Department of Nursing

Subjects given by the teachers of the area of study.

Academic year 2019-2020

Name of subject Credits Duration

Actuació en urgències i emergències (3106G01009)

6.00 Annual

Alimentació i salut (3105G10003)

5.00 One semester

Anatomofisiologia (3106G01001)

9.00 Annual

Antropologia de la salut (3501MO2379)

3.00 One semester

Aspectes bàsics de la recerca en la promoció de la salut (3501MO2368)

3.00 One semester

Atenció d'infermeria a la persona sana (3106G01011)

12.00 Annual

Atenció d'infermeria en salut mental (3106G01017)

4.00 Annual

Bases conceptuals del coneixement Infermer (3106G01010)

6.00 One semester

Bioestadística, Epidemiologia i Demografia. (3106G01004)

9.00 Annual

Comportaments saludables (3501MO2367)

3.00 One semester

Comunicació i relacions humanes (3501MO2381)

3.00 One semester

Desigualtats en salut (3501MO2365)

4.00 One semester

Disseny i anàlisi qualitatiu (3501MO2384)

3.00 One semester

Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria (3106G01013)

5.00 Annual

Farmacologia clínica i terapèutica (3106G01008)

6.00 Annual

Fisiopatologia (3106G01002)

6.00 Annual

Fonaments i organització en la promoció de la salut (3501MO2363)

4.00 One semester

Gestió en infermeria (3106G01016)

5.00 One semester

Infermeria clínica de l'adult 1 (3106G01014)

10.00 Annual

Infermeria clínica de l'adult 2 (3106G01018)

9.00 Annual

Infermeria clínica del vell (3106G01020)

3.00 One semester

Infermeria clínica materno-infantil (3106G01019)

9.00 Annual

Infermeria comunitària I (3106G01012)

6.00 Annual

Infermeria comunitària II (3106G01015)

6.00 Annual

Metodologia en educació per a la salut (3501MO2366)

6.00 One semester

Metodologia qualitativa (3501MO2372)

3.00 One semester

Nutrició, metabolisme i bioquímica (3106G01003)

6.00 Annual

Polítiques europees de promoció i educació per a la salut (3501MO2364)

3.00 One semester

Pràcticum 2 (3106G01022)

11.00 Annual

Pràcticum 3 (3106G01023)

19.00 Annual

Pràcticum 4 (3106G01024)

19.00 One semester

Pràcticum 5 (3106G01025)

24.00 One semester

Programa d'habilitats 4. Epidemiologia bàsica i administració sanitària (3109G01011)

6.00 One semester

Promoció de la salut i morbiditat diferencial (3501MO2166)

5.00 One semester

Psicologia aplicada a les alteracions de salut (3106G01006)

6.00 Annual

Psicologia aplicada a les ciències de la salut (3501MO2375)

4.00 One semester

Psicologia de la salut i habilitats comunicatives (3106G01005)

6.00 Annual

Sistemes d'Informació i llenguatge científic (3106G01007)

6.00 Annual

Tècniques i procediments 2 (3106G01028)

4.00 Annual

Tècniques i procediments 3 (3106G01029)

4.00 Annual

Tècniques i procediments. Pràcticum 1 (3106G01021)

6.00 Annual

Treball de fi de grau (3106G01026)

12.00 Annual

Treball de fi de màster (3501MO2390)

12.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Treball Final de Màster (3501MO2899)

18.00 One semester