Departament de Biologia

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2018-2019

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Bases moleculars de l'especialització cel·lular (3501MO1778)

3.00 Semestral

Biologia del desenvolupament humà (3501MO1768)

3.00 Semestral

Biologia fonamental (3103G00079)

6.00 Anual

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

3.00 Semestral

Biotecnologia Animal (3501MO2192)

6.00 Semestral

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

3.00 Semestral

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

3.00 Semestral

Citologia i histologia (3103G00088)

6.00 Semestral

Comunicació científica i transferència de resultats de recerca (3501MO2197)

3.00 Semestral

Cultius cel·lulars (3103G02093)

3.00 Semestral

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (3501MO2775)

3.00 Semestral

Estructura i funció cel·lular (3501MO1759)

3.00 Semestral

Fisiologia cel·lular (3103G01105)

3.00 Semestral

Genètica inversa (3501MO2391)

3.00 Semestral

Introducció a la professionalització (3103G00126)

3.00 Semestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 1 (3109G01002)

15.00 Semestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 2 (3109G01003)

15.00 Semestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 3 (3109G01005)

10.00 Semestral

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació (3109G01001)

15.00 Semestral

Modificació genètica d'organismes (3103G02078)

3.00 Semestral

Mòdul pràctic (3501MO2897)

12.00 Semestral

Neurobiologia (3103G00104)

3.00 Semestral

Nutrició, metabolisme i bioquímica (3106G01003)

6.00 Anual

Organografia comparada (3103G01108)

3.00 Semestral

Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius (3103G02083)

6.00 Semestral

Pràctiques de citologia i histologia (3103G01082)

3.00 Semestral

Pràctiques de modificació genètica d'organismes (3103G02079)

3.00 Semestral

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica (3103G02076)

6.00 Anual

Projectes (3103G01100)

6.00 Semestral

Projectes (3103G02090)

6.00 Semestral

Reproducció i desenvolupament (3103G01104)

3.00 Semestral

Seguretat alimentària i Traçabilitat (3501MO2195)

3.00 Semestral

Tècniques avançades en biotecnologia (3501MO2188)

6.00 Semestral

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

6.00 Anual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G01081)

6.00 Anual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G02072)

6.00 Anual

Teràpia gènica i cel·lular (3103G02094)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Bases biològiques de les malalties oncològiques (3501MO1774)

3.00 Semestral

Bioenergètica i metabolisme (3103G02084)

6.00 Semestral

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant (3103G00097)

6.00 Semestral

Bioquímica (3103G00086)

6.00 Semestral

Bioquímica (3105G10001)

6.00 Semestral

Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic (3501MO1598)

4.00 Semestral

Enginyeria de proteïnes (3103G02091)

3.00 Semestral

Enginyeria de proteïnes i les seves aplicacions a la biomedicina (3501MO1763)

3.00 Semestral

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

3.00 Semestral

Fàrmacs biotecnològics (3103G02092)

3.00 Semestral

Immunologia (3103G00102)

3.00 Semestral

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació (3109G01001)

15.00 Semestral

La Proteòmica en la investigació Biomèdica (3501DC0031)

1.00 Semestral

Mètodes instrumentals quantitatius (3103G02082)

3.00 Semestral

Mòdul pràctic (3501MO2897)

12.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràctiques de bioenergètica i metabolisme (3103G02085)

3.00 Semestral

Pràctiques de biologia molecular (3103G01093)

3.00 Semestral

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

3.00 Semestral

Pràctiques de DNA recombinant (3103G02073)

3.00 Semestral

Projectes (3103G01100)

6.00 Semestral

Projectes (3103G02090)

6.00 Semestral

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals (3501MO1762)

3.00 Semestral

Regulació metabòlica (3103G01099)

3.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Biodiversitat (3103G00111)

3.00 Semestral

Bioinformàtica (3501MO2896)

3.00 Semestral

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

3.00 Semestral

Biologia (3103G03087)

9.00 Anual

Biologia fonamental (3103G00079)

6.00 Anual

Biotecnologia animal (3103G00106)

3.00 Semestral

Eines per a la biologia de la conservació (3501MO2786)

3.00 Semestral

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (3501MO2775)

3.00 Semestral

Evolució (3103G01089)

6.00 Semestral

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

3.00 Semestral

Genètica (3103G00092)

6.00 Semestral

Genètica aplicada (3103G00105)

3.00 Semestral

Genètica de la conservació (3103G00121)

3.00 Semestral

Genètica de poblacions (3103G01106)

3.00 Semestral

Genètica humana (3103G01103)

3.00 Semestral

Genomes (3501MO1766)

3.00 Semestral

Genòmica (3103G00101)

3.00 Semestral

Impactes sobre el medi natural en àrees urbanes (3501MO2783)

9.00 Semestral

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació (3109G01001)

15.00 Semestral

Mòdul pràctic (3501MO2897)

12.00 Semestral

Pràctiques de genètica (3103G01085)

3.00 Semestral

Pràctiques d'evolució (3103G01090)

3.00 Semestral

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica (3103G02076)

6.00 Anual

Projectes (3103G01100)

6.00 Semestral

Projectes (3103G02090)

6.00 Semestral

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

6.00 Anual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

6.00 Anual

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Aigua i innovació (3501MO3083)

3.00 Semestral

Biologia (3103G03087)

9.00 Anual

Biologia fonamental (3103G00079)

6.00 Anual

Bioremediació (3103G02095)

3.00 Semestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

5.00 Semestral

Ecologia microbiana (3103G01107)

3.00 Semestral

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

3.00 Semestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 1 (3109G01007)

12.00 Semestral

Mètodes moleculars per l'estudi de microorganismes (3501MO1767)

3.00 Semestral

Microbiologia (3103G00091)

6.00 Semestral

Microbiologia clínica (3103G01102)

3.00 Semestral

Microbiologia i toxicologia ambientals (3103G03100)

6.00 Semestral

Mòdul pràctic (3501MO2897)

12.00 Semestral

Patogenicitat microbiana. Fonaments moleculars (3501MO1776)

3.00 Semestral

Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius (3103G02083)

6.00 Semestral

Pràctiques de microbiologia (3103G01084)

3.00 Semestral

Pràctiques de modificació genètica d'organismes (3103G02079)

3.00 Semestral

Pràctiques integrades (3103G02089)

6.00 Semestral

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica (3103G02076)

6.00 Anual

Projectes (3103G01100)

6.00 Semestral

Projectes (3103G02090)

6.00 Semestral

Sistemes de tractament de l'aigua (3501MO3082)

6.00 Semestral

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

6.00 Anual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G01081)

6.00 Anual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G02072)

6.00 Anual

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

5.00 Semestral

Usos de l'agua (3501MO3080)

6.00 Semestral

Virologia (3103G00103)

3.00 Semestral