Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'objectiu principal de l'assignatura és donar eines conceptuals d'informàtica i, especialment, de programació a estudiants d'enginyeries no informàtiques. Aprendre a dissenyar software.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL BOFILL ARASA  / FRANCESC XAVIER PUEYO SANDEZ  / MATEU VILLARET AUSELLE  / PAU XIBERTA I ARMENGOL
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER PUEYO SANDEZ  / MATEU VILLARET AUSELLE
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

  • CE04 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Continguts

1. Computador (1h) Estructura del computador. Sistemes operatius.

2. Conceptes bàsics de programació (2h) Objectes i operacions. Procés de resolució d'un problema. Anàlisi descendent.

3. Tipus elementals. Objectes (2h) Objectes: constants i variables. Tipus. Declaració d'objectes. Expressions. Estructura d'un algorisme.

4. Accions elementals. Estructures algorísmiques (1h) Assignació. Entrada/Sortida. Estructures algorísmiques: seqüencial, alternativa, repetitiva.

5. Estructura seqüencial. Estructura alternativa (3h) Disseny d'algorismes seqüencials. Disseny d'algorismes amb estructures alternatives.

6. Seqüències. Disseny d'algorismes repetitius (5h) Definició i motivació. Tractament de seqüències: Recorregut. Cerca

7. Tipus estructurats (5h) Definició de tupla i taula. Disseny de tipus, Algorismes sobre taules 1D (vectors). Algorismes sobre taules de 2D (matrius).

8. Funcions i accions (4h). Conceptes. Disseny descendent.

9. Bases de dades.(3h) Fitxers. Concepte de base de dades. Tipus de bases de dades. Concepte entitat-relació.

10. Programes informàtics amb aplicació a la enginyeria (2h)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 42 21 63
Classes pràctiques 12 12 24
Prova d'avaluació 6 54 60
Tutories 3 0 3
Total 63 87 150

Bibliografia

  • Bjarne Stroustrup (2002). El Lenguaje de programación C++ (Ed Especial). Madrid: Addison-Wesley. Catàleg
  • Fatos Xhafa (2006). Programación en C++ para ingenieros. Madrid: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Laboratori Assistència obligatòria 0
Prova d'Avaluació Continuada 1 Avaluació continuada. Resolució d'un mini test i disseny d'un algorisme. 5
Prova d'Avaluació Continuada 2 Avaluació continuada. Resolució d'un mini test i disseny d'un algorisme. 5
Prova de pràctiques Disseny d'un algorisme i implementació en C++ 30
Prova de validació Resolució d'un test i disseny d'un o diversos algorismes. 60

Qualificació

- Es requerirà una nota mínima de 3,5 de la prova de validació per poder aprovar l'assignatura.
- La prova de validació és recuperable.
- La prova de pràctiques NO és recuperable.
- Els detalls de les pràctiques de laboratori es poden trobar en el web de l'assignatura, en el document "Avaluació de l'assignatura".
- No hi ha cap pràctica de recuperació per als alumnes que no les hagin fet.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver fet la prova de validació, o no haver fet la prova de pràctiques.