Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Desenvolupament humà col.lectius de dones. Sudan

Desenvolupament Humà col.lectius de dones.Sudan

Projecte Desenvolupament Humà de col.lectius de dones a Elkibeer
a Darfur Nord al Sudan.
OBJECTIU: Millorar les condicions de vida de la població de les comunitats objecte del projecte permetent a les dones desenvolupar-se completament com a persones, com a membres d'una família i com a éssers socials mitjançant la reducció d'amenaces envers la seva vida i la seva salut, la disponibilitat de recursos i una presa de consciència del conjunt de les seves comunitats.
SOL·LICITANT: CREU ROJA GIRONA
CONTACTE: CREU ROJA GIRONA
CORREU ELECTRÒNIC:  mfh007@cruzroja.es
CONTRAPART: Mitja Lluna Roja Sudanesa
UBICACIÓ: Darfur Nord. Sudan
FINANÇAMENT UdG: 8.802 €