Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Accés a l'educació secundària a Nueva Segovia

Accés a l'Educació Secundària a Nova Segovia.

Projecte Promoció de l'accés a l'Educació Secundària a Nova Segovia
 a Nicaragua.
OBJECTIU: Contribuir a la disminució de la pobresa i la millora de la qualitat de vida dels municipis de Santa Maria, Mosonte, Dipilto i Macuelizo, promovent en la seva població una situació de futur que els permeti ser autogestors del seu propi desenvolupament, incrementant els seus nivells de producció i ingressos, i accedint a una educació amb qualitat des del Preescolar fins a l'educació tècnica.
SOL·LICITANT: Fundació Ajuda en Acció de la Delegació de Girona.
CONTACTE: Angels Izquierdo. Delegada Grup de Voluntaris de Girona.
CORREU ELECTRÒNIC:  angels192@latinmail.com
CONTRAPART: Ayuda en Acción a Nicaragua.
UBICACIÓ: Nova Segovia a Nicaragua.
FINANÇAMENT UdG: 12.950 €