Faculty of Nursing > The Faculty > Quality > Indicators
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Close
Menu

Faculty of Nursing

Indicadors

Qualitat

La institució ha d’analitzar i reflexionar sobre el funcionament del centre i el desenvolupament de les titulacions impartides. Aquesta reflexió s’ha de fonamentar tant en la informació pública com en les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del seu SGIQ.

Els indicadors són els senyals quantitatius de l'evolució de les variables numèriques d’una titulació que fan referència des del nombre de matriculats a la taxa de rendiment acadèmic. Són l’eina bàsica quantitativa per a la reflexió de les titulacions.

Disposem de les següents fonts :

  • Indicadors de seguiment dins el Marc VSMA, que es poden trobar dins de la plana web de cada títol. Actualment només es mostren del darrer curs acadèmic.
  • Plana web Dades i impacte , que recull les principals dades de gestió de la Universitat.
  • Portal d’indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions (Winddat ).
  • Portals EUC dades i EUC informes .

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.