Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

45 anys d'ICE Josep Pallach

Curs 1974-1975 / Curs 2019-2020

"L'educació ha de ser pluralista i democràtica"

Josep Pallach (1971)

"Cal innovar en espais i en mètodes de formació"

Josep Pallach (1973)

L’ICE

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach

L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) té com a objectius contribuir a la formació permanent del personal acadèmic de tots els nivells educatius, l’assessorament tècnic dins del camp de la planificació educativa, la recerca i la innovació pedagògiques.