Work health > Organisation for the prevention of work risks > Health and Safety Committee
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Oficina de Salut Laboral

Comitè de seguretat i salut

El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de la UdG en matèria de prevenció de riscos laborals, i com a tal entendrà en totes les qüestions relacionades amb la política de prevenció de la Universitat. S’ocuparà també de temes mediambientals que tinguin una relació directa amb la seguretat i salut de les persones i proposarà iniciatives en aquest sentit.

Informació Comitè de Seguretat i Salut

El Comitè de Seguretat i Salut es va constituir l'any 1996.

Actualment, el Comitè de Seguretat i Salut està format per 7 delegats de prevenció, 7 representants de la institució i 3 assessors.

Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors en matèria de seguretat i salut, i són elegits per i entre els membres de les Juntes de Personal i dels Comitès d'Empresa. Estan distribuïts per acord intern entre els 4 òrgans de representació dels treballadors de la Universitat segons el col·lectiu al qual pertanyen, de la manera següent:

  • Junta de PDI: 2 delegats de prevenció
  • Junta de PAS: 1 delegat de prevenció
  • Comitè d'empresa de PAS: 2 delegats de prevenció
  • Comitè d’empresa de PDI: 2 delegat de prevenció

Les competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut i dels delegats de prevenció són les que s’assenyalen en els articles 39 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, respectivament.

Text integre de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.