SIGTE > Educational Activities > Curses> SIG : Geographical Analysis
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Geographic Information Systems and Remote Sensing Service

SIG : Anàlisi geogràfic

Cursos a mida

Processar, explotar i analitzar dades geogràfiques ens permet donar una millor resposta a problemes del territori i establir patrons espacials de comportament. Des de l'anàlisi de localitzacions i rutes òptimes fins l'estudi d'impacte ambiental i paisatgístic entre molts altres aspectes. 

Curs d’especialització en sistemes d’informació geogràfica (SIG) amb programari lliure (QGIS)

QGIS és un software SIG, lliure i gratuït, que ofereix altes prestacions per a la visualització, edició i anàlisi d’informació geogràfica. Es caracteritza per la seva interfície d’usuari amigable, per la seva estabilitat i robustesa, perquè permet accedir a múltiples formats de dades, tant vectorials com ràster, i per les seves eines d’edició, processament i visualització de dades. 

Objectiu del curs: Dotar de coneixements pràctics sobre QGIS, sobre les seves principals funcionalitats i potencialitats per tal de fer servir l’eina de manera autònoma en el context que es requereixi.

Programari: QGIS

Coneixements previs: No es requereixen coneixements previs.


Curs d’anàlisi espacial amb programari lliure (QGIS)

L’anàlisi espacial transforma les dades en informació i coneixement i ajuda a comprendre els processos o fenòmens territorials per obtenir patrons que contribueixen a millorar la presa de decisions. 

Objectiu del curs: Aprendre les principals eines i funcions d’anàlisi territorial, utilitzant tant dades de format vectorial com ràster, per avaluar l’impacte ambiental i paisatgístic de processos antròpics i fenòmens naturals.

Programari: QGIS

Coneixements previs: Es requereixen coneixements bàsics de QGIS.


SIG i Python

La programació és una disciplina cada cop més estesa entre totes les professions ja sigui per a la simple automatització de processos bàsics com per a l’elaboració d’un nou procés complex. En el context dels SIG, un dels llenguatges que més força té és Python, que s’utilitza en els principals softwares d’escriptori, com ara ArcGIS i QGIS, per personalitzar, automatitzar i afegir noves funcionalitats als programes. 

Objectiu del curs: Aprendre a utilitzar Python per desenvolupar o automatitzar processos de manipulació i anàlisi geogràfica, tant en un algorisme independent com en una extensió d’un programa SIG.

Programari: Python 3.x, Atom, QGIS.

Coneixements previs: Són necessaris coneixements bàsics de SIG, coneixements genèrics sobre programació i certa experiència amb Python. 

Introducció a SIG i R

R és un entorn àmpliament estès de programari lliure per al càlcul estadístic i el disseny de gràfics. Però, més enllà de d’aquesta llarga i consolidada tradició, R ofereix també un nombrós conjunt de paquets especialitzats en l’anàlisi estadística espacial. 

Objectiu del curs: Conèixer i practicar amb alguns dels paquets d’anàlisi estadística espacial i preparació de dades més comuns i més utilitzats en l’entorn d’R, aplicat a dades espacials. 

Programari: R, RStudio, QGIS.

Coneixements previs:  No es requereixen coneixements previs.


Geoestadística: exploració de dades espacials

L’anàlisi exploratòria de dades (EDA) i l’anàlisi exploratòria de dades espacials (ESDA) són un tipus de rutina que els científics de dades duen a terme diàriament. Consisteix a investigar les dades amb l’objectiu de descobrir-hi patrons, detectar-hi anomalies, provar hipòtesis i validar assumpcions amb l’ajuda de resums estadístics i representacions gràfiques. Obtenir tota la informació possible sobre les dades permet entendre-les i entreveure quines operacions i anàlisis es poden dur a terme amb elles.

Objectiu del curs: Practicar totes les operacions i processos d’anàlisi exploratòria de dades espacials. 

Programari: GeoDa.

Coneixements previs:  No es requereixen coneixements previs.


Anàlisi espacial amb SQL

El llenguatge SQL és un llenguatge dissenyat per gestionar les bases de dades, tant des del punt de vista de disseny (taules, relacions, índexs, etc.), com de consulta. Aquest llenguatge permet dur a terme qualsevol operació espacial sense necessitat de disposar d’una interfície gràfica més enllà del gestor mateix de bases de dades.

Objectiu del curs: Realitzar anàlisis espacials sense limitar-se a les operacions espacials preestablertes en la barra de menús de qualsevol software SIG, així com familiaritzar-se amb els gestors de bases de dades que utilitzen el llenguatge SQL.

Programari: Postgres i PostGIS. QGIS. Llicència de CARTO.

Coneixements previs: Es requereixen coneixements de SIG.


Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.