Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Tipus de sensors d'entrada i de sortida i interacció home/màquina, fonaments de diferents sensors / maquinari, tècniques d'interacció basades en imatge digital i en àudio, sistemes de captura de moviment, desenvolupament de tècniques d'interacció, programació amb diferents sensors d'interacció.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP FOREST COLLADO  / ANTONIO RODRIGUEZ BENITEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT02 - Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CE06 - Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes hardware i software més adequades per al soport d'aplicacions encastades i de temps real
 • CE07 - Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes hardware per al desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics
 • CE27 - Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques

Continguts

1. Introducció

2. Conceptes tradicionals d’entrada d’ordres

3. Entrada gestual

4. Percepció immersiva

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 4 0 4
Classes participatives 10 0 10
Classes pràctiques 17 0 17
Prova d'avaluació 17 0 17
Total 48 0 48

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Exercicis de laboratori (pràctiques) Les pràctiques de laboratori constitueixen la realització d’allò que l’estudiant apren durant el curs. S’aniran plantejant treballs de temàtica relacionada amb l’evolució de les classes pràctiques. El treball previ de cerca d’informació, interpretació d’aquesta i confecció de solucions són vitals per tal que l’estudiant reixi en la consecució i assoliment de les habilitats i fonaments de coneixement. 45
  Examen de curs En aquest examen s’avaluen els fonaments i coneixements assolits, així com l’habilitat de l’estudiant per solucionar problemes relacionats amb la temàtica de l’assignatura. 55

  Qualificació

  La qualificació final del curs s’obté a partir de dues notes amb la. següent distribució:
  55% examen de curs
  45% treballs pràctics a laboratori

  L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Només es podrà accedir a la recuperació en cas d'obtenir una nota inferior a 5.

  Les pràctiques no són recuperables. Cal entregar-les en el període establert, en cas contrari seran avaluades amb un 0. La no assistència a les classes de pràctiques comportarà de la mateixa manera una nota de 0.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Si l'estudiant no te nota d'examen o de pràctiques, es considerarà que no s'ha presentat i serà avaluat amb aquest qualificatiu.