Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Pràcticum educació social a Conca

Practicum Educació Social a Cuenca.

Practicum d'Educació Social a Cuenca a Equador.
OBJECTIU: Oferir protecció integral a nens/es i adolescents que estan privats del seu medi familiar natural per diversos motius (abandonament, maltractament, negligència...) i es troben en situació d'alt risc social.
SOL·LICITANT: Santi Perera Izquierdo. Coordinador dels Estudis d'Educació Social de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdG.
CONTRAPART: Fundación Mensajeros de la Paz a Cuenca. Equador.
UBICACIÓ: Cuenca. Equador.