Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC COMAS CUFI  / SANTIAGO THIO FERNANDEZ DE HENESTROSA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CFB1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en la enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra, càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics, estadística i optimització

Continguts

1. Introducció

2. Anàlisi exploratòria univariant

3. Probabilitat i l’estudi de l’aleatorietat

4. Models i distribucions

5. Estimació amb confiança

6. Significació estadística

7. Inferència per la regressió lineal

8. Anàlisis de la variància amb un factor

9. Inferència per a taules de contingència

10. Més enllà d’aquesta estadística

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 28 58
Classes participatives 12 12 24
Classes pràctiques 12 2 14
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 6 33 39
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Montgomery, Douglas C (2002 ). Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería (2ª ed.). México: Limusa. Catàleg
 • Moore, David S (1993 ). Introduction to the practice of statistics (2nd ed). New York: Freeman and Company. Catàleg
 • Moore, David S (cop. 2001 ). Statistics : concepts and controversies (5th ed.). New York: W. H. Freeman and Company. Catàleg
 • Allen, Arnold O (cop. 1990 ). Probability, statistics, and queueing theory : with computer science applications (2nd ed). Boston [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Canavos, George C (1988 ). Probabilidad y estadística : aplicaciones y métodos . México D.F. [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Cuadras Avellana, C. M (2000- ). Problemas de probabilidades y estadística . Barcelona: EUB. Catàleg
 • Gonick, Larry (1999 ). La Estadística en cómic . Barcelona: Zendrera Zariquiey. Catàleg
 • Hillier, Frederick S (cop. 1997 ). Introducción a la investigación de operaciones (4ª ed.). México, D.F.: McGraw-Hill. Catàleg
 • Miller, Irwin (1992 ). Probabilidad y estadística para ingenieros (4ª ed. [anglesa]). México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Mood, Alexander McFarlane (1976 ). Introducción a la teoría de la estadística (4ª ed.). Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Peña, Daniel (1989-1993 ). Estadística : modelos y métodos (2ª ed., rev.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Trivedi, Kishor Shridharbhai (cop. 2002 [i.e. 2001] ). Probability and statistics with reliability, queuing and computer science applications (2nd ed.). New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs pràctics Treballs pràctics (30% de la nota). Els treballs s'hauran de lliurar al professor en els terminis indicats a l'inici de curs 30
Examen amb continguts pràctics i problemes Un examen final (50% de la nota). Constarà de pràctiques i problemes. 50
Controls tipus test Exàmens parcials tipus test, repartits al llarg del semestre (20% de la nota) 20

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà en base a:

· Exàmens parcials tipus test, repartits al llarg del semestre (20% de la nota). La nota d'aquestes proves es podrà recuperar o substituir de forma global en una prova apart durant el període d'exàmens.

· Treballs pràctics (30% de la nota). Els treballs s'hauran de lliurar al professor en els terminis indicats a l'inici de curs. UN COP PASSAT AQUEST TERMINI NO S'ACCEPTARÀ EL LLIURAMENT DE CAP TREBALL. AQUESTS TREBALLS NO ADMETEN RECUPERACIÓ.

· Un examen final (50% de la nota). Constarà de pràctiques i problemes. AQUEST EXAMEN NO ADMET RECUPERACIÓ.

En la qualificació definitiva el professor també podrà tenir en compte altres aspectes en relació a la participació de l’alumne en la dinàmica de la classe, i a la realització de treballs voluntaris suggerits pel professor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat l'alumne que no es presenti a l'examen final de l'assignatura.

Observacions

TUTORIES: Consulteu l'horari a la porta del despatx.

També es poden fer consultes per correu electrònic: santiago.thio@udg.edu, jaume.rigau@udg.edu, josep.suy@udg.edu

Hi ha un programa més detallat de l'assignatura així com bibliografia complementària i el pla de treball de l'assignatura a la documentació addicional de l'assignatura. Si consulteu el pla de treball sabreu a cada sessió què es farà. És convenient assistir a cada una de les sessions havent estudiat les presentacions (classes de teoria), havent intentat fer els problemes (classes de problemes), i havent intentat fer les pràctiques (classes de pràctiques).

Assignatures recomanades

 • Càlcul
 • Metodologia i tecnologia de la programació II