Master's degrees in Technology > MIRS > Curriculum
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu

Master in Intelligent Robotic Systems (MIRS)

Curriculum

Check out the subjects offered

Subjects

Curriculum Subjects offered for 2021-2022

Specialisation I30 credits

Name of subject Type Credits Duration Offer for 2021-2022

Manipulació RobóticaManipulación RobóticaRobot Manipulation  (3501MO3351)

OBCompulsory 6.00 SSemester long YES

Robòtica ProbabilísticaRobótica ProbabilísticaProbabilistic Robotics  (3501MO3352)

OBCompulsory 6.00 SSemester long YES

Sistemes AutònomsSistemas AutónomosAutonomous Systems  (3501MO3353)

OBCompulsory 6.00 SSemester long YES

Geometria MultivistaGeometría MultivistaMultiview Geometry  (3501MO3354)

OBCompulsory 6.00 SSemester long YES

Aprenentatge AutomàticAprendizaje AutomáticoMachine Learning  (3501MO3355)

OBCompulsory 6.00 SSemester long YES

Specialisation Extension I30 credits

Name of subject Type Credits Duration Offer for 2021-2022

Projecte de IntervencióProyecto de IntervenciónHands-on Intervention  (3501MO3356)

OBCompulsory 6.00 SSemester long YES

Projecte de localitzacióProyecto de localizaciónHands-on Localization  (3501MO3357)

OBCompulsory 6.00 SSemester long YES

Projecte de PercepcióProyecto de PercepciónHands-on Perception  (3501MO3358)

OBCompulsory 6.00 SSemester long YES

Projecte de PlanificacióProyecto de planificaciónHands-on Planning  (3501MO3359)

OBCompulsory 6.00 SSemester long YES

Gestió i emprenedoriaGestión y emprendimientoManagement & Entrepreneurship  (3501MO3360)

OBCompulsory 3.00 SSemester long YES

Escriptura científica i bones pràctiques en la investigacióEscritura científica y buenas prácticas en la investigaciónScientific Writing & Research best practices  (3501MO3361)

OBCompulsory 3.00 SSemester long YES

Specialisation II30 credits

Final Master’s Project30.00 credits

Name of subject Type Credits Duration Offer for 2021-2022

Tesi de MàsterTesis de MásterMaster Thesis  (3501MO3382)

PFFinal year project 30.00 SSemester long Not

El màster MIRS està estructurat en dos cursos de dos semestres de 30 ECTS cada un.

Durante el 1r semestre es realitzaran cursos sobre robòtica industrial, robòtica probabilística, sistemes autònoms, visió per computador i aprenentatge automàtic. En el 2n semestre, els alumnes treballaran en quatre projectes, un sobre cada un dels pilars que formen el màster: intervenció, localització i mapeig, percepció i intel·ligència artificial. A més dels projectes, els estudiants cursaran assignatures de caràcter transversal com gestió de projectes i emprenedoria o escriptura científica i bones pràctiques en la recerca. En el 3r semestre es completaran els conceptes clàssics de robòtica i visió per computador amb assignatures de percepció 3D i detecció i segmentació d’objectes. A més, s’abordaran noves tècniques d’intel·ligència artificial basades en l’aprenentatge profund i l’aprenentatge per reforç. Els estudiants cursaran també una assignatura per entendre les bases estadístiques així com tècniques específiques que formen part del corpus de metodologies de la ciència de dades. En el 4rt semestre els alumnes realitzaran una tesi de màster.

La temporalització dels mòduls, juntament amb les assignatures i crèdits ECTS que els configuren, es mostra a la taula següent:

M1: Especialització I

Crèdits

Semestre 1

ECTS

Manipulació robòtica

RM

6

Robòtica probabilística

PR

6

Sistemes autònoms

AS

6

Geometria multivista

MG

6

Aprenentatge automàtic

ML

6

M2: Ampliació Especialització I

 

Semestre 2

ECTS

Projecte d’intervenció

HI

6

Projecte de localització

HL

6

Projecte de percepció

HP

6

Projecte de planificació

HPl

6

Gestió i emprenedoria

ME

3

Escriptura i bones pràctiques en la recerca

WRBP

3

M3: Especialització II

Crèdits

Semestre 3

ECTS

Estadística per a la ciència de dades

SDS

6

Percepció 3D i fusió sensorial

3DP

7

Detecció i segmentació d’objectes

ODS

5

Aprenentatge per reforç

RL

6

Tècniques avançades d’aprenentatge automàtic

AML

6

M4: Tesi de Màster

Crèdits

Semestre 4

ECTS

Tesi de màster

MT

30

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.