Department of Nursing > The Department > Teaching Staff
Go to content (click on Intro)
Closing
Menu
Identification

Department of Nursing

Subjects given by the teachers of the area of study.

2020-2021 academic year

Name of subject Credits Duration

Abordatge infermer de la sexualitat en el cicle vital (3106G02038)

3.00 One semester

Actuació en urgències i emergències (3106G02009)

6.00 Annual

Addiccions (3106G02039)

3.00 One semester

Alimentació i salut (3105G10003)

5.00 One semester

Anatomofisiologia (3106G02001)

9.00 Annual

Anglès per a infermeria (3106G02048)

3.00 One semester

Antropologia de la salut (3501MO2379)

3.00 One semester

Aspectes bàsics de la recerca en la promoció de la salut (3501MO2368)

3.00 One semester

Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital (3106G02011)

9.00 Annual

Atenció infermera en salut mental I (3106G02014)

3.00 One semester

Atenció infermera en salut mental II (3106G02016)

3.00 One semester

Atenció integral a les persones amb ferides cròniques (3106G02041)

3.00 One semester

Bases conceptuals del coneixement infermer (3106G02010)

6.00 One semester

Bioestadística, epidemiologia i demografia (3106G02004)

9.00 Annual

Comportaments saludables (3501MO2367)

3.00 One semester

Cures infermeres a la persona gran amb alteracions de la salut (3106G02019)

3.00 One semester

Desigualtats en salut (3501MO2365)

4.00 One semester

Disseny i anàlisi qualitatiu (3501MO2384)

3.00 One semester

Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria (3106G02013)

3.00 One semester

Farmacologia clínica i terapèutica (3106G02008)

6.00 Annual

Fisiopatologia (3106G02002)

6.00 Annual

Fonaments i organització en la promoció de la salut (3501MO2363)

4.00 One semester

Gestió d'infermeria (3106G02017)

3.00 One semester

Infermeria clínica de l'adult I (3106G02012)

9.00 Annual

Infermeria clínica de l'adult II (3106G02020)

9.00 Annual

Infermeria clínica maternoinfantil (3106G02021)

9.00 Annual

Infermeria comunitària I (3106G02015)

6.00 Annual

Infermeria comunitària II (3106G02018)

6.00 Annual

Infermeria de pràctica clínica avançada (3106G02046)

3.00 One semester

La infermera des del pensament crític i centrat en la persona (3106G02049)

3.00 One semester

Llenguatge científic i sistemes d'informació (3106G02007)

6.00 Annual

Metodologia en educació per a la salut (3501MO2366)

6.00 One semester

Metodologia qualitativa (3501MO2372)

3.00 One semester

Nutrició, metabolisme i bioquímica (3106G02003)

6.00 Annual

Polítiques europees de promoció i educació per a la salut (3501MO2364)

3.00 One semester

Pràcticum 1. Introductori (3106G02025)

6.00 One semester

Pràcticum 10. Entorn comunitari avançat (3106G02034)

6.00 Annual

Pràcticum 11. Avançat (3106G02035)

9.00 Annual

Pràcticum 12. Avançat. Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada (ACOE) (3106G02036)

9.00 Annual

Pràcticum 2. Entorn comunitari (3106G02026)

6.00 One semester

Pràcticum 3. Entorn hospitalari (3106G02027)

6.00 One semester

Pràcticum 4. Entorn hospitalari avançat (3106G02028)

6.00 One semester

Pràcticum 5. Entorn específic (3106G02029)

6.00 One semester

Pràcticum 6. Entorn específic. Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada (ACOE) (3106G02030)

6.00 One semester

Pràcticum 7. Entorn específic (3106G02031)

6.00 Annual

Pràcticum 8. Entorn específic (3106G02032)

6.00 Annual

Pràcticum 9. Entorn específic (3106G02033)

6.00 Annual

Pràctiques de simulació clínica 1 (3106G02022)

3.00 Annual

Pràctiques de simulació clínica II (3106G02023)

3.00 Annual

Pràctiques de simulació clínica III (3106G02024)

3.00 Annual

Programa d'habilitats 4. Epidemiologia bàsica i administració sanitària (3109G01011)

6.00 One semester

Promoció de la salut i morbiditat diferencial (3501MO2166)

5.00 One semester

Psicologia aplicada a les alteracions de salut (3106G02006)

6.00 Annual

Psicologia aplicada a les ciències de la salut (3501MO2375)

4.00 One semester

Psicologia de la salut i habilitats comunicatives (3106G02005)

6.00 Annual

Treball de fi de màster (3501MO2390)

12.00 One semester

Treball de final de grau (3106G02037)

12.00 Annual

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester