Faculty of Tourism > The Faculty > Quality > Indicators
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification

Faculty of Tourism

Indicators

Quality

The institution has to analyse and reflect on the functioning of the centre and how the qualifications given are run. This reflection must be based on both public information and data, the indicators and the qualitative information derived from the SGIQ.

The indicators are the quantitative signs of the evolution of the numerical variables of a degree that pertain to everything from the number of students enrolled to the rate of academic progress. They are a basic quantitative tool used for reflecting on the degrees.

Disposem de les següents fonts :

  • Indicadors de seguiment dins el Marc VSMA, que es poden trobar dins de la plana web de cada títol. Actualment només es mostren del darrer curs acadèmic. S’hauria de repensar l’aplicació per mostrar evolució i fer-ho d’una manera més dinàmica i moderna.
  • Plana web Dades i impacte , que recull les principals dades de gestió de la Universitat
  • Portal d’indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions (Winddat ).
  • Portals EUC dades i EUC informes .