Transparency > Transparency > Financial Information > Subsidies and public grants
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Close
Menu

Open Government and Transparency Portal

Public subsidies and grants

Economic information

The public subsidies and grants are awarded by the University of Girona (associations, entities, institutions, physical persons) to foster and fund determinate activities or behaviours of the beneficiary. The subsidies can be given for the ordinary functioning of entities or for specific projects. They are in the form of money, and in exchange the beneficiary commits to complying with all the terms agreed on.

For further information you can consult the UdG's Student Scholarships and Grants Section as well as visit the website, where you will find information on:

You can obtain further information on subsidies from the portal put up by the Ministry of the Treasury and Public Administration

Convocatoria Data publicació
Convocatòria Beca Tipus IV. GR IGESI. Institut de Recerca educativa 2022-10-06T10:26:15.923
Convocatòria Beca Tipus II. Lequia, Institut de Medi Ambient 2022-10-05T15:56:23.157
RESOLUCIÓ DEL RECTOR D’APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA MATRICULA PER AL PROGRAMA JOSEP TORRELLAS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A MÉS GRANS DE 50 ANYS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL CURS 2022/23. 2022-10-05T15:56:21.067
Convocatòria beca tipus IV grup de recerca Enginyeria Agrària ( Dept. Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària) 2022-10-05T10:56:53.650
Convocatòria de Beques de Col·laboració d'estudiants en departaments universitaris del MEiFP - Curs 2022-23 2022-10-05T09:56:23.510
Resolució beca tipus I grup de recerca LEPAMAP-PRODIS ( Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària) 2022-10-03T13:56:20.800
Resolució i bases de la convocatòria de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, d'un ajut mitjançant un conveni del programa de cooperació educativa per a tres estudiants de l’Àrea de Dret i Econòmiques 2022-10-03T11:56:15.260
Convocatòria beca tipus I (dedicació 5h/dia) de IIiA - GILAB (SAPIENS) 2022-09-30T09:56:21.757
Resolució de la convocatòria beca tipus IV, de participació en projectes i convenis/contractes de recerca, proposades per l'Institut de Recerca en visió per Computador i Robòtica 2022-09-29T13:56:20.633
S'ANUL.LA la convocatòria de beca tipus I, dedicació 4 h/dia, de IIiA - GILAB 2022-09-29T11:26:15.850
Llistat provisional "Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona" Segona convocatòria 2022-09-29T09:26:49.840
Convocatòria beca tipus I, decació 3 h/dia, de IIiA - GILAB 2022-09-28T12:56:20.130
Resolució beca Tipus I de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en activitats pròpies d'un laboratori de patologia vegetal 2022-09-28T11:26:15.900
REQ2022 - Resolución de concesión de ayudas por cobertura de renuncias 2022-09-26T08:21:20.940
REQ2022 - Resolució d'atorgament d'ajuts per cobertura de renúncies 2022-09-26T08:16:22.677
Convocatòria beca tipus I grup de recerca LEPAMAP-PRODIS (Dept. Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària) 2022-09-23T14:26:45.920
2a Convocatòria d'ajuts “Universitat de Girona / Banc Santander i Consell Social de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2022- 2023. Modalitat estudiants titulats pel sistema universitari espanyol. 2022-09-23T14:01:48.647
LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA BTIE 2022-09-21T08:26:16.240
Beca_IMA-LAGP- Resolució beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2022-09-20T14:26:15.250
PONT2022 - Proposta provisional d'atorgament d'ajuts 2022-09-20T11:41:35.970
PONT2022 - Modificació llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 2022-09-20T08:36:20.587
Convocatòria beca Tipus I de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en activitats pròpies d'un laboratori de patologia vegetal 2022-09-19T11:56:21.130
PONT2022 - Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 2022-09-19T11:01:15.307
Convocatòria de beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris del Ministeri d'Educació i Formació Professional - Curs 2022-23 2022-09-19T09:26:45.970
LLISTADEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I NO ADMESES A LA CONVOCATÒRIA MOB 2022 2022-09-16T15:56:15.860
Resolució beca Tipus IV de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en activitats pròpies d'un laboratori de patologia vegetal 2022-09-14T12:26:15.683
Resolució adjudicació Beques UdG-Banc Santander per estudiants nacionals. Curs 2022-2023 2022-09-13T08:26:21.297
Beca_IMA-LAGP_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2022-09-12T23:26:15.843
Resolució de les Beques Santander - Estudiants internacionals 2022-2023 2022-09-08T08:56:16.297
Resolució del rector per la qual s’adjudica ajut de caràcter especial de la Universitat de Girona per dotar dues places del projecte “PIS AMIC” per al curs 2022/2023 2022-09-07T13:56:22.537
Esmena Llistat definitiu de la Convocatòria d'ajuts “Universitat de Girona / Banc Santander i Consell Social de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2022- 2023. Modalitat estudiants nacionals 2022-09-06T12:56:21.440
REQ2022 - Resolución de concesión de ayudas 2022-09-06T09:11:39.217
REQ2022 - Resolució d'atorgament d'ajuts 2022-09-06T09:11:36.813
Convocatòria beca Tipus IV de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en activitats pròpies d'un laboratori de patologia vegetal 2022-09-02T12:57:03.310
IFUdG2022 - Resolució d'atorgament d'ajuts 2022-09-01T13:32:16.310
REQ2022 - Llista definitiva d'avaluació i proposta d'atorgament d'ajuts 2022-09-01T09:32:14.560
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER LA QUAL ES PROCEDEIX A LA SUSPENSIÓ DEL TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (MOB2022) 2022-08-01T14:56:52.627
Convocatòria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de Grau de la Universitat de Girona curs 2022-2023 2022-07-29T10:56:24.027
Llistat definitiu de la Convocatòria d'ajuts “Universitat de Girona / Banc Santander i Consell Social de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2022- 2023. Modalitat estudiants nacionals 2022-07-28T13:56:24.323
Resolució convocatòria de beca de participació en conveni/contracte de Recerca - Grup de recerca Enginyeria Agrària - Dept. EQATA 2022-07-27T09:56:20.410
Convocatòria de 3 ajuts "Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona" 2022-07-22T13:26:15.353
PONT2022 - Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 2022-07-21T12:01:21.520
Resolució de les Beques de transferència, innovació i emprenedoria de la UdG (BTIE Santander 2022) 2022-07-21T11:56:21.543
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS AMB LA VALORACIÓ DE MÈRITS OBTINGUTS A LA CONVOCATÒRIA DE DUES PLACES DEL PROJECTE “PIS AMIC” EN COL·LABORACIÓ AMB LA RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA RESA MONTILIVI I LA FUNDACIÓ ASTRID-21, PEL CURS 2022/2023 2022-07-19T14:26:44.357
IFUdG2022 - Llista definitiva de priorització 2022-07-19T12:31:57.650
Resolució del Rector per la qual es resol la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona, del segon termini de l’any 2022 2022-07-19T11:56:17.673
Resolució de Beca del Grup de recerca AMADE 2022-07-18T11:56:15.740
Convocatòria beca de participació en projectes i convenis/contractes de Recerca- Grup de recerca Enginyeria Agrària - Dept. Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària 2022-07-18T09:56:20.177
Llistat definitiu de la Convocatòria d'ajuts “Universitat de Girona / Banc Santander i Consell Social de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2022- 2023. Modalitat estudiants internacionals 2022-07-14T11:26:22.610
Llistat provisional de la Convocatòria d'ajuts “Universitat de Girona / Banc Santander i Consell Social de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2022- 2023. Modalitat estudiants nacionals 2022-07-14T09:56:18.850
Resolució de concessió de dos ajuts de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials mitjançant convenis de programa de cooperació educativa per a realitzar tasques de suport a l’oficina de relacions internacionals de la facultat durant el curs 2022/2023 2022-07-13T09:57:11.357
REQ2022 - Llista provisional d'avaluació 2022-07-13T08:56:23.427
REQ2022 - Llista definitiva sol·licituds admeses i excloses 2022-07-12T12:46:37.390
LLISTA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES A LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER DOTAR DUES PLACES DEL PROJECTE “PIS AMIC” EN COL·LABORACIÓ AMB LA RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA DEL CAMPUS MONTILIVI (RESA) I LA FUNDACIÓ ASTRID-21, PEL CURS 2022/2023 2022-07-07T13:56:36.047
PONT2022 - bases convocatòria d'ajuts UdG a projectes 2022-07-07T11:46:50.843
Convocatòria de Beca del Grup de recerca AMADE 2022-07-01T13:56:24.543
REQ2022 - resolució nomenament Comissions Avaluadores 2022-07-01T07:36:55.230
LLISTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’EMERGÈNCIA A ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A L’ANY 2022 – SEGON TERMINI 2022-06-27T12:56:20.480
IFUdG2022 - Llista provisional de priorització 2022-06-22T12:01:48.140
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses a la convocatòria d'ajuts de la UdG per dotar dues places del projecte “PIS AMIC” en col.laboració amb (RESA) i la FUNDACIÓ ASTRID-21, pel curs2022/2023 2022-06-20T15:26:52.100
FI_SDUR 2022. Llista definitiva de priorització 2022-06-15T09:26:20.347
IFUdG2022 - Llista definitiva sol·licituds admeses i excloses 2022-06-13T09:31:45.470
Resolució de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de convocatòria de dos ajuts per a estudiants de graus de l’Àrea d’Estudis de Dret i Econòmiques per a la realització de tasques de suport a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat durant el curs 2022-2023 2022-06-07T23:56:45.967
IFUdG2021 - llista provisional de priorització 2021-07-13T12:57:35.807

Convocatoria Data inici publicació Data final publicació
Beca de col·laboració a l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània 2021-09-08T14:00:32.440 2021-09-29T00:01:42.263
Beca de col·laboració a l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània 2021-09-08T13:55:25.113 2021-09-29T00:01:41.137
Ajuts a estudiants de doctorat per a la matrícula dels cursos de doctorat que es requereixen per a la superació dels programes de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2020-2021. 2021-07-29T11:55:34.823 2021-09-29T00:01:39.450
Resolució Convocatòria BECA del Grup de Recerca d’Envelliment, Cultura i Salut del Departament de Psicologia-20808. 2021-07-27T11:58:49.857 2021-08-31T00:04:41.790
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 21 de juliol de 2021, per la qual es publica la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses dels ajuts 2021 per projectes institucionals 2021-07-21T12:29:22.810 2021-08-31T23:35:03.590
Resolució de la presidenta del Consell Social,de 21 de juliol de 2021, per la qual es publica la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria 2021 dels ajuts al PDI 2021-07-21T10:57:17.590 2021-08-31T23:35:02.167
Beca_IMA-LEQUIA-2_Resultat Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-20T09:55:13.973 2021-09-30T00:05:16.060
Beca__Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca d’Envelliment, Cultura i Salut del Departament de Psicologia-20808. 2021-07-19T22:56:18.413 2021-08-31T00:04:41.133
Ajuts a estudiants de doctorat per a la matrícula dels cursos de doctorat que es requereixen per a la superació dels programes de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2020-2021. 2021-07-19T12:27:14.187 2021-09-06T00:01:49.373
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-4_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-15T15:55:41.027 2021-09-30T00:05:12.670
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-3_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-15T15:55:39.980 2021-09-30T00:05:11.623
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-2_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-15T15:55:38.997 2021-09-30T00:05:10.700
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-1_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-15T15:55:37.873 2021-09-30T00:05:09.577
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus II de la Càtedra de Patrimoni Literari M. A. Anglada - C. Fages de Climent per a tasques de suport a la recerca 2021-07-13T09:28:17.503 2021-08-31T00:04:40.477
Beca_IMA-LEQUIA-2_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-12T14:59:37.870 2021-09-30T00:05:03.543
Beca_IMA-LAGP_MAPIFICACIÓ_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-09T15:58:43.657 2021-09-30T00:05:01.857
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 2021-07-09T11:27:19.133 2021-09-30T00:05:01.013
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-4_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-08T20:27:21.743 2021-09-30T00:05:00.200
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-3_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-08T20:27:20.527 2021-09-30T00:04:59.403
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-2_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-08T20:27:19.433 2021-09-30T00:04:58.640
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-1_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-08T20:27:18.057 2021-09-30T00:04:55.873
Resolució 1 Beca - Grup de Recerca GRCT0095 - Institut de Química Computacional i Catàlisi 2021-07-08T14:55:29.110 2021-09-12T00:04:25.487
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 2021-07-08T11:00:10.203 2021-09-30T00:04:53.013
LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I NO ADMESES A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG MOB2021 2021-07-07T15:55:36.667 2021-09-07T16:00:53.370
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla per a tasques de suport a la recerca 2021-07-06T09:25:56.847 2021-07-20T00:02:11.287
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Víctor Català d'estudis sobre el Modernisme per a tasques de suport a la recerca 2021-07-05T10:28:06.237 2021-07-31T00:02:33.373
Beca_IMA-LAGP_MAPIFICACIÓ_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-07-01T10:32:54.003 2021-09-30T00:04:44.187
Convocatòria 1 Beca - Grup de Recerca GRCT0095 - Institut de Química Computacional i Catàlisi 2021-06-29T08:57:46.087 2021-09-26T00:05:29.233
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània per a tasques de suport a la recerca 2021-06-25T12:58:19.507 2021-07-09T00:01:55.813
Beca_IMA-LEQUIA_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient - Resultat del procés selectiu. 2021-06-25T12:27:07.983 2021-09-30T00:04:19.297
IFUdG2021 - Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 2021-06-22T14:57:45.193 2021-09-30T00:03:54.060
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 2021-06-22T11:28:50.123 2021-09-01T00:05:41.927
Resolució 8 Beques Estiu - RENÚNCIA - Institut Química Computacional i Catàlisi 2021-06-17T07:58:59.980 2021-09-05T00:01:21.083
Beca_IMA-LEQUIA_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 2021-06-15T16:26:40.907 2021-08-31T00:04:38.570
Resolució 8 Beques Estiu Institut Química Computacional i Catàlisi 2021-06-15T11:25:16.170 2021-09-05T00:01:20.223
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II de la Càtedra de Patrimoni Literari M. A. Anglada - C. Fages de Climent per a tasques de suport a la recerca 2021-06-15T09:27:36.063 2021-07-15T00:04:35.253
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 2021-06-14T14:59:35.503 2021-07-14T00:02:40.153
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II a càrrec de l'aju de la Fundació BBVA per a tasques de suport a la recerca 2021-06-14T00:00:09.030 2021-06-29T00:00:58.377
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II de la Càtedra Víctor Català d'estudis sobre el Modernisme per a tasques de suport a la recerca 2021-06-11T09:27:59.587 2021-06-30T00:01:27.923
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2021 2021-06-11T09:27:52.600 2021-07-11T00:04:33.680
Beca_IMA-LAGP_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-06-09T10:57:53.970 2021-07-31T00:02:30.843
DILIGENCIA. Resolució de 8 de juny de 2021, per la qual es corregeix un error produït a la resolució de 2 de juny de 2021, per la qual es convoquen els ajuts al personal docent i investigador 2021-06-08T12:57:21.510 2021-07-09T23:33:39.610
CONVOCATÒRIA PER AL PREMI DE MENCIÓ ESTUDIANTIL AL RECONEIXEMENT PER LA IMPLICACIÓ TRANSVERSAL (MÈRIT) PER A L’ANY 2021, DESTINAT A LES ASSOCIACIONS INSCRITES AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA UdG 2021-06-08T11:56:04.940 2021-06-22T00:04:04.180
CONVOCATÒRIA PER AL PREMI DE MENCIÓ ESTUDIANTIL AL RECONEIXEMENT PER LA IMPLICACIÓ TRANSVERSAL (MÈRIT) PER A L’ANY 2021 2021-06-08T11:56:04.173 2021-06-22T00:04:03.413
FI_SDUR2021 2a Modificació llista definitva de priorització 2021-06-04T12:41:10.477 2021-09-27T00:01:11.613
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2021 2021-06-04T12:00:09.330 2021-07-04T00:02:34.787
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 2 de juny de 2021, per la qual es convoquen els ajuts per a dur a terme projectes institucionals, convocatòria 2021 2021-06-02T12:59:48.230 2021-07-09T23:33:38.593
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 2 de juny de 2021, per la qual es convoquen els ajuts al personal docent i investigador per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció 2021-06-02T12:59:47.150 2021-07-09T23:33:37.327
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 2021-06-02T11:28:27.623 2021-06-30T00:01:27.143
Convocatòria 8 Beques Estiu - Institut de Química Computacional i Catàlisi 2021-06-02T10:57:19.167 2021-07-31T00:02:29.593
Resolució de 2 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 2021-06-01T15:43:06.017 2021-08-31T23:35:01.480
Convocatòria beca tipus I de IIiA - BCDS 2021-06-01T14:31:03.557 2021-06-15T23:31:17.097
FI_SDUR2021 - Modificació_llista definitiva de priorització 2021-06-01T12:33:30.917 2021-09-27T23:02:45.503
POSTDOC-UdG2021 - llista definitiva de priorització i proposta d'atorgament d'ajuts 2021-05-31T13:44:11.313 2021-08-16T00:01:11.343
POSTDOC-UdG2021 - resolució de concessió 2021-05-31T13:44:10.033 2021-09-06T23:35:12.503
Publicació beca tipus 1 - Becari de participació en projectes i convenis/contractes de recerca / Departament de Dret Públic 2021-05-31T12:06:31.183 2021-08-31T12:14:54.867
Beca_IMA-LAGP_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 2021-05-31T10:29:55.003 2021-06-30T00:01:25.643
FI_SDUR2021 - Llista definitiva de priorització 2021-05-31T08:22:12.200 2021-09-20T22:05:03.193
Resolució de la convocatòria de beca de col·laboració tipus III de l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània per a tasques de suport a la recerca 2021-05-25T13:26:16.783 2021-06-01T00:02:34.303
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Joan Vinyoli de peosia contemporània per a tasques de suport a la recerca 2021-05-24T09:56:05.460 2021-07-15T00:04:33.267
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 2021-05-21T13:00:35.860 2021-06-30T00:01:20.940
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 2021-05-19T12:57:07.583 2021-06-30T00:01:19.567
Resolució del Rector d'aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts de la Universitat de Girona per dotar dues places del projecte "pis amic" pel curs 2021/2022 2021-05-19T12:57:06.410 2021-09-17T00:01:00.593
Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 2021-05-19T11:55:47.757 2021-07-11T00:04:32.447
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2021-22. 2021-05-18T16:00:05.657 2021-08-31T00:04:32.413
Convocatòria de 2 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 2021-05-18T13:57:17.110 2021-08-30T23:33:50.983
Beca_IMA-12899_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 2021-05-15T20:26:47.407 2021-06-30T00:01:18.877
Ajuts econòmics per al Foment Associatiu de la Universitat de Girona per a l’any 2021. 2021-05-14T11:28:55.987 2021-05-25T00:04:42.213
FI_SDUR2021 - Modificació_Llista provisional de priorització 2021-05-13T17:00:37.150 2021-09-06T20:31:09.703
POSTDOC-UdG2021 - llista provisional de priorització 2021-05-13T07:57:42.833 2021-09-05T23:31:35.397
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 2021-05-12T13:28:09.343 2021-08-31T00:04:30.913
Resolució del Rector per la qual es resol la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona, del primer termini de l’any 2021 2021-05-12T11:00:40.260 2021-09-10T00:05:19.593
Resolució de beca tipus I pel Grup de Química Analítica i Ambiental del Departament de Química 2021-05-11T14:59:09.910 2021-05-31T00:01:39.523
Resolució del rector, per la qual s’esmena d’ofici la publicació “Resolució del rector de 5 de febrer de 2021, d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la UdG 2021-05-11T12:56:06.677 2021-09-10T00:05:18.780
Convocatòria de l’ajut per al premi de menció estudiantil al reconeixement per la implicació transversal (Mèrit) per a l’any 2021, destinat a les associacions inscrites al Registre d’Associacions de l 2021-05-11T11:29:20.253 2021-06-11T00:01:30.113
Convocatòria de l’ajut per al premi de menció estudiantil al reconeixement per la implicació transversal (Mèrit) per a l’any 2021, destinat a estudiants de Grau i Màster de la Universitat de Girona 2021-05-11T11:29:19.083 2021-06-11T00:01:29.193
Resolució beca tipus II - AMADE - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 2021-05-11T10:27:56.467 2021-08-31T00:04:30.257
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània per a tasques de suport a la recerca 2021-05-10T11:59:07.910 2021-06-01T00:02:33.490
Convocatòria beca tipus III de IIiA - BCDS 2021-05-07T13:27:31.700 2021-05-15T23:31:00.423
Beca_IMA-MATIG_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca MATIG de l'Institut de Medi Ambient 2021-05-07T11:30:15.150 2021-05-31T00:01:38.833
Beca_IMA-12899_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 2021-05-07T09:58:01.630 2021-05-31T00:01:38.117
Convocatòria d'ajuts predoctorals IFUdG2021 2021-05-05T12:30:08.083 2021-06-04T23:31:27.457
Beca_IMA-MATIG_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca MATIG de l'Institut de Medi Ambient 2021-04-29T14:30:35.233 2021-06-06T00:04:51.920
Convocatòria Beca pel Grup de Química Analítica i Ambiental del Departament de Química. 2021-04-29T13:58:53.323 2021-05-30T00:04:49.707
Convocatòria beca tipus II - AMADE - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 2021-04-29T12:26:56.007 2021-08-29T00:04:05.150
Resolució de 4 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 2021-04-29T11:26:03.857 2021-07-31T23:33:50.183
Resolució de 6 beques Tipus I de l'IQCC 2021-04-28T16:20:56.657 2021-06-01T00:02:31.910
Convocatòria de beca de participació en convenis de recerca - Arqueologia 2021-04-26T23:28:54.037 2021-05-31T00:01:37.427
POSTDOC-UdG2021 - llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 2021-04-26T08:29:09.910 2021-08-26T00:03:57.377
Beca_IMA-10901_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 2021-04-21T14:27:18.313 2021-05-31T00:01:35.990
Resolució del degà de la Facultat de Dret, per la qual es convoca un ajut per l'estudiantat de la Facultat de Dret, mitjançant conveni de programa de Cooperació Educativa (CAI_Graus_FD). 2021-04-20T12:59:10.660 2021-04-26T00:03:19.993
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 7 D’ABRIL DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ IFUdG (IF MOB2021) 2021-04-19T11:55:06.023 2021-07-19T12:01:46.693
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 22 DE MARÇ DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS/ES DE LA UdG (MOB2021) 2021-04-19T11:55:04.960 2021-07-19T12:01:45.880
Ajuts econòmics del Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 2021-04-16T14:29:45.217 2021-04-30T00:03:36.767
Convocatòria de 4 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 2021-04-14T14:27:51.340 2021-07-31T23:33:49.433
Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses al concurs “Tesis en 4 minuts” - 2021 2021-04-14T09:52:19.797 2021-07-31T23:33:48.793
Beca de Recerca -13-04-21 2021-04-13T13:25:31.357 2021-06-14T13:32:09.370
Beca_IMA-10901_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 2021-04-13T12:59:58.850 2021-05-12T00:00:55.983
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 2021-04-09T12:55:27.747 2021-07-30T00:01:29.507
Convocatòria de 6 beques Tipus I de l'IQCC 2021-04-08T13:45:28.223 2021-07-01T00:03:15.663
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2020 2021-04-07T14:09:16.413 2021-08-01T00:04:06.503
Ajuts econòmics per al Foment Associatiu de la Universitat de Girona per a l’any 2021. 2021-04-06T12:00:17.517 2021-04-30T23:33:25.907
Ajuts econòmics per al Foment de la Participació dels Estudiants de la Universitat de Girona per a l’any 2021. 2021-04-06T12:00:16.047 2021-07-30T00:01:28.443
Resolució del Rector de 25 de març de 2021 per la qual es resol la convocatòria de l’ajut a la matrícula del Programa Josep Torrellas per a Més Grans de 50 Anys de la UdG pel curs 2020/21 2021-03-25T13:58:48.100 2021-07-23T00:03:59.327
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 2021-03-24T15:26:20.787 2021-05-31T00:01:34.037
Beca_IMA-8083_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 2021-03-23T13:00:59.277 2021-04-30T00:03:35.390
Convocatòria de beques: Programa “Becas Santander Tecnología | Conecta” 2021-03-23T11:59:49.483 2021-05-31T23:31:37.970
FI_SDUR2021 - Documentació addicional 2021-03-15T12:25:47.710 2021-07-05T23:31:39.390
FI_SDUR2021 - Criteris de priorització de cada Departament 2021-03-15T10:28:16.650 2021-07-05T23:31:35.107
Beca_IMA-8083_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 2021-03-11T12:55:42.687 2021-04-11T00:01:32.353
RESOLUCIÓ DEL 5 DE MARÇ DE 2021 D’APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA MATRICULA PER AL PROGRAMA JOSEP TORRELLAS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A MÉS GRANS DE 50 ANYS DE LA UNIVERSITAT 2021-03-08T09:56:35.223 2021-07-08T00:01:08.110
Resolució de convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 2021-03-05T14:28:03.253 2021-03-09T00:04:45.383
Resolució de beca de col·laboració de beca tipus II del grup de Literatura Medieval (ILCC) per a tasques de suport a la recerca per a la revisió de l'edició de text medieval 2021-03-05T12:25:29.667 2021-03-09T00:04:44.633
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 2021-03-01T09:29:39.803 2021-03-31T00:01:16.217
UdG - Ajuts a la incorporació postdoctoral – POSTDOC-UdG2021 2021-02-24T10:27:46.790 2021-06-23T00:05:04.783
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II per a tasques de suport a la recerca per la revisió de l'edició de text medieval 2021-02-23T17:56:49.643 2021-03-08T00:03:52.097
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 2021-02-18T09:29:36.413 2021-05-28T00:01:56.690
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 2021-02-17T09:27:47.883 2021-03-08T00:03:51.270
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 2021-02-11T11:26:38.753 2021-03-01T00:01:27.273
PRE7-2021: Llista d'admesos i exclosos 2021-02-09T12:26:27.883 2021-06-09T00:03:11.370
Resolució del Rector de 5 de febrer d'aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts d'emergència a estudiants de la Universitat de Girona per a l'any 2021 2021-02-05T11:55:27.407 2021-06-04T00:05:02.453
Resolució de la Convocatòria beca Tipus III de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 2021-02-01T10:29:36.300 2021-02-05T00:04:48.310
Resolució d'una beca Tipus IV del Departament de Biologia 2021-01-29T12:29:03.807 2021-05-28T00:01:53.613
Resolució del rector per la qual s'amplien terminis de la convocatòria IFUdG2020 2021-01-29T10:00:31.230 2021-05-28T23:33:44.610
Convocatòria de beques Santander Progreso - Curs 2020-21 2021-01-27T10:59:31.603 2021-03-07T00:02:28.717
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme 2021-01-21T17:00:28.257 2021-01-29T00:02:36.060
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 2021-01-19T11:29:24.363 2021-02-28T00:01:58.023
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 15 DE GENER DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS ERASMUS PER A LA MOBILITAT DE PERSONAL PER A REBRE FORMACIÓ 2021-01-15T14:02:32.217 2021-05-15T00:05:39.410
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 15 DE GENER DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS ERASMUS+ PER A LA MOBILITAT DE PERSONAL PER IMPARTIR DOCÈNCIA 2020-2021 2021-01-15T14:02:27.577 2021-05-15T00:05:38.177
Convocatòria d'una beca Tipus IV del Departament de Biologia 2021-01-15T08:55:48.607 2021-04-30T00:03:30.673
Resolució de la convocatòria d'una beca Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 2021-01-12T11:57:21.950 2021-02-28T23:30:50.253
Convocatòria de beques Santander Progreso - Curs 2020-21 2020-12-23T11:27:48.930 2021-02-07T00:02:52.473
Resolució convocatòria BECA BTIE2020 Grup de Recerca TechnoSperm 2020-12-21T16:26:35.777 2021-03-31T23:31:19.557
FI2021 - llista definitiva de priorització 2020-12-21T12:26:18.393 2021-04-19T23:31:07.607
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2020 2020-12-17T11:55:31.093 2021-01-31T00:05:28.227
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 2020-12-17T11:55:30.250 2021-01-31T00:05:27.147
Convocatòria d'Ajuts econòmics al Foment de la Participació dels Estudiants - Any 2020 2020-12-17T11:30:02.063 2021-01-31T00:05:25.743
Convocatòria d'una beca Tipus I de l'Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca al grup ARLAB 2020-12-16T14:02:30.830 2021-02-28T23:30:48.690
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 2020-12-16T13:26:42.953 2021-02-01T00:01:12.730
Resolució del Rector, per la qual s’aproven ajuts per a estudiants de grau i màster de la UdG amb necessitats econòmiques urgents del conveni signat amb la Fundació Bancària “La Caixa” 2020 2020-12-16T12:56:03.197 2021-03-31T00:01:08.157
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2020 2020-12-16T11:29:09.280 2021-01-31T00:05:24.257
Resolució beca tipus II - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 2020-12-14T15:56:39.697 2021-03-31T23:31:18.293
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 2020-12-11T11:58:55.340 2020-12-31T00:02:10.103
Resolució de la convocatòria de dues beques Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 2020-12-10T12:28:41.763 2021-02-28T23:30:48.050
Convocatòria d'Ajuts econòmics al Foment de la Participació dels Estudiants - Any 2020 2020-12-10T09:29:49.773 2020-12-31T00:02:09.447
Convocatòria de beques Santander Progreso - Curs 2020-21 2020-12-04T13:58:50.243 2020-12-20T00:05:01.087
CONVOCATÒRIA BECA BTIE2020 Grup de Recerca TechnoSperm 2020-12-03T12:26:02.353 2020-12-31T23:31:39.447
FI2021 - llista provisional de priorització 2020-12-02T11:59:42.593 2021-03-25T23:31:25.750
Resolució beca tipus IV de IIiA - GILAB 2020-11-30T12:28:30.970 2020-12-31T23:31:38.663
Convocatòria beca tipus II - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 2020-11-30T09:29:55.887 2021-03-15T23:30:27.947
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2020 2020-11-25T12:59:17.713 2020-12-18T00:01:07.437
FI2021 Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 2020-11-25T10:31:24.667 2021-03-25T00:01:03.690
Convocatòria d'Ajuts econòmics al Foment de la Participació dels Estudiants - Any 2020 2020-11-24T09:58:33.323 2020-12-06T00:02:53.533
Resolució de la convocatòria de dues beques Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 2020-11-23T13:57:51.043 2021-02-28T23:30:46.737
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 2020-11-23T10:28:25.237 2021-02-26T00:02:10.060
Resolució de Convocatòria beca Tipus II de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 2020-11-20T14:25:50.967 2020-11-30T23:33:03.837
Convocatòria beca tipus IV de IIiA - GILAB 2020-11-20T09:55:02.477 2020-12-31T23:31:37.947
Resolució del rector, per la qual es publiquen les bases de les convocatòries d’Ajuts Econòmics del Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 2020-11-19T14:29:26.587 2021-01-15T00:04:29.607
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 18 de novembre de 2020, d’adjudicació dels Ajuts per a dur a terme Projectes Institucionals, segon termini de la convocatòria de 2020 2020-11-18T11:55:27.207 2020-12-31T23:31:37.150
Resolució del Rector de 16 de novembre de 2020 per la qual es resol la convocatòria de l’ajut a la matrícula del Programa Josep Torrellas per a Més Grans de 50 Anys de la Universitat de Girona 20/21 2020-11-17T11:59:25.270 2021-03-17T00:03:54.203
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 2020-11-16T15:58:09.940 2020-11-30T00:02:13.613
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 2020-11-10T17:28:36.500 2020-12-11T23:34:01.830
Convocatòria de dues beques Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 2020-11-09T13:58:08.947 2021-02-28T23:30:43.753
Resolució del Rector per la qual es resol la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona, del tercer termini de l’any 2020 2020-11-09T12:56:58.330 2021-03-09T00:04:43.277
Resolució definitiva BTIE 2020 2020-11-09T10:59:17.067 2021-03-09T00:04:42.557
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 2020-11-05T15:25:33.440 2020-12-30T00:00:34.510
UdG - Ajuts d’incorporació postdoctorals – POSTDOC-UdG2021 2020-11-05T14:29:21.527 2021-03-05T00:04:37.680
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses presentades en la convocatòria FI2021 2020-11-05T12:26:57.017 2021-03-05T00:04:36.883
Ajuts econòmics per al Foment Associatiu de la Universitat de Girona per a l’any 2020. 2020-11-04T12:00:29.493 2020-11-20T23:32:36.203
Ajuts econòmics per al Foment de la Participació dels Estudiants de la Universitat de Girona per a l’any 2020. 2020-11-04T12:00:28.243 2020-11-20T23:32:33.923
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 2020-11-02T12:59:58.610 2021-02-22T00:01:26.533
Convocatòria beca Tipus II de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 2020-10-28T12:33:24.400 2020-11-30T00:02:13.003
Convocatòria beca Tipus II de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 2020-10-28T12:28:31.197 2020-11-30T00:02:12.347
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2020-21. 2020-10-28T11:27:15.300 2020-12-31T00:01:43.710
Resolució beca tipus IV Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària 2020-10-28T10:56:18.593 2020-11-27T23:34:31.333
Resolució beca Tipus IV de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en assajos de control biològic de malalties fúngiques en fruiters 2020-10-27T21:59:20.283 2020-12-31T23:31:36.430
Beques de Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs acadèmic 2020-21 2020-10-27T13:28:08.010 2020-11-30T00:02:11.660
Resolució de la Convocatòria beca Tipus III de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 2020-10-27T09:58:43.713 2020-11-01T00:02:38.497
Resolució beca Tipus I de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en activitats pròpies d' un laboratori de Patologia Vegetal 2020-10-26T14:59:25.947 2020-12-31T23:31:35.633
Resolució de concessió dels ajuts dins de la XVIII Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament de la Universitat de Girona (2020) 2020-10-23T12:26:18.383 2021-01-29T00:02:32.153
IFUdG2020 - llista definitiva d'avaluació i proposta d'atorgament d'ajuts 2020-10-22T09:29:37.110 2020-10-22T15:32:36.833
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 2020-10-21T12:58:02.850 2020-11-30T00:02:10.207
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 2020-10-21T11:00:37.627 2020-12-31T00:01:42.960
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 16 d'OCTUBRE DE 2020, PER LA QUALS'ATORGEN ELS AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG (MOB20) 2020-10-20T08:56:20.367 2021-02-16T09:01:24.973
Proposta Provisional de Candidats (BTIE2020) 2020-10-19T12:55:50.997 2021-02-19T00:03:18.780
Convocatòria beca tipus IV del Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària 2020-10-19T10:58:33.127 2020-11-20T23:32:33.143
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 2020-10-16T13:59:48.600 2020-12-31T00:01:42.197
PONT2020 - resolució atorgament 2020-10-16T13:29:21.923 2020-11-27T00:04:29.470
Convocatòria beca tipus III de IIiA - BCDS 2020-10-16T11:26:26.003 2020-11-01T23:33:01.117
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses a tràmit de la convocatòria d'ajuts d'emergència a estudiants de la Universitat de Girona per l'any 2020 - tercer termini 2020-10-15T10:59:54.757 2021-01-29T00:02:29.450
Resolució de la convocatòria de la beca de recerca Tipus I del Departament de Filologia i Comunicació 2020-10-14T19:30:15.870 2020-10-23T00:00:36.100
Documentació addicional requerida per l'avaluació de les sol·licituds FI2021 2020-10-14T10:28:31.687 2020-12-31T23:31:34.900
Criteris Avaluació UdG i AGAUR en els Ajuts FI2021 2020-10-14T10:28:30.360 2020-12-31T23:31:34.180
PANDÈMIES 2020 - priorització de les expressions d'interès rebudes 2020-10-13T14:27:48.283 2020-11-30T22:00:59.257
PANDÈMIES 2020 - criteris de priorització 2020-10-13T13:57:14.687 2020-11-30T22:00:58.587
Convocatòria beca Tipus I de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en activitats pròpies d' un laboratori de Patologia Vegetal 2020-10-13T13:57:13.453 2020-10-31T23:31:14.243
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 2020-10-13T12:25:15.030 2020-12-31T00:01:41.413
Resolució de la presidenta del Consell Social, 13 d’octubre de 2020. Publicació de la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses dels ajuts de Projectes Institucionals 2020, 2n termini 2020-10-13T11:59:43.640 2020-10-28T12:02:50.007
Convocatòria beca Tipus III de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca en l’inventari i etiquetatge d’articles de la producció periodística de Josep Pla 2020-10-13T09:26:20.663 2020-11-01T00:02:37.793
Llista definitiva d'admesos i exclosos BTIE2020 2020-10-09T12:57:45 2021-02-09T00:00:30.247
Beques de Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs acadèmic 2020-21 2020-10-09T12:57:43.890 2020-10-31T00:01:16.333
Resolució convocatòria beca de participació en projectes de recerca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 2020-10-07T13:01:01.263 2020-11-06T00:01:49.427
RESOLUCIÓ DEL 5 D’OCTUBRE DE 2020 D’APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA MATRICULA PER AL PROGRAMA JOSEP TORRELLAS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A MÉS GRANS DE 50 ANYS DE LA UNIVERSITA 2020-10-06T13:56:28.457 2021-02-04T00:03:49.987
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 2020-10-05T16:59:36.013 2020-12-31T00:01:40.007
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 2020-10-05T15:32:43.953 2020-12-31T00:01:39.320
Llista provisional d'avaluació dels ajuts per a la contractació d'investigadors en formació (IFUdG2020) 2020-10-05T15:27:42.123 2020-10-21T00:01:25.713
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 2020-10-05T13:55:43.310 2021-02-05T00:04:38.420
Resolució de beca tipus I per Grup de Química Analítica i Ambiental del Departament de Química 2020-10-04T10:30:25.803 2020-11-05T00:00:38.363
Publicació de les bases reguladores dels ajuts predoctorals FI2021 2020-10-01T14:58:27.113 2020-10-31T23:31:13.307
Resolució rectoral per la qual s’atorguen els ajuts del Programa DRAC accions 2, 3, 4 i 5 per al tercer període de resolució anual, setembre 2020, en compliment de la resolució de 23 de març de 1999 2020-09-30T14:01:44.470 2021-01-29T00:02:26.933
Resolució rectoral per la qual s’atorguen els ajuts del Programa DRAC accions 2, 3, 4 i 5 per al tercer període de resolució anual, setembre 2020, en compliment de la resolució de 23 de març de 1999 2020-09-30T14:01:43.080 2021-01-29T00:02:25.653
Modificació de la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria IFUdG2020 2020-09-30T09:56:29.153 2020-10-31T00:01:14.553
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 2020-09-28T14:26:11.393 2020-10-31T00:01:13.350
Convocatòria de beca tipus I per Grup Química Analítica i Ambiental 2020-09-28T08:59:01.847 2020-11-02T00:03:29.573
PONT2020 - Proposta d'atorgament d'ajuts 2020-09-28T08:59:00.987 2020-10-28T00:01:59.423
PONT2020 - Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 2020-09-28T08:58:59.863 2020-10-28T00:01:58.580
Resolució del rector, per la qual s’adjudica ajut de caràcter especial de la Universitat de Girona per dotar dues places del projecte “PIS AMIC” per al curs 2020/2021 2020-09-25T12:56:00.007 2021-01-20T00:01:53.460
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 2020-09-25T10:58:58.490 2020-10-16T00:01:39.213
Resolució de Convocatòria beca tipus III de l'ODELLEUM 2020-09-25T09:01:06.977 2020-10-01T00:35:16.767
Convocatòria beca Tipus I Departament de Filologia i Comunicació. 2020-09-25T08:56:00.130 2020-10-16T09:03:32.323
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 2020-09-24T13:00:28.813 2021-01-22T00:04:02.153
CONVOCATÒRIA BECARI DE PARTICIPACIÓ EN PROJECTES I CONVENIS/CONTRACTES DE RECERCA PROPOSADA PEL GRUP DE RECERCA LEQUIA DE L'INSTITUT DE MEDI AMBIENT 2020-09-22T10:27:59.510 2020-10-22T00:02:29.777
LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PROJECTE “PIS AMIC” 2020-09-22T08:55:39.973 2021-01-22T00:04:01.387
Llista provisional admesos i exclosos de BTIE de la UdG 2020-09-21T10:57:38.733 2021-01-21T00:03:03.600
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 2020-09-18T16:32:25.650 2020-11-30T00:02:07.720
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 2020-09-18T11:00:25.270 2020-12-31T00:01:30.727
Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria IFUdG2020 2020-09-18T08:57:47.843 2020-10-17T00:02:39.157
POSTDOC-UdG2020 - Resolució de modificació de dates 2020-09-17T09:27:22.533 2020-10-17T23:32:56.123
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2020-21. 2020-09-16T14:27:46.097 2020-10-30T00:04:37.500
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 2020-09-15T13:00:10.170 2020-10-30T00:04:35.687
Convocatòria beca tipus III de l'IRH per a tasques de suport a la recerca en l'elaboració d'una interfície web per consultar i actualitzat una base de dades ja existent en MySQL 2020-09-10T13:29:19.573 2020-12-24T00:03:34.943
Convocatòria beca tipus III de l'ODELLEUM 2020-09-10T12:58:46.737 2020-09-30T23:34:35.227
PONT2020 - llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 2020-09-10T11:57:49.457 2020-10-10T00:01:40.680
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 2020-09-09T11:26:27.257 2020-09-30T00:04:07.967
Resultat convocatòria beca tipus I de IIiA - GILAB 2020-09-09T10:55:51.130 2020-09-30T23:34:34.413
Resolució de nomenament dels membres de la comissió de selecció de les Beques de Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2020-21 2020-09-01T11:55:43.793 2020-10-31T00:01:11.287
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 2020-08-13T19:00:03.870 2020-11-27T00:04:28.440
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 2020-08-05T14:27:13.357 2020-12-04T00:00:58.413
Nota informativa sobre l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a les beques Pis Amic 2020/21 2020-08-01T08:59:57.757 2020-12-01T00:03:24.367
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a les beques Pis Amic 2020/21 2020-08-01T08:59:57.040 2020-12-01T00:03:23.617
Resolució del rector per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds per a les beques Pis Amic 2020/2021 2020-08-01T08:59:56.117 2020-12-01T00:03:22.663
Convocatòria beca tipus I de IIiA - GILAB 2020-07-31T10:25:58.840 2020-09-30T23:34:33.553
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 2020-07-28T12:56:07.717 2020-09-30T00:04:07.090
Convocatòria 2020 de les Beques Santander de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UdG (BTIE2020) 2020-07-22T12:29:54.510 2020-11-20T00:01:43.880
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 2020-07-21T20:29:26.700 2020-10-31T00:01:10.553
PROPOSTA D’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG (MOB2020) 2020-07-21T15:58:40.570 2020-10-20T16:00:43.173
B1-Resolució Convocatòria Beca de Recerca -Dpt. Economia. 2020-07-17T13:26:43.890 2020-08-29T13:33:28.600
Convocatòria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de Grau de la Universitat de Girona Curs 2020-2021 2020-07-16T14:27:22.713 2020-10-16T23:32:16.343
RESOLUCIÓ RECTORAL PER LA QUAL S’ESMENA D’OFICI, PER CORRECCIÓ D’ERRADES, “LA RESOLUCIÓ RECTORAL D'ATORGAMENT DE 14 BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA GRADO" 2020-21 2020-07-15T09:19:53.827 2020-11-13T00:04:34.830
Convocatòria beca tipus I de IIiA - GILAB 2020-07-14T13:58:58.043 2020-08-31T23:35:05.773
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 14 de juliol de 2020, per la qual s’atorga varis ajuts per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció 2020-07-14T11:25:38.533 2020-08-31T00:04:40.470
convocatòria beca tipus III de IIiA - BCDS 2020-07-13T17:58:18.270 2020-09-30T23:34:32.710
PONT2020 - convocatòria ajuts UdG a projectes 2020-07-13T12:26:27.937 2020-09-25T23:35:07.523
IFUdG2020 - llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 2020-07-13T07:55:41.267 2020-09-25T23:35:05.227
POSTDOC-UdG2020 - publicació resolució d'atorgament d'ajuts 2020-07-09T08:27:18.667 2020-11-04T23:35:05.487
LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I NO ADMESES A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG MOB20 2020-07-07T12:56:21.777 2020-10-07T13:01:02.073
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 2020-07-03T16:25:58.187 2020-10-30T00:04:28.970
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2020-21. 2020-07-03T11:29:37.510 2020-10-30T00:04:28.237
RESOLUCIÓ RECTORAL PER LA QUAL ES RESOL L’ATORGAMENT DE 46 BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER ERASMUS”, PER A ESTUDIANTS DE GRAU I MÀSTER PER AL CURS 2020-2021 2020-07-02T10:27:42.617 2020-11-02T00:03:25.290
RESOLUCIÓ RECTORAL PER LA QUAL ES RESOL L’ATORGAMENT DE 14 BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA GRADO”, PER A ESTUDIANTS DE GRAU PER AL CURS 2020-2021. 2020-07-02T10:27:41.367 2020-11-01T00:02:35.030
LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES A TRÀMIT DE LA XVIII CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A L’ANY 2020 2020-06-29T13:59:16.443 2020-10-29T00:03:33.837
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER ERASMUS” PER A ESTUDIANTS DE GRAU O MÀSTER, EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS DE LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2020-21 2020-06-25T11:00:05.057 2020-10-25T00:02:15.547
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA GRADO” PER A ESTUDIANTS DE GRAU, EN EL MARC DEL PROGRAMA PROMETEU DE LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2020-21 2020-06-25T11:00:04.213 2020-10-25T00:02:14.593
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER LA QUAL ES PROCEDEIX A MODIFICAR EL PERÍODE DE REALITZACIÓ DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UDG 2020 2020-06-25T11:00:02.773 2020-10-23T00:00:35.537
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER LA QUAL ES PROCEDEIX A MODIFICAR EL PERÍODE DE REALITZACIÓ DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UDG 2019 2020-06-25T11:00:01.620 2020-10-23T00:00:34.863
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses - Premis extraordinaris de doctorat 2019 (convocatòria 2020) 2020-06-22T10:31:38.120 2020-09-30T23:34:27.820
POSTDOC-UdG2020. Proposta provisional d'avaluació i assignació d'ajuts. 2020-06-19T14:59:31.180 2020-10-12T23:34:00.430
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses a tràmit 2n termini 2020 ajuts d'emergència de la Universitat de Girona 2020-06-15T11:59:25.120 2020-10-15T00:01:04.673
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses a tràmit 1r termini 2020 ajuts d'emergència de la Universitat de Girona 2020-06-15T11:59:24.387 2020-10-15T00:01:03.017
LLista provisional de sol.lcitud admeses i excloses a tràmit de la XVIII convocatòria d'ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament de la Universitat de Girona per l'any 2020 2020-06-15T10:58:04.480 2020-09-30T23:34:26.430
POSTDOC-UdG 2020 - LLista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 2020-06-11T12:26:05.397 2020-10-09T23:31:04.837
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 2020-06-04T11:59:03.027 2020-09-30T14:01:45.860
Convocatòria d'ajuts per a investigadors en formació de la Universitat de Girona (IFUdG2020) 2020-06-03T18:57:07.790 2020-09-30T00:03:55.137
PROMOTORS2019_ resolució sol·licituds excloses 2020-06-03T08:28:43.813 2020-10-02T23:35:24.373
PROMOTORS2019_ resolució continuïtat tramitació 2020-05-27T14:03:10.593 2020-09-21T23:33:44.997
POSTDOC-UdG2020 - llista provisional admesos i exclosos - continuació 2020-05-25T12:29:22.003 2020-09-22T23:34:47.563
Resolució del Rector per la qual s'aixeca la suspensió de la tramitació del procediment d'ajuts d'emergència 2020 2020-05-21T09:56:57.137 2020-09-14T00:01:25.203
Resolucio d'atorgament d'ajut de mobilitat Erasmus STA KA103__Francesc FUSTE FORNE 2018-10-02T11:29:25.540 2020-10-02T00:05:04.150
Resolucio atorgament Erasmus STA KA103_19 setembre 2018_Francesc FELIU TORRENT 2018-09-20T12:56:29.587 2020-09-04T00:04:41.917
RESOLUCIO d'atorgament d'ajuts complementaris de mobilitat per als investigadors UdG - MOB18 en llista d'espera 2018-09-18T13:25:44.510 2020-12-04T00:00:57.040
Resolució de concessió Erasmus KA107 STA 2017-19_3 de setembre de 2018_Pere ROURA GRABULOSA_Algeria 2018-09-06T08:59:41.053 2020-09-30T00:03:50.950
Resolució, de 16 de juliol de 2018, d'atorgament d'ajut de mobilitat Erasmus+ STA KA103 a Margarita CASTAÑER VIVAS 2018-07-20T09:55:52.563 2021-01-08T00:01:58.313

Actualment no hi ha cap convocatòria prevista.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.