Health in the workplace > Strategy > Health surveillance
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu

Oficina de Salut Laboral

Vigilància de la salut

Actuacions

La vigilància de la salut centra la seva activitat en la prevenció i assessorament sobre els requisits necessaris per establir i conservar un ambient de treball segur i saludable que afavoreixi una salut física i mental òptima en relació amb el treball i l'adaptació d'aquest a les capacitats dels treballadors, tenint en compte el seu estat de salut físic i mental.

NOVETAT

 

CAMPANYA 2n SEMESTRE 2021 ACTIVA del 8 al 26 de novembre

 

El contingut bàsic de l'examen és: 

  • Anamnesis (antecedents personals i familiars, hàbits de salut...)
  • Exploració física general 
  • Proves analítiques bàsiques: Àcid úric; Colesterol; Creatinina; Gamma-GT; Glucosa ; Transaminasa GPT; Hemograma sense VSG ; Sediment orina 
  • Electrocardiograma (12 derivacions)
  • En funció de l'avaluació dels riscos del lloc de treball i segons l’edat i el sexe, es determinaran les exploracions físiques i proves analítiques complementàries corresponents.

Proves complementàries (analítiques)

  • Siderèmia (nivells de ferro en sang) en dones en edat fèrtil
  • Sang oculta en femta dones i homes > 50 anys (detecció precoç de càncer de còlon, cal anar a recollir el pot per la mostra de femta uns dies abans de l’analítica La mostra es pot conservar al frigorífic (2-8ºC) fins un màxim de 5 dies, essent més fiable el resultat si es fa la prova els 3-4 primers dies.)
  • PSA en homes > 50 anys (detecció precoç de càncer de pròstata) 
  • Novetat campanya 2021 - Serologia SARS-CoV-2 Estudi dels anticossos en sèrum de la sang. Serologia realitzada amb la tècnica ELISA,  tècnica quantitativa, permet la detecció d'anticossos de tipus IgG i IgM que produeix l'organisme enfront de la COVID-19.

El dia de l’analítica comunicar al personal sanitari que realitza les extraccions, la falta d’aquestes proves complementàries no implica la no valoració de l’aptitud. 

Cada persona rebrà en el seu informe mèdic els resultats obtinguts i la seva interpretació.

Actualment, el servei de prevenció aliè és GESEME (Gestió i Serveis Mèdics, S.L.) assumeix la vigilància de la salut dels treballadors de la UdG, i inclou la realització dels exàmens de salut (reconeixements mèdics).  GESEME Girona és Ronda Ferran Puig, 37. Situació_Google Maps

En el díptic, hi trobarem el què cal fer si ens trobem en una situació d'incapacitat temporal tant pel que fa a presentació de comunicats com a reconeixements mèdics.

Creu Roja ha elaborat un joc interactiu per obtenir unes primeres nocions de primers auxilis als joves, però també és apte per a totes les edat

El joc consisteix en clicar sobre els diferents personatges i situacions que hi surten, respondre un petit test per saber si l'actuació que heu fet és correcta o no. Si la resposta és correcta, ens informe de l'actuació que cal fer.

Ja podeu començar: Joc Interactiu

Seguint les directrius establertes pel Ministeri de Sanitat durant l’emergència de salut pública i la Llei de prevenció de riscos laborals Llei 31/1995 referents a la protecció del personal que pugui ser especialment sensible a la infecció per coronavirus SARS-COV2, la Universitat de Girona ofereix a tots els treballadors el formulari  d'IDENTIFICACIÓ PERSONAL SENSIBLE a  (cal estar autenticat)  https://aserv2.udg.edu/osl/login.aspx i llavors escollir l'opció Avaluació Covid19 o accediu a la intranet, a la “+ meva” a l’apartat de “examen de salut” a la pestanya de “Avaluació Covid19”, aquest formulari inicia el procés d'identificació de treballador sensible.

La vigilància de la salut a la Universitat de Girona la realitza el servei de prevenció aliè GESEME, el seu personal sanitari gestiona la informació mèdica i la valoració mèdica. El resultat  indicarà si us podeu incorporar presencialment i si és necessari realitzar alguna mesura preventiva en funció del nivell de risc d'exposició (EPIS específics, adaptació del lloc de treball, etc..)

Les dades del formulari seran tractades d'acord amb el Reglament general de protecció de dades, complint les obligacions legals de la Universitat de Girona en prevenció i promoció de la salut del seu personal. Podeu exercir els drets d'accés a les dades, rectificació, eliminació i portabilitat, així com els d'oposició i limitació del tractament, adreçant-vos a l'Oficina de Salut Laboral.

Si pertanyeu al grup de persones vulnerables a la malaltia COVID19, no podeu accedir a les instal·lacions de la UdG fins que disposeu del resultat de la valoració mèdica.

A continuació podeu sol·licitar i recollir EPIS al següent enllaç de cita prèvia.

En el lliurament us donarem les instruccions d’ús, manteniment i bones pràctiques, i una breu explicació pràctica sobre mesures preventives.

Per a més informació salutlaboral.osl@udg.edu

 

 

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.