Grups de recerca > Societats Rurals > Activitats > Seminaris d'Història Rural
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Centre de Recerca d'Història Rural

Seminaris d'Història Rural

Cicle anual

El Grup de Recerca en Història de les Societats Rurals organitza, des de fa anys, cicles anuals de seminaris d’història rural. En aquests seminaris hi presenten les seves darreres investigacions, per posar-les a debat, tant els propis membres del centre de recerca com altres investigadors convidats. Amb el temps aquests seminaris, que estan oberts també a un públic més ampli -especialment alumnes d’història i professors i investigadors de la pròpia o d’altres universitats-, s’han consolidat com un estímul de primer ordre de la investigació que es porta a terme des del Grup de Recerca en Història de les Societats Rurals.

Curs 2018-2019

Títol seminari Professor
14/12/2018 Frontera agrària al sud-est mexicà: l'eterna colonització Rosa Torras Conangla
25/01/2019 Retornant a la transició del feudalisme al capitalisme. Alguns apunts Lluís Torró Gil
15/02/2019 Terrissa i terrissers de Quart i de Girona Narcís Soler
15/03/2019 Pressupostos familiars dels treballadors i treballadores de l'Hospici de Girona a finals del segle XVIII Céline Mutos Xicola
12/04/2019 Clima i agricultura al XVIII mediterrani Armand Alberola
17/05/2019 L'Ajuntament de Girona a la primera meitat del segle XIX, òrgan de poder polític de la classe propietària? Mònica Bosch 
14/06/2019 De la terra al capital. La transformació de les elits rendistes en una conjuntura de crisi (Espanya, 1875-1905) Ricard Garcia Orallo

Curs 2017-2018

Títol seminari Professor
10/11/2017 Acceso a la propiedad y desigualdad de la riqueza. España, 1900-2010 Miguel Artola Blanco
15/12/2017 La Constitució de 1812 al camp filipí, 1813-1815 Ruth de Llobet
16/02/2018 Canvis i continuïtats en l'organització de les famílies pageses en un context industrial: Llagostera, 1900-1975
Marc Gibert
16/03/2018 Obrint l'economia cap a factors exògens: energia, treball i salaris a l'Anglaterra del Mínim de Maunder (1645-1740) José Luis Martínez-González
20/04/2018 El crèdit municipal en una etapa de recuperació. L'anàlisi de dues institucions a les darreries del XVII: la Paeria i el capítol catedralici de Lleida Gabriel Ramon
25/05/2018 La indústria lletera a les comarques gironines Antoni Garcia Moreno

Curs 2016-2017

Títol seminari Professor
14/10/2016 Una nova perspectiva per a la història rural: la xarxa de camins històrics de la plana de la Selva Elvis Mallorquí
18/11/2016 Pagesia, accés a la terra i marc institucional (1840-1925). Els latifundis eclesiàstics i la reforma agrària liberal a les terres de Lleida
Enric Vicedo
16/12/2016 ¿Inestabilidad o prosperidad? Enviudar en la campaña de Buenos Aires de principios del siglo XIX
Claudia Contente
17/02/2017 Els capítols matrimonials com a font per a l'anàlisi de les migracions, el mercat de treball i la mobilitat social. El cas de Barcelona (segona meitat del s. XVIII) Lídia Torra
17/03/2017
Comunitat i conflicte en el món rabassaire, 1880-1910
Josep Colomé
21/04/2017 La immigració occitana i la seva contribució als grups socioprofessionals gironins, s. XVI i XVII Arnau Barquer
19/05/2017 La Constitució de 1812 al camp filipí, 1813-1815
Ruth de Llobet

Curs 2015-2016

Títol seminari Professor
13/11/2015 Haciendo cuentas con el común. Contabilidades y manejo de los recursos naturales en el Norte de España, s. XVI-XX José Miguel Lana
18/12/2015 Las actividades rurales no agrarias en economía campesina. Una tipología a partir de estudios de casos de la sierra peruana. Jackeline Velazco
22/01/2016 Civitas stipendiaria i la fiscalitat agrària en la República Romana: usos i abusos terminològics. Antoni Ñaco
19/02/2016 Pagesía, accés a la terra i marc institucional (1840-1925). Els latifundis eclesiàstics i la reforma agrària liberal a les terres de Lleida. Enric Vicedo
11/03/2016 L'évolution du notariat et de ses fonctions à Gérone et dans ses campagnes (XIIe-XVe s.): aspects politiques, économiques et culturels" Mathieu Allingri
15/04/2016 Suro, urbanisme i creixement econòmic. Els establiments emfitèutics a Llagostera (s. XVIII i XIX)
Eduard Díaz
13/05/2016 Del censal al debitori. La crisi del sistema de crèdit a Catalunya a les acaballes de l'Antic Règim.  Sebastià Vilallón
10/06/2016 Intervenció estatal i autonomia dels usuaris al regadiu espanyol del segle XIX. Salvador Calatayud

Curs 2014-2015

  Títol seminari Professor/a
12/12/2014 Variabilitat climàtica i comportament de la producció agrícola: la construcció d'una proxi per a l'anàlisi dels seus comportaments espaciotemporals. Mariano Barriendos
09/01/2015 Pequeños productores y trabajadores rurales de la frontera sur de Brasil (1884-1920) Guinter Tlaija Leipnitz
09/01/2015 Ocupar, resistir y producir: El proceso de estructuración del MST en el Noreste brasileño (1987-1995) Rose Elke Debiazi
30/01/2015 Contadini e agricoltura in Europa nella prima età moderna (1450-1650) Franco Cazzola
20/02/2015 Expansió i crisi del deute a llarg termini a la Catalunya baixmedieval. Pere Ortí
20/03/2015 Caça i tancaments de terres a Catalunya (1800-1910) Lluís Serrano
17/04/2015 Canvis i permanències en les advocacions de la Catalunya d'època moderna. Una mirada a través de l'art. Joan Bosch i Francesc Miralpeix
05/06/2015 El país de les dues mil jurisdiccions? Jesús Burgueño

Curs 2013-2014

Títol seminari Professor/a
11/10/2013 Revisitant els debats sobre la parceria i sobre la rabassa morta: és la parceria un contracte agrari ineficient? Samuel Garrido
15/11/2013 La formación de villas y pueblos en la frontera sur interoceánica (1700-1860). Derechos por la tierra, poblamiento y relaciones de poder. Marina Canedo
20/12/2013 La crisi vitícola del començament del segle XX al Llenguadoc i a Catalunya.
Jordi Planas Maresma
17/01/2014 Entre senyors i pagesos: el terme cadastral de Subirats a les darreries de l'Edat Mitjana.
Ivo Elies Oliveras
14/02/2014 La mobilitat geogràfica al Baix Empordà durant la segona meitat del segle XIX
Josep Portell
07/03/2014 Productes i actors del comerç a través dels Pirineus a l'època moderna.
Patrici Poujade
11/04/2014 Una àrea pobra en una regió rica? L'altra regió de Girona: Besalú, 1750-1850. Albert Serramontmany
09/05/2014 El projecte "Cinc segles de matrimonis i l'estimació contínua de les poblacions de l'àrea de Barcelona, 1451-1900. Anna Cabré

Curs 2012-2013

Títol seminari Professor/a
14/12/2012 ¡Rabasaires a defenderse! Conflicto social y organización campesina en Catalunya (1868-1905)
Antoni LÖPEZ
25/01/2013 Mil i un aixovars medievals. Vic, segle XIII
Lluís TO
15/02/2013 Innovacions biològiques i consum de llet: el cas d’Espanya en el context europeu (1861-1936)
Ismael HERNÁNDEZ i Josep PUJOL
15/03/2013 Les debilitats del sindicalisme agrari catòlic. Creixement i decadència de la FSA de Girona (1918-1931)
Pere BOSCH
19/04/2013 De pueblos de indios a municipios pluriétnicos. Gobierno local, administración de justícia y propiedad de la tierra en el siglo XIX
Daniela MARINO
17/05/2013 Alguna cosa més que una via d’accés a la terra. L’emfiteusi i la redefinició dels drets de propietat en el nord-est català (segles XVIII-XIX)
Rosa CONGOST, Pere GIFRE i Enric SAGUER

Curs 2011-2012

  Títol seminari Professor/a
18/11/2011 Aportaciones de los retratos postmortem a la historia de la infancia José M. BORRÀS
20/01/2012 La conflictivitat hidràulica en el País Valencià durant l'Antic Règim Tomàs PERIS
17/02/2012 Fonts documentals per a l'estudi del comerç marítim català Mario ZUCCITELLO
09/03/2012 La deconstrucción de un mito: el caso de la Hurdes Mercedes GRANJEL
20/04/2012 L'àrròs al Delta de l'Ebre (1860-1960): de conreu extensiu a conreu industrial Emetri FABREGAT
25/05/2012 Els canvis en la posició de les dones en un sistema d'herència impartible: dots i usdefruit vidual a la regió de Girona, 1750-1860 Rosa ROS

Curs 2010-2011

Títol seminari Professor/a
05/11/2010 Estado, sociedad rural y tierras en Buenos Aires durante el siglo XIX Sol LANTERI
03/12/2010 La banca privada a la Girona del segle XIV Albert REIXACH
04/02/2011 La sanitat rural com a novetat historiogràfica Josep Ll. BARONA
25/02/2011 Latifundio y vía campesina: de la vieja a la nueva cuestión agraria Ricardo ROBLEDO
25/03/2011 L'articulació entre normes i mercats: la construcció de la qualitat de l'aigua mineral a Europa (segles XIX i XX) Nicolàs MARTY
01/04/2011 Possessions i establits a la Mallorca vuitcentista Vicenç M. ROSSELLÓ
20/05/2011 La comunitat rural d'una vila marinera: Sitges, segles XIV-XV Carme MUNTANER
10/06/2011 Normes i pràctiques en els sistemes familiars de les societats de muntanya Tünde MIKES

Curs 2009-2010

  Títol del seminari Professor/a
09/X/2009 The sociology of markets to land and the structuration of the modern latifundium in Alentejo, seventeenth to nineteenth centuries

Rui Santos (Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa)

27/XI/2009 A direito à terra no Brasil, séculos XVIII e XIX

Márcia Maria Menendes Motta (Universidade Federal Fulminense de Rio de Janeiro)

22/I/2010 La reconstrucción de la tasa de actividad femenina en la industria catalana: hipótesis, fuentes y métodos

Cristina Borderías (Grup de Recerca Treball, Institucions i Gènere, Universitat de Barcelona)

05/II/2010

Freedom and servitude in Medieval England: an historiographical approach

Phillipp R. Schofield (Aberystwyth University)

19/III/2010

Por sus justos y legítimos títulos. La propietat a través dels bans del segle XIX

Lluís Serrano (CRHR, Universitat de Girona)

09/IV/2010

El dret dels arrendataris. Contractes agraris i indemnització per millores a l'Espanya contemporània

Samuel Garrido (Universitat Jaume I)
21/V/2010

L'évolution des rapports à l'espace: une structure dynamique des sociétés? (Cerdagne XVe - XIXe siècle)

Marc Conesa (Université de Perpignan)

Curs 2008-2009

  Títol del seminari Professor/a
20/II/2009

Elits rurals i grans patrimonis a l’Alt Aragó: la Casa de Ric (s. XVIII-XIX)

Josep M. Martínez Paris (Universitat de Lleida / Centre de Recerca d’Història Rural)
20/II/2009

Inégalité ou égalité entre héritiers? Le cas de Montesquieu-Volvestre au début du XVIIIe siècle

Ronan Tallec (Université Paris I)
06/III/2009

Les inégalités de richesses vues du côté des vieux (France, XVIIIe-XXe siècles)

Gilles Postel-Vinay (INRA / École des Hautes Études en Sciences Sociales)
15/V/2009

Població i consum. Una reconstrucció de la població consumidora de llet a Espanya 1925-1981

Francesc Muñoz (Universitat Autònoma de Barcelona)
15/V/2009

Transició nutricional i globalització de la dieta a Espanya i França en els segles XIX i XX

Xavier Cussó (Universitat Autònoma de Barcelona)
19/VI/2009

Crèdit i mercat al món rural valencià de la Baixa Edat Mitjana

Juan Vicente García Marsilla (Universitat de València)
19/VI/2009

Mecanismes d’una cort jurisdiccional contra la morositat (Caldes de Malavella, 1330-1348)

Lluís Sales (Centre de Recerca d’Història Rural)

Curs 2007-2008

  Títol del seminari Professor/a
11/I/2008

El consum en el món rural: La possession des vêtements et des objets de luxe dans les campagnes françaises a l’époque moderne: signes et sources de valeur

Laurence Fontaine (CNRS-Paris)
11/I/2008

El consum en el món rural: La classe determina el consum? El paper del consum en el procés de mobilitat social ascendent a la Catalunya preindustrial

Belén Moreno Claverías (Universidad Autónoma de Madrid)

01/II/2008

La propietat de la terra a l’Amèrica Llatina: teories, pràctiques, discursos: Mite i realitat d’una societat rural colonial. La construcció de la propietat a Santo Domingo

Rudolf P. Widmer (Investigador)
01/II/2008

La propietat de la terra a l’Amèrica Llatina: teories, pràctiques, discursos: Ecos hispans en la percepció i legislació de la propietat de la terra a Amèrica Llatina: el cas del Perú (s. XVI-XIX)

Núria Sala Vila (Centre de Recerca d’Història Rural, UdG)
18/IV/2008

Noves perspectives sobre el conflicte remença a la Catalunya baixmedieval: El conflicte remença: una revolta política de les comunitats pageses?

Pere Ortí Gost (Centre de Recerca d’Història Rural, UdG)
18/IV/2008

Noves perspectives sobre el conflicte remença a la Catalunya baixmedieval: La diferenciació pagesa a la Catalunya Vella baixmedieval: la revisió del cas de la vall d’Aro

Xavier Marcó Masferrer (Centre de Recerca d’Història Rural, UdG)

06/VI/2008

La construcció històrica dels paisatges agrosocials: Els canvis en l’ús del sòl al Vallès des del punt de vista del metabolisme social agrari (1853-2004)

Enric Tello Aragay (Universitat de Barcelona)
06/VI/2008

La construcció històrica dels paisatges agrosocials: Els conflictes socioambientals i la transformació dels paisatges agraris a Mallorca

Biel Jover Avellà (Centre de Recerca d’Història Rural, UdG)

Curs 2006-2007

  Títol de seminari Professor/a
10/XI/2006 Indígenes, mercat i regió: La Pampa, Argentina, siglo XVIII

Raúl J. Mandrini (Universidad Nacional del Centro. Tandil, Argentina)

10/XI/2006 Indígenes, mercat i regió: Amazònia, Perú, segle XVIII

Núria Sala Vila (Centre de Recerca d’Història Rural, UdG)

15/XII/2006 Franquisme i món rural: Mecanismos de generación de consentimiento en el mundo rural gallego durante el franquismo Daniel Lanero Táboas (Universidade de Santiago de Compostela)
15/XII/2006

Franquisme i món rural: La memoria de la represión franquista en el mundo rural gallego

Ana Cabana Iglesia (Universidade de Santiago de Compostela)

15/XII/2006

Biografies i història social: De las biografías a los estudios de caso: Santamarina y Rosas en la historia argentina

Andrea Reguera (Universidad Nacional del Centro. Tandil, Argentina)
9/II/2007

Biografies i història social: Els estudis de cas a partir dels arxius patrimonials: l'exemple del patrimoni Carles

Mònica Bosch Portell (Centre de Recerca d’Història Rural, UdG)
9/II/2007

Cadastre i cartografia a l’Espanya del segle XIX: La cartografia parcel·lària municipal de la província de Barcelona, 1845-1895

Francesc Nadal Piqué (Universitat de Barcelona)
9/III/2007

Cadastre i cartografia a l’Espanya del segle XIX: Reforma fiscal y estadística territorial a mediados del siglo XIX

José Luis Urteaga González (Universitat de Barcelona)
13/IV/2007 El treball al món rural: Treball i pluriactivitat al sector surer català (1750-1920)

Joaquim Alvarado Costa i Rosa Ros Massana (Centre de Recerca d’Història Rural, UdG)

13/IV/2007 El treball al món rural: L’articulació de la pesca en el món rural de l’Empordà

Alfons Garrido Escobar i Joan-Lluís Alegret Tejero (Centre de Recerca d’Història Rural, UdG)

Curs 2005-2006

  TÍTOL DEL SEMINARI NOM DEL PROFESSOR
24/II/2006

Informació i anàlisi històrica: els drets de propietat sobre la terra

Rosa Congost, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG

24/II/2006 La singularitat del registre d’hipoteques català

Sebastià Villalón, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG

31/III/2006 L’alpinització de la Vall de Núria Joaquim M. Puigvert, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG
31/III/2006

Els geòlegs i el paisatge a Catalunya, 1876-1910

Jordi Bohigas, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG

21/IV/2006 Advocats i procuradors al servei de la ciutat de Girona, segles XVI i XVII

Josep Capdeferro, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

21/IV/2006 La abogacía en Barcelona, siglos XVIII-XIX

Stephen Jacobson, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

19/V/2006 La relació Catalunya-Espanya segons el primer feixisme

Alfons Jiménez, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG

19/V/2006 La relació Catalunya-Espanya durant el primer franquisme

Àngel Duarte, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG

16/VI/2006

Regadiu i nivells de vida a Catalunya: els canals d'Urgell, 1850-1960

Josep Maria Ramon, Universitat de Múrcia

16/VI/2006

1850-1980: Els projectes de regadius a la plana de l'Alt Empordà. De les propostes a les realitzacions

David Pavón, Universitat de Girona

Curs 2004-2005

  TÍTOL DEL SEMINARI PROFESSOR/a
26/XI/2004 Política naval i cultius estratègics al segle XVIII

Pablo de la Fuente, Fundació les Fortaleses Catalanes

10/XII/2004

Entorn dels orígens i primers passos del sector dels vins escumosos

Francesc Valls, Universitat de Barcelona
14/I/2005

Població i indústria a la Catalunya del segle XVIII: el cas d’Igualada

Julie Marfany, Universitat de Cambridge
18/II/2005 Regionalisme i «literatura muntanyenca»

Margarida Casacuberta, Departament de Filologia i Filosofia de la Universitat de Girona

11/III/2005 La llar de la nació: els nacionalismes i el món rural

Bibiana Cruz, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG

22/IV/2005 Cycle de vie, cycle d’accumulation et cycles économiques Gérard Béaur, CNRS, París
20/V/2005 La lluita per l’aigua a la Catalunya del set-cents

Montserrat Pellicer, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG

17/VI/2005 La pràctica mèdica a la Catalunya rural del segle XVIII

Alfons Zarzoso, Museu d’Història de la Medicina de Catalunya

Curs 2003-2004

  TÍTOL DEL SEMINARI PROFESSOR/a
21/XI/2003

Senyors, pagesos i atrocitats a l’Europa baixmedieval

Paul H. Freedman, Universitat de Yale
12/XII/2003 El cant funerari en la ruralia de l’àrea lingüística catalana

Antoni Serrà Campins, Secció Francesc Eiximenis de l’ILCC, UdG.

16/I/2004

El delme en el trienni liberal: una caixa de Pandora

Eulàlia Sanmartí Miquel, UNED
13/II/2004

La fiscalità nelle comunità rurali dell'Italia Centro-settentrionale, s. XIII-XIV

Maria Ginatempo, Universitat de Siena
12/III/2004

Els propietaris i l’organització dels interessos agraris. L’IACSI, 1880-1936

Jordi Planas Maresma, Universitat de Barcelona
2/IV/2004 Imatges del paisatge català en el primer franquisme

Àngel Duarte Montserrat, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG

7/V/2004 La sociedad de los pazos, siglos XVII-XIX

Pegerto Saavedra Fernández, Universitat de Santiago de Compostel·la

18/VI/2004

Història i antropologia jurídica: a propòsit d’una recerca

Ignasi Terradas Saborit, Universitat de Barcelona

Curs 2002-2003

  TÍTOL DEL SEMINARI PROFESSOR/A
29/XI/2002 Del bou a la vaca. La pesca d’arrossegament a Catalunya i l’Empordà, 1865-1936

Georgina Soler Pujol, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG.

20/XII/2002 Crisi urbana i canvi econòmic a la regió de Girona: el cas de Castelló d’Empúries (segles XV-XVII)

Josep Colls Comas, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG.

31/I/2003 Fiscalidad e historia agraria en la campiña de Córdoba (siglos XVIII-XIX)

Antonio López Estudillo, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG.

28/II/2003

La incidència en el món agrari de les reformes liberals del Trienni

Ramon Arnabat Mata, IES El Foix
28/III/2003 El mas al Montseny: continuïtats i canvis durant els segles XIX a XXI

Ferran Estrada Bonell, Universitat de Barcelona

11/IV/2003 La composició de les rendes del capítol de la Seu de Girona a la segona meitat del segle XVII

Narcís de Puig de Traver, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG.

16/V/2003 Concepción del paisaje y excursionismo en la Institución Libre de Enseñanza

Nicolás Ortega Cantero, Universidad Autónoma de Madrid

20/VI/2003

Ejidos y bienes comunales en la historia de Méjico

José M. Pérez Collados, Universitat de Girona

1993-2002

  TÍTOL DEL SEMINARI PROFESSOR/A
17/VI/2002

Famiglie rurali nella Toscana del XIX secolo: variabili demografiche e accesso alle terre

Andrea Doveri, Bibliotecari del Comune di Lorenzana (Itàlia)

17/VI/2002

Comunità rurali e individualismo agrario nella Toscana moderna

Andrea Menzione, Universitat de Pisa
24/V/2002 El mas al Montseny

Josep Manuel Rueda i Jordi Tura, Museu Etnològic del Montseny "la Gabella"

25/IV/2002 La senyoria feudal de la Vall d’Hostoles al segle XIII

Josep Canal i Roquet, Grup d’Estudis Remences de l’Esbart de la Vall d’Hostoles

25/IV/2002 Crèdit i endeutament a la plana del Baix Ter als segles XIII i XIV

Xavier Soldevila, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG

19/IV/2002

Il capo di casa è un corbellone. Il controllo padronale sulle famiglie mezzadrili nella Toscana del XIX secolo

Giuliana Biagioli, Università Delhi Studi di Pisa
22/III/2002 Els oficis de l’art del curar a la Catalunya rural de mitjan segle XIX
Joaquim M. Puigvert, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG
22/II/2002 Continuïtats del mas català abans i després de la Sentència Arbitral de Guadalupe

Pere Gifre, Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - secció Vicens Vives) de la UdG i Rosa Lluch, Universitat de Barcelona

25/I/2002 Corts, constitucions i món rural (s. XVI)

Eva Serra, Universitat de Barcelona

30/XI/2001 La microhistòria. Una eina per a l’anàlisi de les actituds polítiques en el primer franquisme

Jordi Font, Grup de Recerca de l’Època Franquista de la UAB

5/X/2001 Le marché de la terre du Haut Moyen Âge. Le cas des Abruzzes, Italie

Laurent Feller, Université de Paris 12 - Val de Marne

8/VI/2001 Feudalisme i formació de la gran propietat nobiliària a Mallorca (segles XIV-XVI)

Gabriel Jover Avellà, Centre de Recerca d´Història Rural (ILCC -secció Vicens Vives), UdG

18/V/2001

Béns i usos comunals en una comunitat de muntanya: la Val d´Aran (segles XVII-XVIII)

M. Àngels Sanllehy Sabí, historiadora
19/IV/2001 Problemas en torno a los orígenes del capitalismo agrario en la Argentina

Eduardo Míguez (UNICEN, Tandil, Argentina)

23/III/2001 Hisenda pública i petita propietat a Catalunya durant la crisi agrària de finals del segle XIX

Ricard Garcia Orallo, Centre de Recerca d´Història Rural (ILCC -secció Vicens Vives), UdG

23/II/2001 La reconstrucció del paisatge antic des de la geografia i la història

Josep Pintó Fusalba (UdG) i Elvis Mallorquí Garcia, (Associació d´Història Rural de les Comarques Gironines)

19/I/2001 El negoci del suro a L´Empordà, dels orígens a la primera Guerra Mundial

Joaquim Alvarado Costa, Associació d´Història Rural de les Comarques Gironines

15/XII/2000

Fonts per a una prosopografia d'una petita vila: el cas de Sant Feliu de Guíxols (1350-1400)

Pere Ortí Gost , Centre de Recerca d´Història Rural (ILCC -secció Vicens Vives) de la UdG

17/XI/2000

Indústria tradicional en una economia de muntanya: el cas del Lluçanès (segles XVII-XVIII)

Josep Albert Planas Ball (professor de secundària)

20/X/2000 La lògica de la revolta camperola

Josep Fontana Lázaro (UPF)

26/V/2000

La parceria i la gestió de la gran propietat a la Catalunya contemporània

Ramon Garrabou Segura (UAB)

28/IV/2000

Nivells de vida, poder adquisitiu i pautes de consum a la Catalunya del set-cents

Jaume Torras Elias i Lídia Torra Fernández (UPF)

31/III/2000 Aspectes de la formació del feudalisme a Catalunya

Gaspar Feliu Montfort (Universitat de Barcelona)

28/I/2000 Pagesos i ciutadans al pla de Salt (segles XIV-XV)

Lídia Donat Pérez (Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines)

17/XII/1999

El sindicalisme dins el món forestal: els roders de la comarca de la Selva (1900-1936)

Roger Zamorano Rodrigo (becari de la UB)

19/XI/1999 Col·lectivitats agràries a les Comarques Gironines (1936-1939)

Marciano Cárdaba Carrascal (Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines)

4/VI/1999

El xampanyista de Blanes Agustí Vilaret i el seu entorn familiar (1820-1903)

Emili Giralt Raventós (UB)
21/V/1999

Usos i abusos del concepte de l'Altre en la història de la pagesia medieval

Paul H. Freedman (Univ. Yale)
30/IV/1999 Homes i deutes a la Vall d'en Bas, segle XVI

Joan Antoni Padrós (UAB)

9/IV/1999

Structures foncières et société en Languedoc XVème-XVIIIème siècle: L'exemple du Narbonnais

Gilbert Larguier (Univ. Perpinyà)
19/III/1999

El desarrollo del capitalismo agrario valenciano: la formación de una sociedad burguesa

María Cruz Romeo (Univ. València)
12/II/1999

Nuevas perspectivas en investigación: historia de la familia y del poder vs. historia social (siglos XVI-XVIII)

Francisco Chacón (Univ. Múrcia)
27/I/1999 El ascenso social en la Castilla Moderna

Enrique Soria (Univ. Còrdova)

22/I/1999

La vertebració política del Pla de Barcelona al segle XIV

Pere Ortí Gost


11/XII/1998

Els drets de propietat i els drets de justícia. Canvis en el món rural català del segle XVIII

Rosa Congost Colomer

22/V/1998

Manufactures i aristocràcia a Castella. El duc de Béjar i la indústria llanera, 1670-1790

Rosa Ros Massana
24/IV/1998

Draperia i masoveria a la regió de Girona (s.XVI i XVII)

Xavier Torres Sans

27/III/1998 Un segle decisiu. Catalunya i Barcelona, 1550-1640

Albert Garcia Espuche, Centre Cultura Contemp. Barcelona

13/III/1998

Evolució de la renda de la terra a Catalunya, 1840-1930. El cas d'unes finques de la Segarra i el Solsonès

Pere Pascual Domènech (UB)

27/II/1998

Sindicalisme pagès i republicanisme popular a Catalunya, 1918-1930. La Unió de Rabassaires: entre el radicalisme obrerista i la via cooperativista

Jordi Pomés Vives (UAB)
30/I/1998

Món comunal, món privat: el sistema agropecuari de les valls d'Andorra (s.XVII-XIX)

Olivier Codina (Univ. Perpinyà)

12/XII/1997

Programa ALBA-TER. L'inventari del patrimoni immoble de la Conca del Ter

Andreu Bover Pagespetit

28/XI/1997

El comerç de draps a Castelló d'Empúries (s.XIV-XV)

Anthony Pinto
25/VI/1997

Produir més o guanyar més: la lògica de la gran explotació en un context de latifundi (Mallorca, segle XVIII)

Biel Jover Avella
9/V/1997

L'avenç d'una frontera agrària interna: colonització amazònica i estat nació al Perú (1800-1929)

Núria Sala Vila
18/III/1997

Gamonales y campesinos: caciquismo rural en los Andes del Perú en los siglos XIX y XX

Javier Avila Molero
28/II/1997

Retrat d'un temps, d'un país: el territori i la població de Cruïlles (1264-1319)

Elvis Mallorquí Garcia
31/I/1997

Les redempcions de persones pròpies de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (1331-1458)

Rosa Lluch Bramon
19/VI/1995

Els capbreus de Fontanilles (1320-1330). Hipòtesis sobre la pagesia catalana medieval

Xavier Soldevila

6/VI/1995

Aportació de l'estudi de llavors i fruits al coneixement de l'alimentació i de l'agricultura

Ramon Buxó
23/V/1995

Els patrimonis dels mallorquins a començaments del segle XIX

Isabel Moll (Univ. Illes Balears)

9/V/1995

Estratègies matrimonials i cicles familiars a la Vall d'Aran

Xavier Roigé (UB)
25/IV/1995

Explotacions rabassaires i reproducció econòmica en una comarca vitícola (Baix Penedès, segle XIX)

Josep Colomé
24/IV/1995

Comunals i població: aproximació al debat Hardin

Pere Sala
18/IV/1995

Estratègies familiars dels pagesos de mas (segles XVIII-XIX)

Llorenç Ferrer Alòs
20/X/1994

Historia de las ideas y cultura política hacia los años sesenta. El caso argentino

Maria Estela Spinelli
7/X/1994

La construcció d'un inventari del patrimoni etnològic. El programa Gavarres: Memòria i Futur

Assumpta Fabré, Josep Matas i Andreu Bover

10/VI/1994

L'arqueologia medieval i moderna en els estudis d'història agrària

Josep Burch
27/V/1994

Creixement econòmic i moviment de rendes. Els dots de l'Alt Empordà i de la Selva durant la primera meitat del segle XIX

Rosa Congost Colomer
15/IV/1994

La defensa del "sagrado derecho de propiedad". La unió dels hidendats contra les ocupacions de seres durant el trienni liberal

Mònica Bosch Portell
4/III/1994

Universitats, fiscalitat de guerra i privilegiats. A propòsit d'algunes universitats empordaneses durant la Guerra de Secessió

Pere Gifre Ribas
4/II/1994

Los campesinos de colonia y el crecimiento estanciero a fines del siglo XVIII

Jorge Gelman
18/VI/1993 El patrimoni de l'abat d'Amer a mitjan segle XV

Joan Blanco i Jaume Portella

4/VI/1993 El cortijo andaluz en el siglo XIX. Funcionalidad y evolución
Antonio López Estudillo
 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.