Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Promoció accés educació secundària a Nicaragua

Promoció Accés Educació secundària a Nicaragua.

Projecte Promoció de l'accés a l'educació secundària a Nova Segovia. Nicaragua.
OBJECTIU: Realitzar el Practicum de la Campanya d'Alfabetització a Nova Segovia a Nicaragua.
SOL·LICITANT: Josep Torrellas. Coordinador dels Estudis de Magisteri de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdG.
CONTRAPART:  
UBICACIÓ: Nova Segovia. Nicargua
FINANÇAMENT UdG: 12.621,21 €