Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

FP

Grups de treball

Equips FP

L'equip ICE d'FP, que es va constituir per primer cop el curs 2009-2010, va néixer fruit de la necessitat d’agrupar docents per compartir experiències i dissenyar activitats de formació pel professorat d'FP.

L’equip es reuneix periòdicament per compartir experiències i debatre sobre la normativa i currículum actual amb la finalitat d’organitzar Jornades divulgatives i d’intercanviar materials, eines i recursos.

Els objectius de l'equip són els següents:

 • Proposar activitats transversals de formació per al professorat de Formació Professional
 • Compartir experiències entre docents per la millora educativa i per fomentar la innovació docent
 • Debatre sobre la normativa actual que afecta els Cicles Formatius per comprendre el currículum i actualitzar els continguts pràctics i teòrics
 • Fomentar la metodologia AICLE a l'FP per la immersió de llengües estrangeres
 • Organitzar les Jornades d’FP des d'on es comparteixen eines, metodologies, recursos, materials, idees i coneixement
 • Incidir en la millora de la docència de les capacitats clau i les competències professionals i actitudinals de l'alumnat
 • Incentivar les relacions interprofessionals i les relacions entre diferents cicles d’FP i amb altres nivells educatius
 • Fomentar el llenguatge inclusiu i coeducatiu, i la perspectiva de gènere en l’àmbit educatiu i amb repercussió en el futur professional de l'alumnat

Els continguts que es proposen treballar són:

 • Metodologies per l'orientació laboral i futur acadèmic de l'alumnat
 • Capacitats clau i habilitats actitudinals
 • Metodologies actives i d’aprenentatge orientades a la innovació docent
 • Procediments del mon laboral
 • Recursos digitals de l’àmbit educatiu i específics de cicles formatius
 • Metodologia AICLE/CLIL focalitzada a la integració de les llengües estrangeres

Membres


 • Berta Chico Julià
 • Laura Coll Blasi
 • Maribel Domínguez Angulo
 • Mercè Feliu Alsina
 • Arantxa López Rico
 • Mª Àngels Pujals Vila
 • Gemma Urrea Clos
 • Mireia Viader Rusca


Coordinació

 • Mercè Feliu Alsina
 • Gemma Urrea Clos

Responsable ICE

 • Berta Chico Julià
berta.chicojulia@udg.edu


Historial Equips

Cursos anteriors


Jornades i material relacionat


 • IV Jornada de l’energia. Educant cap a un model energètic sostenible. Març 2016
 • lll Jornada d'energia, eficiència energètica i producció d'energia per a l'autoconsum. Gener 2015
 • II Jornada d'energia, eficiència energètica i producció d'energia per a l'autoconsum. Gener 2014
 • l Jornada d'energia, eficiència energètica i producció d'energia per a l'autoconsum. Gener 2013

L'equip ICE de Sanitat es va constituir en el curs 2016-2017 fruit de la necessitat d’agrupar docents per compartir experiències i dissenyar activitats de formació pel professorat d'FP de la Família de Sanitat.

Els objectius de l’equip són: 

 • Incidir en la millora de la docència de les capacitats clau i les competències professionals i actitudinals de l'alumnat
 • Actualitzar els procediments i les eines metodològiques de treball en l'àmbit sanitari
 • Incentivar les relacions interprofessionals i les relacions entre diferents cicles d’FP i amb altres nivells educatius
 • Promoure visites pedagògiques d'interès en l'àmbit sanitari
 • Donar a conèixer recursos, eines, materials, metodologies i actualitzacions (de contingut teòric i pràctic) mitjançant la Jornada de Sanitat anual
 • Impulsar les  llengües estrangeres a partir de formacions o comunicacions dins la Jornada de Sanitat
 • Fomentar el llenguatge inclusiu i coeducatiu, i la perspectiva de gènere en l’àmbit educatiu i  sanitari
 • Fomentar la innovació i investigació en l'àmbit sanitari de l'FP

Els continguts que es proposa treballar són:

 • Metodologies actives i d’aprenentatge orientades a la innovació docent
 • Procediments sanitaris del mon laboral
 • Recursos digitals de l’àmbit educatiu i específic de l’àmbit sanitari
 • Metodologia AICLE/CLIL focalitzada a la integració de les llengües estrangeres

Membres

 • Beatriz Alvira Romero
 • Ariadna Avendaño Pons
 • Laura Bertran Ferrer
 • Carme Bertran Noguer
 • Jordi Capdevila Olivas
 • Gemma Cots Agulló
 • Marta Figueras Conchillo
 • Irene Montijano Serra
 • Estela Penella Gallardo
 • Sara Poch Noguer
 • Jennifer Serarols Tarrés

Coordinació

 • Laura Bertran Ferrer
 • Jennifer Serarols Tarrés


Responsable ICE

 • Berta Chico Julià
berta.chicojulia@udg.edu


Historial equips

Cursos anteriors


Jornades i material relacionat 

L'equip ICE de Serveis Socioculturals i a la Comunitat es va constituir per primera vegada el curs 2019-2020 com a extensió de l'equip ICE d'Educació Infantil, per tal de poder acollir a docents de totes les especialitats que tenen un interès comú dins d'aquesta família i promoure un espai d'intercanvi, formació i reflexió.

Els objectius de l'equip són:

 • Intercanviar pràctiques pedagògiques i d'aula entre centres
 • Analitzar i conèixer l'esborrany del Decret d'Inclusió Educativa
 • Promoure el coneixement d'investigacions relacionades amb els diferents cicles
 • Incidir en la millora de la docència de les capacitats clau i les competències professionals dels alumnes
 • Actualitzar els procediments i les eines metodològiques de treball en els diferents àmbits de serveis a la comunitat
 • Promoure visites pedagògiques d'interès en els diferents àmbits de serveis a la comunitat
 • Compartir eines per l'anàlisi de la realitat
 • Identificar espais d'implementació
 • Generar recursos i instruments pel seguiment individual competencial
 • Crear protocols de documentació del projecte
 • Identificar possibilitats de projecte intermodal
 • Planificar propostes de difusió

Els continguts que es proposen treballar són:

 • Les eines d'anàlisi de la realitat
 • Els espais d'implantació a la família de Serveis a la Comunitat
 • Eines i instruments de seguiment de l'alumnat
 • Avaluació per competències de l'alumnat d'FP
 • Documentació del projecte
 • Eines per la difusió dels projectes

Membres

 • Elisenda Bernatallada Pla
 • Mati Escobosa Álvarez
 • Cristina Franco Puigdevall
 • Roser Grabulosa Pujolar
 • Judith Güell Serra
 • Sunsi Parals Fabregas
 • Marga Puigvert Serra  
 • Carmen Ruiz Ortiz
 • Remei Táboas Albiol
 • Rosa Tardiu Cortada
 • Sandra Torrent Coll

 

Coordinació

 • Marga Puigvert Serra
 • Sandra Torrent Coll

   

Responsable ICE

 • Berta Chico Julià
berta.chicojulia@udg.edu

Historial equips


Cursos anteriors

L'equip ICE de Mòdul Projecte de Serveis a la Comunitat es va crear en el curs 2019-20 per a compartir experiències de programació i metodologies i crear propostes de treball en el mòdul de projecte, davant de la nova proposta de decret. Enguany aquest equip s'ha fusionat amb l'equip ICE de Serveis Socioculturals i a la Comunitat per tractar els seus objectius i continguts dins una perspectiva m´se global.

Els objectius de l'equip són:

 • Compartir eines per a l’anàlisi de la realitat
 • Identificar espais implementació 
 • Generar recursos i instruments pel seguiment individual competencial 
 • Crear protocol de documentació projecte 
 • Identificar possibilitats de projecte intermodal
 • Planificar propostes de difusió 

Els continguts que es proposen treballar són:

 • Les eines d’anàlisis de la realitat
 • Els espais d’implementació a la família de SSC
 • Eines i instruments de seguiment de l’alumnat
 • Avaluació per competències de l’alumnat d’FP
 • Documentació de projecte
 • Eines per la difusió dels projectes

Membres

Eva Rigau 
Dolors Brujats 
Anna Pallarès 
Carme Ruiz 
Remei Táboas
Eva Ferrer
Esther Company 
Anna Serra 
Sunsi Parals
Esther Martínez 
Judith Alabau 
Anna Massegur 

Responsable ICE

Ferran Chic Pañart
ferran.chic@udg.edu

Coordinadora de l'equip

Eva RigauL'Equip ICE de FOL es constitueix, després d´un temps d'aturada i es renova amb professorat de diferents instituts de les comarques gironines (Girona, Figueres, Santa Coloma de Farners, Blanes, Salt i La Bisbal) i amb la participació de docents i investigadors de la Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball de la Universitat de Girona. 

El treball de l'Equip ICE de FOL parteix de la base que els docents de FOL de Cicles Formatius de Formació Professional tenen com a finalitat principal preparar i formar a l'alumnat per desenvolupar una activitat en un camp professional, proporcionant-los una formació global i transversal que els permeti adaptar-se a les modificacions laborals que es puguin produir al llarg de la seva vida. 

El mòdul de FOL respon curricularment al nou plantejament de la LOE-LOMCE respecte de la formació professional. És un compromís que el sistema educatiu espanyol va adquirir amb la Unió Europea per homogeneïtzar el sistema espanyol de formació professional amb la resta dels sistemes europeus, de manera que les titulacions siguin vàlides en tot el territori de la UE i que els mòduls siguin transferibles entre els diferents països membres.

Actualment el mòdul de FOL és un crèdit transversal que trobem en tots els cicles professionals (tant de grau mig, com de grau superior) i també és una optativa de Batxillerat. El professorat que l'imparteix vol intercanviar - en el marc d'aquest equip de treball - experiències, conèixer bones pràctiques i ampliar coneixements i recursos.

Desde del curs 2016-2017, l'Equip ICE de FOL inicia també un marc de treball col·laboratiu amb l'equip de recerca de la Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball de la UdG a través del Mind Safety-Safety Matters, un projecte Europeu finançat a través del fons Erasmus+ (Ref 2015-1-PT01-KA201-013082) establint ponts entre l’educació al professorat, la formació professional i l'aprenentatge de matèries de Seguretat y Salut en el Treball als centres educatius. 

Objectius

 • Promoure el coneixement de bones pràctiques de l'àrea de FOL a través de visites a centres, institucions i empreses de referència.
 • Planificar i dissenyar una acció formativa d'interès pel professorat de FOL.
 • Col·laborar amb el grup de recerca i el projecte europeu Mind Safety Safety Matters amb la PRL a l'àrea de FOL.

Responsable ICE

Ferran Chic Pañart
ferran.chic@udg.edu

Activitats/documents

 • Visites pedagògiques INS-Empresa per a professorat de FOL. Desembre 2015
 • Jornada d'estratègies innovadores pel treball didàctic dels riscos. Juliol 2016

L'Equip es forma el curs 2014-2015 amb l'interès de crear un escenari de treball entre iguals que permeti al professorat que imparteix el CFGS Educació Infantil millorar la seva pràctica docent i establir marcs d'intercanvi i col·laboració. L'Equip es constitueix després d'una trobada pedagògica el mes de juliol de 2014 que té com a objectiu conèixer el treball del Mòdul del Projecte en els diferents centres educatius de Girona on s'imparteix el Cicle Formatiu.

El curs passat els membres de l'equip es van proposar:

 • Fer un debat i reflexió entre el professorat que imparteix el cicle, de la FPCT (Formació Professional en Centres de Treball) i d'alguns documents que es fan servir en l'inici i el seguiment de l'alumnat en pràctiques. 
 • Organitzar per fer una visita pedagògica de les diferents tipologies de serveis d'educació infantil que existeixen a la zona de Baviera (Alemanya) per a infants de 0-6.-Intercanviar experiències i bones pràctiques d'aula.
 • Els objectius que es proposen aquest curs són:
 • Participar en una acció formativa conjunta amb els Equips de 0-3 i 3-6, per donar a conèixer la visió de l'Educació Infantil en diferents indrets.
 • Treballar en un document, el Pla d'Activitats Pactat, i proposar-ne una revisió al Departament d'Ensenyament.
 • Intercanviar materials i recursos per millorar la pràctica docent.

Responsable ICE

Ferran Chic Pañart
ferran.chic@udg.edu

Activitats/documents

 • Visita a centres d'educació infantil de Baviera (curs 2015-2016)
 • Acord del Pla d'Activitats a les EB (curs 2014-15 i 2015-16)
 • Visita a les Escoles Bressol Municipals de Vic (curs 2016-17)
 • Eines digitals útils a Educació Infantil (curs 2015-16)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.