Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Bases conceptuals i enfocaments metodològics de l'educació per a la sostenibilitat. Ús de l'entorn proper per a l'organització i la realització d'activitats educatives. Diferents tipologies del treball de camp.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANA MARIA GELI DE CIURANA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col·laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. L'educació ambiental o per a la sostenibilitat: bases conceptuals i enfocaments metodològics. L’educació ambiental i l'ambientalització curricular a l'educació secundària.

2. El treball de camp: objectius, components i característiques. Ús de l’entorn proper per a la realització del treball de camp. Organització i realització d’activitats fora de l'aula. Serveis i equipaments educatius. Ús de les noves tecnologies relacionades amb el treball de camp.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 4 6 10
Elaboració individual de treballs 5 17 22
Sessió expositiva 6 4 10
Sessió participativa 6 1 7
Sortida de camp 5 21 26
Total 26 49 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tasca 1 (individual): fòrum de problemàtiques ambientals

Rigor de les fonts d'informació. Capacitat de redactar i reflexionar al voltant de la informació obtinguda. 20
Tasca 2 (en grup): programació d'una activitat relacionada amb un equipament d'educació ambiental
Adequació dels continguts al guió del treball. Correcció en els aspectes formals com la redacció i l'ortografia. 40
Tasca 3 (en grup): elaboració d’una activitat de camp


Adequació dels continguts al guió del treball. Correcció en els aspectes formals com la redacció i l'ortografia. 40

Qualificació

Mínim d'un 80% d'assistència a les classes presencials.
Avaluació a través de les tasques demanades.
La nota final de l'assignatura serà la mitjana ponderada especificada en les activitats d'avaluació. Si la nota final és inferior a 5 es podrà recuperar l'assignatura amb activitats complementàries que es donaran en tutoria individual.
La no presentació d'alguna de les tasques significarà no aprovar l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Pràcticum
 • Processos i contextos educatius
 • Recursos docents per a l'ensenyament de l'especialitat
 • Societat, família i educació