Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

XID Aprenentatge Cooperatiu

La XID AC neix amb la finalitat d'afavorir l'intercanvi d'experiències i reflexió sobre aprenentatge cooperatiu

Membres Departament
Marta Planas Grabuleda  Química
Joan Solé Pla Economia
Dolors Cañabate Órtiz Didàctiques específiques
Jose Andreu Mayugo Majo Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Anna Menció Domingo Ciències ambientals
Marta Ministral i Masgrau Geografia
Maria-Luisa García Romeu de Luna Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Esther Hernández Rovira EUSES
Lluïs Nogué Vila Didàctiques específiques
Berta Ferrer  

 

Coordinadora: Dolors Cañabate
Secretari: Joan Solé