat d'Infermeria (presidenta)
ROSA SUÑER SOLER
CRISTINA BOSCH FARRE Coordinadora d'estudis del Grau en Infermeria
DOLORS JUVINYA CANAL Coordinadora d'estudis del Màster en Promoció de la Salut
MIRIAM FERRER AVELLI professora del Departament d'Infermeria
MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ Estudiant del Grau en Infermeria
MARC MESTRE MIRÓ Estudiant del Grau en Infermeria
ROGER PALACIOS CRUZ Estudiant del Grau en Infermeria
NADIA ROJAS MARTIN Estudiant del Màster en Promoció de la Salut
MONTSERRAT ARMENGOL MARTÍNEZ PAS relacionat amb l'organització i la gestió de la docència de la Facultat d'Infermeria
PILAR SOLER TURON directora d'Infermeria de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
NURIA BATLLE JOHER directora d'Infermeria de l'IAS. Hospital Sta. Caterina
PERE ROURA MARTI Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
BERTA NADAL GIRALT Administradora de la Facultat d'Infermeria (secretària)
PILAR DEL ACEBO PEÑA membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació)

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.