Occupational Health > Occupational-health risk-prevention management > Activity Coordination
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Oficina de Salut Laboral

Coordinació d'activitats

Què és la coordinació d’activitats empresarials (CAE):

És l'obligació legal per la que s’ha de garantir, per part dels responsables de les empreses que concorren en un mateix centre de treball, el deure de cooperació en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Quan en un mateix centre de treball, desenvolupen activitats treballadors de dos o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals. El deure de cooperació serà d’aplicació a totes les empreses i treballadors autònoms concurrents en el centre de treball, existeixin o no relacions jurídiques entre ells.

La UdG, a través de l’OSL, les empreses o autònoms i altres institucions hauran d’informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, en particular  sobre aquells  que puguin veure’s agreujats o modificats per circumstàncies  derivades de la concurrència  d’activitats.

S’aplica tant als treballs desenvolupats per personal aliè dins de les instal·lacions de la UdG, com en aquells treballs realitzats pel personal de la UdG en centres aliens a la mateixa.

Inclou per tant a empreses contractistes i subcontractistes, treballadors autònoms, concessions administratives, organismes públics i privats, així com projectes d’investigació i convenis de col·laboració.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.