Transparency > Transparency > Financial Information > Subsidies and public grants
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Open Government and Transparency Portal

Public subsidies and grants

Economic information

The public subsidies and grants are awarded by the University of Girona (associations, entities, institutions, physical persons) to foster and fund determinate activities or behaviours of the beneficiary. The subsidies can be given for the ordinary functioning of entities or for specific projects. They are in the form of money, and in exchange the beneficiary commits to complying with all the terms agreed on.

For further information you can consult the UdG's Student Scholarships and Grants Section as well as visit the website, where you will find information on:

You can obtain further information on subsidies from the portal prepared by the Ministry of the Treasury and Public Administration

Convocatoria Data publicació
Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria d’ajuts “Acord de Finançament educatiu TII/UdG” per als estudis de màster en Sistemes Robòtics intel·ligents (MIRS) de la Universitat de Girona per al curs 2023-2024 (segona convocatòria). 29/11/2023
IEA 01/23 - Resolució Beca de participació en projectes de recerca - Institut d'Ecologia Aquàtica 28/11/2023
Resolució de data 28 de novembre de 2023, de la directora de l'Escola Politècnica Superior, d'adjudicació de places i llista d'espera de l'activitat Euclides Network's International Week "Circularity of Polymers" (BIP, curs 2023/24) 28/11/2023
Resolució de data 28 de novembre de 2023, de la directora de l'Escola Politècnica Superior, d'adjudicació de places i llista d'espera de l'activitat Euclides Network's International Week "Sustainable and technological transition in the automotive sector" (BIP, curs 2023/24) 28/11/2023
Convocatòria de mobilitat internacional de personal en el marc del Programa KA171 de la Comissió Europea. Convocatòria 2023-26 28/11/2023
Convocatòria de mobilitat internacional de personal en el marc del Programa KA171 de la Comissió Europea. Convocatòria 2022-2025. 28/11/2023
Resolució de la beca de recerca. Grup de Recerca CISA. Institut de Recerca Educativa. BECA-IRE-02/23 28/11/2023
Convocatòria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau per al curs 2023-24 28/11/2023
Resolució de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per la qual s’atorguen ajuts per als estudiants participants en les activitats realitzades en el marc del INTENATIONAL EVENT per curs 2023/24. 27/11/2023
Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria de l’ajut "Nexus Geographics-Càtedra d'Informació i Computació" per als estudis del màster en Ciència de Dades de la Universitat de Girona per al curs 2023-2024. 27/11/2023
Beca de participació en convenis de recerca. INTEA. Beca tipus I 20 h/setmana 27/11/2023
IFUdG2023 - Modificació convocatòria - Ampliació termini dincorporació 27/11/2023
Beca de Recerca - Departament de Psicologia 23/11/2023
Resolució del Rector per la qual es resol la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona, del tercer termini de l’any 2023. 22/11/2023
Resolució del rector de la Universitat de Girona mitjançant la qual s’informa la renúncia i es revoca l’ajut de la convocatòria “Acord de Finançament educatiu TII/UdG” per als estudis del màster en Sistemes Robòtics Intel·ligents (MIRS) per al curs 2023-2024 (primera convocatòria) 21/11/2023
POSTDOC_UdG2023 - Resolució d'atorgament d'ajuts per cobertura de renúncies 21/11/2023
BECA de recerca. Grup de Recerca CISA. Institut de Recerca Educativa. BECA-IRE-02/23 20/11/2023
Beca LEQUIA 8-2023 - Resolució de la convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 20/11/2023
Beca de Recerca -01-01-24-T.4-Dpt. d'Economia 20/11/2023
Beca LEQUIA 9-2023 - Resolució de la convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 16/11/2023
Convocatòria BECA_INSETUR_LMRT_03 Participació en Projectes de Recerca- INSETUR-Grup Recerca LMRT- (AFERS RELIGIOSOS) 16/11/2023
Resolució de revocació d’un ajut “Universitat de Girona / Banc de Santander i Consell Social de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de la Universitat de Girona” per al curs 2022-23. Modalitat estudiants titulats pel sistema universitari espanyol 16/11/2023
Convocatòria de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de participació en l’activitat International Event Namur durant el curs acadèmic 2023-2024 14/11/2023
Beca participació Projectes i Convenis de Recerca- INSETUR-LMRT (Afers Religiosos) 13/11/2023
Resolució de beca per participar en el projecte "El Tarlà"- Grup de recerca AMADE 13/11/2023
Resolució de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, per la qual es convoquen ajuts per als estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials participants en les activitats realitzades en el marc del INTENATIONAL EVENT per curs 2023/24 10/11/2023
FI_SDUR2023 - Llista definitiva de priorització 10/11/2023
FI2024 - Joan Oró - Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 10/11/2023
Beca LEQUIA 8-2023 - Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 09/11/2023
AJUT-71-2/23 Convocatòria "Universitat de Girona/Banc de Santander i Consell Social de la Universitat de Girona" per als estudis de màster de la universitat de Girona per al curs 2023-2024. Modalitat estudiants titulats pel sistema universitari espanyol. 09/11/2023
Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria d'ajuts "Acord de Finançament educatiu TII/UdG" per als estudis de màster en Sistemes Robòtics intel·ligents (MIRS) de la Universitat de Girona per al curs 2023-2024 (segona convocatòria) 09/11/2023
IEA 01/23 - Beca de participació en projectes de recerca - Institut d'Ecologia Aquàtica 08/11/2023
Llista provisional de concessió d’ajuts de la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la universitat de girona per a l’any 2023 – tercer termini 07/11/2023
Beca LEQUIA 9-2023 - Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 06/11/2023
Beca APTA-2/2023 - Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca APTA de l'Institut de Medi Ambient 06/11/2023
Resolució del rector de la Universitat de Girona, per la qual s’atorguen les Beques de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UdG – Santader (BTIE UdG -Santander 2023). 06/11/2023
Beca de Recerca -01-12-23-Dpt. d'Economia 06/11/2023
Resolució Beca IQCC 06/11/2023
AJUT-76-2/23 Convocatòria ajuts "Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona" per als estudis de màster de la Universitat de Girona de l'àmbit de la Gastronomia i de l'Alimentació. Curs 2023-2024 (segona convocatòria) 06/11/2023
Convocatòria de beca per participar en el projecte "El Tarlà" - Grup de recerca AMADE 02/11/2023
PROMOTORS_UdG2023 - Convocatòria 02/11/2023
AJUT-70-1/23 Resolució del rector mitjançant la qual es reassignen ajuts a la Convocatòria "Universitat de Girona/Banc de Santander" per als estudis de Màster de la Universitat de Girona per al curs 2023-2024. Modalitat estudiants internacionals. 02/11/2023
AJUT-76-2/23 Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria d'ajuts "Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona" per als estudis de màster de l'àmbit de la Gastronomia i de l'Alimentació. Curs 2023-2024 (segona convocatòria) 02/11/2023
PONT_UdG2023 - Resolució d'atorgament d'ajuts 31/10/2023
PROMOTORS_UdG - Bases reguladores 26/10/2023
esolució per la qual es declara deserta la convocatòria per atorgar un ajut de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarial mitjançant un conveni del programa de cooperació educativa per a tasques de suport a la delegació d’estudiants de la Facultat 25/10/2023
Beques de Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2023-24 25/10/2023
Convocatòria d'ajuts "Acord de Finançament educatiu TII/UdG" per als estudis de màster en Sistemes Robòtics intel·ligents (MIRS) de la Universitat de Girona per al curs 2023-2024 (segona convocatòria) 24/10/2023
FI_SDUR2023 - Llista provisional de priorització 24/10/2023
Convocatòria Beca IQCC 23/10/2023
Convocatòria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau per al curs 2023-24 23/10/2023
Resolució Beca tipus IV Projecte grup de recerca Enginyeria Agrària 19/10/2023
Resolució Beca tipus IV Outputs de recerca Enginyeria Agrària 19/10/2023
Proposta Provisional Candidats BTIE2023 18/10/2023
Resolució convocatòria beca a càrrec projectes- Grup de recerca AMADE 17/10/2023
RESOLUCIÓ Beca de participació en convenis de recerca. Beca tipus III 25 h/setmana. INTEA 17/10/2023
Proposta definitiva de candidats de les beques BTIE – SANTANDER 2023 16/10/2023
PONT_UdG2023 - Proposta provisional d'atorgament d'ajuts 11/10/2023
PONT_UdG2023 - Llista definitiva sol·licituds admeses i excloses 11/10/2023
Convocatòria Beca tipus IV projecte de recerca Enginyeria Agrària 09/10/2023
Convocatòria Beca tipus IV Outputs de recerca Enginyeria Agrària 09/10/2023
Beca de participació en convenis de recerca. Beca tipus III 25 h/setmana 06/10/2023
Resolució del rector d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts a la matricula per al programa josep torrellas d’estudis universitaris per a més grans de 50 anys de la universitat de girona per al curs 2023/24. 06/10/2023
Beques de Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2023-24 - Ministeri d'Educació i Formació Professional 04/10/2023
Resolució de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, per la qual es convoca un ajut per a un estudiant de l’Àrea de Dret i Econòmiques per a tasques de suport a la delegació d’estudiants de la Facultat per curs 2023/24 03/10/2023
Convocatòria de beca en participació en projectes de recerca - Grup de recerca AMADE 02/10/2023
Resolució rectoral per la qual s’atorguen els ajuts del Programa DRAC, convocatòria pública extraordinària setembre 2023 28/09/2023
IFUdG2023 - Resolució d'atorgament d'ajuts per cobertura de renúncia 27/09/2023
Resolució per la qual s’atorguen dos ajuts de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials mitjançant convenis de programa de cooperació educativa, per estudiants de grau de l’àrea per a realitzar tasques de suport a l’Oficina de Relacions Internacionals de la facultat durant el curs 23/24 26/09/2023
Resolució del rector de la convocatòria pública d'ajuts complementaris per a la mobilitat d'investigadores de la Universitat De Girona MOB 2023 19/09/2023
Llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses a tràmit de beques de transferència, innovació i emprenedoria UdG – Santander (BTIE – UdG - SANTANDER 2023) 18/09/2023
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses convocatòria 2023 dels Ajuts per a projectes PONT (PONT_UdG2023). 14/09/2023
Resolució de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, per la qual es convoquen dos ajuts per a estudiants de graus de l’Àrea per a la realització de tasques de suport a l’Oficina de Relacions Internacionals de la facultat 08/09/2023
IFUdG2023 - Resolució d'atorgament d'ajuts 28/07/2023
IFUdG2023 - Llista definitiva de priorització i atorgament d'ajuts 21/07/2023
PONT2023 - Bases reguladores 21/07/2023
Resolució del Rector per la qual es resol la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona, segon termini de l’any 2023. 19/07/2023
POSTDOC_UdG2023 - Llista definitiva d'avaluació i proposta d'atorgament 14/07/2023
Resolució Beca participació Projectes i Convenis de Recerca- INSETUR-LMRT (ACPC-AMBAIXADORS) 12/07/2023
Resolució rectoral per la qual es reol l'atorgament d'ajuts Erasmus+ Dimensió Internacional per a la mobilitat d'estudiants PROMETEU per al curs 2023-24, en el marc del programa Erasmus+ KA131 de la Comissió Europea 05/07/2023
Llista provisional de concessió d’ajuts de la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la universitat de girona per a l’any 2023 – segon termini 04/07/2023
IFUdG2023 - Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 23/06/2023
Resolució premi Càtedra Climent Guitart a un estudiant/a resident a Lloret de Mar dintre la segona edició del Premis LAURETUM 15/06/2023
POSTDOC_UdG2023 - Llista provisional d'avaluació 15/06/2023
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a tràmit, ajuts d’emergència a estudiants de la universitat de girona per a l’any 2023 – 2N termini 12/06/2023
Resolució rectoral per la qual s’acorda la Convocatòria pública d’ajuts Erasmus+ Dimensió Internacional, per a la mobilitat d’estudiants amb plaça Prometeu 2023-24, en el marc del programa Erasmus+ KA131 de la Comissió Europea 09/06/2023
FI_SDUR2023 - Criteris de priorització 08/06/2023
Esmena resolució ajuts d'emergència 1r termini 2023 02/06/2023
Resolució de la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona, del primer termini de l’any 2023. 02/06/2023
Resolució de concessió dels ajuts de la XXI Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament i projectes de compromís social comunitari de la Universitat de Girona (2023) 31/05/2023
Resolució del rector per la qual es resol l’atorgament d’ajuts per a la mobilitat d’estudiants Erasmus+ d’estudis de grau i màster a estats membres de la Unió Europea i tercers països associats al Programa per al curs 2023-24, en el marc del programa erasmus+ KA131 de la Comissió Europea 30/05/2023
IFUdG2021 - llista provisional de priorització 13/07/2021

Convocatoria Data inici publicació Data final publicació
Beca de col·laboració a l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània 08/09/2021 29/09/2021
Beca de col·laboració a l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània 08/09/2021 29/09/2021
Ajuts a estudiants de doctorat per a la matrícula dels cursos de doctorat que es requereixen per a la superació dels programes de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2020-2021. 29/07/2021 29/09/2021
Resolució Convocatòria BECA del Grup de Recerca d’Envelliment, Cultura i Salut del Departament de Psicologia-20808. 27/07/2021 31/08/2021
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 21 de juliol de 2021, per la qual es publica la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses dels ajuts 2021 per projectes institucionals 21/07/2021 31/08/2021
Resolució de la presidenta del Consell Social,de 21 de juliol de 2021, per la qual es publica la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria 2021 dels ajuts al PDI 21/07/2021 31/08/2021
Beca_IMA-LEQUIA-2_Resultat Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 20/07/2021 30/09/2021
Beca__Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca d’Envelliment, Cultura i Salut del Departament de Psicologia-20808. 19/07/2021 31/08/2021
Ajuts a estudiants de doctorat per a la matrícula dels cursos de doctorat que es requereixen per a la superació dels programes de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2020-2021. 19/07/2021 06/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-4_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 15/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-3_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 15/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-2_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 15/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-1_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 15/07/2021 30/09/2021
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus II de la Càtedra de Patrimoni Literari M. A. Anglada - C. Fages de Climent per a tasques de suport a la recerca 13/07/2021 31/08/2021
Beca_IMA-LEQUIA-2_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 12/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_MAPIFICACIÓ_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 09/07/2021 30/09/2021
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 09/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-4_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 08/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-3_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 08/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-2_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 08/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-1_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 08/07/2021 30/09/2021
Resolució 1 Beca - Grup de Recerca GRCT0095 - Institut de Química Computacional i Catàlisi 08/07/2021 12/09/2021
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 08/07/2021 30/09/2021
LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I NO ADMESES A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG MOB2021 07/07/2021 07/09/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla per a tasques de suport a la recerca 06/07/2021 20/07/2021
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Víctor Català d'estudis sobre el Modernisme per a tasques de suport a la recerca 05/07/2021 31/07/2021
Beca_IMA-LAGP_MAPIFICACIÓ_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 01/07/2021 30/09/2021
Convocatòria 1 Beca - Grup de Recerca GRCT0095 - Institut de Química Computacional i Catàlisi 29/06/2021 26/09/2021
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània per a tasques de suport a la recerca 25/06/2021 09/07/2021
Beca_IMA-LEQUIA_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient - Resultat del procés selectiu. 25/06/2021 30/09/2021
IFUdG2021 - Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 22/06/2021 30/09/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 22/06/2021 01/09/2021
Resolució 8 Beques Estiu - RENÚNCIA - Institut Química Computacional i Catàlisi 17/06/2021 05/09/2021
Beca_IMA-LEQUIA_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 15/06/2021 31/08/2021
Resolució 8 Beques Estiu Institut Química Computacional i Catàlisi 15/06/2021 05/09/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II de la Càtedra de Patrimoni Literari M. A. Anglada - C. Fages de Climent per a tasques de suport a la recerca 15/06/2021 15/07/2021
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 14/06/2021 14/07/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II a càrrec de l'aju de la Fundació BBVA per a tasques de suport a la recerca 14/06/2021 29/06/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II de la Càtedra Víctor Català d'estudis sobre el Modernisme per a tasques de suport a la recerca 11/06/2021 30/06/2021
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2021 11/06/2021 11/07/2021
Beca_IMA-LAGP_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 09/06/2021 31/07/2021
DILIGENCIA. Resolució de 8 de juny de 2021, per la qual es corregeix un error produït a la resolució de 2 de juny de 2021, per la qual es convoquen els ajuts al personal docent i investigador 08/06/2021 09/07/2021
CONVOCATÒRIA PER AL PREMI DE MENCIÓ ESTUDIANTIL AL RECONEIXEMENT PER LA IMPLICACIÓ TRANSVERSAL (MÈRIT) PER A L’ANY 2021, DESTINAT A LES ASSOCIACIONS INSCRITES AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA UdG 08/06/2021 22/06/2021
CONVOCATÒRIA PER AL PREMI DE MENCIÓ ESTUDIANTIL AL RECONEIXEMENT PER LA IMPLICACIÓ TRANSVERSAL (MÈRIT) PER A L’ANY 2021 08/06/2021 22/06/2021
FI_SDUR2021 2a Modificació llista definitva de priorització 04/06/2021 27/09/2021
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2021 04/06/2021 04/07/2021
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 2 de juny de 2021, per la qual es convoquen els ajuts per a dur a terme projectes institucionals, convocatòria 2021 02/06/2021 09/07/2021
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 2 de juny de 2021, per la qual es convoquen els ajuts al personal docent i investigador per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció 02/06/2021 09/07/2021
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 02/06/2021 30/06/2021
Convocatòria 8 Beques Estiu - Institut de Química Computacional i Catàlisi 02/06/2021 31/07/2021
Resolució de 2 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 01/06/2021 31/08/2021
Convocatòria beca tipus I de IIiA - BCDS 01/06/2021 15/06/2021
FI_SDUR2021 - Modificació_llista definitiva de priorització 01/06/2021 27/09/2021
POSTDOC-UdG2021 - llista definitiva de priorització i proposta d'atorgament d'ajuts 31/05/2021 16/08/2021
POSTDOC-UdG2021 - resolució de concessió 31/05/2021 06/09/2021
Publicació beca tipus 1 - Becari de participació en projectes i convenis/contractes de recerca / Departament de Dret Públic 31/05/2021 31/08/2021
Beca_IMA-LAGP_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 31/05/2021 30/06/2021
FI_SDUR2021 - Llista definitiva de priorització 31/05/2021 20/09/2021
Resolució de la convocatòria de beca de col·laboració tipus III de l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània per a tasques de suport a la recerca 25/05/2021 01/06/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Joan Vinyoli de peosia contemporània per a tasques de suport a la recerca 24/05/2021 15/07/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 21/05/2021 30/06/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 19/05/2021 30/06/2021
Resolució del Rector d'aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts de la Universitat de Girona per dotar dues places del projecte "pis amic" pel curs 2021/2022 19/05/2021 17/09/2021
Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 19/05/2021 11/07/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2021-22. 18/05/2021 31/08/2021
Convocatòria de 2 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 18/05/2021 30/08/2021
Beca_IMA-12899_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 15/05/2021 30/06/2021
Ajuts econòmics per al Foment Associatiu de la Universitat de Girona per a l’any 2021. 14/05/2021 25/05/2021
FI_SDUR2021 - Modificació_Llista provisional de priorització 13/05/2021 06/09/2021
POSTDOC-UdG2021 - llista provisional de priorització 13/05/2021 05/09/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 12/05/2021 31/08/2021
Resolució del Rector per la qual es resol la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona, del primer termini de l’any 2021 12/05/2021 10/09/2021
Resolució de beca tipus I pel Grup de Química Analítica i Ambiental del Departament de Química 11/05/2021 31/05/2021
Resolució del rector, per la qual s’esmena d’ofici la publicació “Resolució del rector de 5 de febrer de 2021, d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la UdG 11/05/2021 10/09/2021
Convocatòria de l’ajut per al premi de menció estudiantil al reconeixement per la implicació transversal (Mèrit) per a l’any 2021, destinat a les associacions inscrites al Registre d’Associacions de l 11/05/2021 11/06/2021
Convocatòria de l’ajut per al premi de menció estudiantil al reconeixement per la implicació transversal (Mèrit) per a l’any 2021, destinat a estudiants de Grau i Màster de la Universitat de Girona 11/05/2021 11/06/2021
Resolució beca tipus II - AMADE - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 11/05/2021 31/08/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània per a tasques de suport a la recerca 10/05/2021 01/06/2021
Convocatòria beca tipus III de IIiA - BCDS 07/05/2021 15/05/2021
Beca_IMA-MATIG_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca MATIG de l'Institut de Medi Ambient 07/05/2021 31/05/2021
Beca_IMA-12899_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 07/05/2021 31/05/2021
Convocatòria d'ajuts predoctorals IFUdG2021 05/05/2021 04/06/2021
Beca_IMA-MATIG_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca MATIG de l'Institut de Medi Ambient 29/04/2021 06/06/2021
Convocatòria Beca pel Grup de Química Analítica i Ambiental del Departament de Química. 29/04/2021 30/05/2021
Convocatòria beca tipus II - AMADE - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 29/04/2021 29/08/2021
Resolució de 4 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 29/04/2021 31/07/2021
Resolució de 6 beques Tipus I de l'IQCC 28/04/2021 01/06/2021
Convocatòria de beca de participació en convenis de recerca - Arqueologia 26/04/2021 31/05/2021
POSTDOC-UdG2021 - llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 26/04/2021 26/08/2021
Beca_IMA-10901_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 21/04/2021 31/05/2021
Resolució del degà de la Facultat de Dret, per la qual es convoca un ajut per l'estudiantat de la Facultat de Dret, mitjançant conveni de programa de Cooperació Educativa (CAI_Graus_FD). 20/04/2021 26/04/2021
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 7 D’ABRIL DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ IFUdG (IF MOB2021) 19/04/2021 19/07/2021
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 22 DE MARÇ DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS/ES DE LA UdG (MOB2021) 19/04/2021 19/07/2021
Ajuts econòmics del Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 16/04/2021 30/04/2021
Convocatòria de 4 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 14/04/2021 31/07/2021
Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses al concurs “Tesis en 4 minuts” - 2021 14/04/2021 31/07/2021
Beca de Recerca -13-04-21 13/04/2021 14/06/2021
Beca_IMA-10901_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 13/04/2021 12/05/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 09/04/2021 30/07/2021
Convocatòria de 6 beques Tipus I de l'IQCC 08/04/2021 01/07/2021
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2020 07/04/2021 01/08/2021
Ajuts econòmics per al Foment Associatiu de la Universitat de Girona per a l’any 2021. 06/04/2021 30/04/2021
Ajuts econòmics per al Foment de la Participació dels Estudiants de la Universitat de Girona per a l’any 2021. 06/04/2021 30/07/2021
Resolució del Rector de 25 de març de 2021 per la qual es resol la convocatòria de l’ajut a la matrícula del Programa Josep Torrellas per a Més Grans de 50 Anys de la UdG pel curs 2020/21 25/03/2021 23/07/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 24/03/2021 31/05/2021
Beca_IMA-8083_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 23/03/2021 30/04/2021
Convocatòria de beques: Programa “Becas Santander Tecnología | Conecta” 23/03/2021 31/05/2021
FI_SDUR2021 - Documentació addicional 15/03/2021 05/07/2021
FI_SDUR2021 - Criteris de priorització de cada Departament 15/03/2021 05/07/2021
Beca_IMA-8083_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 11/03/2021 11/04/2021
RESOLUCIÓ DEL 5 DE MARÇ DE 2021 D’APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA MATRICULA PER AL PROGRAMA JOSEP TORRELLAS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A MÉS GRANS DE 50 ANYS DE LA UNIVERSITAT 08/03/2021 08/07/2021
Resolució de convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 05/03/2021 09/03/2021
Resolució de beca de col·laboració de beca tipus II del grup de Literatura Medieval (ILCC) per a tasques de suport a la recerca per a la revisió de l'edició de text medieval 05/03/2021 09/03/2021
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 01/03/2021 31/03/2021
UdG - Ajuts a la incorporació postdoctoral – POSTDOC-UdG2021 24/02/2021 23/06/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II per a tasques de suport a la recerca per la revisió de l'edició de text medieval 23/02/2021 08/03/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 18/02/2021 28/05/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 17/02/2021 08/03/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 11/02/2021 01/03/2021
PRE7-2021: Llista d'admesos i exclosos 09/02/2021 09/06/2021
Resolució del Rector de 5 de febrer d'aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts d'emergència a estudiants de la Universitat de Girona per a l'any 2021 05/02/2021 04/06/2021
Resolució de la Convocatòria beca Tipus III de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 01/02/2021 05/02/2021
Resolució d'una beca Tipus IV del Departament de Biologia 29/01/2021 28/05/2021
Resolució del rector per la qual s'amplien terminis de la convocatòria IFUdG2020 29/01/2021 28/05/2021
Convocatòria de beques Santander Progreso - Curs 2020-21 27/01/2021 07/03/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme 21/01/2021 29/01/2021
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 19/01/2021 28/02/2021
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 15 DE GENER DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS ERASMUS PER A LA MOBILITAT DE PERSONAL PER A REBRE FORMACIÓ 15/01/2021 15/05/2021
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 15 DE GENER DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS ERASMUS+ PER A LA MOBILITAT DE PERSONAL PER IMPARTIR DOCÈNCIA 2020-2021 15/01/2021 15/05/2021
Convocatòria d'una beca Tipus IV del Departament de Biologia 15/01/2021 30/04/2021
Resolució de la convocatòria d'una beca Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 12/01/2021 28/02/2021
Convocatòria de beques Santander Progreso - Curs 2020-21 23/12/2020 07/02/2021
Resolució convocatòria BECA BTIE2020 Grup de Recerca TechnoSperm 21/12/2020 31/03/2021
FI2021 - llista definitiva de priorització 21/12/2020 19/04/2021
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2020 17/12/2020 31/01/2021
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 17/12/2020 31/01/2021
Convocatòria d'Ajuts econòmics al Foment de la Participació dels Estudiants - Any 2020 17/12/2020 31/01/2021
Convocatòria d'una beca Tipus I de l'Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca al grup ARLAB 16/12/2020 28/02/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 16/12/2020 01/02/2021
Resolució del Rector, per la qual s’aproven ajuts per a estudiants de grau i màster de la UdG amb necessitats econòmiques urgents del conveni signat amb la Fundació Bancària “La Caixa” 2020 16/12/2020 31/03/2021
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2020 16/12/2020 31/01/2021
Resolució beca tipus II - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 14/12/2020 31/03/2021
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 11/12/2020 31/12/2020
Resolució de la convocatòria de dues beques Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 10/12/2020 28/02/2021
Convocatòria d'Ajuts econòmics al Foment de la Participació dels Estudiants - Any 2020 10/12/2020 31/12/2020
Convocatòria de beques Santander Progreso - Curs 2020-21 04/12/2020 20/12/2020
CONVOCATÒRIA BECA BTIE2020 Grup de Recerca TechnoSperm 03/12/2020 31/12/2020
FI2021 - llista provisional de priorització 02/12/2020 25/03/2021
Resolució beca tipus IV de IIiA - GILAB 30/11/2020 31/12/2020
Convocatòria beca tipus II - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 30/11/2020 15/03/2021
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2020 25/11/2020 18/12/2020
FI2021 Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 25/11/2020 25/03/2021
Convocatòria d'Ajuts econòmics al Foment de la Participació dels Estudiants - Any 2020 24/11/2020 06/12/2020
Resolució de la convocatòria de dues beques Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 23/11/2020 28/02/2021
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 23/11/2020 26/02/2021
Resolució de Convocatòria beca Tipus II de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 20/11/2020 30/11/2020
Convocatòria beca tipus IV de IIiA - GILAB 20/11/2020 31/12/2020
Resolució del rector, per la qual es publiquen les bases de les convocatòries d’Ajuts Econòmics del Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 19/11/2020 15/01/2021
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 18 de novembre de 2020, d’adjudicació dels Ajuts per a dur a terme Projectes Institucionals, segon termini de la convocatòria de 2020 18/11/2020 31/12/2020
Resolució del Rector de 16 de novembre de 2020 per la qual es resol la convocatòria de l’ajut a la matrícula del Programa Josep Torrellas per a Més Grans de 50 Anys de la Universitat de Girona 20/21 17/11/2020 17/03/2021
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 16/11/2020 30/11/2020
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 10/11/2020 11/12/2020
Convocatòria de dues beques Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 09/11/2020 28/02/2021
Resolució del Rector per la qual es resol la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona, del tercer termini de l’any 2020 09/11/2020 09/03/2021
Resolució definitiva BTIE 2020 09/11/2020 09/03/2021
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 05/11/2020 30/12/2020
UdG - Ajuts d’incorporació postdoctorals – POSTDOC-UdG2021 05/11/2020 05/03/2021
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses presentades en la convocatòria FI2021 05/11/2020 05/03/2021
Ajuts econòmics per al Foment Associatiu de la Universitat de Girona per a l’any 2020. 04/11/2020 20/11/2020
Ajuts econòmics per al Foment de la Participació dels Estudiants de la Universitat de Girona per a l’any 2020. 04/11/2020 20/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 02/11/2020 22/02/2021
Convocatòria beca Tipus II de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 28/10/2020 30/11/2020
Convocatòria beca Tipus II de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 28/10/2020 30/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2020-21. 28/10/2020 31/12/2020
Resolució beca tipus IV Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària 28/10/2020 27/11/2020
Resolució beca Tipus IV de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en assajos de control biològic de malalties fúngiques en fruiters 27/10/2020 31/12/2020
Beques de Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs acadèmic 2020-21 27/10/2020 30/11/2020
Resolució de la Convocatòria beca Tipus III de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 27/10/2020 01/11/2020
Resolució beca Tipus I de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en activitats pròpies d' un laboratori de Patologia Vegetal 26/10/2020 31/12/2020
Resolució de concessió dels ajuts dins de la XVIII Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament de la Universitat de Girona (2020) 23/10/2020 29/01/2021
IFUdG2020 - llista definitiva d'avaluació i proposta d'atorgament d'ajuts 22/10/2020 22/10/2020
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 21/10/2020 30/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 21/10/2020 31/12/2020
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 16 d'OCTUBRE DE 2020, PER LA QUALS'ATORGEN ELS AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG (MOB20) 20/10/2020 16/02/2021
Proposta Provisional de Candidats (BTIE2020) 19/10/2020 19/02/2021
Convocatòria beca tipus IV del Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària 19/10/2020 20/11/2020
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 16/10/2020 31/12/2020
PONT2020 - resolució atorgament 16/10/2020 27/11/2020
Convocatòria beca tipus III de IIiA - BCDS 16/10/2020 01/11/2020
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses a tràmit de la convocatòria d'ajuts d'emergència a estudiants de la Universitat de Girona per l'any 2020 - tercer termini 15/10/2020 29/01/2021
Resolució de la convocatòria de la beca de recerca Tipus I del Departament de Filologia i Comunicació 14/10/2020 23/10/2020
Documentació addicional requerida per l'avaluació de les sol·licituds FI2021 14/10/2020 31/12/2020
Criteris Avaluació UdG i AGAUR en els Ajuts FI2021 14/10/2020 31/12/2020
PANDÈMIES 2020 - priorització de les expressions d'interès rebudes 13/10/2020 30/11/2020
PANDÈMIES 2020 - criteris de priorització 13/10/2020 30/11/2020
Convocatòria beca Tipus I de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en activitats pròpies d' un laboratori de Patologia Vegetal 13/10/2020 31/10/2020
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 13/10/2020 31/12/2020
Resolució de la presidenta del Consell Social, 13 d’octubre de 2020. Publicació de la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses dels ajuts de Projectes Institucionals 2020, 2n termini 13/10/2020 28/10/2020
Convocatòria beca Tipus III de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca en l’inventari i etiquetatge d’articles de la producció periodística de Josep Pla 13/10/2020 01/11/2020
Llista definitiva d'admesos i exclosos BTIE2020 09/10/2020 09/02/2021
Beques de Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs acadèmic 2020-21 09/10/2020 31/10/2020
Resolució convocatòria beca de participació en projectes de recerca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 07/10/2020 06/11/2020
RESOLUCIÓ DEL 5 D’OCTUBRE DE 2020 D’APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA MATRICULA PER AL PROGRAMA JOSEP TORRELLAS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A MÉS GRANS DE 50 ANYS DE LA UNIVERSITA 06/10/2020 04/02/2021
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 05/10/2020 31/12/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 05/10/2020 31/12/2020
Llista provisional d'avaluació dels ajuts per a la contractació d'investigadors en formació (IFUdG2020) 05/10/2020 21/10/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 05/10/2020 05/02/2021
Resolució de beca tipus I per Grup de Química Analítica i Ambiental del Departament de Química 04/10/2020 05/11/2020
Publicació de les bases reguladores dels ajuts predoctorals FI2021 01/10/2020 31/10/2020
Resolució rectoral per la qual s’atorguen els ajuts del Programa DRAC accions 2, 3, 4 i 5 per al tercer període de resolució anual, setembre 2020, en compliment de la resolució de 23 de març de 1999 30/09/2020 29/01/2021
Resolució rectoral per la qual s’atorguen els ajuts del Programa DRAC accions 2, 3, 4 i 5 per al tercer període de resolució anual, setembre 2020, en compliment de la resolució de 23 de març de 1999 30/09/2020 29/01/2021
Modificació de la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria IFUdG2020 30/09/2020 31/10/2020
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 28/09/2020 31/10/2020
Convocatòria de beca tipus I per Grup Química Analítica i Ambiental 28/09/2020 02/11/2020
PONT2020 - Proposta d'atorgament d'ajuts 28/09/2020 28/10/2020
PONT2020 - Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 28/09/2020 28/10/2020
Resolució del rector, per la qual s’adjudica ajut de caràcter especial de la Universitat de Girona per dotar dues places del projecte “PIS AMIC” per al curs 2020/2021 25/09/2020 20/01/2021
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 25/09/2020 16/10/2020
Resolució de Convocatòria beca tipus III de l'ODELLEUM 25/09/2020 01/10/2020
Convocatòria beca Tipus I Departament de Filologia i Comunicació. 25/09/2020 16/10/2020
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 24/09/2020 22/01/2021
CONVOCATÒRIA BECARI DE PARTICIPACIÓ EN PROJECTES I CONVENIS/CONTRACTES DE RECERCA PROPOSADA PEL GRUP DE RECERCA LEQUIA DE L'INSTITUT DE MEDI AMBIENT 22/09/2020 22/10/2020
LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PROJECTE “PIS AMIC” 22/09/2020 22/01/2021
Llista provisional admesos i exclosos de BTIE de la UdG 21/09/2020 21/01/2021
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 18/09/2020 30/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 18/09/2020 31/12/2020
Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria IFUdG2020 18/09/2020 17/10/2020
POSTDOC-UdG2020 - Resolució de modificació de dates 17/09/2020 17/10/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2020-21. 16/09/2020 30/10/2020
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 15/09/2020 30/10/2020
Convocatòria beca tipus III de l'IRH per a tasques de suport a la recerca en l'elaboració d'una interfície web per consultar i actualitzat una base de dades ja existent en MySQL 10/09/2020 24/12/2020
Convocatòria beca tipus III de l'ODELLEUM 10/09/2020 30/09/2020
PONT2020 - llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 10/09/2020 10/10/2020
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 09/09/2020 30/09/2020
Resultat convocatòria beca tipus I de IIiA - GILAB 09/09/2020 30/09/2020
Resolució de nomenament dels membres de la comissió de selecció de les Beques de Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2020-21 01/09/2020 31/10/2020
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 13/08/2020 27/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 05/08/2020 04/12/2020
Nota informativa sobre l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a les beques Pis Amic 2020/21 01/08/2020 01/12/2020
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a les beques Pis Amic 2020/21 01/08/2020 01/12/2020
Resolució del rector per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds per a les beques Pis Amic 2020/2021 01/08/2020 01/12/2020
Convocatòria beca tipus I de IIiA - GILAB 31/07/2020 30/09/2020
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 28/07/2020 30/09/2020
Convocatòria 2020 de les Beques Santander de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UdG (BTIE2020) 22/07/2020 20/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 21/07/2020 31/10/2020
PROPOSTA D’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG (MOB2020) 21/07/2020 20/10/2020
B1-Resolució Convocatòria Beca de Recerca -Dpt. Economia. 17/07/2020 29/08/2020
Convocatòria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de Grau de la Universitat de Girona Curs 2020-2021 16/07/2020 16/10/2020
RESOLUCIÓ RECTORAL PER LA QUAL S’ESMENA D’OFICI, PER CORRECCIÓ D’ERRADES, “LA RESOLUCIÓ RECTORAL D'ATORGAMENT DE 14 BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA GRADO" 2020-21 15/07/2020 13/11/2020
Convocatòria beca tipus I de IIiA - GILAB 14/07/2020 31/08/2020
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 14 de juliol de 2020, per la qual s’atorga varis ajuts per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció 14/07/2020 31/08/2020
convocatòria beca tipus III de IIiA - BCDS 13/07/2020 30/09/2020
PONT2020 - convocatòria ajuts UdG a projectes 13/07/2020 25/09/2020
IFUdG2020 - llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 13/07/2020 25/09/2020
POSTDOC-UdG2020 - publicació resolució d'atorgament d'ajuts 09/07/2020 04/11/2020
LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I NO ADMESES A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG MOB20 07/07/2020 07/10/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 03/07/2020 30/10/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2020-21. 03/07/2020 30/10/2020
RESOLUCIÓ RECTORAL PER LA QUAL ES RESOL L’ATORGAMENT DE 46 BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER ERASMUS”, PER A ESTUDIANTS DE GRAU I MÀSTER PER AL CURS 2020-2021 02/07/2020 02/11/2020
RESOLUCIÓ RECTORAL PER LA QUAL ES RESOL L’ATORGAMENT DE 14 BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA GRADO”, PER A ESTUDIANTS DE GRAU PER AL CURS 2020-2021. 02/07/2020 01/11/2020
LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES A TRÀMIT DE LA XVIII CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A L’ANY 2020 29/06/2020 29/10/2020
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER ERASMUS” PER A ESTUDIANTS DE GRAU O MÀSTER, EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS DE LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2020-21 25/06/2020 25/10/2020
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA GRADO” PER A ESTUDIANTS DE GRAU, EN EL MARC DEL PROGRAMA PROMETEU DE LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2020-21 25/06/2020 25/10/2020
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER LA QUAL ES PROCEDEIX A MODIFICAR EL PERÍODE DE REALITZACIÓ DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UDG 2020 25/06/2020 23/10/2020
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER LA QUAL ES PROCEDEIX A MODIFICAR EL PERÍODE DE REALITZACIÓ DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UDG 2019 25/06/2020 23/10/2020
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses - Premis extraordinaris de doctorat 2019 (convocatòria 2020) 22/06/2020 30/09/2020
POSTDOC-UdG2020. Proposta provisional d'avaluació i assignació d'ajuts. 19/06/2020 12/10/2020
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses a tràmit 2n termini 2020 ajuts d'emergència de la Universitat de Girona 15/06/2020 15/10/2020
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses a tràmit 1r termini 2020 ajuts d'emergència de la Universitat de Girona 15/06/2020 15/10/2020
LLista provisional de sol.lcitud admeses i excloses a tràmit de la XVIII convocatòria d'ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament de la Universitat de Girona per l'any 2020 15/06/2020 30/09/2020
POSTDOC-UdG 2020 - LLista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 11/06/2020 09/10/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 04/06/2020 30/09/2020
Convocatòria d'ajuts per a investigadors en formació de la Universitat de Girona (IFUdG2020) 03/06/2020 30/09/2020
PROMOTORS2019_ resolució sol·licituds excloses 03/06/2020 02/10/2020
PROMOTORS2019_ resolució continuïtat tramitació 27/05/2020 21/09/2020
POSTDOC-UdG2020 - llista provisional admesos i exclosos - continuació 25/05/2020 22/09/2020
Resolució del Rector per la qual s'aixeca la suspensió de la tramitació del procediment d'ajuts d'emergència 2020 21/05/2020 14/09/2020
Resolucio d'atorgament d'ajut de mobilitat Erasmus STA KA103__Francesc FUSTE FORNE 02/10/2018 02/10/2020
Resolucio atorgament Erasmus STA KA103_19 setembre 2018_Francesc FELIU TORRENT 20/09/2018 04/09/2020
RESOLUCIO d'atorgament d'ajuts complementaris de mobilitat per als investigadors UdG - MOB18 en llista d'espera 18/09/2018 04/12/2020
Resolució de concessió Erasmus KA107 STA 2017-19_3 de setembre de 2018_Pere ROURA GRABULOSA_Algeria 06/09/2018 30/09/2020
Resolució, de 16 de juliol de 2018, d'atorgament d'ajut de mobilitat Erasmus+ STA KA103 a Margarita CASTAÑER VIVAS 20/07/2018 08/01/2021

Actualment no hi ha cap convocatòria prevista.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.