Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
IVAN GALVAN FEMENIA  / MARINA VIVES MESTRES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI FONT SALVATELLA  / IVAN GALVAN FEMENIA  / MARINA VIVES MESTRES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup EB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI FONT SALVATELLA  / IVAN GALVAN FEMENIA  / MARINA VIVES MESTRES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
 • CES1 Abstreure, formular i resoldre problemes fonamentals d'enginyeria biomèdica, circumscrits a l'àmbit de la informàtica, l'electrònica i la mecànica
 • CE02 Aptitud per aplicar els coneixements sobre. Àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 • CES5 Analitzar i modelar dades per a tasques de suport a la presa de decisions mèdiques
 • CES7 Formular, dissenyar i avaluar solucions biomecàniques d'assistència i teràpia
 • CES9 Especificar, dissenyar i avaluar sistemes assistits per ordinador i robotitzats; especialment els d'intervenció quirúrgica

Continguts

1. Tècniques d'anàlisi exploratòria de dades.

2. L'atzar en l'enginyeria: probabilitat i les peces defectuoses en un lot, la normalitat i els errors, el temps de vida i la fiabilitat.

3. La qualitat en un procés de producció: intervals de confiança i de tolerància. Gràfics de control i de capacitat.

4. Contrast d'hipòtesis: compliment de les especificacions tècniques, comparacions de grups, i ajustament a un model de distribució.

5. Modelitzant la relació lineal. Regressió i prediccions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 20 21,5
Classes expositives 22 24 46
Classes participatives 14 20 34
Classes pràctiques 12 5 17
Prova d'avaluació 6,5 25 31,5
Total 56 94 150

Bibliografia

 • Box, George E. P (2008 ). Estadística per a científics i tècnics: disseny d'experiments i innovació (Versió catalana de la 2a ed. anglesa). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Box, George E. P (2008 ). Estadística para investigadores : diseño, innovación y descubrimiento (2a ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Gonick, Larry (1999 ). La Estadística en cómic . Barcelona: Zendrera Zariquiey. Catàleg
 • Crawley, Michael J (2013 ). The R book (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.. Recuperat 05-07-2016, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118448908 Catàleg
 • Crawley, Michael J (cop. 2005 ). Statistics : an introduction using R . New York: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Devore, Jay L (cop. 2001 ). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (5ª ed.). México [etc.]: International Thomson. Catàleg
 • Montgomery, Douglas C (2002 ). Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería (2ª ed.). México: Limusa. Catàleg
 • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Prat Bartés, Albert (2004 ). Métodos estadísticos (2ª ed.). Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 06-07-2010, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=ME008XXX Catàleg
 • Pujol Vázquez, Gisela (2009 ). Problemes d'estadística amb aplicació a l'enginyeria . Barcelona: UOC ;. Catàleg
 • Riba i Romeva, Clara (2013 ). Regresión lineal aplicada. Girona: Documenta Universitaria. Recuperat 05-07-2016, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=704 Catàleg
 • Saez castillo, Antonio José (2012). Métodos Estadísticos con R y R Comander. . Recuperat , a http://www4.ujaen.es/~ajsaez/recursos/RRCmdrv31.pdf
 • Spiegel, Murray R (cop. 2009 ). Estadística (4a ed.). México, D. F. [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Verzani, John (cop. 2005 ). Using R for introductory statistics . Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball pràctic (en grup): cerca d'informació del cas pràctic, anàlisi de les dades, i interpretació dels resultats. Correcta selecció dels mètodes estadístics.
Aplicació destra dels mètodes i interpretació dels resultats obtinguts.
Absència de resultats redundants i sense contingut.
Correcció en la redacció, l'ortografia i la sintaxi.
Prova d'avaluació continuada que NO admet recuperació.
20
Pràctiques: instal·lació i introducció al programa R, sessions pràctiques d'aula informàtica i exercicis avaluables. Correcció en els mètodes i tècniques escollits.
Bon ús del paquet estadístic R.
Correcta obtenció de la resposta.
Prova d'avaluació continuada que NO admet recuperació.
10
Resolució d'exercicis tipus test mitjançant la plataforma ACME. Correcció en els mètodes i tècniques escollits.
Bon ús del paquet estadístic R.
Correcta obtenció de la resposta.
Prova d'avaluació continuada que NO admet recuperació.
Caldrà validar aquesta puntuació segons els criteris establerts.
20
Examen Parcial Correcte utilització dels mètodes mostrats.
Ús correcte de paquets estadístics.
Comprensió i utilització de les tècniques estadístiques descriptives.
Correcte càlcul de resultats.
Prova d'avaluació continuada que NO admet recuperació.
15
Examen Teoria, Problemes i Pràctica. Correcte utilització dels mètodes mostrats.
Ús correcte de paquets estadístics.
Comprensió i utilització de les tècniques estadístiques inferencials.
Correcte càlcul de resultats.
Prova d'avaluació continuada que NO admet recuperació.
35

Qualificació

Totes les activitats d'avaluació són activitats contínues NO recuperables.

Els exàmens parcial i final inclouran qüestions de teoria, problemes i pràctiques.

En la data de la convocatòria de l’examen final s’aprofitarà per a fer una prova de validació corresponent als exercicis ACME. Si la nota de la validació supera la meitat de la puntuació, es considerarà la nota més elevada de les dues possibles -validació i la conjunta dels exercicis per validar-. En altre cas, la nota corresponent a la part ACME es basarà exclusivament en la obtinguda en la validació.

L'assignatura quedarà aprovada si la suma de les qualificacions (treball + pràctiques + ACME + exàmens) és major o igual que 5 punts.

Per a la qualificació definitiva de l'alumne el professor pot tenir en compte, a més de la suma de qualificacions, altres aspectes que consideri convenient com són, entre altres, la participació a classe i la realització de treballs voluntaris.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi ni en les activitats d'avaluació del treball pràctic ni es presenti als exàmens de teoria.

Observacions

S'ha d'instal·lar el programa R a l'ordinador personal. El programa R es pot descarregar gratuïtament des de https://www.r-project.org/.

Les instruccions concretes per a què l'alumne instal·li i s'introdueixi a R es facilitaran abans de l'inici del curs. L'ALUMNE HAURÀ DE FER AQUESTES TASQUES DE MANERA PERSONAL ABANS DE LA PRIMERA SESSIÓ DE PRÀCTIQUES D'AULA INFORMÀTICA.

És bo disposar d'una calculadora científica que permeti realitzar anàlisis estadístiques per a una i dues variables (regressió lineal).

Tota la documentació (teoria, problemes i pràctiques), comunicació i avisos en relació a l'assignatura es trobaran en el moodle de l'assignatura.