Consell Social

1/05

1/05, de 8 de febrer de 2005

S’APROVA:

Designar el Sr. Lluís Busquet i Ruhí, membre del Patronat i de la Junta Rectora de la Fundació Privada UdG. Innovació i Formació.


S’APROVA:

Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb el Consell de Govern, la memòria provisional d’implantació i el pla d’estudis corresponent al títol oficial d’Arquitecte a la Universitat de Girona.Annex: memòria provisional d’implantació i pla d’estudis


S’APROVA:

Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb el Consell de Govern, la memòria provisional d’implantació i el pla d’estudis corresponent al títol oficial de llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Girona. Annex: memòria provisional d’implantació i pla d’estudis


S’APROVA:

Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb l’informe favorable del Consell de Govern, la desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme ESMA de la Universitat de Girona.