Institutes > INSETUR > Research > Projects
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Institute of Tourism Studies (INSETUR)

Projects

PROJECTES COMPETITIUS

Títol: Inclusive, Impactful and Integrated higher education in Eastern Africa 3is

Codi oficial: 101126843

Convocatòria: EAC/A10/2022_ERASMUS+_KA2. Call 2022

Organisme finançador: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Investigador(s) principal(s): Doctor Jaume Oscar Guía Julve

Data Inici: 01/11/2023

Data Fi: 30/11/2025

Import: 96090 € 

Logo/s: 

Cofinanciat Erasmus UE
Cofinanciat Erasmus UE (anglès)

Ajuts pluriennals a projectes de recerca en matèria d'afers religiosos 2023-2024

Organisme: Generalitat de Catalunya

Títol: "Viatjant per les religions del món, des de la formació universitària"

Investigadora responsable Dra. Sílvia Aulet

Equip: Silvia Aulet, M.Dolors Vidal, Núria Galí, Lluis Coromina; Joaquim Majó, M.Jose Balsach

Import: 10.000€

Data Inici: 26/07/2023

Data Fi: 26/10/2024

 

Títol del projecte: PROMOTORS 2021 -Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme - GRHCS058 / Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT) - GRHCS087     

REF. PROMOTORS2021/11

Convocatòria: Convocatòria 2021 d’ajuts a la contractació de promotors de recerca i transferència UdG

Organisme: UNGI - Universitat de Girona  

Investigador Responsable: Dr. LLuís Prats Planagumà

Data d'inici: 01/09/22  Data finalització: 31/08/24

Equip investigador: Grups de Recerca : Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme - GRHCS058 / Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT) - GRHCS087     

 

Títol del projecte: NUDGE MY TOUR 

REF. 2021-1-FR01-KA220-VET-000025093

Organisme finançador: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Programa de finançament: Erasmus+ Programme of the European Union  

Investigadors/es: Lluís Prats Planagumà

Convocatòria:  2021-EAC/A01/2021

Data d'inici: 01/11/2021   Data Fi: 31/12/2023

Equip investigador: Lluís Prats Planagumà (IP)

 

Títol del projecte: LA RELACIÓN ENTRE LA MIGRACIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y LAS DINÁMICAS TURÍSTICAS DE LOS DESTINOS (CICONIA)

REF. PID2020-117459RB-C21

Organisme finançador: Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN)

Programa de finançament: Ajuts a Projectes de I+D+i  en el Marc del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnologic del sistema I+D.I i del Programa Estatal I+D+I  Orientada als Reptes de la Societat, del Pla Estatal de I+D+I  2017-2020 (conv. 2020)

Investigadors/es: José Antonio Donaire Benito

Convocatòria:  2021-EAC/A01/2021

Data d'inici: 01/09/2021  Data Fi: 31/08/2025

Equip investigador: José Antonio Donaire (IP), LLuís Mundet, Ana Maria Lisbona, Fco. José Palazi, Raquel Huete, Luis del Romero, Núria Galí

Proyecto PID2020-117459RB-C21
financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033

 

 

Títol: Turismo urbano en tiempos de cambio. Estrategias de adaptación y resilencia en los modelos de planificación y gestión del destino.

Ref.PID2020-114186RB-C22

Convocatoria:  Proyectos de I+D Retos Investigación –Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades.  

Equip investigador: Maria García Hernández (IP-UCM), Núria Galí  (UdG)

Data inici: 01/09/2021   Data Fi: 31/08/2024

 

Títol del projecte: La transformació dels museus contemporanis: socials, digitals i flexibles

REF. 2021 DI 004

Institució/empresa que subvenciona: AGAUR - Generalitat de Catalunya

Convocatòria: Doctorats Industrials

Programa: RIS3CAT

Investigadors/es:  José Antonio Donaire Benito

 

Títol del projecte: FRAMES - Fostering Resilience through Accredited Mobilty for European Sustainble HE innovation

REF. 2020-1-IT02-KA226-HE-095196

Organisme finançador: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Programa de finançament: Erasmus+ Programme of the European Union  -  EAC/A02/2019

Investigadors/es: José Antonio Donaire Benito

Convocatòria: EAC/A02/2019_ERASMUS+

Data d'inici: 01/03/2021   Data Fi: 28/02/2023

Equip investigador: José Antonio Donaire Benito (IP)

 

Títol del projecte: CAMPMASTER - Development of European Curriculum in the field of Sustainable Camping Resort Management 

REF. 2020-1-HR01-KA203-077806

Organisme finançador: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Programa de finançament: Erasmus+ Programme of the European Union  -  EAC/A02/2019

Investigadors/es: Lluís Corominas Soler

Convocatòria: EAC/A02/2019_ERASMUS+

Data d'inici: 01/10/2020   Data Fi: 30/09/2022

Equip investigador: Lluís Corominas Soler (IP), LLuís Prats Planagumà, Raquel Camprubí Subirana, Daniel Blasco Franch, Jaume Guia Julvé, Joaquim Majó Fernandez, Sílvia Aulet Serrallonga. Personal contractat: Ariadna Gassiot Melian

 

Títol del projecte: CULTSENSE - Sensitizing Young Travellers to Local Culture         

REF. 2020-1-NL01-KA203-064791

Organisme finançador: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Programa de finançament: Erasmus+ Programme of the European Union  -  EAC/A02/2019

Investigadors/es: Dolors Vidal Casellas

Convocatòria: EAC/A02/2019_ERASMUS+

Data d'inici: 01/09/2020   Data Fi: 31/08/2023

Equip investigador: Dolors Vidal Casellas (IP), Joaquim Majó Fernandez, Sílvia Aulet Serrallonga, Guilherme Ferreira Rodrigues

 

Títol del projecte: COSTA BRAVA PIRINEU DE GIRONA natura, cultura i intel·ligència en xarxa

Convocatòria: Projectes d'especialització i competitivitat territorial - PECT. Generalitat de Catalunya

Referència: GO03-002052 

Institució/empresa que subvenciona: Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Diputació de Girona

Data d'inici: 01/01/2018   Data Fi: 31/12/2023

Equip investigador: Jaume Guía, Maria Dolors Vidal, José Luis de la Rosa, Ramón Fabregat, Lluís Costa 

 

Convocatòria: Proyectos de I+D Retos Investigación 

Organisme: EMCIU - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - MCIU 

Títol: Fronteras de la vida: Cambio social y cambio de valores en torno al principio y fin de la vida (Frontvida)

Investigador principal: Edurne Bartolomé Peral (UDeusto)

Equipo Investigador: Lluís Coromina Soler (UdG)  

Codi oficial: PID2019-106882RB-I00   Institució: UDeusto

Data d'inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2023

 

Convocatòria: Ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per 2021-2023 (REQ2021) - Modalitat A - Margarita Salas –

Isabel Paulino Valldeperez (Beneficiàira)

Referència: REQ2021_A_27

Organisme: VUDG - Universitat de Girona (UdG) 

Data d'inici: 25/04/2022     Data finalització: 24/04/2024

 

Convocatòria: Ajuts MARIA ZAMBRANO

DAISSY HATBLATHY MOYA SANCHEZ  - Investigadora Postdoctoral

Institució: UdG   Organisme: VUDG - Universitat de Girona (UdG)    Referència: REQ2021_C_20

Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

 

Convocatòria: Ajuts MARIA ZAMBRANO

MARLISA AYU TRISIA  - Investigadora Postdoctoral

Organisme: VUDG - Universitat de Girona (UdG)    Referència: REQ2021_C_32

Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

 

Convocatòria: Ajuts MARIA ZAMBRANO

CINTHIA ROLIM DE ALBURQUERQUE MENEGUEL - Investigadora Postdoctoral

Institució: UdG Organisme: VUDG - Universitat de Girona (UdG)    Referència: REQ2021_C_32

Àrea de coneixement : DEPARTAMENT D'HISTÒRIA  I HISTÒRIA DE L'ART

 

AJUTS CONSELL SOCIAL 2023

Ajuts per a dur a terme Projectes Institucionals:

Sílvia Aulet -Títol "Formació per la Interculturalitat"

Ajuts a PDI per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció impulsades per facultats o escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i centres adscrits a la xarxa TECNIO:

Joaquim Majó - Títol "Promoure coneixement del turisme als joves dels instituts del Gironès

Neus Crous - Títol "Cicle de tallers: El treball que reconnecta"

Dolors Vidal - Títol "PRO-Turisme -Cultural" 

 

CONVENIS-CONTRACTES  AMB ORGANISMES PÚBLICS, INSTITUCIONS I EMPRESES

- AGENCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL
Títol: Promoció del Patrimoni Cultural de Catalunya amb Ambaixadors Universitat 
Investigadora responsable: Sílvia Aulet
Import: 16.940€
Termini: 31/12/2023

-ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA, TURISME I RESTAURACIÓ DE GIRONA
Títol: Informes pericials del càlcul del prejudici econòmic, causat per la pandèmia del COVID-19 a les raons socials que van adherir a presentar reclamació administrativa
Investigador responsable: Jordi Comas
Import: 2.125,50€
Termini: Juliol 2023

-PARC NATURAL MONTGRÍ ILLES MEDES I BAIX TER

1- Títol: Estudi implantació estratègia de sostenibilitat a les empreses turístiques que operen al PNMIMBT
Investigadora responsable: Marlisa Ayu Trisia 
Col·laborador: Jaume Guía 
Import: 3.615,76€
Termini 30/09/2023

2- Títol: Enquesta i anàlisis dels resultats sobre l’activitat turística al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i dirigida als usuaris.
Investigador responsable: Lluís Coromina Soler
Import: 13.812,15€ 
Termini: 18/01/2024

-ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DEL DELTA DE LA TORDERA
Títol: Estudi d’Impacte del Sector del Càmping del Delta de la Tordera
Investigadors responsables: Dolors Vidal i Marc Grijalvo
Import: 5.000,00€
Termini: 30/07/2023

- FEDERACIÓ CATALANA D'APARTMENTS TURÍSTICS (FEDERATUR) 
Títol: Estudi de l'oferta i la demanda d'HUTs a Catalunya
Investigadors responsables: Dolors Vidal i Marc Grijalvo 
Import: 4.900,50€
Termini: 15/06/2023

-ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA
Títol: Recull històric dels 70 anys del sector del càmping
Investigadors responsables: Dolors Vidal i Lluís Coromina
Import: 20.872,50€
Data inici: 04/09/2023
Data fi: 04/06/2024

 

PROJECTES COMPETITIUS

Títol: Inclusive, Impactful and Integrated higher education in Eastern Africa 3is

Codi oficial: 101126843

Convocatòria: EAC/A10/2022_ERASMUS+_KA2. Call 2022

Organisme finançador: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Investigador(s) principal(s): Doctor Jaume Oscar Guía Julve

Data Inici: 01/11/2023

Data Fi: 30/11/2025

Import: 96090 € 

Logo/s: 

Cofinanciat Erasmus UE
Cofinanciat Erasmus UE (anglès)

Ajuts pluriennals a projectes de recerca en matèria d'afers religiosos 2023-2024

Organisme: Generalitat de Catalunya

Títol: "Viatjant per les religions del món, des de la formació universitària"

Investigadora responsable Dra. Sílvia Aulet

Equip: Silvia Aulet, M.Dolors Vidal, Núria Galí, Lluis Coromina; Joaquim Majó, M.Jose Balsach

Import: 10.000€

Data Inici: 26/07/2023

Data Fi: 26/10/2024

 

Ajut predoctoral IFUdG:  Sra. SHAOHUA WANG (Beneficiària)- Director de tesi el Dr. Lluís Coromina.  Grup de recerca GRHCS087.

Data d'inici: 01/02/2023     Data finalització: 31/01/2026

 

AJUTS CONSELL SOCIAL 2023

Ajuts per a dur a terme Projectes Institucionals:

Sílvia Aulet -Títol "Formació per la Interculturalitat"

Ajuts a PDI per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció impulsades per facultats o escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i centres adscrits a la xarxa TECNIO:

Joaquim Majó - Títol "Promoure coneixement del turisme als joves dels instituts del Gironès

Neus Crous - Títol "Cicle de tallers: El treball que reconnecta"

Dolors Vidal - Títol "PRO-Turisme -Cultural" 

 

CONVENIS-CONTRACTES  AMB ORGANISMES PÚBLICS, INSTITUCIONS I EMPRESES

- AGENCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL
Títol: Promoció del Patrimoni Cultural de Catalunya amb Ambaixadors Universitat 
Investigadora responsable: Sílvia Aulet
Import: 16.940€
Termini: 31/12/2023

-ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA, TURISME I RESTAURACIÓ DE GIRONA
Títol: Informes pericials del càlcul del prejudici econòmic, causat per la pandèmia del COVID-19 a les raons socials que van adherir a presentar reclamació administrativa
Investigador responsable: Jordi Comas
Import: 2.125,50€
Termini: Juliol 2023

-PARC NATURAL MONTGRÍ ILLES MEDES I BAIX TER

1- Títol: Estudi implantació estratègia de sostenibilitat a les empreses turístiques que operen al PNMIMBT
Investigadora responsable: Marlisa Ayu Trisia 
Col·laborador: Jaume Guía 
Import: 3.615,76€
Termini 30/09/2023

2- Títol: Enquesta i anàlisis dels resultats sobre l’activitat turística al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i dirigida als usuaris.
Investigador responsable: Lluís Coromina Soler
Import: 13.812,15€ 
Termini: 18/01/2024

-ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DEL DELTA DE LA TORDERA
Títol: Estudi d’Impacte del Sector del Càmping del Delta de la Tordera
Investigadors responsables: Dolors Vidal i Marc Grijalvo
Import: 5.000,00€
Termini: 30/07/2023

- FEDERACIÓ CATALANA D'APARTMENTS TURÍSTICS (FEDERATUR) 
Títol: Estudi de l'oferta i la demanda d'HUTs a Catalunya
Investigadors responsables: Dolors Vidal i Marc Grijalvo 
Import: 4.900,50€
Termini: 15/06/2023

-ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA
Títol: Recull històric dels 70 anys del sector del càmping
Investigadors responsables: Dolors Vidal i Lluís Coromina
Import: 20.872,50€
Data inici: 04/09/2023
Data fi: 04/06/2024

Títol del projecte: PROMOTORS 2021 -Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme - GRHCS058 / Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT) - GRHCS087     

REF. PROMOTORS2021/11

Convocatòria: Convocatòria 2021 d’ajuts a la contractació de promotors de recerca i transferència UdG

Organisme: UNGI - Universitat de Girona  

Investigador Responsable: Dr. LLuís Prats Planagumà

Data d'inici: 01/09/22  Data finalització: 31/08/24

Equip investigador: Grups de Recerca : Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme - GRHCS058 / Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT) - GRHCS087     

 

Ajut predoctoral FI:  Sra. PARASTOO MOGHADDAM (Beneficiària)- Directora de tesi la Dra. Raquel Camprubí Subirana. Grup de recerca GRHCS087.

Data d'inici: 01/05/2022     Data finalització: 30/04/2025

 

Ajut predoctoral IFUdG: Sra. CAROLINA INÉS ALDAO BECÚ, Director de tesi el Dr. Jaume Oscar Guia Julve. Grup de recerca GRHCS087.

Data d'inici: 01/11/2022     Data finalització: 30/10/2025

 

 

PROJECTES TRANSFERÈNCIA: 

Títol: Enquestes per conèixer el perfil i comportament del turista a la destinació de Platja d'Aro (GENE2022000529)

Convocatòria: Contracte 2022

Organismes: ACAR - Ajuntament Castell-Platja d'Aro 

Investigador Responsable: Lluís Coromina Soler 

Data d'inici: 02/02/2022     Data Fi: 30/12/2022

 

Títol: Creació d'indicadors de seguiment del Pla director, i de resultat en clau d'Objectius de Desenvolupament Sostenible EXI-2022-175

Convocatòria: Contracte 2022

Organismes: GCDAE - Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

Investigador Responsable: Lluís Coromina Soler 

Data d'inici: 05/07/2022     Data Fi: 04/10/2022 

 

Títol: Estudi impacte del Sector del Càmping del Delta de la Tordera

Convocatòria: Contracte 2022 art.83 No vinculat a projecte , Organisme: ALTR - Altres Organismes Nacionals . Data: 01/01/2022, Mitjà i Núm. Publicació:  

Organismes: ACTOR - Associació de Càmpings del Delta de la Tordera 

Equip investigador:
Maria Dolors Vidal Casellas (Investigador Principal)
Marc Grijalvo Pujol (Coinvestigador Principal)

Data d'inici: 30/04/2022     Data Fi: 29/07/2022  

 

Títol: Informe sobre capacitat de càrrega turística

Convocatòria: Contracte 2022 art.83 No vinculat a projecte , Organisme: ALTR - Altres Organismes Nacionals . Data: 01/01/2022, Mitjà i Núm. Publicació:  

Organismes: 2138 - Ajuntament de Barcelona 

Jose Antonio Donaire Benito 

Data d'inici: 09/02/2022     Data Fi: 08/06/2022  

 

Títol: Desenvolupament i promoció del Turisme d'Aventura Sostenible Mediterrani (MEDUSA).

Convocatòria: Contracte 2022

Organismes: WWFMA - WWF Mediterranean North Africa 

Investigador Principal: Lluís Prats

Data d'inici: 01/05/2022     Data Fi: 30/10/2022     

 

Títol: Evaluation of the Slow Tourism Performance del projecte Med Pearls detallat en els plecs tècnics MEDPEARLS_ST5

Convocatòria: Contracte 2022

Organismes: GENTU - Agència Catalana de Turisme. Generalitat de Catalunya 

Equip investigador:
Lluis Prats Planaguma (Investigador Principal)
Jaume Oscar Guía Julve (Coinvestigador Principal)
Judith Diaz Sauceda (Coinvestigador Principal)
Sílvia Grau Parramon (Coinvestigador Principal)

Data d'inici: 16/03/2022     Data Fi: 15/08/2022  

 

Títol: servei de conceptualització de millores i consolidació per l’Observatori del Turisme

Convocatòria: Contracte 2022 art.83 No vinculat a projecte , Organisme: ALTR - Altres Organismes Nacionals . Data: 01/01/2022, Mitjà i Núm. Publicació:  

Organismes: KBAI - Consell Comarcal del Baix Empordà 

Investigador Principal: Raquel Camprubi Subirana 

Data d'inici: 08/07/2022     Data Fi: 30/12/2022    

 

Títol: Estudi demanda turística de Torroella de Montgrí de la temporada 2022

Convocatòria: Contracte 2022

Organismes: 3076 - Ajuntament de Torroella de Mongrí- l'Estartit 

Equip investigador:
Raquel Camprubi Subirana (Investigador Principal)
Lluis Prats Planaguma (Coinvestigador Principal)

Data d'inici: 01/06/2022     Data Fi: 20/12/2022 

 

Títol: Informe pericial d càlcul d perjudici provocat per la pandèmica COVID19

Convocatòria: Contracte 2022 art.83 No vinculat a projecte , Organisme: ALTR - Altres Organismes Nacionals . Data: 01/01/2022, Mitjà i Núm. Publicació:  

Organismes: ARDIB - ARDIBAL, SA 

Equip investigador:
Jordi Comas Trayter (Investigador Principal)
Yassine Bouallala Lechheb (Coinvestigador Principal)

Data d'inici: 21/11/2022     Data Fi: 20/01/2023  

 

Títol: Pla econòmic i financer hotel Calella

Convocatòria: Contracte 2022

Organismes: YOBLA - YOLANDA BLANCO ROMERO 

Investigador Principal: Jordi Comas Trayter 

Data d'inici: 14/11/2022     Data Fi: 27/02/2023 

 

Títol: Enquesta a viatgers aeroport Girona-C.Brava tardor 22 i posterior anàlisi/estudi

Convocatòria: Contracte 2022

Organismes: GENTU - Agència Catalana de Turisme. Generalitat de Catalunya 

Equip investigador:
Anna Garriga Ripoll (Investigador Principal)
Modest Fluvia Font (Coinvestigador Principal)
Jordi Comas Trayter (Coinvestigador Principal)

Data d'inici: 19/12/2022     Data Fi: 19/01/2023     

Títol del projecte: NUDGE MY TOUR 

REF. 2021-1-FR01-KA220-VET-000025093

Organisme finançador: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Programa de finançament: Erasmus+ Programme of the European Union  

Investigadors/es: Lluís Prats Planagumà

Convocatòria:  2021-EAC/A01/2021

Data d'inici: 01/11/2021   Data Fi: 31/12/2023

Equip investigador: Lluís Prats Planagumà (IP)

 

Títol del projecte: La transformació dels museus contemporanis: socials, digitals i flexibles

REF. 2021 DI 004

Institució/empresa que subvenciona: AGAUR - Generalitat de Catalunya

Convocatòria: Doctorats Industrials

Programa: RIS3CAT

Investigadors/es:  José Antonio Donaire Benito

 

Títol del projecte: FRAMES - Fostering Resilience through Accredited Mobilty for European Sustainble HE innovation

REF. 2020-1-IT02-KA226-HE-095196

Organisme finançador: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Programa de finançament: Erasmus+ Programme of the European Union  -  EAC/A02/2019

Investigadors/es: José Antonio Donaire Benito

Convocatòria: EAC/A02/2019_ERASMUS+

Data d'inici: 01/03/2021   Data Fi: 28/02/2023

Equip investigador: José Antonio Donaire Benito (IP)

 

Títol del projecte: LA RELACIÓN ENTRE LA MIGRACIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y LAS DINÁMICAS TURÍSTICAS DE LOS DESTINOS (CICONIA)

REF. PID2020-117459RB-C21

Organisme finançador: Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN)

Programa de finançament: Ajuts a Projectes de I+D+i  en el Marc del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnologic del sistema I+D.I i del Programa Estatal I+D+I  Orientada als Reptes de la Societat, del Pla Estatal de I+D+I  2017-2020 (conv. 2020)

Investigadors/es: José Antonio Donaire Benito

Convocatòria:  2021-EAC/A01/2021

Data d'inici: 01/09/2021  Data Fi: 31/08/2025

Equip investigador: José Antonio Donaire (IP), LLuís Mundet, Ana Maria Lisbona, Fco. José Palazi, Raquel Huete, Luis del Romero, Núria Galí

Proyecto PID2020-117459RB-C21
financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033

 

 

Títol: Turismo urbano en tiempos de cambio. Estrategias de adaptación y resilencia en los modelos de planificación y gestión del destino.

Ref.PID2020-114186RB-C22

Convocatoria:  Proyectos de I+D Retos Investigación –Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades.  

Equip investigador: Maria García Hernández (IP-UCM), Núria Galí  (UdG)

Data inici: 01/09/2021   Data Fi: 31/08/2024

Convocatòria: BEQUES SANTANDER DE TRANSFERÈNCIA, INNOVACIÓ i EMPRENEDORIA DE LA UdG (BTIE – SANTANDER 2021)

Perceptor: MARIA DOLORS VIDAL CASELLAS

Referència: BTIE2021

Equip: Laia Cano (Beneficiari)
Maria Dolors Vidal Casellas (Perceptor)

Data d'inici: 01/01/2021     Data finalització: 31/07/2021

 

Convocatòria: Ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per 2021-2023 (REQ2021) - Modalitat A - Margarita Salas –

Isabel Paulino Valldeperez (Beneficiàira)

Referència: REQ2021_A_27

Organisme: VUDG - Universitat de Girona (UdG) 

Data d'inici: 25/04/2022     Data finalització: 24/04/2024

 

Convocatòria: Ajuts MARIA ZAMBRANO

DAISSY HATBLATHY MOYA SANCHEZ  - Investigadora Postdoctoral

Institució: UdG   Organisme: VUDG - Universitat de Girona (UdG)    Referència: REQ2021_C_20

Àrea de coneixement
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

 

Convocatòria: Ajuts MARIA ZAMBRANO

MARLISA AYU TRISIA  - Investigadora Postdoctoral

Organisme: VUDG - Universitat de Girona (UdG)    Referència: REQ2021_C_32

Àrea de coneixement
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

 

Convocatòria: Ajuts MARIA ZAMBRANO

CINTHIA ROLIM DE ALBURQUERQUE MENEGUEL - Investigadora Postdoctoral

Institució: UdG Organisme: VUDG - Universitat de Girona (UdG)    Referència: REQ2021_C_32

Àrea de coneixement :

DEPARTAMENT D'HISTÒRIA  I HISTÒRIA DE L'ART

 

Convocatòria: Proyectos de I+D Retos Investigación Organisme: EMCIU - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - MCIU 

Títol: Fronteras de la vida: Cambio social y cambio de valores en torno al principio y fin de la vida (Frontvida)

Investigador principal: Edurne Bartolomé Peral (UDeusto)

Equipo Investigador: Lluís Coromina Soler (UdG)  

Codi oficial: PID2019-106882RB-I00   Institució: UDeusto

Data d'inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2023

 

Convocatòria: EAC/A02/2019_Call 2019 , Organisme: 5971 - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Títol: Development of European Curriculum in the field of sustainable camping resort management

Programa: ERASMUS - UE ERASMUS+

Responsable Institucional: JOAQUIM MAJO FERNANDEZ ( Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte )      

 

Convocatòria: Ajuts dins el XVII Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament de la Universitat de Girona 2020

Títol: VUDES – Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible a Etiòpia

Investigador principal: Jaume Guia

Equip:

Shima Ahmadi

Suchi Mahato

Natàlia Ferrer

Fekadu Kebede Lemmu

Data inici: 22/01/2020  Data fi: 30/04/2021

Import:  8.200€

 

 

 

Títol del projecte: CAMPMASTER - Development of European Curriculum in the field of Sustainable Camping Resort Management 

REF. 2020-1-HR01-KA203-077806

Organisme finançador: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Programa de finançament: Erasmus+ Programme of the European Union  -  EAC/A02/2019

Investigador Responsable: Lluís Corominas Soler

Convocatòria: EAC/A02/2019_ERASMUS+

Data d'inici: 01/10/2020   Data Fi: 30/09/2022

Equip investigador: Lluís Corominas Soler (IP), LLuís Prats Planagumà, Raquel Camprubí Subirana, Daniel Blasco Franch, Jaume Guia Julvé, Joaquim Majó Fernandez, Sílvia Aulet Serrallonga. Personal contractat: Ariadna Gassiot Melian

 

Títol del projecte: CULTSENSE - Sensitizing Young Travellers to Local Culture         

REF. 2020-1-NL01-KA203-064791

Organisme finançador: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Programa de finançament: Erasmus+ Programme of the European Union  -  EAC/A02/2019

Investigadora Responsable: Dolors Vidal Casellas

Convocatòria: EAC/A02/2019_ERASMUS+

Data d'inici: 01/09/2020   Data Fi: 31/08/2023

Equip investigador: Dolors Vidal Casellas (IP), Joaquim Majó Fernandez, Sílvia Aulet Serrallonga, Guilherme Ferreira Rodrigues

 

Títol del projecte: PROMOTORS 2019 -Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme - GRHCS058 / Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT) - GRHCS087     

REF. PROMOTORS2019/12

Convocatòria: Convocatòria 2019 d’ajuts a la contractació de promotors de recerca i transferència UdG

Organisme: UNGI - Universitat de Girona  

Investigadora Responsable:Maria Dolors Vidal Casellas

Data d'inici: 26/05/2020    Data finalització: 25/05/2022

Equip investigador: Maria Dolors Vidal Casellas (IP), Silvia Aulet SerrallongaEsther Martinez GarciaJoaquim Majo FernandezNuria Gali EspeltLluis Mundet i CerdanJose Antonio Donaire BenitoMarc Grijalvo PujolKonstantina Zerva 
Joan Sorribes SanchezSaida Palou RubioNeus Crous Costa 
Francesc Fusté FornéAna Otero IbañezByron Andrés Alvarado VanegasLluis Prats PlanagumaJordi Comas Trayter 
Joan Sole PlaLluis Coromina SolerJaume - Oscar Guía Julve 
Jordi Calabuig SerraRaquel Camprubi SubiranaDaniel Blasco FranchJordi Casassayas CabanasPilar Presas Maynegre 
Judith Diaz SaucedaAriadna Gassiot MelianYassine Bouallala LechhebJorge Eduardo Moll de Alba CabotIsabel Paulino ValldeperezNatalia Ferrer RocaSil Van de VeldeSuchi Smita Mahato 

 

Títol del projecte:  BTIE – SANTANDER 2020 _ BEQUES SANTANDER DE TRANSFERÈNCIA, INNOVACIÓ i EMPRENEDORIA DE LA UdG

REF. BTIE2020/12

Organisme: VUDG - Universitat de Girona (UdG)

Data d'inici: 01/01/2021     Data finalització: 31/07/2021

Equip investigador: 
Jessica Guillem Sebastian (Beneficiari)
Maria Dolors Vidal Casellas (Perceptor)

 

Títol del projecte: MITOMED+ Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus

Institució/empresa que subvenciona: INTERREG MED Program 2014-2020

Data d'inici: 01/02/2017    Data Fi: 31/01/2020

Investigadors/es: Lluís Prats, Raquel Camprubí, Anna Maria Ribas, Rosa M. Fraguell, Josep M. Aguirre, Jordi Comas, Carolina Martí, David Pavón, Jaume Guia, Judith Díaz, Cristina Massó, Ariadna Gabarda

 

Títol: BleuTourMed_C3: Maritime and Coastal SustainaBLE Tourism in the Mediterranean - Community building, Communication and Capitalisation

Institució/empresa que subvenciona: European Commission. Convocatòria: MED. Programa: IR5B - UE INTERREG V B

Data d'inici: 01/11/2016    Data Fi: 31/10/2019

Investigadors/es: José Antonio Donaire (IP)

 

Títol del projecte:Gestión de la experiencia turística en espacios urbanos congestionados a través del uso de drones (GESTURDRON)-CSO2015-70633-P

Institució/empresa que subvenciona: Ministerio de Economía y Competitividad

Convocatòria: Convocatòria Projectes I+D 2015 (Programa Excel·lència, Subprograma Generació del Coneixement) Programa: GCON - Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma Estatal de generación de conocimiento.

Data d'inici: 01/01/2016     Data Fi: 30/06/2019

Equip investigador: Núria Galí, Esther Martínez, Marcel Royo, José Antonio Donaire, Joaquim Majó, Lluís Mundet, Maria Dolors Vidal, Konstantina Zerva

 

Títol del projecte: Organizational Networks and Innovation in Tourism (ONIT) - 2017SGR0487

Institució/empresa que subvenciona: AGAUR

Convocatòria: Ajuts per a donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017-2019), Organisme: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Data d'inici: 01/01/2017    Data finalització:31/12/2020

Investigadors/es: Lluís Prats, Jaume-Oscar Guía, Raquel Camprubi, Jordi Comas, Isabel Paulino, Laura Perpiña

 

Títol del projecte: Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme -2017SGR0987

Institució/empresa que subvenciona: AGAUR

Convocatòria: Ajuts per a donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017-2019), Organisme: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  

Codi oficial Data d'inici: 01/01/2017    Data finalització:31/12/2020

Investigadors/es: Esther Martinez (IP),Maria Dolors Vidal, Jose Antonio Donaire, Nuria Gali, Konstantina Zerva 

Concepte: BTIE – SANTANDER 2020 _ BEQUES SANTANDER DE TRANSFERÈNCIA, INNOVACIÓ i EMPRENEDORIA DE LA UdG

REF. BTIE2020/12

Organisme: VUDG - Universitat de Girona (UdG)

Data d'inici: 01/01/2020     Data finalització: 31/07/2020

Equip investigador: 
Maria Güell Palmada (Beneficiari)
Maria Dolors Vidal Casellas (Perceptor)

Títol del projecte: Els nous comportaments dels turistes a partir de la mineria de dades 

Institució/empresa que subvenciona: Universitat de Girona - Ajuts per la millora de la productivitat científica dels grups de recerca de la Universitat de Girona 2016 - 2018 (MPCUdG2016)

Investigadors/es: Konstantina Zerva, Joaquim Majó, Núria Galí, Esther Martinez, José A. Donaire, Lluís Mundet, Sara Forgas, Saida Palou, Sílvia Aulet, Joan Sorribes, Ingrid Baraut

 

Títol del projecte: La dona en el turisme 

Institució/empresa que subvenciona: Universitat de Girona - Ajuts per la millora de la productivitat científica dels grups de recerca de la Universitat de Girona 2016 - 2018 (MPCUdG2016)

Investigadors/es: Dolors Vidal 

 

Títol del projecte: Recerca en gestió de destinacions turístiques 

Institució/empresa que subvenciona: Universitat de Girona - Ajuts per la millora de la productivitat científica dels grups de recerca de la Universitat de Girona 2016 - 2018 (MPCUdG2016) 

Investigadors/es: Jaume Guia, Lluís Prats, Raquel Camprubí, Jordi Comas, Ariadna Gassiot, Laura Perpiña, Isabel Paulino, Joan Sole

 

Títol del projecte: Laboratori Multidisciplinari de Recerca en Turisme 

Institució/empresa que subvenciona: Universitat de Girona - Programa d'impuls a la recerca per als grups de recerca amb més projecció competitiva (GdRCompetUdG2017) 

Investigadors/es: Dolors Vidal 

 

Títol del projecte: Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics

Institució/empresa que subvenciona: Universitat de Girona - Programa d'impuls a la recerca per als grups de recerca amb més projecció competitiva (GdRCompetUdG2017) 

Investigadors/es: Jaume Guia i Lluís Prats 

 

Títol del projecteCOSTA BRAVA PIRINEU DE GIRONA natura, cultura i intel·ligència en xarxa

Convocatòria: Projectes d'especialització i competitivitat territorial - PECT. Generalitat de Catalunya , 

Institució/empresa que subvenciona: Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Diputació de Girona

Data d'inici: 01/01/2014     Data Fi: 31/12/2020

Equip investigador: Jaume - Oscar Guía Julve ; Maria Dolors Vidal Casellas ; Jose Luis de la Rosa Esteva ; Ramon Fabregat Gesa ; Lluis Costa Fernandez 

 

Títol del projecte: INCOME TOURISM

Institució/empresa que subvenciona: Erasmus+ Programme of the European Union

Investigadors/es: Joaquim Majó

 

Títol del projecte: NATTUR

Institució/empresa que subvenciona: Horizonte 2020, POCTEFA, European Regional Development Fund, European Territorial Cooperation

Investigadors/es: José Conrado Garcia-Boër

 

Títol del projecte: MITOMED+ Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus

Institució/empresa que subvenciona: INTERREG MED Program 2014-2020

Investigadors/es: Lluís Prats, Raquel Camprubí, Anna Maria Ribas, Rosa M. Fraguell, Jordi Comas, Carolina Martí, David Pavón, Jaume Guia 

 

Títol del projecte: Gestión de la experiència turística en espacios urbanos

Institució/empresa que subvenciona: Ministerio de Economía y Competitividad

Investigadors/es: Núria Galí, Esther Martínez, Marcel Royo, José Antonio Donaire 

 

Títol del projecte: Xarxes Organitzatives, Innovació i Desenvolupament d'Estratègies i Productes Turístics 

Institució/empresa que subvenciona: AGAUR 

Investigadors/es: Lluís Prats 

 

Títol del projecte: Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme

Institució/empresa que subvenciona: AGAUR  

Investigadors/es: Esther Martínez

 

Títol del projecte: Els nous comportaments dels turistes a partir de la mineria de dades 

Institució/empresa que subvenciona: Universitat de Girona - Ajuts per la millora de la productivitat científica dels grups de recerca de la Universitat de Girona 2016 - 2018 (MPCUdG2016)

Investigadors/es: Konstantina Zerva, Joaquim Majó, Núria Galí, Esther Martinez, José A. Donaire, Lluís Mundet, Sara Forgas, Saida Palou, Sílvia Aulet, Joan Sorribes, Ingrid Baraut

 

Títol del projecte: La dona en el turisme 

Institució/empresa que subvenciona: Universitat de Girona - Ajuts per la millora de la productivitat científica dels grups de recerca de la Universitat de Girona 2016 - 2018 (MPCUdG2016)

Investigadors/es: Dolors Vidal 

 

Títol del projecte: Recerca en gestió de destinacions turístiques 

Institució/empresa que subvenciona: Universitat de Girona - Ajuts per la millora de la productivitat científica dels grups de recerca de la Universitat de Girona 2016 - 2018 (MPCUdG2016) 

Investigadors/es: Jaume Guia, Lluís Prats, Raquel Camprubí, Jordi Comas, Ariadna Gassiot, Laura Perpiña, Isabel Paulino, Joan Sole

 

Títol del projecte: Laboratori Multidisciplinari de Recerca en Turisme 

Institució/empresa que subvenciona: Universitat de Girona - Programa d'impuls a la recerca per als grups de recerca amb més projecció competitiva (GdRCompetUdG2017) 

Investigadors/es: Dolors Vidal 

 

Títol del projecte: Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics

Institució/empresa que subvenciona: Universitat de Girona - Programa d'impuls a la recerca per als grups de recerca amb més projecció competitiva (GdRCompetUdG2017) 

Investigadors/es: Jaume Guia i Lluís Prats 

 

Tipus: CONTRACTES DE SERVEIS

Títol Estudi: Estratègia turística de Girona i el seu territori. Pla d’accions per un turisme sostenible i de qualitat 2022

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Girona (Servei d’Ocupació de Catalunya)  Import: 63.525€ (IVA inclòs) ;

Concedit a: UTE Estratègia Turística de  Girona i el seu territori (Universitat de Girona, JMR i ALS);

Data inici:  20/09/2017  - Data fi: 31/03/2018)

Equip Investigador: Jordi Comas Trayter (Investigador principal) ; Dolors Vidal Casellas ; Jaume Guia Julvé ; Lluís Prats Planagumà ;  Núria Galí Espelt ; Lluís Coromina Soler; Lluís Mundet Cerdan: José A. Donaire Benito ; Esther Martínez Garcia ;  Joaquím Majó Fernandez ; Rosa Maria Fraguell Sansbello ; Konstantina Zerva ; Raquel Camprubí Subirana ; Daniel Blasco Franch ; Sílvia Aulet Serrallonga ; Saida Palou Rubio ; Ariadna Gassiot Melian ; Jordi Cassasayas Cabanas; Jaume Marín Rabiol

 

ACCENT_Gastronomy (COSME)

Institució/empresa que subvenciona: COSME -Enhancing tourism accessibility- improving facilities and services for tourists with special access needs

Investigadors/es: Lluís Prats (IP), Silvia Aulet, Raquel Camprubí, Lluís Coromina, Judit Díaz, Ariadna Gassiot, Jaume Guia.

 

Títol del projecte: GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA EN ESPACIOS URBANOS CONGESTIONADOS A TRAVÉS DEL USO DE DRONES

Institució/empresa que subvenciona: MICINN

Investigadors/es: Núria Galí (IP), Esther Martínez, J.A. Donaire, Royo, D. Vidal, Ll. Mundet, J. Majó, K. Zerva.

 

Títol del projecte: HIKING EUROPE

Institució/empresa que subvenciona: COSME –Diversifying the EU tourism offer and products.

Investigadors/es: Lluís Prats.

 

Títol del projecte: NEZEH

Institució/empresa que subvenciona: Intelligence Energy Europe FWP7.

Investigadors/es: Lluís Prats, Dani Blasco.

 

Títol del projecte: TEMPUS LMPH

Institució/empresa que subvenciona: EACEA (Unió Europea)

Investigadors/es: Joaquim Majó (IP), Raquel Camprubí, Núria Galí, José Garcia.

 

Títol del projecte: TEMPUS E3M

Institució/empresa que subvenciona: EACEA (Unió Europea)

Investigadors/es: Lluís Prats (IP), José A. Donaire, Dolors Vidal.

 

Títol del projecte: YOUTH_SPIRITOUR (COSME)

Institució/empresa que subvenciona: COSME –Increasing tourism flows in low/medium seasons for seniors and youth target groups.

Investigadors/es: Sílvia Aulet (IP), Neus Crous, Anna Baqué, Judit Díaz, Dolors Vidal, Joan Solé, Joaquim Majó.

 

Títol del projecte: CREACIÓN DE UN POLO DE ATRACCIÓN TURÍSTICA CULTURAL A PARTIR DE LA VALORIZACIÓN TURÍSTICA DEL FESTIVAL TEMPORADA ALTA

Institució/empresa que subvenciona: AGAUR

Investigadors/es: Dolors Vidal, Esther Martinez

 

Títol del projecte: ESTUDI I ANÀLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL DE TURISME XINÈS EN LA DESTINACIÓ COSTA BRAVA - GIRONA

Institució/empresa que subvenciona: AGAUR

Investigadors/es: Jaume Guia, José A. Donaire

 

Títol del projecte: ELS NOUS COMPORTAMENTS DELS TURISTES A PARTIR DE LA MINERIA DE DADES

Institució/empresa que subvenciona: VUDG, ALPN

Investigadors/es: Konstantina Zerva, Nuria Galí, Esther Martinez, José A. Donaire, Joaquim Majó, Lluís Mundet, Sara Forgas, Saida Palou, Silvia Aulet, Joan Sorribes Sanchez, Ingrid Baraut Múrria.

 

Títol del projecte: MITOMED+

Institució/empresa que subvenciona: MED

Investigadors/es: Lluís Prats, Judit Diaz, Jaume Guia, Silvia Aulet, Raquel Camprubí, Jordi Comas.

 

Títol del projecte: Finalització estudi i document final de l'informe d'anàlisi de qualitat percebuda del Golf Girona 

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal:Jordi Comas

 

Títol del projecte: Estudi dels ens de promoció i de persones rellevants en la política turística de les comarques de Girona

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal:Dolors Vidal-Casellas

Títol del projecte: ACCENT_Gastronomy (COSME)

Institució/empresa que subvenciona: COSME -Enhancing tourism accessibility- improving facilities and services for tourists with special access needs

Investigadors/es: Lluís Prats (IP), Silvia Aulet, Raquel Camprubí, Lluís Coromina, Judit Díaz, Ariadna Gassiot, Jaume Guia.

 

Títol del projecte: GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA EN ESPACIOS URBANOS CONGESTIONADOS A TRAVÉS DEL USO DE DRONES 

Institució/empresa que subvenciona: MICINN

Investigadors/es: Núria Galí (IP), Esther Martínez, J.A. Donaire, Royo, D. Vidal, Ll. Mundet, J. Majó, K. Zerva.

 

Títol del projecte: HIKING EUROPE

Institució/empresa que subvenciona: COSME –Diversifying the EU tourism offer and products.

Investigadors/es: Lluís Prats.

 

Títol del projecte: NEZEH

Institució/empresa que subvenciona: Intelligence Energy Europe FWP7.

Investigadors/es: Lluís Prats, Dani Blasco.

 

Títol del projecte: TEMPUS LMPH

Institució/empresa que subvenciona: EACEA (Unió Europea)

Investigadors/es: Joaquim Majó (IP), Raquel Camprubí, Núria Galí, José Garcia.

 

Títol del projecte: TEMPUS E3M

Institució/empresa que subvenciona: EACEA (Unió Europea)

Investigadors/es: Lluís Prats (IP), José A. Donaire, Dolors Vidal.

 

Títol del projecte: YOUTH_SPIRITOUR (COSME)

Institució/empresa que subvenciona: COSME –Increasing tourism flows in low/médium seasons for seniors and youth target groups.

Investigadors/es: Sílvia Aulet (IP), Neus Crous, Anna Baqué, Judit Díaz, Dolors Vidal, Joan Solé, Joaquim Majó.

 

Títol del projecte: AUDITORIA AGÈNCIES DE VIATGES

Institució/empresa que subvenciona: Agència Catalana Patrimoni

Investigadors/es: Lluís Prats (IP), Isabel Paulino.

 

Títol del projecte: ESTUDI DEMANDA TURÍSTICA DE TORROELLA DE MONTGRÍ – TEMPORADA 2016

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Investigadors/es: Raquel Camprubí, Lluís Prats.

 

Títol del projecte: ESTUDI DEMANDA TURÍSTICA TOSSA DE MAR – TEMPORADA 2016

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Tossa

Investigadors/es: Raquel Camprubí, Lluís Coromina.

 

Títol del projecte: ÚS DE DRONS PER LA CAPTURA D’IMATGES DE TURISTES EN ESPAIS MASSIFICATS

Institució/empresa que subvenciona: DronVisual

Investigadors/es: Núria Galí, Lluís Prats.

 

Títol del projecte: ESTUDI ENS PROMOCIÓ TURÍSTICA COMARQUES GIRONINES

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de Turisme Costa Brava-Girona

Investigadors/es: Dolors Vidal.

 

Títol del projecte: PROPOSTA PER A LA IDENTIFICACIÓ DE MONUMENTS AMB POTENCIAL PER A LA CREACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA DE DEMANDA NOCTURNA

Institució/empresa que subvenciona: Gestió Cultural Transversal S.L.

Investigadors/es: José A. Donaire, Dolors Vidal, Silvia Aulet.

 

Títol del projecte: CREACIÓN DE UN POLO DE ATRACCIÓN TURÍSTICA CULTURAL A PARTIR DE LA VALORIZACIÓN TURÍSTICA DEL FESTIVAL TEMPORADA ALTA

Institució/empresa que subvenciona: AGAUR

Investigadors/es: Dolors Vidal, Esther Martinez

 

Títol del projecte: ESTUDI I ANÀLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL DE TURISME XINÉS EN LA DESTINACIÓ COSTA BRAVA - GIRONA

Institució/empresa que subvenciona: AGAUR

Investigadors/es: Jaume Guia, José A. Donaire

 

Títol del projecte: ELS NOUS COMPORTAMENTS DELS TURISTES A PARTIR DE LA MINERIA DE DADES

Institució/empresa que subvenciona: VUDG, ALPN

Investigadors/es: Konstantina Zerva, Nuria Galí, Esther Martinez, José A. Donaire, Joaquim Majó, Lluís Mundet, Sara Forgas, Saida Palou, Silvia Aulet, Joan Sorribes Sanchez, Ingrid Baraut Múrria.

 

Títol del projecte: ESTUDI DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL TURISME AL MUNICIPI DE BENICARLÓ

Institució/empresa que subvenciona: AJBEN

Investigadors/es: José A. Donaire, Konstantina Zerva

 

Títol del projecte: La creació d'un pla de turisme, en un procés de participació activa dels agents de la ciutat

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Investigador/a principal: J.A. Donaire

 

Títol del projecte: evaluación técnica del proyecto:"SMARTCRUISE"- Sistema inteligente para la dinamización comercial del crucerista en destino mediante M-COMMERCE, CROSS-SELLING, ALGORITMIA PREDICTIVA Y PLANIFICACIÓN DE RUTAS ACCESIBLES, conectando la oferta local con las empresas de cruceros y los turistas. Perteneciente a la empresa: SDOS, en cooperación con la empresa VODAFONE.

Institució/empresa que subvenciona: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Investigador/a principal:Joaquim Majó

 

Títol del projecte: Informe pericial sobre el lucre cessant que originaria al Park Hotel Sant Jorge l'execució del POUM de Calonge

Institució/empresa que subvenciona: COSTA BRAVA CENTRE, SCCL

Investigador/a principal:Jordi Comas

 

Títol del projecte: Estudi econòmic del Museu Thyssen al Monestir de Sant Feliu de Guíxols

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Investigador/a principal: Jordi Comas

 

Títol del projecte: "Turisme i Gastronomia". Pla Gastronomia. CREG16

Institució/empresa que subvenciona: GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Investigador/a principal:Silvia Aulet

Títol del projecte: MITOMED

Institució/empresa que subvenciona: MED (Unió Europea)

Investigadors/es: Lluís Prats (IP), Raquel Camprubí, Rosa M. Fraguell, Jaume Guia, Carolina Martí, Josep Pintó, Anna Ribas.

 

Títol del projecte: POSADA EN VALOR DELS ACTIUS TRANSFRONTERERS AL MUNICIPI DE LLÍVIA

Institució/empresa que subvenciona: Consell Social

Investigadors/es: Jaume Guia (IP), Dani Blasco, Lluís Prats.

 

Títol del projecte: AUDITORIA TURÍSTICA XARXA MUSEUS DE LLEIDA

Institució/empresa que subvenciona: Consorci Ecomuseu de les Valls. 

Investigadors/es: José A. Donaire (IP), Josep M. Calafell.

 

Títol del projecte: ESTUDI DEMANDA TURÍSTICA LLORET DE MAR 2015

Institució/empresa que subvenciona: Lloret Futur, S.A.

Investigadors/es: Esther Martínez, Núria Galí, José A. Donaire, Marc Grijalvo, Silvia Aulet.

 

Títol del projecte: INFORME PERICIAL SOBRE EL LUCRE CESSANT QUE ORIGINARIA AL PARK HOTEL SAN JORGE L’EXECUCIÓ DEL POUM DE CALONGE

Institució/empresa que subvenciona: Costa Brava Centre

Investigadors/es: Jordi Comas.

 

Títol del projecte: MOOC CAMBIOS EN EL TURISMO CONTEMPORÁNEO (2)

Institució/empresa que subvenciona: Plataforma MIRÍADA-X (Universia) / AGAUR

Investigadors/es: Joaquim Majó (IP), Raquel Camprubí, Jordi Comas, José A. Donaire, Ramon Fabregat, Nadia Fava, Lluïsa Faxedas, Núria Galí, Ramon Girona, Jaume Guia, Esther Martínez, Lluís Mundet, Lluís Prats, Dolors Vidal, Konstantina Zerva.

 

Títol del projecte: POSADA EN VALOR DELS ACTIUS TRANSFRONTERERS AL MUNICIPI DE LLÍVIA

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Llívia

Investigadors/es: Jaume Guia (IP), Dani Blasco, Lluís Prats.

 

Títol del projecte: TURISME A LA PROVÍNCIA DE BCN 20 ANYS. TURISME I TERRITORI

Institució/empresa que subvenciona: Diputació Barcelona

Investigadors/es: Saida Palou (IP), Dani Blasco, Josep M. Calafell, José A. Donaire, Sara Forgas.

 

Títol del projecte: La DONA en el turisme

Institució/empresa que subvenciona: UdG

Investigador/a principal: Dolors Vidal 

 

Títol del projecte: Estudi sobre la valoració dels perjudicis econòmics causats a la mercantil Gironabus, S.L.

Institució/empresa que subvenciona: Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, SA 

Investigador/a principal: Jordi Comas

Títol del projecte: EFENTUR 

Institució/empresa que subvenciona: Euroregió 

Investigadors/es: Rosa M. Fraguell (IP), Lluís Mundet, Anna Ribas. 

 

Títol del projecte: POSADA EN VALOR DELS ACTIUS FRONTERES DE LLÍVIA

Institució/empresa que subvenciona: Ajut Consell Social 2015 

Investigadors/es: Jaume Guia (IP).

 

Títol del projecte: IMPACTE ECONÒMIC DE L'ACTIVITAT TURÍSTICA A LA CIUTAT DE BARCELONA - AÑO 2013

Institució/empresa que subvenciona: Barcelona Activa

Investigador/a principal: Esther Martínez.

 

Títol del projecte: NEZEH-NECSTOUR (Nearly Zero Energy Hotels)

Institució/empresa que subvenciona: Intelligent Energy Europe

Investigador/a principal: Lluís Prats.

 

Títol del projecte: ESTUDI ECONÒMIC PER A LA CREACIO D'UNA ENOTECA I POSTA EN VALOR DEL PATRIMONI A CAN GANXÓ

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Palafrugell

Investigadors/es: Jordi Comas (IP), Joan Bosch, Yassine Bouallala.

 

Títol del projecte: GEOLOGIA, IDENTITAT DEL PALLARS JUSSÀ. ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DEFINICIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Tremp

Investigadors/es: Jordi Casassayas (IP), Sílvia Aulet, Emma Casademunt, Konstantina Zerva.

 

Títol del projecte: TEMPS DE FLORS 2014

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Girona

Investigadors/es: Jordi Comas (IP), Yassine Bouallala, Raquel Camprubí.

 

Títol del projecte: COMPETITIVITAT I DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA DEL TERRITORI DE LA MIDIT: REINVENTANT EL FUTUR

Institució/empresa que subvenciona: Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori dels Municipis (MIDIT) de Vandellòs, l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip. 

Investigadors/es: Konstantina Zerva (IP), Sílvia Aulet, Dani Blasco, Sara Forgas, Lluís Mundet, Saida Palou.

 

Títol del projecte: AJUTS CONSELL SOCIAL 2014

Institució/empresa que subvenciona: Ajuts del Consell Social per a activitats de divulgació científica i projecció

Investigadors/es: José A. Donaire.

 

Títol del projecte: LABORATORI MUSEUS DE LLEIDA 

Institució/empresa que subvenciona: Xarxa de Museus de Lleida

Investigadors/es: José A. Donaire (IP), Sílvia Aulet, Núria Galí, Jaume Guia, Joaquim Majó, Lluís Mundet, Lluís Prats, Dolors Vidal.

 

Títol del projecte: EXPLOTACIÓ ENQUESTA VISITANT TORROELLA DE MONTGRÍ 2013

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Torroella de Montgrí

Investigadors/es: Raquel Camprubí (IP), Lluís Prats.

 

Títol del projecte: MOOC CAMBIOS EN EL TURISMO CONTEMPORÁNEO (1)

Institució/empresa que subvenciona: Plataforma MIRÍADA-X (Universia)

Investigador/a principal: José A. Donaire (IP), Joaquim Majó (IP), Raquel Camprubí, Jordi Comas, Ramon Fabregat, Nadia Fava, Lluïsa Faxedas, Núria Galí, Ramon Girona, Jaume Guia, Lluís Mundet, Lluís Prats, Dolors Vidal, Konstantina Zerva.

 

Títol del projecte: DEFINICIÓ DE L’ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE PALAFRUGELL

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Palafrugell

Investigadors/es: Raquel Camprubí (IP), Lluís Coromina (IP), Dani Blasco, Saida Palou.

 

Títol del projecte: MITOMED

Institució/empresa que subvenciona: MED (Unió Europea)

Investigadors/es: Lluís Prats (IP), Raquel Camprubí, Rosa M. Fraguell, Jaume Guia, Carolina Martí, Josep Pintó, Anna Ribas.

 

Títol del projecte: SOL·LICITUD SGR

Institució/empresa que subvenciona: SGR

Investigadors/es: Núria Galí (IP), Lluís Costa, Ramon Girona, Esther Martínez, Mònica Puntí, David Serra.

 

Títol del projecte:  Definició de l'estratègia de desenvolupament Geologia, identitat del Pallars Jussà

Institució/empresa que subvenciona: SOC

Investigador/a principal:Jordi Cassasayas

 

Títol del projecte:  Licence Masters professionnels en management des activités hôtelieres pour le dévelopement de l'industrie touristique en Géorgie, Azarbaïdjan et Moldavie.

Institució/empresa que subvenciona: LMPH Tempus

Investigador/a principal:Joaquim Majó

 

Títol del projecte: Fidelització de turistes a través de gamificació

Institució/empresa que subvenciona:  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.

Investigador/a principal: Lluís Prats

 

Títol del projecte: Evaluation of Quality of Cooperation in Education Ecosystem as a Mechanism for Building Professional Competencies 

Institució/empresa que subvenciona:  E3M Tempus 

Investigador/a principal:Lluís Prats

 

Títol del projecte:  AC27_Redacció/Actualització-Mapa Turisme Patrimoni (Obravista)

Institució/empresa que subvenciona:  AGÈNCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL

Investigador/a principal: José A. Donaire

 

Títol del projecte: Estudi Hotel Torre Mirona

Institució/empresa que subvenciona: Costa Brava Centre Cooperativa, SCCL

Investigador/a principal: Jordi Comas

 

Títol del projecte: EL TURISME MICE A LES COMARQUES GIRONINES

Institució/empresa que subvenciona: Patronat Costa Brava

Investigadors/es: Marc Grijalvo (IP), Berta Ferrer (IP), Dani Blasco, Sara Forgas, Saida Palou.

 Títol del projecte: IMPACTE ECONÒMIC DE L'ACTIVITAT TURÍSTICA A LA CIUTAT DE BARCELONA - AÑO 2012

 

 Institució/empresa que subvenciona: Barcelona Activa

Investigador/a principal: Esther Martínez

 

Títol del projecte: MOOC CAMBIOS EN EL TURISMO CONTEMPORÁNEO (1)

Institució/empresa que subvenciona: Plataforma MIRÍADA-X (Universia)

Investigador/a principal: Joaquim Majó i José A. Donaire.

 

Títol del projecte: ESTUDI ECONÒMIC PER A LA CREACIO D'UNA ENOTECA I POSTA EN VALOR DEL PATRIMONI A CAN GANXÓ

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Palafrugell

Investigadors/es: Jordi Comas (IP), Joan Bosch, Yassine Bouallala.

 

Títol del projecte: DIAGNOSI TURÍSTICA DEL MUNICIPI DE SUSQUEDA

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Susqueda

Investigador/a principal: Sílvia Aulet.

 

Títol del projecte: OPTIMITZA LA TEVA OIT

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament d'Olot

Investigador/a principal: Núria Galí.

 

Títol del projecte: EFECTE ROCA: L'IMPACTE DEL CELLER DE CAN ROCA EN EL TURISME GASTRONÒMIC DE CATALUNYA

Institució/empresa que subvenciona: El Celler de Can Roca

Investigador/a principal: José A. Donaire.

  

Títol del projecte: CIRCUIT DE CATALUNYA: MESURA DEL COMPORTAMENT DELS CONSUMIDORS I ELS CRITERIS DE DECISIÓ ALS GRANS ESDEVENIMENTS DE MOTOR

Institució/empresa que subvenciona: Direcció General de Turisme

Investigador/a principal: Lluís Prats.

 

Títol del projecte: RES'PIR (PROJECTE EUROPEU)

Institució/empresa que subvenciona: Programa Operatiu España França Andorra (POCTEFA - INTERREG)

Investigador/a principal:  José García Boër.

 

Títol del projecte: ESTUDI SOBRE LA CREACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS ASSOCIATS ALS RECURSOS GEOLÒGICS DEL TERRITORI

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Tremp 

Investigador/a principal:  Jordi Casassayas.

 

Títol del projecte:  Estudi sobre l'impacte econòmic de l'edició 58ena edició de Girona Temps de Flors

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Girona

Investigador/a principal:Jordi Comas

 

Títol del projecte: Estudi sobre els ens de promoció turística d'àmbit general de les comarques gironines a nivell nacional i internacional durant tot el segle XX i XXI, dels actors, agent i polítiques que hi han participat.

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Dolors Vidal-Casellas  

 

Títol del projecte: Estudi: "Taxa Turística" 

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Jordi Comas

 

Títol del projecte: Estudi econòmic i financer Ca la Bonica

Institució/empresa que subvenciona:  Costa Brava Centre Cooperativa, SCCL

Investigador/a principal: Jordi Comas

 

Títol del projecte: Estudi Pla Econòmic de l’Hotel Coll de Torroella de Montgrí

Institució/empresa que subvenciona: Costa Brava Centre Cooperativa SCCL

Investigador/a principal: Jordi Comas

 

Títol del projecte: Estudi Pla Econòmic de la Casa Cilella i Can Blanxart

Institució/empresa que subvenciona: Costa Brava Centre Cooperativa, SCCL 

Investigador/a principal: Jordi Comas

 

Títol del projecte: CASE STUDY DEL MODEL TURÍSTIC DE BARCELONA

Institució/empresa que subvenciona: Barcelona Activa

Investigador/a principal: Saida Palou

Títol del projecte: AVALUACIÓ DE L'IMPACTE ECONÒMIC DEL TURISME

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: José Antonio Donaire.

  

Títol del projecte: ANÀLISI DEL PORTAL BOOKING 

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal:  José Antonio Donaire.

 

Títol del projecte: CLÚSTERS CULTURALS

Institució/empresa que subvenciona: Direcció General de Patrimoni

Investigador/a principal: Dolors Vidal.

 

Títol del projecte: CRISI ECONÒMICA I EFECTES SOBRE LA DEMANDA TURÍSTICA

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Esther Martínez i Joan Sorribes.

 

Títol del projecte: DEMANDA TURÍSTICA INTERCONTINENTAL A CATALUNYA

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona 

Investigador/a principal: Berta Ferrer.

 

Títol del projecte: EL MERCAT DE CREUERS DE GRANDÀRIA MITJANA

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Marc Grijalvo.

 

Títol del projecte: EL MERCAT BRASILENY

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Saida Palou.

 

Títol del projecte: EL MERCAT BRITÀNIC D'OPERADORS TURÍSTICS

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal:

 

Títol del projecte: EL PERFIL DEL TURISTA CULTURAL A CATALUNYA

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Sílvia Aulet.

 

Títol del projecte: EL TURISME ISRAELIÀ A GIRONA

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona 

Investigador/a principal: Ester Noguer.

 

Títol del projecte: EL TURISME SÈNIOR EUROPEU

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Esther Martínez.

 

Títol del projecte: EL TURISME D'ESQUÍ A LES DESTINACIONS COMPETIDORES

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Ester Noguer.

 

Títol del projecte: ENOTURISME A CATALUNYA

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Emma Casademunt.

 

Títol del projecte: LA DEMANDA TURÍSTICA RUSSA

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Saida Palou.

 

Títol del projecte: LA QUALITAT DE LES PLATGES DE LA MEDITERRÀNIA

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Carolina Martí.

 

Títol del projecte: PERFIL DE LA DEMANDA DEL TURISME DE GOLF A LA COSTA BRAVA

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Mun Bau.

 

Títol del projecte: PERFIL DE LA DEMANDA DEL TURISTA D'IMMERSIÓ A LA COSTA BRAVA

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal:  Mun Bau.

 

Títol del projecte: TENDÈNCIES EN EL MERCAT DEL CÀMPING EUROPEU

Institució/empresa que subvenciona: Patronat de turisme Costa Brava Girona

Investigador/a principal: Marc Grijalvo.

 

Títol del projecte: VALL DE BOÍ 2020. ESCENARIS DE FUTUR

Institució/empresa que subvenciona: Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça Romànica

Investigador/a principal: Dani Blasco i Jordi Casassayas.

 

Títol del projecte:  Estudi d'un Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del municipi Sarria de Ter

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Sarrià de Ter

Investigador/a principal: Jordi Comas

 

Títol del projecte: Anàlisi dels resultats de l'enquesta als visitants de l'Estartit durant la temporada 2012, per tal de conèixer el comportament, les necessitats i la valoració 

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Torroella de Montgrí

Investigador/a principal: Lluís Mundet

 

Títol del projecte:  Col·laboració en el marc del projecte ERNEST d'accessibilitat, sostenibilitat i competitivitat a les platges de Palafrugell. 

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Palafrugell

Investigador/a principal: Lluís Prats

 

Títol del projecte:  Col·laborar en el marc del projecte ERNEST d'accessibilitat, sostenibilitat i competitivitat, per a l'elaboració d'un manual de bones pràctiques.

Institució/empresa que subvenciona: Associació Elsa Integració

Investigador/a principal: Lluís Prats

 

Títol del projecte:  Col·laborar en el projecte ERNEST d'accessibilitat, sostenibilitat i competitivitat a les platges de l'Estartit.

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Torroella de Montgrí

Investigador/a principal: Lluís Prats

 

Títol del projecte:  Recollir de dades en cinc destinacions urbanes pilot per a la creació d'un inventari de productes, serveis turístics, destinacions accessibles i practicables, segons el protocol de label europeu de qualitat

Institució/empresa que subvenciona: Agencia Catalana de Turisme (Generalitat de Catalunya)

Investigador/a principal: Lluís Prats

 

Títol del projecte:  Projecte Vies Verdes a Terra Alta.

Institució/empresa que subvenciona:  MATÓ PALÓS, EMILI

Investigador/a principal: Emma Cassademunt 

 

Títol del projecte:  Estudi viabilitat creació de productes turístics

Institució/empresa que subvenciona:  ASSOCIACIÓ DE MASOS DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Investigador/a principal: Lluís Mundet

 

Títol del projecte: Anàlisi d'indicadors d'atracció previ a la redacció del Mapa de Turisme i Patrimoni

Institució/empresa que subvenciona:  Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Investigador/a principal: José A. Donaire

 

Títol del projecte: Realitzar un estudi sobre com influeix la imatge en el comportament dels visitants del barri vell de Girona

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament de Girona

Investigador/a principal:Núria Galí

 

Títol del projecte:  Conveni marca de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Xarxa i equipaments patrimonials de l'alt Pirineu i Aran

Institució/empresa que subvenciona:  Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l'Alt Pirineu i Aran

Investigador/a principal:José A. Donaire

 

Títol del projecte:  Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Federació de Turisme Rural de les Terres de Lleida

Institució/empresa que subvenciona: Federació de Turisme Rural de les Terres de Lleida

Investigador/a principal: José A. Donaire

 

Títol del projecte: Projecte sobre la Viabilitat Econòmica i Jurídica de la Segregació de l’Actual Entitat de Població de Medinyà

Institució/empresa que subvenciona: Ajuntament Sant Julià de Ramis

Investigador/a principal: Jordi Comas

Títol del projecte: ÍCAR (Indicadors del Comportament dels visitants a l'Aeroport Girona Costa Brava). Estiu 2010

Institució/empresa que subvenciona: Associació per la promoció i el desenvolupament de les comarques gironines

Investigador/a principal: José A. Donaire i Berta Ferrer.

 

Títol del projecte:  ÍCAR (Indicadors del Comportament dels visitants a l'Aeroport Girona Costa Brava). Hivern 2010/2011

Institució/empresa que subvenciona: Associació per la promoció i el desenvolupament de les comarques gironines

Investigador/a principal: José A. Donaire i Berta Ferrer.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.