SIGTE > Training activities > Courses > Data display and maps
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Geographic Information Systems and Remote Sensing Service

Mapes i visualització de dades

Cursos a mida

Els mapes ajuden els investigadors i investigadores a difondre la recerca en tant que són un recurs il·lustratiu que dona suport tant a la comunicació oral com a l’escrita.

Eines i tècniques pel disseny de mapes amb programari lliure (QGIS)

El recurs cartogràfic ajuda a sintetitzar la informació en un sol element que explica de forma territorial un fenomen, procés o esdeveniment. En aquest context, la realització de mapes és un recurs multidisciplinari i una competència bàsica per a la recerca d’àmbits molt diversos. 

Objectius del curs:
Aprendre a treballar dins l’entorn SIG: cercar, descarregar i carregar dades disponibles en línia; crear o entrar dades amb atributs personalitzats; explorar, seleccionar i editar dades; etiquetar i simbolitzar dades, i fer composició de mapes en format d’imatge.

Programari
: QGIS
Coneixements previs: No es requereixen coneixements previs.

Geoeines digitals: introducció a les eines cartogràfiques digitals per divulgar el coneixement geogràfic

Els SIG en el núvol ofereixen la possibilitat de millorar significativament el desenvolupament d’aplicacions convencionals i proporcionar serveis de visualització i anàlisi de la informació geogràfica a un major nombre d’usuaris a tot el món. Això està qüestionant l’ús tradicional dels SIG, a causa del ventall de possibilitats i millor rendiment que ofereix aquest nou paradigma.

Objectius del curs
:
- Identificar els recursos més adequats a l’hora d’elaborar mapes o treballar amb eines geogràfiques digitals, aptes per a qualsevol usuari no avançat
- Tenir una idea de quines funcionalitats ofereixen aquestes plataformes i saber quins són els avantatges i inconvenients de cadascuna.

Programari:
 Google my maps, Instamaps, ArcGIS online, CARTO.
Coneixements previs: No es requereixen coneixements previs.

Crea i comparteix els teus mapes amb Instamaps

Instamaps és una plataforma web oberta creada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb l’objectiu de crear, publicar i compartir mapes a la xarxa. Es tracta d’una eina d’ús obert i gratuïta que permet a l’usuari no expert georeferenciar en un mapa les seves dades, bé dibuixant-les directament o bé carregant-les des d’un arxiu de dades.

Objectiu del curs:
Representar en un mapa les dades geogràfiques, així com publicar-les i compartir-les a Internet. 

Programari
: No es requereix cap programari.
Coneixements previs: No es requereixen coneixements previs.  

Crea i comparteix els teus mapes amb CARTO

Les funcionalitats de CARTO són molt àmplies i estan dissenyades per a diferents perfils d’usuaris: des d’usuaris sense experiència que únicament volen visualitzar i analitzar un conjunt de dades geogràfiques, fins als que volen crear aplicacions i visualitzacions complexes o dur a terme anàlisis profundes de les dades amb què treballen.

Objectiu del curs:
 Oferir una visió en profunditat de l’entorn gràfic del programa i les opcions per importar, visualitzar i editar, analitzar i publicar dades cartogràfiques. 

Programari
: Llicència de CARTO.   
Coneixements previs: No es requereixen coneixements previs.  

Crea i comparteix els teus mapes amb ArcGIS Online

ArcGIS Online és una potent eina de l’empresa ESRI per crear mapes web interactius i aplicacions per compartir-les amb altres usuaris. La llicència de campus permet que qualsevol usuari pugui accedir a la publicació, difusió i explotació de la seva informació geogràfica a través de visors i aplicacions web i mòbil, a més d’accedir a d’altra informació de referència.

Objectius del curs:

- Oferir una visió del funcionament de la plataforma ArcGIS Online per publicar i compartir dades geogràfiques a la xarxa. 
- Explorar el conjunt de mapes i aplicacions ArcGIS Online disponibles, crear i configurar un mapa web i mostrar com compartir els vostres mapes web amb qualsevol persona, en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.

Programari:
ArcGIS Online. Cal activar la llicència a través del servei informàtic.
Coneixements previs: No es requereixen coneixements previs.

StoryMaps

Els story maps són un suport gràfic que recolza un relat que tingui algun tipus de relació amb la realitat geogràfica. Els story maps són la derivada cartogràfica dels storytellings, és a dir, l’art d’explicar històries a través de imatges, infografies, àudios i vídeos, i tenen el principal objectiu d’arribar a l’audiència a través d’un mètode àgil i ràpid de consumir.

Objectius del curs: 
- Elaborar story maps per a recolzar el discurs geogràfic com a alternativa al suport de diapositives convencionals.
- Utilitzar plataformes per a divulgar el coneixement geogràfic tot alternant cartografia, text, imatges i altres suports gràfics i audiovisuals.  

Programari: Google Earth, Knightlab i ArcGIS Online (cal activar la llicència a través del servei informàtic).
Coneixements previs: No es requereixen coneixements previs.

Els mapes digitals en l’educació

Els mapes ens permeten entendre i explicar el que passa al món: des d’investigar un fenomen concret fins a preparar una sortida o mostrar el resultat d’una anàlisi. Els mapes digitals poden ser un bon recurs per treballar a l’aula, però, què hi ha més enllà de Google Maps? En aquest curs mostrarem diverses eines i plataformes cartogràfiques per elaborar mapes digitals d’una manera simple i didàctica.

Objectius del curs:

- Tenir una visió de quines aplicacions i eines per elaborar mapes digitals hi ha avui dia i conèixer els avantatges i inconvenients de cadascuna. 
- Entendre el potencial que tenen els mapes digitals a l’aula.
- Aprendre diversos exemples i recursos cartogràfics que poden utilitzar-se en el context de l’educació. 

Programari
: Instamaps, Knightlab, Google Earth i Google Maps, ArcGIS online, entre d’altres.
Coneixements previs: No es requereixen coneixements previs.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.