Department of Nursing > Studies > Doctorate
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Department of Nursing

Doctorate

Doctoral theses defended in the Department

Full text of the theses

Per anys

2020

Títol:
Adaptació transcultural i validació de la versió catalana i castellana de l'escala Breakthourgh Pain Assessment Tool en persones amb càncer
Autor/a:
Maria do Carmo Ferreira Dos Santos
Director/es tesi:
Dra. M. Rosa Suñer Soler i Dra. Rut Porta Balanya
Títol:
La salud mental de las personas con trastorno psicótico desde una perspectiva positiva, multidimensional y de recuperación
Autor/a:
Míriam Broncano Bolzoni
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal, Dra. Mónica González Carrasco i Dra. Teresa Lluch Canut

2019

Títol:
Dietary patterns in the etiology of lymphoid neoplasms
Autor/a:
Marta Solans Margalef
Director/es tesi:
Dr. Marc Sáez Zafra i Dr. Rafael Marcos-Gragera
Títol:
La salud de las mujeres desde la perspectiva de los determinantes sociales
Autor/a:
Ángeles López Sánchez
Director/es tesi:
Dra. Wifredo Ricart Engel i Dra. Carme Bertran Noguer
Títol:
La Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut de les persones amb Trastorn Mental Sever des d’una perspectiva salutogènica i de gènere
Autor/a:
Ester Colillas Malet
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal i Dra. Gemma Prat Vigué
Títol:
Disseny, validació i posada en pràctica d'un instrument per a mesurar els coneixements teòrics dels professionals sanitaris en la mesura de la pressió arterial: Qüestió ARC
Autor/a:
Maria del Mar Serrat Costa
Director/es tesi:
Dr. Wifredo Ricart Engel, Dra. Carme Bertran Noguer i Dr. Gabriel Coll de Tuero
Títol:
Valoració de l’usuari i del professional d’una tècnica infermera: la cateterització venosa perifèrica ecoguiada versus la tècnica tradicional en un servei d'urgències
Autor/a:
Laia Salleras Duran
Director/es tesi:
Dra. Concepció Fuentes Pumarola

2018

Títol:
Avaluació del servei telefònic amb llevadora com a eina de suport durant la instauració de l’alletament matern
Autor/a:
Roser Gol i Gómez
Director/es tesi:
Dra. Carme Bertran Noguer i Dra. Gemma Prat Vigué
Títol:
Avaluació de la promoció de la salut als serveis de salut mental de la Regió Sanitària de Girona
Autor/a:
Sandra Gelabert Vilella
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal i Dra. Carme Bertran Noguer
Títol:
Influència de l'adherència terapèutica i el suport social en la qualitat de vida percebuda de les persones amb diàlisi peritoneal
Autor/a:
Miquel Sitjar Suñer
Director/es tesi:
Dra. Rosa Suñer Soler i Dra. Concepció Fuentes Pumarola

2017

Títol:
Valoración y control del dolor del paciente postoperado de cirugía cardíaca pre y post implantación de una guía práctica de cuidados enfermeros que incluye un protocolo analgésico
Autor/a:
Aaron Castanera Duro
Director/es tesi:
Dra. Concepció Fuentes Pumarola
Títol:
Sentido de coherencia, resiliencia y salud mental positiva en los profesionales del sistema de emergencias médicas.
Autor/a:
Susana Mantas Jiménez
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal i Dra. Ma Teresa Lluch Canut
Títol:
El aprendizaje autodirigido en la educación superior. Percepción de los estudiantes de Grado de Ciencias de la Salud
Autor/a:
Carolina Rascón Hernán
Director/es tesi:
Dra. Judit Fullana Noell, Dra. Concepció Fuentes Pumarola i Dr. David Ballester Ferrando

2016

Títol:
A salutogenic approach to heallth promotion among immigrant women at risk of social exclusion
Autor/a:
Anna Bonmatí Tomàs
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal i Dra. María del Mar Garcia Gil
Títol:
Els hàbits de salut dels professionals sanitaris d'atenció primària
Autor/a:
Iris Forcada Parrilla
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal
Títol:
L'Envelliment actiu i saludable a la província de Girona i a Europa segons diferents models.
Autor/es:
Cristina Bosch Farré
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal i Dr. Josep Garre Olmo
Títol:
Continuïtat assistencial infermera. Una millora en la qualitat i seguretat de les cures infermeres
Autor/a:
Glòria Reig Garcia
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal
Títol:
Apoderament de les persones amb insuficiència renal crònica en la gestió del seu problema de salut
Autor/a:
Maria del Carmen Puigvert Vilalta
Director/es tesi
Dra. Carme Bertran Noguer i Dra. Dolors Juvinyà Canal
Títol:
Mesures de seguretat en els pacients amb traumatismes cranials lleus assistits en el mitjà extrahospitalari
Autor/a:
Montserrat Soler Sellarès
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal
Títol:
Assaig clínic aleatoritzat sobre l'impacte de l'aïllament acústic ambiental i de la musicoteràpia en el confort del pacient amb ventilació mecànica ingressat en una unitat de cures intensives
Autor/a:
Marina Mateu Capell
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal
Títol:
El sentido de la coherencia y el compromiso laboral de las enfermeras en el ámbito sociosanitario de Girona
Autor/a:
M. Carmen Malagón Aguilera
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal
Títol:
Identificació de les necessitats de les dones diagnosticades de càncer de mama en diferents períodes des del diagnòstic de la malaltia
Autor/a:
Jurado Pérez, Rocío
Director/es tesi:
Dra. Concepció Fuentes Pumarola, Dr. Josep Garre Olmo i Dra. Mònica González Carrasco

2015

Títol:
Avaluació de la formació en l'ús del desfibril·lador extern automàtic en un programa de desfibril·lació pública
Autor/a:
Olivet Pujol, Josep
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal i Dra. Carme Bertran Noguer
Títol:
Recursos per a promoure la salut i el benestar de les persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica
Autor/a:
Puigvert Vilalta, Margarita
Director/es tesi
Dra. Carme Bertran Noguer i Dra. Dolors Juvinyà Canal
Títol:
Estudio de la satisfacción de pacientes y profesionales en un servicio de urgencias hospitalari
Autor/a:
Fontova Almató, Aurora
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal i Dra. Rosa Suñer Soler
Títol:
Avaluació d'una intervenció comunitària en salut cardiovascular segons el model salutogènic
Autor/a:
Vilanova Vilá, Marta
Director/es:
Dra. Dolors Juvinyà Canal
Títol:
Breast cancer epidemiology: Mammographic screening and molecular subtypes
Autor:
Puig Vives, Montserrat
Director/es tesi:
Dr. Rafael Marcos Gragera i Dr. Marc Saez Zafra
Títol:
Los comportamientos de salud en mujeres con incontinencia urinaria
Autor/a:
Lamoglia Puig, Montserrat
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal
Títol:
Indicadors de qualitat de vida en demència avançada i relació amb la mortalitat
Autor/a:
Ballester Ferrando, David
Director/es:
Dra. Dolors Juvinyà Canal i Dr. Josep Garre Olmo

2014

Títol:
Análisis de la aplicación de los criterios de activación del Código ictus en Cataluña
Autor/a:
Sanjuan Menéndez, Estel·la
Director/es tesi:
Dra. Maria del Mar Castellanos i Dr. Joaquín Serena
Títol:
Adaptación del cuestionario "Developing Evidence-Based Practice" al contexto de la enfermería de salud comunitaria en España y evaluación de sus propiedades psicométricas
Autor/a:
Zabaleta del Olmo, Nieves
Director/es tesi
Dra. Dolors Juvinyà Canal i Dr. Jerónimo Jurado Campos
Títol:
Prescripción enfemera en España: Practica professional y limbo jurídico
Autor/a:
Romero Collado, Àngel
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal

2009

Títol:
La Infermeria d'Atenció Primària en l'atenció als problemes del peu en la diabetis tipus 2 a Catalunya
Autor/a:
Jurado Campos, Jerónimo
Director/es tesi:
Dra. Dolors Juvinyà Canal i Dr. Josep M. Pou Torelló

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.