Institutes > IRQV > Research > Contracts
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Quality of Life Research Institute (IRQV)

Contracts

Research

Contracte amb l’Ajuntament de Barcelona per a la realització de la Recerca aplicada sobre l’impacte de la violència masclista en la infància i l’adolescència, en les mares i en les relacions materno-filials, i processos de recuperació. (Desembre 2012 a 2015).
Investigadors principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Carme Montserrat.

Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, per a la ‘Recerca aplicada sobre la intervenció amb infància en risc en el marc dels serveis socials bàsics’. (2013-2015).
Investigadors principals: Dra Carme Montserrat i Dr. Ferran Casas.

Conveni entre la Federació d’Entitats amb Projecte i pisos assistits (FEPA) i la UdG, per a desenvolupar un Estudi sobre l’atenció a Joves extutelats: Evolució, Valoració i reptes de futur. Durada octubre 2012-juny 2013.
Investigadors principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Carme Montserrat.

‘Convenio marco de colaboración para la constitución de una red de investigación y formación de jóvenes e inclusión social’.Xarxa formada per la Universitat de Girona (Grup de Recerca ERIDIQV), la Universidade de Santiago de Compostela, la Universitat de les Illes Balears, la Universidade de A Coruña, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, l’Instituto Galego de Xestión do Terceiro Sector (igaxes3), la Fundación Trébol de Iniciativa Social, la Fundació Nazareth, la Cooperativa de Iniciativa Social Opción 3, la Fundación ISOS i la Fundació Servei Solidari.

Conveni de col·laboració entre les Conselleries d’Ensenyament, Benestar Social i Família i l’IRQV de la UdG, per a la Recollida de dades sobre la situació escolar dels infants tutelats.
Investigadors principals: Dra. Carme Montserrat i Dr. Ferran Casas. (2008-2013).

Conveni de col·laboració entre les Conselleries d’Ensenyament, Benestar Social i Família i l’IRQV de la UdG, per a l’endegament del Projecte pilot per afavorir els aprenentatges i millorar els resultats acadèmics a l’ESO dels nois i noies tutelats pel sistema de protecció a la infància de Catalunya. 2012.
Investigadors principals: Dra. Carme Montserrat i Dr. Ferran Casas.

Contracte de col·laboració entre la Fundació Privada RACC i l’IRQV de la UdG, per a l’Elaboració d’un Informe divulgatiu fonamentat científicament sobre l’envelliment i la pèrdua de facultats per a la seva mobilitat, especialment la conducció. Desembre 2011-Març 2012.
Investigadores principals: Dra. Mª Eugènia Gras, Dra. Montserrat Planes i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

Informe anual 2010 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2011. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Mª Eugènia Gras i Dra. Montserrat Planes.

“Situació de la gent gran de l’àmbit del Pla de Barris de la Sauleda – Carrer Ample”, finançat per l’Ajuntament de Palafrugell i coordinat per l’ERÍDIQV. Investigador principal: Dra. Mònica González.

“Participació en l’anàlisi de dades i realització d’un informe sobre el benestar subjectiu de nois i noies de 12 anys a l’estat espanyol”, establert a partir d’un contracte de col·laboració científic entre UNICEF-Comitè espanyol i l’ERÍDIQV. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

"Promoció del voluntariat en l'àmbit de la salut entre la gent gran de Catalunya". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, any 2010. Investigadors principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Montserrat Planes.

"Informe anual 2009 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Elaboració d'una guia d'avaluació dels Espais Familiars de Petita Infància (0-3 anys)". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

"Dinamització i elaboració d'un model d'avaluació dels espais familiars de petita infància (0-3 anys)". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

Mòdul de Suport a la Gestió del Risc (MSGR). Dr. Casas, Dra. Montserrat, Dra. Sadurní i Sr Pérez, juntament amb tècnics dels DASC,han creat i han procedit a la validació d'aquest mòdul. Disponible al web del Departament Acció Social i Ciutadania (DASC). Investigador Principal: Dr Ferran Casas. DGAIA. Gener – Juny 2010.

Subvenció de col·laboració científica per donar suport acadèmic, tècnic i de recerca a la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) per a la implantació i millorament de la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la infància a Catalunya (RUMI).

Criteris per la valoració de les situacions de risc o desprotecció dels infants i adolescents. Una proposta a partir de la LDOIA. Investigador Principal: Dra Carme Montserrat i Dr Ferran Casas. DGAIA. Setembre 2010.

Els acolliments familiars en l’esfera internacional. Investigadors Principals: Dr Ferran Casas i Dra. Carme Montserrat. DGAIA. Febrer-abril 2010.

Child Friendly Cities Initiative. Investigadors Principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Mònica González. UNICEF Comitè espanyol per encàrrec d’UNICEF Florència. Gener de 2010 fins juliol de 2010.

Desenvolupament del potencial del voluntariat de salut en gent gran. Activitats d’anàlisi, articulació, organització i planificació, amb diferents agents implicats, de dos actuacions relatives a la salut i a la gent gran a Catalunya. Investigadors Principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Montserrat Planes. Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Març de 2010 fins actualitat.

Implantació i millora de la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la infància a Catalunya (RUMI) (2n conveni). Investigador principal: Dr. Ferran Casas. Subvenció del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya (2009-2010).

Informe anual 2008 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona. Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2009. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

“Avaluació del paquet preventiu (exposició més activitats d’aula) de l’exposició “I tu de què vas?”. Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font.

“Avaluació dels resultats de la visita de la població a l’exposició “I tu de què vas?”. Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font.

“Informe anual de l’avaluació dels programes preventius en drogodependència”. Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font.

“Elaboració d’un informe divulgatiu fonamentat científicament sobre la distracció dels conductors com a factor d’accidentalitat” Organisme finançador: Fundació privada RACC. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Eugènia Gras.

Proposta de projecte per a les activitats, planificació i accions de la Jornada “Les violències que fan possible la violència de gènere: capgirant-les i desactivant-les. Debats i accions". Organisme finançador: Institut Català de les Dones. Any: 2007. Investigadora principal: Dra. Teresa Cabruja.

“Trabajos cientifico-técnicos sobre los derechos de la infancia y su calidad de vida”. Organisme finançador: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Any: 2007. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Suport acadèmic, tècnic i de recerca a la DGAIA per a la implantació i millorament de la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la infància a Catalunya”. Organisme finançador: Dept. d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Any. 2007. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Ajut pont per a incentivar i donar suport a la col·laboració entre grups". Organisme finançador: UdL. Any. 2007. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

Les necessitats i els recursos existents en relació amb la millora del control de l’absentisme escolar i l’increment de la seguretat entorn els centres escolars”. Organisme finançador: Dept. de la Presidència – Generalitat de Catalunya. Any 2006. Investigador Principal: Dr. Ferran Casas.

“Elaboració de la Guia d’avaluació de programes preventius en drogodependències de la xarxa local formada pels 311 municipis que integren la província de Barcelona". Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any: 2006. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font.

“Les preferències i les expectatives dels adolescents relatives a la TV” Organisme finançador: Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Any 2005-2006. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Estudi sobre la gent gran resident a Girona”. Organisme finançador: Ajuntament de Girona. Any 2005. Investigador principal: Dr. Ferran Casas i Dra. Maria Aymerich.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.