Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Portal de Govern Obert i de la Transparència

Subvencions i ajudes públiques

Informació econòmica

Les subvencions i ajuts públics són ajudes que concedeix la Universitat de Girona (associacions, entitats, institucions, persones físiques) per a fomentar i finançar determinades activitats o comportaments del beneficiari. Les subvencions poden lliurar-se pel funcionament ordinari de les entitats o per a projectes específics. Aquestes tenen forma dinerària, i a canvi, el beneficiari es compromet a complir tot allò indicat a les bases.

Per a més informació podeu consultar la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants de la UdG, així com visitar la plana web, on trobareu informació relativa a:

Poden obtenir més informació sobre subvencions al portal habilitat pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Convocatoria Data publicació
Convocatòria d'ajuts del Programa Campus Rural de pràctiques universitàries en el medi rural per a l'any 2024 16/05/2024
AJUT-76-1/24 Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de la Universitat de Girona de l’àmbit de la Gastronomia i l’Alimentació per al curs 2024-25. 16/05/2024
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 16 de maig de 2024, d’adjudicació dels Ajuts per a dur a terme Projectes Institucionals, de la convocatòria de 2024, 1r termini 16/05/2024
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 16 de maig de 2024, per la qual s’atorga diversos ajuts per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció impulsades per facultats o escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i centres adscrits a la xarxa TECNIO, 2024 16/05/2024
1 Esmena de la resolució de 15 de febrer de 2024 de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per la qual s’atorguen ajuts per als estudiants participants en les activitats de curta durada l’INTERNATIONAL EVENT A ZWEIBRÜKEN pel curs 2023/24. 16/05/2024
Llista provisional de priorització de sol.licituds i d'atorgament d'Ajuts a la convocatòria d'Ajuts a Projectes de Cooperació per al desenvolupament i Projectes de Compromís Social Comunitari de la Universitat de Girona any 2024 15/05/2024
Convocatòria beca tipus I Grup de Recerca en sòls i vegetació en la mediterrània (Dept. EQATA) 14/05/2024
Beca PR IQCC. Convocatòria de beca de participació en projectes, convenis/contractes de recerca 13/05/2024
Convocatòria d'ajuts Econòmics per al Foment Associatiu - Any 2024 13/05/2024
Convocatòria IFUdG2024 10/05/2024
Convocatòria d'ajuts Econòmics per al Foment Associatiu - Any 2024 10/05/2024
Esmena de la resolució d’esmena de 9 de febrer de 2024 de la degana de la FCEE per la qual s’atorguen ajuts per als estudiants participants en les activitats de curta durada BIP realitzades en el marc de l’INTERNATIONAL WEEK Edutus College de Budapest pel curs 23/24 10/05/2024
Beca PR IQCC. Resolució convocatòria de beca. 09/05/2024
Convocatoria Beca AMADE - Dep. EMCI 08/05/2024
Beca estiu. 4t.PR IQCC. Convocatòria de beca de participació en projectes, convenis/contractes de recerca. 06/05/2024
Beca estiu. 3r.PR IQCC. Convocatòria de beca de participació en projectes, convenis/contractes de recerca. 06/05/2024
CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució del rector del 29 de febrer 2024 i a la Resolució del rector del 13 de març 2024, per les quals s'atorguen els ajuts de la convocatòria 2024 del Programa d’Ajuts a la internacionalització i a la preparació de projectes de RDI de caràcter internacional de la UdG 02/05/2024
Beca de Recerca 02-05-24 - Dept. d'Economia 02/05/2024
Beca PR DCA 03. Resolució convocatòria de beca 30/04/2024
Correcció d'errades de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a tràmit de la convocatòria d'ajust a Projectes Cooperació per al desenvolupament i Projectes de Compromís Social Comunitari 2024 30/04/2024
Resolució del rector per la qual es resol la convocatòria d'ajuts MOB 2024 26/04/2024
Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a tràmit de la convocatòria d'Ajust a Projectes de Cooperació per al Desenvolupament i Projectes de Compromís Social Comunitari de la Universitat de Girona per a l'any 2024 26/04/2024
Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a tràmits de la convocatòria d'ajust a projectes de cooperació i de Compreomís social 2024 26/04/2024
Beca PR IQCC. Convocatòria de beca de participació en projectes, convenis/contractes de recerca. 25/04/2024
Resolució Becari de participació en projectes i convenis/contractes de recerca _Institut d'Ecologia Aquàtica 24/04/2024
Convocatòria d'ajuts Econòmics per al Foment Associatiu - Any 2024 18/04/2024
Beca PR DCA 03. Convocatòria de beca de participació en projectes, convenis o contractes de recerca 18/04/2024
Resolució del Rector d’atorgament d’ajuts de la convocatòria 2024 del Programa d’Ajuts a la internacionalització i a la preparació de projectes de RDI de caràcter internacional de la UdG 17/04/2024
Proposta d'atorgament d'ajuts a la internacionalització i a la preparació de projectes de RDI de caràcter internacional de la UdG (EUROPA_UdG) 17/04/2024
Convocatòria Becari de participació en projectes i convenis/contractes de recerca _Institut d'Ecologia Aquàtica 12/04/2024
Resolució del rector de la Universitat de Girona per la qual s’atorguen els Ajuts per a la Millora de la Qualitat Docent per al curs 2024/25. 09/04/2024
Resolució del rector per la qual es resol la convocatòria pública extraordinària d’ajuts Erasmus+ per a la de mobilitat de personal a països tercers no associats al programa Erasmus + en el marc del Programa Ka131. 09/04/2024
Resolució del deganat de la Facultat de Dret per la concessió d'ajuts al personal que imparteix docència en anglès durant el curs 2023-24 02/04/2024
Resolució Beca- AMADE - Tarlà 02/04/2024
CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució del rector de data 29 de gener de 2024, per la qual s’obre la Convocatòria dels Ajuts a la internacionalització i a la preparació de projectes de RDI de caràcter internacional de la UdG (EUROPA_UdG2024) 22/03/2024
Resolució provisional del degà de la Facultat de Dret, per la qual s’atorguen els ajuts per a l’organització de conferències, jornades i congressos durant l’any 2024 21/03/2024
Resolució del rector de la Universitat de Girona, per la qual s’obre el termini de presentació de sol·licituds d’un semestre sabàtic per direcció i tutorització de tesis doctorals. 15/03/2024
Resolució del rector de la Universitat de Girona, per la qual s’obre el termini de presentació de sol·licituds de reducció de la dedicació docent per a la intensificació de l’activitat de la recerca i transferència del professorat finançada a càrrec d’ajuts, projectes, convenis o recursos lliures. 15/03/2024
Resolució del rector de la Universitat de Girona, per la qual s’obre el termini de presentació de sol·licituds de reducció de la dedicació docent per a la intensificació de la recerca després d’un permís per maternitat. 15/03/2024
Resolució del rector de la Universitat de Girona, per la qual s’obre el termini de presentació de sol·licituds de reducció de la dedicació docent per la direcció de Càtedres de la Universitat de Girona. 15/03/2024
Convocatòria Beca - AMADE - Tarlà 15/03/2024
Resolució Beca - projecte OPENGLASSROOM 13/03/2024
Resolució del Rector d’atorgament d’ajuts de la convocatòria 2024 del Programa d’Ajuts a la internacionalització i a la preparació de projectes de RDI de caràcter internacional de la UdG 13/03/2024
PROMOTORS_UdG2023 - Resolució d'atorgament d'ajuts 12/03/2024
Proposta d'atorgament d'ajuts a la internacionalització i a la preparació de projectes de RDI de caràcter internacional de la UdG (EUROPA_UdG) 12/03/2024
Resolució beca tipus IV Grup de recerca Eng. Agrària (Dept. EQATA) 05/03/2024
Resolució del Rector per la qual es resol la convocatòria de selecció de l’EU Career Student Ambassador de la Universitat de Girona, pel curs 2024/2025 04/03/2024
Resolució rectoral per la qual s’atorguen els ajuts del Programa DRAC per al primer període de resolució anual, febrer 2024 01/03/2024
Convocatòria i sol·licituds DRAC setembre 2024 01/03/2024
IFUdG2023 - 3a resolució atorgament d'ajuts 01/03/2024
Resolució del Rector d’atorgament d’ajuts de la convocatòria 2024 del Programa d’Ajuts a la internacionalització i a la preparació de projectes de RDI de caràcter internacional de la UdG 29/02/2024
PROMOTORS_UdG2023 - Llista definitiva atorgament d'ajuts 28/02/2024
Resolució del rector per la quals es resol la convocatòria pública d’ajuts als estudiants de doctorat de la Universitat de Girona per la realització de mobilitat Erasmus+ en el marc del Programa KA131. 28/02/2024
Proposta d'atorgament d'ajuts a la internacionalització i a la preparació de projectes de RDI de caràcter internacional de la UdG (EUROPA_UdG) 26/02/2024
Resolució del rector de la Universitat de Girona, de data 26 de febrer de 2024 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria dels Ajuts per a la Millora de la Qualitat Docent 2024 26/02/2024
Resolució del Rector per la qual es convoca la selecció de l'EU Career Ambassador de la Universitat de Girona, pel curs 2024/2025 22/02/2024
Convocatòria Beca tipus IV grup de recerca Eng. Agrària (Dept. EQATA) 22/02/2024
Resolució del Rector per la qual es convoca la selecció de l' EU CAREER STUDENT AMBASSADOR de la Universitat de Girona pel curs 2024/2025 22/02/2024
Convocatòria Beca - Projecte OPENGLASSROOM 20/02/2024
Beca de Recerca -20-02-24-T.1-Dpt. d'Economia 20/02/2024
Resolució del deganat de la Facultat de Dret per laqual es convoquen ajuts interns per al professorat que imparteix docència en anglès durant el curs 2023/24 13/02/2024
Resolució del deganat de la Facultat de Dret per laqual es convoquen ajuts interns per a l'organització de conferències, jornades i congressos durant l'any 2024 13/02/2024
FI2024 - Joan Oró - Llista definitiva prioritzada actualitzada 12/02/2024
PROMOTORS_UdG2023 - Esmena proposta d'atorgament d'ajuts 12/02/2024
Resolució de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per la qual s’atorguen ajuts per als estudiants participants en les activitats realitzades en el marc de l’EUROWEEK pel curs 2023/24. 12/02/2024
Resolució de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per la qual s’atorguen ajuts per als estudiants participants en les activitats realitzades en el marc de l’ETAP pel curs 2023/24. 12/02/2024
PROMOTORS_UdG2023 - Llista provisional de priorització i proposta d'atorgament d'ajuts 12/02/2024
Resolució Beca AMADE - Dep. EMCI 09/02/2024
PROMOTORS_UdG2023 - Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses. 09/02/2024
Convocatòria dels Ajuts a la internacionalització i a la preparació de projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter internacional de la Universitat de Girona (EUROPA_UdG2024) 05/02/2024
EUROPA_UdG - Ajuts a la internacionalització i a la preparació de projectes de RDI de caràcter internacional UdG 05/02/2024
Resolució de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresaris per la qual es convoquen ajuts per a estudiants participants en activitats realitzades dins el marc de l'EUROWEEK 31/01/2024
Resolució de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresaris per la qual es convoquen ajuts per a estudiants participants en activitats realitzades dins el marc de l'ETAP 31/01/2024
Convocatoria Beca AMADE - Dep. EMCI 30/01/2024
Resolució beca AMADE 29/01/2024
Resolució del rector d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la universitat de girona per a l’any 2024. 24/01/2024
Convocatòria de Beca - AMADE 18/01/2024
FI2024 - Joan Oró - Llista definitiva de priorització 16/01/2024
Resolució beca de participació en el conveni entre UdG i OFFESATUO (Institud de Dret Privat Europeu i Comparat) 11/01/2024
Resolució del rector per la qual s'acorda la convocatòria d'ajuts de mobilitat de personal per impartir rebre formació. Erasmus + KA131 10/01/2024
Resolució del rector per la qual s'acorda la convocatòria d'ajuts de mobilitat de personal per impartir docència. Erasmus + KA131 10/01/2024
Resolució del Rector de 21 de desembre de 2023 per la qual es resol la convocatòria de l’ajut a la matrícula del Programa Josep Torrellas per a Més Grans de 50 Anys de la Universitat de Girona pel curs 2023/24 22/12/2023
PROMOTORS_UdG2023 - Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. 22/12/2023
RESOLUCIÓ Beca de participació en convenis de recerca. Beca tipus I 20 h/setmana. INTEA 18/12/2023
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a tràmit de la convocatòria d’ajuts a la matrícula per al programa Tosep torrellas d’estudis universitaris per a més grans de 50 anys pel curs 2023/24 de la Universitat de Girona. 05/12/2023
Beca de Recerca-Departament de Psicologia (Resolució) 01/12/2023
BECA 30-11/23 Institut de Dret Privat Europeu i Comparat - Conveni de col·laboració amb OFFESAUTO 30/11/2023
IEA 01/23 - Resolució Beca de participació en projectes de recerca - Institut d'Ecologia Aquàtica 28/11/2023
Resolució de la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per la qual s’atorguen ajuts per als estudiants participants en les activitats realitzades en el marc del INTENATIONAL EVENT per curs 2023/24. 27/11/2023
Beca de participació en convenis de recerca. INTEA. Beca tipus I 20 h/setmana 27/11/2023
Beca de Recerca - Departament de Psicologia 23/11/2023
Resolució del Rector per la qual es resol la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona, del tercer termini de l’any 2023. 22/11/2023
IFUdG2021 - llista provisional de priorització 13/07/2021

Convocatoria Data inici publicació Data final publicació
Beca de col·laboració a l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània 08/09/2021 29/09/2021
Beca de col·laboració a l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània 08/09/2021 29/09/2021
Ajuts a estudiants de doctorat per a la matrícula dels cursos de doctorat que es requereixen per a la superació dels programes de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2020-2021. 29/07/2021 29/09/2021
Resolució Convocatòria BECA del Grup de Recerca d’Envelliment, Cultura i Salut del Departament de Psicologia-20808. 27/07/2021 31/08/2021
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 21 de juliol de 2021, per la qual es publica la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses dels ajuts 2021 per projectes institucionals 21/07/2021 31/08/2021
Resolució de la presidenta del Consell Social,de 21 de juliol de 2021, per la qual es publica la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria 2021 dels ajuts al PDI 21/07/2021 31/08/2021
Beca_IMA-LEQUIA-2_Resultat Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 20/07/2021 30/09/2021
Beca__Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca d’Envelliment, Cultura i Salut del Departament de Psicologia-20808. 19/07/2021 31/08/2021
Ajuts a estudiants de doctorat per a la matrícula dels cursos de doctorat que es requereixen per a la superació dels programes de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2020-2021. 19/07/2021 06/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-4_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 15/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-3_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 15/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-2_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 15/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-1_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 15/07/2021 30/09/2021
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus II de la Càtedra de Patrimoni Literari M. A. Anglada - C. Fages de Climent per a tasques de suport a la recerca 13/07/2021 31/08/2021
Beca_IMA-LEQUIA-2_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 12/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_MAPIFICACIÓ_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 09/07/2021 30/09/2021
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 09/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-4_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 08/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-3_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 08/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-2_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 08/07/2021 30/09/2021
Beca_IMA-LAGP_AFLUENCIA-1_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 08/07/2021 30/09/2021
Resolució 1 Beca - Grup de Recerca GRCT0095 - Institut de Química Computacional i Catàlisi 08/07/2021 12/09/2021
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 08/07/2021 30/09/2021
LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I NO ADMESES A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG MOB2021 07/07/2021 07/09/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla per a tasques de suport a la recerca 06/07/2021 20/07/2021
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Víctor Català d'estudis sobre el Modernisme per a tasques de suport a la recerca 05/07/2021 31/07/2021
Beca_IMA-LAGP_MAPIFICACIÓ_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 01/07/2021 30/09/2021
Convocatòria 1 Beca - Grup de Recerca GRCT0095 - Institut de Química Computacional i Catàlisi 29/06/2021 26/09/2021
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània per a tasques de suport a la recerca 25/06/2021 09/07/2021
Beca_IMA-LEQUIA_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient - Resultat del procés selectiu. 25/06/2021 30/09/2021
IFUdG2021 - Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 22/06/2021 30/09/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 22/06/2021 01/09/2021
Resolució 8 Beques Estiu - RENÚNCIA - Institut Química Computacional i Catàlisi 17/06/2021 05/09/2021
Beca_IMA-LEQUIA_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 15/06/2021 31/08/2021
Resolució 8 Beques Estiu Institut Química Computacional i Catàlisi 15/06/2021 05/09/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II de la Càtedra de Patrimoni Literari M. A. Anglada - C. Fages de Climent per a tasques de suport a la recerca 15/06/2021 15/07/2021
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 14/06/2021 14/07/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II a càrrec de l'aju de la Fundació BBVA per a tasques de suport a la recerca 14/06/2021 29/06/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II de la Càtedra Víctor Català d'estudis sobre el Modernisme per a tasques de suport a la recerca 11/06/2021 30/06/2021
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2021 11/06/2021 11/07/2021
Beca_IMA-LAGP_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 09/06/2021 31/07/2021
DILIGENCIA. Resolució de 8 de juny de 2021, per la qual es corregeix un error produït a la resolució de 2 de juny de 2021, per la qual es convoquen els ajuts al personal docent i investigador 08/06/2021 09/07/2021
CONVOCATÒRIA PER AL PREMI DE MENCIÓ ESTUDIANTIL AL RECONEIXEMENT PER LA IMPLICACIÓ TRANSVERSAL (MÈRIT) PER A L’ANY 2021, DESTINAT A LES ASSOCIACIONS INSCRITES AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA UdG 08/06/2021 22/06/2021
CONVOCATÒRIA PER AL PREMI DE MENCIÓ ESTUDIANTIL AL RECONEIXEMENT PER LA IMPLICACIÓ TRANSVERSAL (MÈRIT) PER A L’ANY 2021 08/06/2021 22/06/2021
FI_SDUR2021 2a Modificació llista definitva de priorització 04/06/2021 27/09/2021
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2021 04/06/2021 04/07/2021
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 2 de juny de 2021, per la qual es convoquen els ajuts per a dur a terme projectes institucionals, convocatòria 2021 02/06/2021 09/07/2021
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 2 de juny de 2021, per la qual es convoquen els ajuts al personal docent i investigador per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció 02/06/2021 09/07/2021
Convocatòria d’ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants – Any 2021 (1r termini) 02/06/2021 30/06/2021
Convocatòria 8 Beques Estiu - Institut de Química Computacional i Catàlisi 02/06/2021 31/07/2021
Resolució de 2 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 01/06/2021 31/08/2021
Convocatòria beca tipus I de IIiA - BCDS 01/06/2021 15/06/2021
FI_SDUR2021 - Modificació_llista definitiva de priorització 01/06/2021 27/09/2021
POSTDOC-UdG2021 - llista definitiva de priorització i proposta d'atorgament d'ajuts 31/05/2021 16/08/2021
POSTDOC-UdG2021 - resolució de concessió 31/05/2021 06/09/2021
Publicació beca tipus 1 - Becari de participació en projectes i convenis/contractes de recerca / Departament de Dret Públic 31/05/2021 31/08/2021
Beca_IMA-LAGP_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LAGP de l'Institut de Medi Ambient 31/05/2021 30/06/2021
FI_SDUR2021 - Llista definitiva de priorització 31/05/2021 20/09/2021
Resolució de la convocatòria de beca de col·laboració tipus III de l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània per a tasques de suport a la recerca 25/05/2021 01/06/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Joan Vinyoli de peosia contemporània per a tasques de suport a la recerca 24/05/2021 15/07/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 21/05/2021 30/06/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 19/05/2021 30/06/2021
Resolució del Rector d'aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts de la Universitat de Girona per dotar dues places del projecte "pis amic" pel curs 2021/2022 19/05/2021 17/09/2021
Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 19/05/2021 11/07/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2021-22. 18/05/2021 31/08/2021
Convocatòria de 2 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 18/05/2021 30/08/2021
Beca_IMA-12899_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 15/05/2021 30/06/2021
Ajuts econòmics per al Foment Associatiu de la Universitat de Girona per a l’any 2021. 14/05/2021 25/05/2021
FI_SDUR2021 - Modificació_Llista provisional de priorització 13/05/2021 06/09/2021
POSTDOC-UdG2021 - llista provisional de priorització 13/05/2021 05/09/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 12/05/2021 31/08/2021
Resolució del Rector per la qual es resol la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona, del primer termini de l’any 2021 12/05/2021 10/09/2021
Resolució de beca tipus I pel Grup de Química Analítica i Ambiental del Departament de Química 11/05/2021 31/05/2021
Resolució del rector, per la qual s’esmena d’ofici la publicació “Resolució del rector de 5 de febrer de 2021, d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la UdG 11/05/2021 10/09/2021
Convocatòria de l’ajut per al premi de menció estudiantil al reconeixement per la implicació transversal (Mèrit) per a l’any 2021, destinat a les associacions inscrites al Registre d’Associacions de l 11/05/2021 11/06/2021
Convocatòria de l’ajut per al premi de menció estudiantil al reconeixement per la implicació transversal (Mèrit) per a l’any 2021, destinat a estudiants de Grau i Màster de la Universitat de Girona 11/05/2021 11/06/2021
Resolució beca tipus II - AMADE - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 11/05/2021 31/08/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània per a tasques de suport a la recerca 10/05/2021 01/06/2021
Convocatòria beca tipus III de IIiA - BCDS 07/05/2021 15/05/2021
Beca_IMA-MATIG_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca MATIG de l'Institut de Medi Ambient 07/05/2021 31/05/2021
Beca_IMA-12899_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 07/05/2021 31/05/2021
Convocatòria d'ajuts predoctorals IFUdG2021 05/05/2021 04/06/2021
Beca_IMA-MATIG_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca MATIG de l'Institut de Medi Ambient 29/04/2021 06/06/2021
Convocatòria Beca pel Grup de Química Analítica i Ambiental del Departament de Química. 29/04/2021 30/05/2021
Convocatòria beca tipus II - AMADE - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 29/04/2021 29/08/2021
Resolució de 4 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 29/04/2021 31/07/2021
Resolució de 6 beques Tipus I de l'IQCC 28/04/2021 01/06/2021
Convocatòria de beca de participació en convenis de recerca - Arqueologia 26/04/2021 31/05/2021
POSTDOC-UdG2021 - llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 26/04/2021 26/08/2021
Beca_IMA-10901_Resolució Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 21/04/2021 31/05/2021
Resolució del degà de la Facultat de Dret, per la qual es convoca un ajut per l'estudiantat de la Facultat de Dret, mitjançant conveni de programa de Cooperació Educativa (CAI_Graus_FD). 20/04/2021 26/04/2021
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 7 D’ABRIL DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ IFUdG (IF MOB2021) 19/04/2021 19/07/2021
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 22 DE MARÇ DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS/ES DE LA UdG (MOB2021) 19/04/2021 19/07/2021
Ajuts econòmics del Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 16/04/2021 30/04/2021
Convocatòria de 4 beques tipus 1 de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica de tasques de suport a la recerca, grup de recerca TECNIO Centre EASY /ARLAB 14/04/2021 31/07/2021
Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses al concurs “Tesis en 4 minuts” - 2021 14/04/2021 31/07/2021
Beca de Recerca -13-04-21 13/04/2021 14/06/2021
Beca_IMA-10901_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 13/04/2021 12/05/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2021-2022. Modalitat Estudiants Internacionals. 09/04/2021 30/07/2021
Convocatòria de 6 beques Tipus I de l'IQCC 08/04/2021 01/07/2021
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2020 07/04/2021 01/08/2021
Ajuts econòmics per al Foment Associatiu de la Universitat de Girona per a l’any 2021. 06/04/2021 30/04/2021
Ajuts econòmics per al Foment de la Participació dels Estudiants de la Universitat de Girona per a l’any 2021. 06/04/2021 30/07/2021
Resolució del Rector de 25 de març de 2021 per la qual es resol la convocatòria de l’ajut a la matrícula del Programa Josep Torrellas per a Més Grans de 50 Anys de la UdG pel curs 2020/21 25/03/2021 23/07/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 24/03/2021 31/05/2021
Beca_IMA-8083_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 23/03/2021 30/04/2021
Convocatòria de beques: Programa “Becas Santander Tecnología | Conecta” 23/03/2021 31/05/2021
FI_SDUR2021 - Documentació addicional 15/03/2021 05/07/2021
FI_SDUR2021 - Criteris de priorització de cada Departament 15/03/2021 05/07/2021
Beca_IMA-8083_Convocatòria Beca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 11/03/2021 11/04/2021
RESOLUCIÓ DEL 5 DE MARÇ DE 2021 D’APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA MATRICULA PER AL PROGRAMA JOSEP TORRELLAS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A MÉS GRANS DE 50 ANYS DE LA UNIVERSITAT 08/03/2021 08/07/2021
Resolució de convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 05/03/2021 09/03/2021
Resolució de beca de col·laboració de beca tipus II del grup de Literatura Medieval (ILCC) per a tasques de suport a la recerca per a la revisió de l'edició de text medieval 05/03/2021 09/03/2021
Resolució de Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 01/03/2021 31/03/2021
UdG - Ajuts a la incorporació postdoctoral – POSTDOC-UdG2021 24/02/2021 23/06/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus II per a tasques de suport a la recerca per la revisió de l'edició de text medieval 23/02/2021 08/03/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 18/02/2021 28/05/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 17/02/2021 08/03/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme per a tasques de suport a la recerca 11/02/2021 01/03/2021
PRE7-2021: Llista d'admesos i exclosos 09/02/2021 09/06/2021
Resolució del Rector de 5 de febrer d'aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts d'emergència a estudiants de la Universitat de Girona per a l'any 2021 05/02/2021 04/06/2021
Resolució de la Convocatòria beca Tipus III de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 01/02/2021 05/02/2021
Resolució d'una beca Tipus IV del Departament de Biologia 29/01/2021 28/05/2021
Resolució del rector per la qual s'amplien terminis de la convocatòria IFUdG2020 29/01/2021 28/05/2021
Convocatòria de beques Santander Progreso - Curs 2020-21 27/01/2021 07/03/2021
Convocatòria de beca de col·laboració tipus III de la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme 21/01/2021 29/01/2021
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 19/01/2021 28/02/2021
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 15 DE GENER DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS ERASMUS PER A LA MOBILITAT DE PERSONAL PER A REBRE FORMACIÓ 15/01/2021 15/05/2021
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 15 DE GENER DE 2021, PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUTS ERASMUS+ PER A LA MOBILITAT DE PERSONAL PER IMPARTIR DOCÈNCIA 2020-2021 15/01/2021 15/05/2021
Convocatòria d'una beca Tipus IV del Departament de Biologia 15/01/2021 30/04/2021
Resolució de la convocatòria d'una beca Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 12/01/2021 28/02/2021
Convocatòria de beques Santander Progreso - Curs 2020-21 23/12/2020 07/02/2021
Resolució convocatòria BECA BTIE2020 Grup de Recerca TechnoSperm 21/12/2020 31/03/2021
FI2021 - llista definitiva de priorització 21/12/2020 19/04/2021
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2020 17/12/2020 31/01/2021
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 17/12/2020 31/01/2021
Convocatòria d'Ajuts econòmics al Foment de la Participació dels Estudiants - Any 2020 17/12/2020 31/01/2021
Convocatòria d'una beca Tipus I de l'Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca al grup ARLAB 16/12/2020 28/02/2021
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 16/12/2020 01/02/2021
Resolució del Rector, per la qual s’aproven ajuts per a estudiants de grau i màster de la UdG amb necessitats econòmiques urgents del conveni signat amb la Fundació Bancària “La Caixa” 2020 16/12/2020 31/03/2021
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2020 16/12/2020 31/01/2021
Resolució beca tipus II - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 14/12/2020 31/03/2021
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 11/12/2020 31/12/2020
Resolució de la convocatòria de dues beques Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 10/12/2020 28/02/2021
Convocatòria d'Ajuts econòmics al Foment de la Participació dels Estudiants - Any 2020 10/12/2020 31/12/2020
Convocatòria de beques Santander Progreso - Curs 2020-21 04/12/2020 20/12/2020
CONVOCATÒRIA BECA BTIE2020 Grup de Recerca TechnoSperm 03/12/2020 31/12/2020
FI2021 - llista provisional de priorització 02/12/2020 25/03/2021
Resolució beca tipus IV de IIiA - GILAB 30/11/2020 31/12/2020
Convocatòria beca tipus II - Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 30/11/2020 15/03/2021
Convocatòria d'Ajuts al Foment Associatiu - Any 2020 25/11/2020 18/12/2020
FI2021 Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 25/11/2020 25/03/2021
Convocatòria d'Ajuts econòmics al Foment de la Participació dels Estudiants - Any 2020 24/11/2020 06/12/2020
Resolució de la convocatòria de dues beques Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 23/11/2020 28/02/2021
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 23/11/2020 26/02/2021
Resolució de Convocatòria beca Tipus II de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 20/11/2020 30/11/2020
Convocatòria beca tipus IV de IIiA - GILAB 20/11/2020 31/12/2020
Resolució del rector, per la qual es publiquen les bases de les convocatòries d’Ajuts Econòmics del Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 19/11/2020 15/01/2021
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 18 de novembre de 2020, d’adjudicació dels Ajuts per a dur a terme Projectes Institucionals, segon termini de la convocatòria de 2020 18/11/2020 31/12/2020
Resolució del Rector de 16 de novembre de 2020 per la qual es resol la convocatòria de l’ajut a la matrícula del Programa Josep Torrellas per a Més Grans de 50 Anys de la Universitat de Girona 20/21 17/11/2020 17/03/2021
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 16/11/2020 30/11/2020
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 10/11/2020 11/12/2020
Convocatòria de dues beques Tipus I de l'Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica per a tasques de suport a la recerca 09/11/2020 28/02/2021
Resolució del Rector per la qual es resol la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona, del tercer termini de l’any 2020 09/11/2020 09/03/2021
Resolució definitiva BTIE 2020 09/11/2020 09/03/2021
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 05/11/2020 30/12/2020
UdG - Ajuts d’incorporació postdoctorals – POSTDOC-UdG2021 05/11/2020 05/03/2021
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses presentades en la convocatòria FI2021 05/11/2020 05/03/2021
Ajuts econòmics per al Foment Associatiu de la Universitat de Girona per a l’any 2020. 04/11/2020 20/11/2020
Ajuts econòmics per al Foment de la Participació dels Estudiants de la Universitat de Girona per a l’any 2020. 04/11/2020 20/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 02/11/2020 22/02/2021
Convocatòria beca Tipus II de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 28/10/2020 30/11/2020
Convocatòria beca Tipus II de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 28/10/2020 30/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2020-21. 28/10/2020 31/12/2020
Resolució beca tipus IV Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària 28/10/2020 27/11/2020
Resolució beca Tipus IV de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en assajos de control biològic de malalties fúngiques en fruiters 27/10/2020 31/12/2020
Beques de Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs acadèmic 2020-21 27/10/2020 30/11/2020
Resolució de la Convocatòria beca Tipus III de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca 27/10/2020 01/11/2020
Resolució beca Tipus I de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en activitats pròpies d' un laboratori de Patologia Vegetal 26/10/2020 31/12/2020
Resolució de concessió dels ajuts dins de la XVIII Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament de la Universitat de Girona (2020) 23/10/2020 29/01/2021
IFUdG2020 - llista definitiva d'avaluació i proposta d'atorgament d'ajuts 22/10/2020 22/10/2020
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 21/10/2020 30/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 21/10/2020 31/12/2020
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 16 d'OCTUBRE DE 2020, PER LA QUALS'ATORGEN ELS AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG (MOB20) 20/10/2020 16/02/2021
Proposta Provisional de Candidats (BTIE2020) 19/10/2020 19/02/2021
Convocatòria beca tipus IV del Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària 19/10/2020 20/11/2020
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 16/10/2020 31/12/2020
PONT2020 - resolució atorgament 16/10/2020 27/11/2020
Convocatòria beca tipus III de IIiA - BCDS 16/10/2020 01/11/2020
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses a tràmit de la convocatòria d'ajuts d'emergència a estudiants de la Universitat de Girona per l'any 2020 - tercer termini 15/10/2020 29/01/2021
Resolució de la convocatòria de la beca de recerca Tipus I del Departament de Filologia i Comunicació 14/10/2020 23/10/2020
Documentació addicional requerida per l'avaluació de les sol·licituds FI2021 14/10/2020 31/12/2020
Criteris Avaluació UdG i AGAUR en els Ajuts FI2021 14/10/2020 31/12/2020
PANDÈMIES 2020 - priorització de les expressions d'interès rebudes 13/10/2020 30/11/2020
PANDÈMIES 2020 - criteris de priorització 13/10/2020 30/11/2020
Convocatòria beca Tipus I de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària de tasques de suport a la recerca en activitats pròpies d' un laboratori de Patologia Vegetal 13/10/2020 31/10/2020
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 13/10/2020 31/12/2020
Resolució de la presidenta del Consell Social, 13 d’octubre de 2020. Publicació de la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses dels ajuts de Projectes Institucionals 2020, 2n termini 13/10/2020 28/10/2020
Convocatòria beca Tipus III de la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme per a Tasques de suport a la recerca en l’inventari i etiquetatge d’articles de la producció periodística de Josep Pla 13/10/2020 01/11/2020
Llista definitiva d'admesos i exclosos BTIE2020 09/10/2020 09/02/2021
Beques de Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs acadèmic 2020-21 09/10/2020 31/10/2020
Resolució convocatòria beca de participació en projectes de recerca proposada pel Grup de Recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient 07/10/2020 06/11/2020
RESOLUCIÓ DEL 5 D’OCTUBRE DE 2020 D’APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA MATRICULA PER AL PROGRAMA JOSEP TORRELLAS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A MÉS GRANS DE 50 ANYS DE LA UNIVERSITA 06/10/2020 04/02/2021
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 05/10/2020 31/12/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 05/10/2020 31/12/2020
Llista provisional d'avaluació dels ajuts per a la contractació d'investigadors en formació (IFUdG2020) 05/10/2020 21/10/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 05/10/2020 05/02/2021
Resolució de beca tipus I per Grup de Química Analítica i Ambiental del Departament de Química 04/10/2020 05/11/2020
Publicació de les bases reguladores dels ajuts predoctorals FI2021 01/10/2020 31/10/2020
Resolució rectoral per la qual s’atorguen els ajuts del Programa DRAC accions 2, 3, 4 i 5 per al tercer període de resolució anual, setembre 2020, en compliment de la resolució de 23 de març de 1999 30/09/2020 29/01/2021
Resolució rectoral per la qual s’atorguen els ajuts del Programa DRAC accions 2, 3, 4 i 5 per al tercer període de resolució anual, setembre 2020, en compliment de la resolució de 23 de març de 1999 30/09/2020 29/01/2021
Modificació de la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria IFUdG2020 30/09/2020 31/10/2020
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 28/09/2020 31/10/2020
Convocatòria de beca tipus I per Grup Química Analítica i Ambiental 28/09/2020 02/11/2020
PONT2020 - Proposta d'atorgament d'ajuts 28/09/2020 28/10/2020
PONT2020 - Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 28/09/2020 28/10/2020
Resolució del rector, per la qual s’adjudica ajut de caràcter especial de la Universitat de Girona per dotar dues places del projecte “PIS AMIC” per al curs 2020/2021 25/09/2020 20/01/2021
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 25/09/2020 16/10/2020
Resolució de Convocatòria beca tipus III de l'ODELLEUM 25/09/2020 01/10/2020
Convocatòria beca Tipus I Departament de Filologia i Comunicació. 25/09/2020 16/10/2020
Convocatòria d'ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de l’àmbit de la Gastronomia i l'alimentació. Curs 2020-2021. 24/09/2020 22/01/2021
CONVOCATÒRIA BECARI DE PARTICIPACIÓ EN PROJECTES I CONVENIS/CONTRACTES DE RECERCA PROPOSADA PEL GRUP DE RECERCA LEQUIA DE L'INSTITUT DE MEDI AMBIENT 22/09/2020 22/10/2020
LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PROJECTE “PIS AMIC” 22/09/2020 22/01/2021
Llista provisional admesos i exclosos de BTIE de la UdG 21/09/2020 21/01/2021
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 18/09/2020 30/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 18/09/2020 31/12/2020
Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria IFUdG2020 18/09/2020 17/10/2020
POSTDOC-UdG2020 - Resolució de modificació de dates 17/09/2020 17/10/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2020-21. 16/09/2020 30/10/2020
Convocatoria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de grau - curs 2020-21 15/09/2020 30/10/2020
Convocatòria beca tipus III de l'IRH per a tasques de suport a la recerca en l'elaboració d'una interfície web per consultar i actualitzat una base de dades ja existent en MySQL 10/09/2020 24/12/2020
Convocatòria beca tipus III de l'ODELLEUM 10/09/2020 30/09/2020
PONT2020 - llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 10/09/2020 10/10/2020
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 09/09/2020 30/09/2020
Resultat convocatòria beca tipus I de IIiA - GILAB 09/09/2020 30/09/2020
Resolució de nomenament dels membres de la comissió de selecció de les Beques de Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2020-21 01/09/2020 31/10/2020
Convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 2020-2021 13/08/2020 27/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banco Santander / Consell Social de la UdG" per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2020-21. Modalitat estudiants nacionals 05/08/2020 04/12/2020
Nota informativa sobre l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a les beques Pis Amic 2020/21 01/08/2020 01/12/2020
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a les beques Pis Amic 2020/21 01/08/2020 01/12/2020
Resolució del rector per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds per a les beques Pis Amic 2020/2021 01/08/2020 01/12/2020
Convocatòria beca tipus I de IIiA - GILAB 31/07/2020 30/09/2020
Convocatòria d’un ajut per a investigadors en formació de la UdG amb necessitats econòmiques urgents derivades de la COVD19 – Curs 2020-21 28/07/2020 30/09/2020
Convocatòria 2020 de les Beques Santander de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UdG (BTIE2020) 22/07/2020 20/11/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 21/07/2020 31/10/2020
PROPOSTA D’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG (MOB2020) 21/07/2020 20/10/2020
B1-Resolució Convocatòria Beca de Recerca -Dpt. Economia. 17/07/2020 29/08/2020
Convocatòria d'ajuts "Beca Salari" per a estudiants de Grau de la Universitat de Girona Curs 2020-2021 16/07/2020 16/10/2020
RESOLUCIÓ RECTORAL PER LA QUAL S’ESMENA D’OFICI, PER CORRECCIÓ D’ERRADES, “LA RESOLUCIÓ RECTORAL D'ATORGAMENT DE 14 BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA GRADO" 2020-21 15/07/2020 13/11/2020
Convocatòria beca tipus I de IIiA - GILAB 14/07/2020 31/08/2020
Resolució de la presidenta del Consell Social, de 14 de juliol de 2020, per la qual s’atorga varis ajuts per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció 14/07/2020 31/08/2020
convocatòria beca tipus III de IIiA - BCDS 13/07/2020 30/09/2020
PONT2020 - convocatòria ajuts UdG a projectes 13/07/2020 25/09/2020
IFUdG2020 - llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 13/07/2020 25/09/2020
POSTDOC-UdG2020 - publicació resolució d'atorgament d'ajuts 09/07/2020 04/11/2020
LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I NO ADMESES A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG MOB20 07/07/2020 07/10/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 03/07/2020 30/10/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster a la UdG per al curs 2020-21. 03/07/2020 30/10/2020
RESOLUCIÓ RECTORAL PER LA QUAL ES RESOL L’ATORGAMENT DE 46 BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER ERASMUS”, PER A ESTUDIANTS DE GRAU I MÀSTER PER AL CURS 2020-2021 02/07/2020 02/11/2020
RESOLUCIÓ RECTORAL PER LA QUAL ES RESOL L’ATORGAMENT DE 14 BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA GRADO”, PER A ESTUDIANTS DE GRAU PER AL CURS 2020-2021. 02/07/2020 01/11/2020
LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES A TRÀMIT DE LA XVIII CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A L’ANY 2020 29/06/2020 29/10/2020
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER ERASMUS” PER A ESTUDIANTS DE GRAU O MÀSTER, EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS DE LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2020-21 25/06/2020 25/10/2020
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA GRADO” PER A ESTUDIANTS DE GRAU, EN EL MARC DEL PROGRAMA PROMETEU DE LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2020-21 25/06/2020 25/10/2020
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER LA QUAL ES PROCEDEIX A MODIFICAR EL PERÍODE DE REALITZACIÓ DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UDG 2020 25/06/2020 23/10/2020
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER LA QUAL ES PROCEDEIX A MODIFICAR EL PERÍODE DE REALITZACIÓ DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UDG 2019 25/06/2020 23/10/2020
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses - Premis extraordinaris de doctorat 2019 (convocatòria 2020) 22/06/2020 30/09/2020
POSTDOC-UdG2020. Proposta provisional d'avaluació i assignació d'ajuts. 19/06/2020 12/10/2020
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses a tràmit 2n termini 2020 ajuts d'emergència de la Universitat de Girona 15/06/2020 15/10/2020
Llista provisional de sol.licituds admeses i excloses a tràmit 1r termini 2020 ajuts d'emergència de la Universitat de Girona 15/06/2020 15/10/2020
LLista provisional de sol.lcitud admeses i excloses a tràmit de la XVIII convocatòria d'ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament de la Universitat de Girona per l'any 2020 15/06/2020 30/09/2020
POSTDOC-UdG 2020 - LLista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 11/06/2020 09/10/2020
Convocatòria d'ajuts "Universitat de Girona / Banc de Santander" per als estudis de màster de la UdG per al curs 2020-2021. Modalitat Estudiants Internacionals. 04/06/2020 30/09/2020
Convocatòria d'ajuts per a investigadors en formació de la Universitat de Girona (IFUdG2020) 03/06/2020 30/09/2020
PROMOTORS2019_ resolució sol·licituds excloses 03/06/2020 02/10/2020
PROMOTORS2019_ resolució continuïtat tramitació 27/05/2020 21/09/2020
POSTDOC-UdG2020 - llista provisional admesos i exclosos - continuació 25/05/2020 22/09/2020
Resolució del Rector per la qual s'aixeca la suspensió de la tramitació del procediment d'ajuts d'emergència 2020 21/05/2020 14/09/2020
Resolucio d'atorgament d'ajut de mobilitat Erasmus STA KA103__Francesc FUSTE FORNE 02/10/2018 02/10/2020
Resolucio atorgament Erasmus STA KA103_19 setembre 2018_Francesc FELIU TORRENT 20/09/2018 04/09/2020
RESOLUCIO d'atorgament d'ajuts complementaris de mobilitat per als investigadors UdG - MOB18 en llista d'espera 18/09/2018 04/12/2020
Resolució de concessió Erasmus KA107 STA 2017-19_3 de setembre de 2018_Pere ROURA GRABULOSA_Algeria 06/09/2018 30/09/2020
Resolució, de 16 de juliol de 2018, d'atorgament d'ajut de mobilitat Erasmus+ STA KA103 a Margarita CASTAÑER VIVAS 20/07/2018 08/01/2021

Actualment no hi ha cap convocatòria prevista.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.