Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Seguiment de l'impacte del Pipeline - Txad-Camerun

Seguiment de l'impacte del Pipeline Txad-Camerun

Projecte de Seguiment de l'impacte ambiental i socioeconòmic del Pipeline Txad-Camerun sobre la costa marítima a Kribí (Yaoundé-Kribi) a Camerun
OBJECTIU Avaluar l'impacte socio-econòmic i ambiental generat per la construcció de l'oleoducte Txad-Camerun a la costa de Kribi a Camerun.
SOL·LICITANT Gemma Prat Altimira. Estudiant d'Enginyeria Industrial de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.
CONTACTE Gemma Prat Altimira
CORREU ELECTRÒNIC u1029887@correu.udg.edu
gprata@campusforpeace.org
CONTRAPART ERA (Environnement-Recherche-Action) a Camerun
UBICACIÓ Yaoundé-Kribi. Camerun
FINANÇAMENT 1.800 €