Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Projecte solidari a Kedougou - Senegal

Projecte Solidari a Kedougou- Senegal

Projecte Solidari i Participatiu de Cooperació per al Desenvolupament a Kedougou (Senegal) Fase II. Projecte Iniciat

OBJECTIUS:

- Promoure estratègies i accions comunitàries en els àmbits de la salut, l'educació i l'economia local al municipi de Kedougou per tal d'incidir en l'assoliment dels objectius del mil.leni de Nacions Unides.

Objectius específics:

- Promoure l'accés a l'educació primària i secundària d'infants i joves del municipi de Kedougou i dotar-la d'infraestructures i materials per a garantir la seva qualitat.

- Col.laborar amb el Districte Sanitari de Kedougou per fer front a les demandes d'atenció primària de la població.

- Realitzar un estudi de les potencialitats del municipi de Kedougou en l'àmbit turístic per tal de facilitar el desenvolupament econòmic local.

SOL·LICITANT: Isis Llinàs Costa
CONTACTE: Grup Intercultural Jamia Kafo - Vidreres
CORREU   ELECTRÒNIC: www.jamiakafo.org
CONTRAPART: La Commune de Kedougou (Senegal)
UBICACIÓ: kedougou (Senegal)
FINANÇAMENT  UdG: Projecte: 3.000€
 1.750€  (1 estudiant Turisme, 2 PAS)
FOTOS PROJECTE: 1  2  3  4  5