Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Membres cursos anteriors

Curs 2017-2018

Adroher Vallmajor, Roser

Ayats Espinola, Àngels

Ayensa Prat, Eusebi

Bernabé Teixidó, Sara

Burrassó Trias, Anna

Carbó Mompó, Sílvia

Casas Colom, M. Dolors

Cobos Fajardo, José Antonio

Coll Serra, Josep

Enrich Verdaguer, Mercè

Ferrer Travé, Margarita

Gros Lladós, Sònia

Fiol Santaló, Montse -coordinació-

Gros Lladó, Sònia

López Manzano, M. José

Martínez Aquino, Júlia

Pascual Llorens, Sílvia

Prat Zapata, Albert

Reina Noguer, Míriam

Sebastian Torres, Raimon

Segura Llatser, Maria Teresa

Siles Planas, Montse

Triviño Casals, Jenny

Vallicrosa Saseras, Lourdes

Vila Alsina, Francesca

Villa Marín, Glòria

Vilamitjana Pujol, Lina -coordinació-Curs 2016-2017

Adroher Vallmajor, Roser

Ayats Espinola, Àngels

Ayensa Prat, Eusebi

Bernabé Teixidó, Sara

Burrassó Trias, Anna

Carbó Mompó, Sílvia

Casas Colom, M. Dolors

Coll Serra, Josep

Enrich Verdaguer, Mercè

Ferrer Travé, Margarita

Fiol Santaló, Montse

Gros Lladó, Sònia

López Manzano, M. José

Pascual Llorens, Sílvia

Prat Zapata, Albert

Querol donant, Josep

Segura Llatser, Maria Teresa

Serradell Juncà, Sílvia

Siles Planas, Montse

Triviño Casals, Jenny

Vila Alsina, Francesca

Villa Marín, Glòria

Vilamitjana Pujol, Lina -coordinació-

 

Curs 2015-2016

Adroher Vallmajor, Roser

Ayats Espinola, Àngels

Ayensa Prat, Eusebi

Barnadas Puigferrer, Montserrat

Bernabé Teixidó, Sara

Burrassó Trias, Anna

Carbó Mompó, Sílvia

Coll Serra, Josep

Enrich Verdaguer, Mercè

Ferrer Travé, Margarita

Fiol Santaló, Montse

Gros Lladó, Sònia

López Manzano, M. José

Pascual Llorens, Sílvia

Sala Farré, Miracle

Segura Llatser, Maria Teresa

Siles Planas, Montse

Triviño Casals, Jenny

Vila Alsina, Francesca

Villa Marín, Glòria

Vilamitjana Pujol, Lina -coordinació-

 

Curs 2014-2015

Adroher Vallmajor, Roser

Ayats Espinola, Àngels

Ayensa Prat, Eusebi

Barnadas Puigferrer, Montse

Bernabé Teixidó, Sara

Burrassó Trias, Anna

Carbó Mompó, Sílvia

Casas Colom, Dolors

Coll Serra, Josep

Enrich Verdaguer, Mercè

Fiol Santaló, Montse

Gros Lladó, Sònia

Irusta Marichalar, Gurutze

Lopez Manzano, M. José

Peralta Mancho, Ma. Lluïsa

Saurí Font, Anna M.

Segura Llatser, Maria Teresa

Siles Planas, Montse

Triviño Casals, Jenny

Vila Alsina, Francesca

Villa Marín, Glòria

Vilamitjana Pujol, Lina -coordinació-

 

Curs 2013-2014

Adroher Vallmajor, Roser

Ayats Espinola, Àngels

Ayensa Prat, Eusebi

Barnadas Puigferrer, Montse

Bernabé Teixidó, Sara

Burrassó Trias, Anna

Carbó Mompó, Sílvia

Casas Colom, Dolors

Coll Serra, Josep

Colomer Muro, Santiago

Enrich Verdaguer, Mercè

Fiol Santaló, Montse

Gros Lladós, Sònia

Lopez Manzano, M. José

Peralta Mancho, Ma. Luisa

Serra Albert, Elena

Siles Planas, Montse

Triviño Casals, Jenny

Vila Alsina, Francesca

Villa Marín, Glòria

Vilamitjana Pujol, Lina -coordinació-

Curs 2012-2013

Adroher Vallmajor, Roser

Ayats Espinola, Àngels

Barnadas Puigferrer, Montse

Bernabé Teixidó, Sara

Burrassó Trias, Anna

Casas Colom, Dolors

Enrich Verdaguer, Mercè

Fiol Santaló, Montse

Gros Lladó, Sònia

Lopez Manzano, M. José

Serra Albert, Elena

Siles Planas, Montse

Triviño Casals, Jenny

Vila Alsina, Francesca

Villa Marín, Glòria

Vilamitjana Pujol, Lina -coordinació-

 

Curs 2011-2012

Adroher Vallmajor, Roser

Barnadas Puigferrer, Montserrat

Bernabé Teixidó, Sara

Burrassó Trias, Anna

Casas Colom, Dolors

Enrich Verdaguer, Mercè

Fiol Santalo, Montserrat

Gros Lladós, Sonia

López Manzano, Maria Jose

Prat Zapata, Albert

Serra Albert, Elena

Siles Planas, Montserrat

Triviño Casals, Jenifer

Vila Alsina, Francesca

Vilamitjana Pujol, Catalina –coordinació-

 

Curs 2010-2011

Adroher Vallmajor, Roser

Bernabé Teixidó, Sara

Burrassó Trias, Anna

Casas Colom, M. Dolors

Clota Garcia, Dolors

Enrich Verdaguer, Mercè

Fiol Santalo, Montserrat

Gros Lladós, Sonia

López Manzano, Maria Jose

Prat Zapata, Albert

Triviño Casals, Jenifer

Villa Marín, Maria Gloria

Vilamitjana Pujol, Catalina –coordinació-