Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2018-2019

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Àlgebra (3105G07001)

6.00 Semestral

Ampliació de matemàtiques 1 (3105G08028)

6.00 Semestral

Anàlisi multivariable de dades ambientals (3501MO2781)

3.00 Semestral

Bioestadística, Epidemiologia i Demografia. (3106G01004)

9.00 Anual

Disseny experimental i mostreig (3501DC0039)

1.00 Semestral

Eines d'ajuda a la presa de decisions (3501MO2640)

3.00 Semestral

Elements matemàtics per a videojocs (3105G13001)

9.00 Semestral

Estadística (3105G00015)

6.00 Semestral

Estadística (3105G07007)

6.00 Semestral

Estadística (3105G08047)

6.00 Semestral

Estadística aplicada (3103G00084)

6.00 Anual

Estadística i informàtica (3105G06003)

6.00 Semestral

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G08001)

9.00 Semestral

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

6.00 Semestral

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00020)

6.00 Semestral

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G08002)

6.00 Semestral

Investigació operativa (3105G08030)

4.00 Semestral

Matemàtiques (3103G00080)

6.00 Anual

Matemàtiques (3103G00085)

9.00 Anual

Modelat, simulació i optimització (3501MO2232)

3.00 Semestral

Modelització i simulació en enginyeria (3105G08035)

5.00 Semestral

Optimització (3105G07042)

5.00 Semestral

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació (3109G01004)

10.00 Semestral

Projectes (3103G02090)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Bases de dades (3105G07021)

9.00 Semestral

Bussines intelligence (3105G07036)

5.00 Semestral

Compiladors (3105G07038)

5.00 Semestral

Conceptes avançats d'enginyeria del software (3105G07032)

5.00 Semestral

Disseny conceptual dels videojocs (3105G13027)

5.00 Semestral

Disseny de motors de jocs I (3105G13022)

5.00 Semestral

Disseny de motors de jocs II (3105G13023)

4.00 Semestral

Disseny i desenvolupament de jocs web (3105G13020)

5.00 Semestral

Eines de creació de continguts (3105G13037)

5.00 Semestral

Enginyeria del software I (3105G07022)

5.00 Semestral

Enginyeria del software II (3105G07023)

5.00 Semestral

Estadística i informàtica (3105G06003)

6.00 Semestral

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

9.00 Semestral

Fonaments de computació (3105G07013)

5.00 Semestral

Informàtica (3105G00007)

8.00 Semestral

Informàtica (3105G08049)

6.00 Semestral

Informàtica gràfica (3105G07035)

5.00 Semestral

Intel·ligència artificial (3105G07015)

5.00 Semestral

Jocs seriosos (3105G13035)

5.00 Semestral

Legislació i ètica professional (3105G07029)

5.00 Semestral

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

9.00 Semestral

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

6.00 Semestral

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

5.00 Semestral

Organització de la informació (3105G08046)

5.00 Semestral

Organització i gestió de sistemes d'informació (3105G07030)

5.00 Semestral

Paradigmes i llenguatges de programació (3105G07014)

5.00 Semestral

Patrimoni i noves tecnologies (3501MO2959)

3.00 Semestral

Processament de dades espacials (3501MO2652)

3.00 Semestral

Programació de dispositius mòbils (3105G13024)

5.00 Semestral

Programació de jocs 2D i 2.5D (3105G13021)

5.00 Semestral

Programació declarativa. Aplicacions (3105G07037)

5.00 Semestral

Programació d'entorns web (3105G07033)

5.00 Semestral

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

5.00 Semestral

Projecte de programació (3105G07011)

5.00 Semestral

Resolució de problemes d'alta complexitat (3501MO2651)

3.00 Semestral

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

5.00 Semestral

Síntesi d'imatges expressives (3105G13036)

5.00 Semestral

Sistemes de gestió de bases de dades (3105G07031)

5.00 Semestral

Sistemes multijugador (3105G13025)

4.00 Semestral

Tècniques d’interacció avançada (3105G13014)

5.00 Semestral

Tècniques per a la visualització urbana (3501MO2231)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Àlgebra (3105G07001)

6.00 Semestral

Ampliació de matemàtiques 1 (3105G08028)

6.00 Semestral

Ampliació de matemàtiques 2 (3105G08029)

6.00 Semestral

Càlcul (3105G07002)

6.00 Semestral

Computació numèrica i simulació (3105G07044)

5.00 Semestral

Criptografia (3105G07043)

5.00 Semestral

Elements matemàtics per a videojocs (3105G13001)

9.00 Semestral

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

9.00 Semestral

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00019)

6.00 Semestral

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G08001)

9.00 Semestral

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

6.00 Semestral

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00020)

6.00 Semestral

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G08002)

6.00 Semestral

Lògica i matemàtica discreta (3105G07003)

9.00 Semestral

Matemàtiques (3103G00080)

6.00 Anual

Matemàtiques (3103G00085)

9.00 Anual

Matemàtiques 1 (3105G06001)

6.00 Semestral

Matemàtiques 2 (3105G06002)

6.00 Semestral

Mètodes numèrics (3103G04080)

3.00 Semestral

Projectes (3103G04094)

6.00 Semestral

Assignatures impartides pels professors

Curs 2018-2019