Faculty of Nursing > The Faculty > Quality > Quality committee
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Faculty of Nursing

Comissió de qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat d’Infermeria és l’òrgan que vetllarà per l’acompliment dels requisits de qualitat en el Marc VSMA dels estudis organitzats en el centre docent i que assumeix també la funció de vetllar per la qualitat del desplegament del SGIQ a nivell de centre docent.

Correspon a la Comissió de Qualitat de la Facultat d’Infermeria l’anàlisi i valoració del funcionament dels estudis del centre docent.

 

La Comissió de Qualitat té la composició següent:

 • Degà/-ana de la Facultat, que la presideix,
 • La persona responsable dels processos de qualitat del centre, que serà proposat i nomenat pel degà/-ana,
 • Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau del centre docent,
 • Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster adscrits al centre docent,
 • Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre,
 • 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell d’Estudiants i designat pel degà/degana o director/directora,
 • 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència del centre,
 • Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster del centre docent, a proposta del degà/degana del centre docent,
 • L’administrador/a de l’àrea d’estudis,
 • Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) sense vot (convidat),
 • En cas de disposar-ne, la persona tècnica de qualitat de l’àrea d’estudi, que assumirà les funcions de secretari/secretària.
Membre Càrrec
CARMEN BERTRAN NOGUER Degana de la Facultat d'Infermeria (presidenta)
ROSA SUÑER SOLER Vicedegana i Responsable dels processos de qualitat de la Facultat d'Infermeria
GLORIA REIG GARCIA Coordinadora d'estudis del Grau en Infermeria
DOLORS JUVINYA CANAL Coordinadora d'estudis del Màster en Promoció de la Salut
MIRIAM FERRER AVELLI Professora del Departament d'Infermeria
ALEJANDRO CABALLERO RUIZ Estudiant del Grau en Infermeria
ESTEFANNY YERAL FLOREZ MARIN Estudiant del Grau en Infermeria
TEO RODRÍGUEZ CAMPILLO Estudiant del Grau en Infermeria
LAURA ESTRADA OCAÑA Estudiant del Màster en Promoció de la Salut
MONTSERRAT ARMENGOL MARTÍNEZ PAS relacionat amb l'organització i la gestió de la docència de la Facultat d'Infermeria
PILAR SOLER TURON Directora d'Infermeria de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
NURIA BATLLE JOHER Directora d'Infermeria de l'IAS. Hospital Sta. Caterina
DAVID CAMARA LIEBANA Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
BERTA NADAL GIRALT Administradora de la Facultat d'Infermeria
PILAR DEL ACEBO PEÑA Membre convidat del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació)
M. CRISTINA QUIROGA VARELA Tècnica de Qualitat (secretària)

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.