Curriculum
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Master in Molecular Biology and Biomedicine

Curriculum

Subjects

Curriculum Subjects offered for 2019-2020

Core theoretical content15.00 credits

Optional module27.00 credits

Name of subject Type Credits Duration Offer for 2019-2020

Enginyeria de proteïnes i les seves aplicacions a la biomedicina   Ingeniería de proteínas y sus aplicaciones a la biomedicina   Protein engineering and applications in Biomedicine (3501MO1763)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Genomes   Genomas   Genomes (3501MO1766)

OPOptional 3.00 SSemester long No

Mètodes moleculars per l'estudi de microorganismes   Métodos moleculares para el estudio de microorganismos   Molecular methods for the study of microorganisms (3501MO1767)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Biologia del desenvolupament humà   Biología del desarrollo humano   Biology of human development (3501MO1768)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular i neurodegenerativa   Bases biológicas de la enfermedad cerebro-vascular y neurodegenerativa   Biological basis of cerebrovascular and neurodegenerative diseases (3501MO1771)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Bases biològiques de la malaltia metabòlica   Bases biológicas de la enfermedad metabólica   Biological basis of metabolic diseases (3501MO1772)

OPOptional 3.00 SSemester long No

Bases biològiques de les malalties cardiovasculars   Bases biológicas de las enfermedades cardiovasculares   Biological basis of cardiovascular diseases (3501MO1773)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Bases biològiques de les malalties oncològiques   Bases biológicas de las enfermedades oncológicas   Biological basis of oncologic diseases (3501MO1774)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós   Bases biológicas de la degeneración, regeneración y plasticidad del sistema nervioso   Biological basis of nervous system degeneration. Regeneration and plasticity (3501MO1775)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Patogenicitat microbiana. Fonaments moleculars   Patogeneidad microbiana. Fundamentos moleculares   Molecular microbial pathogenicity (3501MO1776)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats   Comunicación científica. Protección y explotación de resultados   Scientific communication. Results protection and commercial exploitation (3501MO1777)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Bases moleculars de l'especialització cel·lular   Bases moleculares de la especialización celular   Molecular basis of cellular specialization (3501MO1778)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Genètica inversa   Genética inversa   Reverse genetics (3501MO2391)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Patologia i herència   Patología y herencia   Pathology and inheritance (3501MO2774)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica   Estrategias terapéuticas de utilidad clínica   Therapy Strategies with clinical use (3501MO2775)

OPOptional 3.00 SSemester long YES

Mòdul pràctic   Módulo práctico   Laboratory practices (3501MO2897)

OPOptional 12.00 SSemester long YES

Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   External training in biotechnological enterprises (3501MO2898)

OPOptional 6.00 SSemester long YES

Master's thesis18.00 credits

Name of subject Type Credits Duration Offer for 2019-2020

Treball Final de Màster   Trabajo Final de Máster   Master project (3501MO2899)

PFFinal year project 18.00 SSemester long YES