Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Pràcticum educació social a Nicaragua

Practicum Educació Social a Nicaragua.

Practicum d'Educació Social a Ocotal a Nicaragua.
OBJECTIU: Promocionar els drets humans dels nens/es i adolescents treballadors i no treballadors, oferint informació en procesos de formació i desenvolupament comunitari, així com l'acompanyament de nens/es i adolescents que presenten alguna problemàtica de desenvolupament originat per la precària situació socio-política-econòmica en el qual es troba el país.
SOL·LICITANT: Santi Perera Izquierdo. Coordinador dels Estudis d'Educació Social de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdG.
CONTRAPART: INPRHU (Instituto de Promoción Humana de Nicaragua.
UBICACIÓ: Ocotal. Nicaragua.