Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Realització, presentació i defensa d'un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria Industrial de naturalesa professional. Està orientat a l’avaluació de les competències associades al títol d'Enginyeria Industrial malgrat es realitzarà en alguna de les matèries incloses en la docència de l'estudi. Es conclou amb la defensa pública i i qualificació del treball.
Crèdits:
15

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTA BAENA MUÑOZ  / CRISTINA BARRIS PEÑA  / MARC CARRERAS PEREZ  / JOSE LUIS DIAZ DOMINGUEZ  / INES FERRER REAL  / NARCIS GASCONS CLARIO  / GERUSA GIMENEZ LEAL  / LLUIS TORRES LLINAS  / ALBERT TURON TRAVESA
Idioma de les classes:

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTA BAENA MUÑOZ  / CRISTINA BARRIS PEÑA  / MARC CARRERAS PEREZ  / JOSE LUIS DIAZ DOMINGUEZ  / INES FERRER REAL  / NARCIS GASCONS CLARIO  / GERUSA GIMENEZ LEAL  / LLUIS TORRES LLINAS  / ALBERT TURON TRAVESA
Idioma de les classes:

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTA BAENA MUÑOZ  / CRISTINA BARRIS PEÑA  / MARC CARRERAS PEREZ  / JOSE LUIS DIAZ DOMINGUEZ  / INES FERRER REAL  / NARCIS GASCONS CLARIO  / GERUSA GIMENEZ LEAL  / LLUIS TORRES LLINAS  / ALBERT TURON TRAVESA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CG2- Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CG4- Saber comunicar les conclusions dels coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats o no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE25 - Realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria Industrial de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments .

Continguts

1. Orientació, assessorament i revisió del treball que realitza l'alumne per part del professor director del Treball Final de Grau.

2. En funció de la naturalesa del projecte, es pot exigir també un seguiment per part d''altres professors experts en determinades tècniques o tecnologies que s'apliquen o utilitzen en el projecte

3. Revisió del treball per part dels professors de l'assignatura de Projectes.

4. https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Elaboració de treballs 4 371 375
Total 4 371 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració del treball final de Màster i la seva defensa. El director del projecte valorarà la capacitat i actitud de l'estudiant, el contingut i el nivell del projecte. El tribunal valorarà l'adequació als objectius, la claredat i estructuració, l'adequació i correcció de la metodologia utilitzada, la interpretació dels resultats, la presentació dels documents, la claredat en l'exposició i la demostració de coneixements 100

  Qualificació

  El Treball abans de ser avaluat passarà per diversos passos: 1) Elecció del Tutor 2) Acceptació per Comissió de la proposta de TFM 3) Avaluació d'oficina tècnica 4) Lliurament per a ser avaluat pel tribunal

  L'avaluació d'Oficina Tècnica serà seguint els criteris estipulats per la Comissió de TFM del MEI, que seran publicats abans de la primera convocatòria per presentar propostes de TFM.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La nota No Presentat s'obté en cas de no defensar el treball davant del tribunal.