Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

"Seré un temerari i el meu projecte, una il·lusió"

Narcís Monturiol

"La vida ha de ser una educació contínua"

Gustave Flaubert

L’ICE

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach

L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) té com a objectius contribuir a la formació permanent del personal acadèmic de tots els nivells educatius, l’assessorament tècnic dins del camp de la planificació educativa, la recerca i la innovació pedagògiques.