Department of Economics

Subjects imparted by the department’s teachers.

Academic year 2019-2020

Name of subject Credits Duration

Anàlisi de l'entorn econòmic per a la presa de decisions (3501MO3126)

6.00 One semester

Dimensió econòmica del mercat turístic (3108G01003)

6.00 One semester

Economia del treball (3501MO1741)

3.00 One semester

Economia espanyola i mundial (3107G02009)

6.00 One semester

Economia internacional (3107G00015)

6.00 One semester

Economia laboral (3107G00039)

6.00 One semester

Economia política (3104G00075)

6.00 One semester

Economia pública (3107G03020)

6.00 One semester

Empresa i sector públic (3107G01028)

6.00 One semester

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

6.00 One semester

Fonaments d'economia (3101G00107)

6.00 One semester

Gestió del patrimoni cultural (3108G01082)

5.00 One semester

Gestió econòmica de destinacions (3501MO1781)

3.00 Annual

Gestió econòmica del patrimoni cultural (3501MO2842)

3.00 Annual

Gestió pública de les destinacions (3108G01075)

4.00 One semester

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

6.00 One semester

Instruments d'economia aplicada (II) (3107G03022)

6.00 One semester

Política econòmica I (3107G03023)

6.00 One semester

Política econòmica II (3107G03024)

6.00 One semester

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

3.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

12.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

12.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

12.00 One semester

Pràctiques en Empresa o Institucions (3501MO3141)

9.00 Annual

Tècniques de recerca per a l'economia (3501MO3143)

6.00 One semester

Temes d'actualitat turística (3108G01170)

3.00 One semester

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

6.00 One semester

Temes d'economia pública (3107G03054)

6.00 One semester

Transport turístic (3108G01069)

3.00 One semester

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 One semester

Treball de fi de grau (3107G03079)

12.00 One semester

Treball fi de grau (3107G02064)

12.00 One semester

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Annual

Turisme esportiu (3108G01102)

3.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Anàlisi de mercats i de la competència (3501MO3127)

6.00 One semester

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica (3107G03027)

6.00 One semester

Anàlisi macroeconòmica (3107G03019)

6.00 One semester

Anàlisi microeconòmica (3107G03018)

6.00 One semester

Comerç i creixement econòmic (3107G03026)

6.00 One semester

Decisions estratègiques i mercats (3107G02048)

6.00 One semester

Definir, escriure i publicar treballs de doctorat en Economia i Empresa (3501DC0048)

0.50 One semester

Economia (3103G03096)

3.00 One semester

Economia del medi ambient (3103G03122)

3.00 One semester

Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) (3107G03025)

6.00 One semester

Economia industrial (3107G00016)

6.00 One semester

Economia política (3104G00075)

6.00 One semester

Establiment de preus i pressupost de marketing (3501MO1795)

3.00 Annual

Gestió empresarial en el sector de l'aigua (3501MO3090)

3.00 One semester

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

6.00 One semester

Introducció a l'economia (3107G00012)

12.00 Annual

Macroeconomia (3107G00014)

6.00 One semester

Mercats Emergents (3501MO3137)

3.00 One semester

Microeconomia (3107G00013)

6.00 One semester

Pràctiques en Empresa o Institucions (3501MO3141)

9.00 Annual

Recerca aplicada en Economia i Empresa (3501MO3144)

6.00 One semester

Tècniques de recerca per a l'economia (3501MO3143)

6.00 One semester

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

6.00 One semester

Teoria econòmica financera (3107G02011)

6.00 One semester

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 One semester

Treball de fi de grau (3107G03079)

12.00 One semester

Treball fi de grau (3107G02064)

12.00 One semester

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Anàlisi de l'entorn econòmic per a la presa de decisions (3501MO3126)

6.00 One semester

Canvis i continuïtats en el món rural (segles XVI-XXI) (3501MO2434)

3.00 One semester

Història econòmica (3107G00005)

12.00 Annual

Història econòmica (3107G02007)

6.00 One semester

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge (3501MO2289)

9.00 One semester

Temes d'història econòmica contemporània (3107G03006)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Econometria (3107G01020)

6.00 One semester

Econometria (3107G03021)

12.00 Annual

Eines Quantitatives per a l'anàlisi de dades massives (Big Data) (3501MO3124)

6.00 One semester

Estadística (3107G00004)

12.00 Annual

Estadística (3107G02002)

6.00 One semester

Estadística bàsica (3501DC0040)

1.00 One semester

Gestió de la recerca (3501MO2373)

3.00 One semester

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa (3107G00077)

6.00 One semester

Master Thesis (3501MO3122)

30.00 One semester

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

6.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

12.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

12.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

12.00 One semester

Pràctiques en Empresa o Institucions (3501MO3141)

9.00 Annual

Pràctiques externes (3501MO1799)

6.00 Annual

Processament de dades (3501MO2371)

3.00 One semester

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació (3109G01004)

10.00 One semester

Recerca aplicada en Economia i Empresa (3501MO3144)

6.00 One semester

Research Methods in Tourism (3501MO3121)

6.00 One semester

Tècniques quantitatives (3501MO1738)

3.00 Annual

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme (3108G01008)

6.00 One semester

Treball fi de màster (3501MO1740)

12.00 Annual

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Annual

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Annual

Treball Final De Màster (3501MO3145)

12.00 One semester