Department of Biology > The Department > Teaching
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification

Department of Biology

Subjects imparted by the department’s teachers.

2020-2021 academic year

Name of subject Credits Duration

Bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós (3501MO1775)

3.00 One semester

Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular i neurodegenerativa (3501MO1771)

3.00 One semester

Bases moleculars de l'especialització cel·lular (3501MO1778)

3.00 One semester

Biologia del desenvolupament humà (3501MO1768)

3.00 One semester

Biologia fonamental (3103G00079)

6.00 Annual

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

3.00 One semester

Biotecnologia Animal (3501MO2192)

6.00 One semester

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

3.00 One semester

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

3.00 One semester

Citologia i histologia (3103G00088)

6.00 One semester

Comunicació científica i transferència de resultats de recerca (3501MO2197)

3.00 One semester

Cultius cel·lulars (3103G02093)

3.00 One semester

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (3501MO2775)

3.00 One semester

Estructura i funció cel·lular (3501MO1759)

3.00 One semester

Fisiologia cel·lular (3103G01105)

3.00 One semester

Genètica inversa (3501MO2391)

3.00 One semester

Introducció a la professionalització (3103G00126)

3.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 1 (3109G01002)

15.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 2 (3109G01003)

15.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 3 (3109G01005)

10.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació (3109G01001)

15.00 One semester

Modificació genètica d'organismes (3103G02078)

3.00 One semester

Mòdul pràctic (3501MO2897)

12.00 One semester

Neurobiologia (3103G00104)

3.00 One semester

Nutrició, metabolisme i bioquímica (3106G02003)

6.00 Annual

Organografia comparada (3103G01108)

3.00 One semester

Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius (3103G02083)

6.00 One semester

Pràctiques de citologia i histologia (3103G01082)

3.00 One semester

Pràctiques de modificació genètica d'organismes (3103G02079)

3.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G01109)

6.00 Annual

Pràctiques en empresa (3103G02097)

6.00 Annual

Pràctiques en empresa (3501MO2898)

6.00 One semester

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica (3103G02076)

6.00 Annual

Projectes (3103G02090)

6.00 One semester

Reproducció i desenvolupament (3103G01104)

3.00 One semester

Seguretat alimentària i Traçabilitat (3501MO2195)

3.00 One semester

Tècniques avançades en biotecnologia (3501MO2188)

6.00 One semester

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G01081)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G02072)

6.00 Annual

Teràpia gènica i cel·lular (3103G02094)

3.00 One semester

Treball de fi de grau (3103G01101)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G02098)

12.00 Annual

Treball Final de Màster (3501MO2899)

18.00 One semester

Treball Final de Màster. Iniciació a la investigació i a l'exercici professional (3501MO2203)

12.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques (3501MO2572)

4.00 One semester

Bases biològiques de les malalties oncològiques (3501MO1774)

3.00 One semester

Bioenergètica i metabolisme (3103G02084)

6.00 One semester

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant (3103G00097)

6.00 One semester

Bioquímica (3103G00086)

6.00 One semester

Bioquímica (3105G10001)

6.00 One semester

Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic (3501MO1598)

4.00 One semester

Enginyeria de proteïnes (3103G02091)

3.00 One semester

Enginyeria de proteïnes i les seves aplicacions a la biomedicina (3501MO1763)

3.00 One semester

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

3.00 One semester

Fàrmacs biotecnològics (3103G02092)

3.00 One semester

Immunologia (3103G00102)

3.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació (3109G01001)

15.00 One semester

La Proteòmica en la investigació Biomèdica (3501DC0031)

1.00 One semester

Mètodes instrumentals quantitatius (3103G02082)

3.00 One semester

Mòdul pràctic (3501MO2897)

12.00 One semester

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Annual

Pràctiques de bioenergètica i metabolisme (3103G02085)

3.00 One semester

Pràctiques de biologia molecular (3103G01093)

3.00 One semester

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

3.00 One semester

Pràctiques de citologia i histologia (3103G01082)

3.00 One semester

Pràctiques de DNA recombinant (3103G02073)

3.00 One semester

Pràctiques de modificació genètica d'organismes (3103G02079)

3.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G01109)

6.00 Annual

Projectes (3103G01100)

6.00 One semester

Projectes (3103G02090)

6.00 One semester

Projectes (3103G03112)

6.00 One semester

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals (3501MO1762)

3.00 One semester

Regulació metabòlica (3103G01099)

3.00 One semester

Treball de fi de grau (3103G01101)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G02098)

12.00 Annual

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 One semester

Treball Final de Màster (3501MO2899)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Biodiversitat (3103G00111)

3.00 One semester

Bioinformàtica (3501MO2896)

3.00 One semester

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

3.00 One semester

Biologia (3103G03087)

9.00 Annual

Biologia fonamental (3103G00079)

6.00 Annual

Biotecnologia animal (3103G00106)

3.00 One semester

Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats (3501MO1777)

3.00 One semester

Eines per a la Biologia de la Conservació (3501MO2302)

3.00 One semester

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (3501MO2775)

3.00 One semester

Evolució (3103G01089)

6.00 One semester

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

3.00 One semester

Genètica (3103G00092)

6.00 One semester

Genètica aplicada (3103G00105)

3.00 One semester

Genètica de la conservació (3103G00121)

3.00 One semester

Genètica de poblacions (3103G01106)

3.00 One semester

Genètica humana (3103G01103)

3.00 One semester

Genòmica (3103G00101)

3.00 One semester

Impactes sobre el medi natural (3501MO2288)

9.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació (3109G01001)

15.00 One semester

Patologia i herència (3501MO2774)

3.00 One semester

Pràctiques de genètica (3103G01085)

3.00 One semester

Pràctiques d'evolució (3103G01090)

3.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G01109)

6.00 Annual

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica (3103G02076)

6.00 Annual

Projectes (3103G01100)

6.00 One semester

Projectes (3103G02090)

6.00 One semester

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

6.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G01101)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G02098)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G04097)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Aigua i innovació (3501MO3083)

3.00 One semester

Biologia (3103G03087)

9.00 Annual

Biologia fonamental (3103G00079)

6.00 Annual

Bioremediació (3103G02095)

3.00 One semester

Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats (3501MO1777)

3.00 One semester

Ecologia microbiana (3103G01107)

3.00 One semester

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

3.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 1 (3109G01007)

12.00 One semester

Medicina del medi natural (3109G01067)

5.00 One semester

Mètodes moleculars per l'estudi de microorganismes (3501MO1767)

3.00 One semester

Microbiologia (3103G00091)

6.00 One semester

Microbiologia clínica (3103G01102)

3.00 One semester

Microbiologia i toxicologia ambientals (3103G03100)

6.00 One semester

Mòdul pràctic (3501MO2897)

12.00 One semester

Patogenicitat microbiana. Fonaments moleculars (3501MO1776)

3.00 One semester

Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius (3103G02083)

6.00 One semester

Pràctiques de microbiologia (3103G01084)

3.00 One semester

Pràctiques de modificació genètica d'organismes (3103G02079)

3.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G01109)

6.00 Annual

Pràctiques en empresa (3103G03113)

6.00 Annual

Pràctiques integrades (3103G02089)

6.00 One semester

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica (3103G02076)

6.00 Annual

Projectes (3103G01100)

6.00 One semester

Sistemes de tractament de l'aigua (3501MO3082)

6.00 One semester

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G01081)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G02072)

6.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G01101)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G02098)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Treball Final de Màster (3501MO2899)

18.00 One semester

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

5.00 One semester

Usos de l'agua (3501MO3080)

6.00 One semester

Virologia (3103G00103)

3.00 One semester