Màster en Biomolecular i Biomedicina

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Formació teòrica troncal15.00 crèdits

Mòdul optatiu27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Enginyeria de proteïnes i les seves aplicacions a la biomedicinaIngeniería de proteínas y sus aplicaciones a la biomedicinaProtein engineering and applications in Biomedicine (3501MO1763)

OPOptativa 3.00 SSemestral

GenomesGenomasGenomes (3501MO1766)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes moleculars per l'estudi de microorganismesMétodos moleculares para el estudio de microorganismosMolecular methods for the study of microorganisms (3501MO1767)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biologia del desenvolupament humàBiología del desarrollo humanoBiology of human development (3501MO1768)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular i neurodegenerativaBases biológicas de la enfermedad cerebro-vascular y neurodegenerativaBiological basis of cerebrovascular and neurodegenerative diseases (3501MO1771)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases biològiques de la malaltia metabòlicaBases biológicas de la enfermedad metabólicaBiological basis of metabolic diseases (3501MO1772)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases biològiques de les malalties cardiovascularsBases biológicas de las enfermedades cardiovascularesBiological basis of cardiovascular diseases (3501MO1773)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases biològiques de les malalties oncològiques Bases biológicas de las enfermedades oncológicasBiological basis of oncologic diseases (3501MO1774)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviósBases biológicas de la degeneración, regeneración y plasticidad del sistema nerviosoBiological basis of nervous system degeneration. Regeneration and plasticity (3501MO1775)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Patogenicitat microbiana. Fonaments molecularsPatogeneidad microbiana. Fundamentos molecularesMolecular microbial pathogenicity (3501MO1776)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació científica. Protecció i explotació de resultatsComunicación científica. Protección y explotación de resultadosScientific communication. Results protection and commercial exploitation (3501MO1777)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases moleculars de l'especialització cel·lularBases moleculares de la especialización celularMolecular basis of cellular specialization (3501MO1778)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica inversaGenética inversaReverse genetics (3501MO2391)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Patologia i herènciaPatología y herenciaPathology and inheritance (3501MO2774)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínicaEstrategias terapéuticas de utilidad clínicaTherapy Strategies with clinical use (3501MO2775)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mòdul pràcticMódulo prácticoLaboratory practices (3501MO2897)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaExternal training in biotechnological enterprises (3501MO2898)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Treball final de màster18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball Final de MàsterTrabajo Final de MásterMaster project (3501MO2899)

PFProjecte final de carrera 18.00 SSemestral

Distribució per curs i semestre

Assignatures

ECTS

Assignatures

ECTS

PRIMER CURS

Primer Semestre

Segon Semestre

Bioètica, metodologia de la investigació, elaboració de projectes

3

Mòdul optatiu, a triar entre:

27

Estructura i funció cellular

3

a. Mòdul Pràctic

12

Estructura i funció del sistema

3

b. Pràctiques en empreses

6

Regulació i expressió genètica. Modificacions post-traduccionals

3

Mòdul Teòric optatiu ( assignatures de 3 ECTS)

--

Bioinformàtica

3

Treball final de màster

18