Dr.  POCH ESPALLARGAS, MANUEL

Plana personal

Categoria:
CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT
Departament:
ENGINYERIA QUÍMICA, AGRÀRIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA
Àrea de coneixement:
ENGINYERIA QUÍMICA
Institut:
INSTITUT DE MEDI AMBIENT
Grup de recerca:
Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental. LEQUIA
ORCID PRC:
0000-0002-2593-9298
curs 2004- 2005 curs 2005- 2006 curs 2006- 2007 curs 2007- 2008 curs 2008- 2009 curs 2009- 2010 curs 2010- 2011 curs 2011- 2012 curs 2012- 2013 curs 2013- 2014 curs 2014- 2015 curs 2015- 2016 curs 2016- 2017 curs 2017- 2018 curs 2018- 2019

Assignatures del curs 2004- 2005

Assignatura Pla d'estudis
3103200305 - Simulació i optimització de sistemes Ciències Ambientals. 1995
3501MA0068 - EINES I INSTRUMENTS PER A LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS MÀSTER EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L’AIGUA.. 2004
3306DC0417 - GESTIÓ DE NUTRIENTS MEDI AMBIENT. 2004

Assignatures del curs 2005- 2006

Assignatura Pla d'estudis
3501MA0068 - EINES I INSTRUMENTS PER A LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS MÀSTER EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L’AIGUA.. 2004
3306DC0417 - GESTIÓ DE NUTRIENTS MEDI AMBIENT. 2005
3103100100 - Introducció a l'experimentació en enginyeria química Química. 1993
3103100095 - Tècniques bàsiques del laboratori químic Química. 1993
3103200136 - Treball experimental Química. 1993

Assignatures del curs 2006- 2007

Assignatura Pla d'estudis
3501MO0049 - Eines i instruments per a la gestió dels recursos hídrics Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l'Aigua. 2006

Assignatures del curs 2007- 2008

Assignatura Pla d'estudis
3103100252 - Bases de l'enginyeria ambiental Ciències Ambientals. 1995
3103200270 - Projecte Ciències Ambientals. 1995
3103200300 - Tractament de residus Ciències Ambientals. 1995

Assignatures del curs 2009- 2010

Assignatura Pla d'estudis
975-1 - Màster en Ciència i Tecnologia de l'aigua. Reconeixement 2007-08 ALTRES ACTIVITATS MO
3103100252 - Bases de l'enginyeria ambiental Ciències Ambientals. 1995
3103200270 - Projecte Ciències Ambientals. 1995
3103200300 - Tractament de residus Ciències Ambientals. 1995
3501MO0049 - Eines i instruments per a la gestió dels recursos hídrics Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua. 2007
3501MO1247 - Local and industrial culture Màster Universitari en Environmental Process Control Engineering (IU). 2008
3501MO0640 - Fisicoquímica dels sistemes humits Màster Universitari en Medi Ambient. 2007
3103200136 - Treball experimental Química. 1993

Assignatures del curs 2010- 2011

Assignatura Pla d'estudis
3103200270 - Projecte Ciències Ambientals. 1995
3103G02010 - Enginyeria bioquímica Grau en Biotecnologia. 2009
3103G02011 - Pràctiques d’enginyeria bioquímica Grau en Biotecnologia. 2009
3501MO1247 - Local and industrial culture Màster Universitari en Environmental Process Control Engineering (IU). 2008
3103200136 - Treball experimental Química. 1993

Assignatures del curs 2011- 2012

Assignatura Pla d'estudis
3343-1 - Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua. Reconeixement 2009-10 ALTRES ACTIVITATS MO FC
3103200270 - Projecte Ciències Ambientals. 1995
3103G02010 - Enginyeria bioquímica Grau en Biotecnologia. 2009
3103G02018 - Processos, productes i projectes biotecnològics I Grau en Biotecnologia. 2009
3103G02019 - Processos, productes i projectes biotecnològics II Grau en Biotecnologia. 2009
3501MO0624 - Pràctiques en empreses i institucions i projecte final d'estudis Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua. 2007
3501MO0625 - Treball de recerca Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua. 2007

Assignatures del curs 2012- 2013

Assignatura Pla d'estudis
3103200270 - Projecte Ciències Ambientals. 1995
3103G02018 - Processos, productes i projectes biotecnològics I Grau en Biotecnologia. 2009
3103G03057 - Cicle antròpic de l'aigua Grau en Ciències Ambientals. 2009

Assignatures del curs 2013- 2014

Assignatura Pla d'estudis
3103G02020 - Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics Grau en Biotecnologia. 2009
3103G03057 - Cicle antròpic de l'aigua Grau en Ciències Ambientals. 2009
3501MO2284 - Usos de l'aigua i la seva gestió Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l'Aigua. 2013
3384-6 - [2012] [3103G03081] - Treball final de grau Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2014- 2015

Assignatura Pla d'estudis
3103G02019 - Processos, productes i projectes biotecnològics II Grau en Biotecnologia. 2009
3103G03057 - Cicle antròpic de l'aigua Grau en Ciències Ambientals. 2009
3103G03019 - Enginyeria ambiental Grau en Ciències Ambientals. 2009
3103G03020 - Pràctiques d'enginyeria ambiental Grau en Ciències Ambientals. 2009
3501MO2284 - Usos de l'aigua i la seva gestió Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l'Aigua. 2013
3384-10 - Regularització tutories 2013 Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2015- 2016

Assignatura Pla d'estudis
3103G02090 - Projectes Grau en Biotecnologia. 2009
3103G03098 - Enginyeria ambiental Grau en Ciències Ambientals. 2009
3501MO2284 - Usos de l'aigua i la seva gestió Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l'Aigua. 2013

Assignatures del curs 2016- 2017

Assignatura Pla d'estudis
3103G02090 - Projectes Grau en Biotecnologia. 2009
3103G03098 - Enginyeria ambiental Grau en Ciències Ambientals. 2009

Assignatures del curs 2017- 2018

Assignatura Pla d'estudis
3103G00083 - Tècniques científiques integrades 2 ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G02090 - Projectes Grau en Biotecnologia. 2009
3103G03098 - Enginyeria ambiental Grau en Ciències Ambientals. 2009

Assignatures del curs 2018- 2019

Assignatura Pla d'estudis
3103G02090 - Projectes Grau en Biotecnologia. 2009
3103G03098 - Enginyeria ambiental Grau en Ciències Ambientals. 2009
3103G03112 - Projectes Grau en Ciències Ambientals. 2009
3103G03114 - Tecnologies netes Grau en Ciències Ambientals. 2009