SIGTE > Training activities > Courses > Web mapping
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Geographic Information Systems and Remote Sensing Service

Web mapping

Cursos a mida

Els mapes web permeten la visualització de la informació geogràfica i la interacció amb les dades. Incorporen funcionalitats avançades com la cerca, filtratge de dades segons paràmetres, generació d’informes, descàrrega de dades, gestor de continguts, etc.  

Webmapping. OpenLayers i Leaflet

L’àmplia varietat de complements disponibles ens facilita la publicació de dades geogràfiques en entorns web interactius. Entre aquestes extensions, destaquen OpenLayers i Leaflet, ambdues de codi obert, que permeten desenvolupar un mapa web interactiu i publicar dades geogràfiques procedents de diverses fonts i en diferents formats.

Objectiu del curs: Donar a conèixer i aprendre a utilitzar les expressions de codi obert Leaflet i OpenLayers per desenvolupar mapes web interactius.  

Programari:
Leaflet, OpenLayers, navegador web, editor de text.  
Coneixements previs: Es requereixen coneixements bàsics de SIG, coneixements genèrics sobre programació i especialment de llenguatges html, css i javascript.

Frameworks de Python (Django, Flask) per al desenvolupament d’aplicacions web amb component geogràfic

Els frameworks s’utilitzen per facilitar el desenvolupament d’aplicacions web, com ara les aplicacions web map. Aquests frameworks incorporen un conjunt de funcionalitats comunes a qualsevol aplicació, com per exemple la gestió d’usuaris o la definició de models de dades. D’aquesta manera, el programador es pot centrar exclusivament a implementar les funcionalitats específiques del projecte en el qual està treballant.

Objectiu del curs: Desenvolupar una aplicació web map completa fonamentada en l’arquitectura model-vista-controlador (MVC), de tal manera que es puguin mostrar i gestionar en línia, de forma integral i persistent, les dades geogràfiques de l’aplicació. El desenvolupament de l’aplicació es durà a terme sobre un framework de Python que facilitarà en gran mesura la construcció de l’eina. 

Programari: Flask o Django, navegador web, editor de text.
Coneixements previs: Es requereixen coneixements bàsics de SIG, coneixements genèrics sobre programació i certa experiència amb Python.

Crear mapes senzills amb el complement D3.js

D3.js és una biblioteca JavaScript pensada per produir visualitzacions de dades dinàmiques i interactives als navegadors web. D3.js és una eina molt potent a l’hora de tractar la informació geogràfica, tant per representar gràfiques com per fer mapes. Manipular i presentar dades geogràfiques pot ser molt complicat, però crear un mapa amb D3.js és relativament senzill si es coneix els llenguatges de programació CSS i JavaScript.

Objectiu del curs: Aprendre a representar dades geogràfiques en un entorn web combinant cartografia i gràfiques.
 
Programari: Complement D3.js, navegador web, editor de text.  
Coneixements previs: Es requereixen coneixements bàsics de llenguatge html, CSS i JavaScript.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.