Study > Procedures, regulations and fees > Procedures
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Study at the UdG

Procedures

Information about academic and administrative procedures

Online and remote procedures are available on the UdG's intranet. To access it you need to have a digital identity as a UdG student. In-person procedures should be carried out at the academic secretary's office of the corresponding centre or Academic Management Section, depending on each case.

Tràmits en línia

Per poder formalitzar aquests tràmits cal entrar a La meva UdG amb el nom d’usuari i la contrasenya personals, i accedir a la Secretaria en Xarxa fent clic sobre "Personal" i triant "Expedient".

Dades personals / Expedients

  • Adaptació de pla d'estudis
  • Anul·lació de convocatòria
  • Anul·lació de matrícula
  • Comunicació o modificació de dades bancàries
  • Preparació de documentació per a la legalització de programes d'assignatures i plans d'estudis (*)
  • Reconeixement de crèdits
  • Trasllat d'expedient i certificat acadèmic oficial (CAO)

Títols i certificats

  • Certificat acadèmic personal (CAP)
  • Certificat substitutori del títol
  • Sol·licitud de còpia electrònica autèntica de títol universitari (e-títol)
  • Sol·licitud de títol acadèmic i suplement europeu al títol (SET)
  • Sol·licitud d'enviament de suplement europeu al títol (SET) (*)
  • Sol·licitud d'enviament de títol oficial (*)

Doctorat / Tesis doctorals

  • Baixa mèdica temporal del programa de doctorat
  • Baixa temporal del programa de doctorat
  • Canvi de dedicació en elaboració de tesi doctoral: de temps complet a temps parcial
  • Canvi de dedicació en elaboració de tesi doctoral: de temps parcial a temps complet
  • Canvi de direcció de tesi doctoral
  • Canvi de títol de tesi doctoral
  • Compromís de tesi doctoral
  • Informe de seguiment de tesi doctoral
  • Permís d'estada a l'estranger per obtenir la menció internacional
  • Pla de recerca de tesi doctoral
  • Primera pròrroga per a elaboració de tesi doctoral
  • Revisió de tesi doctoral
  • Segona pròrroga per a elaboració de tesi doctoral

* Tràmits deshabilitats fins a nou avís, en compliment de l'estat d'alarma i de les mesures aprovades per a la prevenció i control de la COVID-19.

 

Darrera actualització: 24/03/2020